Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора “Не вярвай в гравитацията”

Измамните и неистински качества, които Атеистите-Материалисти дават на Вселената биват пренесени от Образователната система и Масонските масмултимедии, по аналогия, и върху възникването, устройството и развитието на Цивилизацията, като те твърдят напълно безпочвено, че тя е възникнала без определена от никого цел, че не се развива планомерно, а хаотично, и че не съществува никаква определена заинтересована […]

Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора “Куклен театър”

Всички още от деца сме обучавани да разберем и осъзнаем управленската йерархия, като се подчиняваме на Държавните институции и съблюдаваме установения законов ред под заплахата от съдебно преследване, но от друга страна, Образователната система и Масонските масмултимедии непрекъснато и целенасочено провеждат прикриващи мероприятия, посредством методите на осмиването и подигравката срещу онези, които разпространяват знанието за […]

Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора “Няма фотографии на Земята”

В интернет пространството има стотици хиляди сайтове, а в Ю Тюб има хиляди канали и милиони качени видео-материали! Един такъв канал е и Музикалният гуру на Заговора!  Естествено, малка част от тях са на честните следовници на Истината за Плоската земя, тъй като активните мероприятия за дезинформация, провеждани от Световните разузнавателни агенции са наместили много […]

Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора – Човекът на Плоската Земя

Ние знаем, че на всеки кораб трябва да има капитан, във всяко предприятие трябва да има директор, във всеки град трябва да има кмет и във всяко царство – господар. Музикалният гуру на Заговора също знае това! Следователно, по същата причина, в тази Цивилизация преди хилядолетия е създаден йерархичен управителен орган от главите на властващите […]

ІІІ. Музиката на Освобождението – СТАМАТ

ІІІ. Музиката на Освобождението       „Ако един Човек каже една лъжа и успее дълго време да я поддържа, с времето сам започва да вярва в нея.“   Азис Несин   ***   „Всяко редактиране е лъжа.“   Жан-Люк Годар   ***     Всички промени в Обществените нагласи, настроения и Мироглед досега в […]