Изследване Десето: Зететика и Теория, Зететичен метод и Теорeтичен метод – СТАМАТ

1000.-Зететика-и-Теория,-Зететичен-метод-и-Теорeтичен-метод---СТАМАТ
1000.-Zetetica-and-theory,-Zetetic-method-and-theoretical-method---СТАМАТ
1000.-Zetetica-and-theory,-Zetetic-method-and-theoretical-method–СТАМАТ
Изследване Десето:

Зететика и Теория, Зететичен метод и Теорeтичен метод

 

Пробуждането на Човечеството. Истинната Зететика срещу измамната теория. Откъс от „Земя, не кълбо!“ на Д-р Самюел Роуботъм.

 

***
 
„Осъждането, без изследване, е върхът на невежеството.”
Уилям Пейли (1743-1805) – Английски духовник и философ
***
 
„За да откриеш кой те управлява, разбери кого не ти е позволено да критикуваш!”
***
 
„Теорията е най-опасният враг на Знанието.”
Зететизъм
***
 
„За известно време, смятах себе си за атеист, докато не осъзнах, че това също е религия.”
Джордж Карлин (1937-2008) – велик Американски комик
   ***
 
Винаги съм считал, че имам върховното щастие да живея настоящето си въплощение в изключително и непредсказуемо време, когато във всеки един момент Творецът-Творение предоставя на търсещия ИСТИНАТА прекрасни възможности да се докосва до нея и да я съпреживява. Все още не съм напълно изчистил огледалото на Сърцето си, както ни напътстват Санскритските манускрипти, и засега не съм в състояние да си спомня предишните въплощения на моето същество, но имам крепката подсъзнателна увереност, че тази инкарнация, както и инкарнациите на добрите ми приятели и спътници в този Свят, действително ще са плодотворни, откровени и възвисяващи. Докато, през определени периоди от време, последователно ту се отчайвах, че Човек няма да бъде в състояние да се освободи от мощната и почти всевластна магия хвърлена върху му от войнстващия Илюминатски елит и държаща го в Духовно подчинение и умствено-телесна робия, ту отвреме-навреме провиждах заревото на събуждането и щастливия утринен дъх на свободния полет, то сега вече съм дълбоко убеден, че ВЕЛИКОТО ПРОБУЖДАНЕ НАСТЪПВА!

 

Пробуждането на Човечеството

 

 

Поистина, не всеки индивид в момента е в достъпно интелектуално и Душевно състояние, за да може веднага да почувства свободния полъх, но налице са твърде показателни белези, че достатъчно на брой Пробудени и Освободени Души образуват първата от безбройните вълни, които ще прекатурят човеконенавистническата и изживяваща се като непобедима върхушка на Криптокрацията. Тази най-първа вълна от самоосъзнати Освободени Души вече подкопава лъжовно-измамните основи на днешната Масонска „научна“ парадигма за нашата Духовно-телесна същност и за действителното състояние на Света, в който живеем! В огромния океан от Човеци, непременно ще се образуват и втора, и трета, и безчет много вълни, които с течение на времето ще заливат, рушат и окончателно ще пометат руините и дори спомена за сегашната най-мрачна, най-безнравствена, най-бездуховна, най-поробваща и най-кървава Епоха в историята. Заистина, идните поколения ще четат с омерзение за нашето време и ще разглеждат съвременната „цивилизация“ с отвращението, което сега ние изпитваме към нечистите твари. Затова, нека четящият тези редове направи умствено и Душевно усилие и да започне безпристрастно, с отворени сетива, с разкрепостено Сърце и с трезв разсъдък да изследва и да се опита да разбере Света, безстрашно опълчвайки се срещу недействителния измамен мироглед, наложен ни от малобройната беснееща клика на Илюминатската върхушка.
 
Преди повече от половин век, великият свободен мислител Джиду Кришнамурти провиждаше зората на Човешката Свобода и говореше в беседите си за начина, по който тя следва да бъде достигната:
 
„Това, което се опитваме да постигнем във всички тези дискусии и беседи, тук, е да разберем дали не можем да достигнем до радикална трансформация на ума. Човек не да приема нещата, такива каквито му се казват, а да ги разбере, да се вдълбочи в тях, да ги изследва, да отдаде сърцето, ума си и всичко, което притежава, за да изнамери начин да живее различно. Но това зависи от Вас, а не от някой друг. Тъй като в това начинание няма учител, няма ученик, няма никакъв водач, няма никакъв гуру, няма никакъв господар и никакъв Спасител. Вие самите сте и учителят и ученикът, Вие сте господарят, Вие сте гуруто, Вие сте водачът, Вие сте всичко! А да разбереш нещо, означава да промениш това, което е!“

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

1 коментар
Оставете коментар