ПРЕВОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: VІ. Небеса и Земя от Гебриел Онриет – СТАМАТ

01.Небеса и Земя от Гебриел Онриет - корица – Плоската Земя - СТАМАТ

ПРЕВОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

VІ. Небеса иЗемя

от

Гебриел Онриет

 
02.Урания – Музата на Астрономията, изобразена сочеща диска на Слънцето - Небеса и Земя от Гебриел Онриет – Плоската Земя - СТАМАТ
02.Урания – Музата на Астрономията, изобразена сочеща диска на Слънцето – Небеса и Земя от Гебриел Онриет – Плоската Земя – СТАМАТ
Урания – Музата на Астрономията, изобразена сочеща диска на Слънцето.
Национален празник на Астрономията бил честван във Франция по време на Революцията на 10-ти Октомври 1791 година.
03.Небеса и Земя от Гебриел Онриет - вътрешна обложка – Плоската Земя - СТАМАТ
03.Небеса и Земя от Гебриел Онриет – вътрешна обложка – Плоската Земя – СТАМАТ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Предговор                                                                                                                             

 1. Относно отсъствието на въртене на Земята около Слънцето и за съществуването на летен и зимен поток на Космическото дихание 
 2. Относно факта, че Земята не се върти около себе си, и за съществуването на дневен и нощен поток на Космическото дихание
 3. Относно въртенето на планетите около Земята, а не около Слънцето
 4. Относно твърдия Небесен Купол
 5. За нематериалното естество на планетните дискове
 6. За въздействието на Небесния Свод и за космическите лъчи
 7. Относно дефектите на проекцията, летящите дискове и дъгата
 8. За фазите на Луната и затъмненията
 9. Относно звездите
 10. Относно прецесията на Равноденствената точка
 11. За образуването и възрастта на Земята
 12. Относно функцията на Земята във Вселената и за вулканичните изригвания и земетресенията
 13. Дали Земята е Сърцето на гигантски Човек-Свят?

 

Предговор

 
РАЗНОСТРАННИТЕ обсъждания, изложени на следващите страници, изглежда, на първо място, се нуждаят от защита, с оглед на факта, че те напълно революционизират съществуващите астрономически концепции. В тази връзка, може да се каже, че научното развитие, нямащо за нарочна цел унищожаването на предишните предполагаеми знания, макар че в края на краищата го постига, е резултат от прогресивното влияние на Епохата, която го прави неминуемо и, следователно, ако промяната не се е случила досега, неизбежно би настъпила рано или късно в хода на времето.

 

Теорията на гравитацията, поставяща Слънцето за движещ се център на Вселената, тромавите принципи на която са всичко останало, но не и сигурни, тъй като се отнасят до невидими обстоятелства, така че да не могат да бъдат проверени, тук е заместена със старата Геоцентрична система, всеобщо приета до ХVІІ-ти век, с оглед, разбира се, на нейната безспорна очевидност, при която Земята, в състояние на неподвижност и заобиколена от планетите, видимо движещи се около нея, включително и Слънцето, е в центъра на нашата Вселена.
04.Моделът на Тихо Брахе - неподвижни звезди върху въртящата се сфера на Небесната Твърд- Небеса и Земя от Гебриел Онриет – Плоската Земя - СТАМАТ
04.Моделът на Тихо Брахе – неподвижни звезди върху въртящата се сфера на Небесната Твърд- Небеса и Земя от Гебриел Онриет – Плоската Земя – СТАМАТ
(Моделът на Тихо Брахе. Неподвижни звезди върху въртяща се сфера. – Бел. прев.)

 

Казано е, че няма нищо ново под Слънцето, но може да се добави: с изключение на начина на тълкуване на същите тези факти, които, наистина, не са нови. По този начин, дадената система се състои от две важни особености, вече известни на древните, които са неразумно изхвърлени или дори напълно пренебрегнати, но които чрез придаване на едно различно тълкувание на данните, получени посредством определени съвременни открития, са били признати за абсолютно верни, независимо от тяхната очевидна невероятност. Тези два факта, които обясняват почти всичко, са, на първо място, категоричното съществуване на Твърд Купол над Земята, представляващ Небесата, и, на второ място, нематериалното естество на планетите и съзвездията, които не са физически маси, а просто светещи проявления без плътност. Това са двете обстоятелства, водещи до фундаменталната трансформация на астрономията в днешно време.
 
Освен това, проучването на неевропейските космографии предоставя свеж поглед върху загадката на Вселената и дава логични решения на определени астрономически явления, които в миналото не са могли да бъдат обяснени.
 
Очевидно е, че този труд е непълен, а също така, че може да бъде подобрен. Затова, се надяваме, че помощта на различни техници, особено в областта на оптиката, ще допринесе своевременно за решаване на оставащите проблеми, като важното е не да се опитва да се доказва нечия непогрешимост, а да се стигне до истината.
 
Обичайно е в описанието на нова система да се полагат усилия за опровергаването на предишните теории, които сега се считат за неосъществими и остарели, и с тази цел са направени коментарите относно гравитацията и другите хипотези. Не трябва да се счита, че те са насочени конкретно срещу някого.
 
Авторът признава чувството на благодарност към всички онези, които от най-ранни времена, в течение на векове, чрез своя акумулиран труд и усилия, направиха възможно реализирането на това изследване днес.

 

 

Глава  Първа

 

Относно  отсъствието на  въртене  на  Земята  около  Слънцето  и  за съществуването  на  летен  и  зимен  поток  на  Космическото  дихание

 
КОПЕРНИК предложил хипотезата за въртенето на Земята около Слънцето, за да обясни цикъла на сезоните. Неговата теория не е много задоволителна като се разбере, че Земята би трябвало да е на най-голямо разстояние от Слънцето през лятото, по време на горещините, и на минимално отстояние през зимата, когато температурите са в най-ниската си стойност.
 
Тези необичайни условия, които очевидно противоречат на законите на Природата по отношение на въздействието на топлината, се казва, че се дължат на ъгъла, под който Слънчевите лъчи падат върху повърхността на Земята. Посочва се, също така, че противостоенето на сезоните на Север и на Юг от Екватора се дължи на инклинацията на Земята, първо на една страна и после на другата страна, което, много удобно за тях, се появява в точния момент. Нищо не се казва, обаче, за изместването на водите на моретата и реките, което тази промяна на центъра на гравитацията, вследствие позицията на Земята (спрямо Слънцето), неизбежно би предизвикала два пъти в годината. Може да се приеме, също така, че при тези условия, високите здания ще се отклоняват от вертикалата. Американските небостъргачи и Айфеловата кула, например, не се забелязва да се накланят наляво или надясно в зависимост от сезона, въпреки че това би трябвало да е логична и естествена последица от периодичните наклони приписвани на Земята.
05.Хелиоцентризма твърди, че по време на летните горещини Земята е с 5 милиона километра по-далеч от Слънцето, отколкото през Януарските студове - Небеса и Земя от Гебриел Онриет – Плоската Земя - СТАМАТ
05.Хелиоцентризма твърди, че по време на летните горещини Земята е с 5 милиона километра по-далеч от Слънцето, отколкото през Януарските студове – Небеса и Земя от Гебриел Онриет – Плоската Земя – СТАМАТ
(Както се вижда на диаграмата, според Хелиоцентричната теория, по време на летните горещини Земята е с 5 000 000 километра по-далеч от Слънцето, отколкото по време на Януарските студове. – Бел. прев.)
 
Разумно е да се каже, че обстоятелствата, които лесно обясняват по най-необикновен и невероятен начин причината за смяната на сезоните не са правдоподобни, особено с оглед на факта, че самият Коперник, когато публикувал теориите си за движението на Земята в трактата „За въртенето на Небесните сфери” през 1543 година, настоявал за чисто хипотетичния им характер. Той казва: „Хипотезата за движението на Земята е само една хипотеза, която е полезна за обяснение на явленията, но тя не трябва да се разглежда като абсолютна истина.” Изглежда, неговият стремеж никога не е бил теориите му да се приемат на сериозно от наследниците му.
 

Движението на Земята в пространството може да бъде опровергано от сравнението между

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Оставете коментар