Изследване Единадесето: Плоската Земя – най-висшето Знание в съвременния Свят – СТАМАТ

Плоската Земя - най-висшето Знание в съвременния Свят - СТАМАТ10
 
 
 
 

Изследване Единадесето:

Плоската Земя –

най-висшето Знание в съвременния Свят

 

 

 

Картата. Зететични въпроси. Истината за формата на нашата непосредствена Вселена. Масонът Адмирал Бърд и Небесната Твърд. Затварянето на морската шир  – Антарктическият договор. Наказвани изследователи. Значение и смисъл на термина „Правителство“. Разкритията на Уилям „Бил“ Купър. Умственият контрол и пророческото програмиране – същност на Холивудизма. Отклоняване на Човеците от Истината, чрез измамата за междузвездните ракетни пътувания. Предупреждения на разкайващи се окултисти и Масони за настъпването на Новия Световен Ред. „Докладът от Желязната планина“ и насаждането на „културата на войната“ – заключителен етап в поробването на Човечеството.

 

 

 
 
 
 
 
***
Нашето общество се управлява от душевно болни хора за постигането на безумни цели... Считам, че сме ръководени от луди към маниакален завършек… и мисля, че има опасност да бъда прибран в лудница, защото заявявам това. Ето, това наистина е безумно.
 
 
 
***
 
 
 
„…Нещо подобно на моята книга „1984“ е много възможно да се случи, това е посоката, в коята се движи Света в момента… В нашия Свят, няма да има никакви други емоции освен страх и ярост, триумф или самоунижение…, но завинаги ще просъществува опиянението от властта… Ако искате картина на бъдещето, представете си военен ботуш, стъпил върху човешко лице – завинаги.“
 
 
 
***
 
 
 
„Най-големият фокус, който дяволът някога е правил, е да убеди Света, че не съществува.“
 
Шарл Бодлер (1821-1867)
 
 
***
 
 
 
 „Ако фактите не пасват на теорията – промени фактите.“
 
Алберт Айнщайн – Eвреинът, на който бе заповядано да измами Света.
 
***
 
 

Картата

 
 
 
В Конгресната библиотека на САЩ могат да бъдат намерени всички вестници от 1690 година насам. Там се пази и изданието на „Хавайски вестник“ от 11-ти Януари 1907 година, където на втора страница е публикувана статията: „Била ли е направена тази карта на Света преди десет века?“:
 
 
„Почти толкова странно, колкото романа „Ръкопис намерен в меден цилиндър“ е копието на карта, дошла през моретата от Будистки храм в планините на централна Япония, чак до Хонолулу. Това е карта на Света направена преди 1000 години. Д-р Кобаяши, добре известният японски лекар и хирург от Хонолулу, получил копие на картата, за която той смята, че е направена от китайски свещеници преди десет века.
 
 
Картата е съставена на принципа на проекцията на Меркатор, като представя Северния полюс като център на окръжност, в който се намират континентите Северна и Южна Америка, Европа, Африка, Азия и Австралия.
 
 
 
 
 
 
Манипулативна карта на Света, изобразяваща континенти отвъд Небесната Твърд - Плоската Земя - СТАМАТ
Манипулативна карта на Света, изобразяваща континенти отвъд Небесната Твърд – Плоската Земя – СТАМАТ

 

 

„Картата е намерена от брат ми в един японски храм в планините на Япония“, казва д-р Кобаяши. „Тя е била укривана от Японското правителство в наши дни, точно както и в древността, тъй като в стари времена такава карта би била унищожена от властите. Според едно писмо, оригиналната карта е донесена от Китай от Будистки свещеник и скрита в този храм.“
 
 
Виждайки тази карта, съвременният Човек би се озадачил твърде много. И ако той е изчистил своя ум от ежеминутното масмедийно програмиране, притежава здрав разсъдък и ясна сетивност, извадила го от илюзорната парадигма, наложена на всички ни от „Образователната система“, той би започнал да поставя смислени и добре обосновани въпроси, би проектирал експеримент, би провел експеримента, събрал данните, направил изводите и чак най-накрая би формулирал хипотеза за отговор на въпроса, въз основа на събраните данни, което би го превърнало в Зететичен изследовател. Нека и авторът, заедно с многоуважаемия Читател, последва Зететичния научен метод и предприеме Зететично изследователско дирене.

 

 

Зететични въпроси

 
 
Първият възможен въпрос, който възниква в мислите ни, гледайки картата на Света, направена преди хиляда и сто години, е: „Плоска ли е Земята и какъв експеримент можем да направим с данните, от който да изградим доказуема хипотеза за това?“
 
 
Авторът би предложил на Читателя следния елементарен експеримент, който може да бъде проведен от абсолютно всеки, без значение с какво образование е, като е напълно достатъчно само да може да си служи с нивелир и да има основна подготовка по геометрия.
 
 
Нека изследователят не си прави никакви предварителни хипотези и да няма каквито и да е очаквания, но да се потопи напълно в експеримента и да се стреми да е максимално акуратен. Това, което Зететичният изследовател никога не би направил е да се впусне в безпочвени и недоказуеми предположения и да развихри фантазията си, правейки спекулации и измисляйки теории, за съществуването на които не се обляга на никакви факти. Ако някой изследовател се отклони по този път, той се превръща в теоретик и спекулант, работещ с догадки и въобразени измислени обстоятелствени положения, а не с факти, наблюдения и доказани предположения.
 
 
За целите на провеждането на експеримента е необходимо да се намери права морска брегова ивица, която да не ограничава погледа вляво и вдясно, когато сме застанали с лице към открито море. Ако се намираме в залив, трябва да излезем от него и да потърсим такъв бряг, където окото ни, необезпокоявано от неравномерността на разчленения бряг, да е в състояние да покрие достатъчно голямо разстояние. Нека, тогава, между два забити кола да опънем тънка жица или струна с дължина 4 метра и с нивелир да я хоризонтираме на нивото на погледа.
 
 
При така направената подготовка експериментът може да започне. Застанали в средата зад съвършено опънатата хоризонтално нивелирана на нивото на погледа струна, ние трябва да проверим дали морския хоризонт е успореден на струната, местейки единствено и само погледа си, но не и цялото си тяло, вляво и вдясно от единия край на струната до другия, преценявайки максимално точно дали тя пасва и се изравнява с видимия хоризонт. Застанали в средата на 4-метровата опъната струна и местейки очите си вляво и вдясно по нейната дължина, ние покриваме с поглед около 100-километрова отсечка от морския хоризонт. След като сме повторили експеримента много пъти, ние можем да заключим, че със собствените си очи сме потвърдили, че хоризонтът е идеално прав в продължение на повече от 40-50 километра вляво и вдясно спрямо средата на струната и не се извива нито нагоре, нито надолу спрямо краищата на струната. Това означава само едно-единствено нещо, че по протежение на сто километра, а при ясно време и на много повече, ние със собствените си очи можем да удостоверим, че морският хоризонт е равен. Та нали всеки знае, че думите: „хоризонт“, „хоризонтален“, „водоравен“ или „морско равнище“ означават именно това: „съвършено права равна повърхност“, а не „дъга“ или „арка“.

 

 

 

Равната повърхност на Световния океан покрива 70% от Земята, което доказва, че Земята е плоска - СТАМАТ
Равната повърхност на Световния океан покрива 70% от Земята, което доказва, че Земята е плоска – СТАМАТ

 

Точно противоположно на нашите ежедневни наблюдения, в продължение на целия ни живот, Масонската наука е учила нас, нашите родители и днес учи нашите деца, че обитаваме кълбо, което има извивка или кривина, изчислявана по следната формула: 0,078456 х R2 [километри] = C [метри], където R е разстоянието между две точки върху повърхността, а C е кривината на предполагаемия земен сфероид, или по друга подобна формула:  f = d12.(1-k) / 2R, където f  е поправка на превишението hAB, заради влиянието на кривината на Земята, d е разстоянието между две точки от повърхността, R е радиусът на Земята, а k=0,101 е рефракционна константа и по мнението на автора се използва за объркване, като намалява с 10% резултата.

 

 

Ако Земята бе кълбо, то морският хоризонт щеше да има извивката от таблицата, но хоризонтът е права линия - Плоската Земя - СТАМАТ
Ако Земята бе кълбо, то морският хоризонт щеше да има извивката от таблицата, но хоризонтът е права линия – Плоската Земя – СТАМАТ

 

В горната таблица са дадени изчисленията за предполагаемата извивка на „кълбовидната“ Земя в мили и в километри направени с програма „Аутокад“. Можем да ги използваме при провеждането на Зететични изследвания, като имаме предвид следната закономерност. В таблицата е даден двуизмерен чертеж и изчисленията за него, но при прилагането им в действителни измервания, трябва да сме наясно, че каквато би била извивката или кривината по оста Z, такава трябва да е тя и по оста X.

 

 

 

 
Сферата има кривина и по трите координати - Земята е плоска, защото няма кривина - Плоската Земя - СТАМАТ
Сферата има кривина и по трите координати – Земята е плоска, защото няма кривина – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
С други думи, ако съществува извивка в посока направо пред нас, същата извивка или кривина трябва да съществува вляво и вдясно от нас и зад нас. Или иначе казано, ако приемем, че корабите, отплавайки към хоризонта по направление на координатата Z, се скриват зад извивката на Земното „кълбо“, то по същия начин, плавайки отляво надясно или отдясно наляво по направление на координатата Х и следвайки извивката на предполагаемата „кълбовидна“ Земя, те би трябвало в началото да се изкачват по дъга до средна спрямо наблюдателя точка от хоризонта и след това да слизат по тази дъга, отплавайки все по-надясно или по-наляво спрямо него. 

 

 

 

 
Ако Земята бе кълбо, морският хоризонт би бил арка, а не права линия - Плоската Земя - СТАМАТ
Ако Земята бе кълбо, морският хоризонт би бил арка, а не права линия – Плоската Земя – СТАМАТ

 

По дадените формули или по таблицата лесно можем да изчислим хипотетичната извивка на предполагаемия Земен „сфероид“. За постановката на нашия експеримент резултатите биха били следните: в двата края на опънатата струна, с дължина 4 метра, която отговаря на реален морски хоризонт от около 100 километра, според Хелиоцентричната теория, а не факт, хоризонтът би трябвало да пропада надолу спрямо правата линия със 196 метра във всеки един от крайщата спрямо средата на струната. Следователно, всички Човеци би трябвало да виждат морския хоризонт като дъга или арка и да наблюдават корабите плаващи отляво надясно или отдясно наляво спрямо тях в началото да се изкачват по морския „хълм“, „арка“ или „дъга“, достигайки до средната точка спрямо тях и след това да слизат по този „хълм“, „арка“ или „дъга“. Но, съвсем естествено, никой Човек, никога, никъде не е виждал подобен немислим абсурд! Само NASA, Роскосмос, JAXA и останалите Масонски дезинформационни и манипулационни „космически“ агенции по целия Свят показват несъществуващата и измислена от тях самите кривина на Земното „кълбо“ на фалшифицираните с Фотошоп или с програми за компютърно генериране на изображения – Maya, 3ds Max, Cinema 4D, E-on Vue, Poser, Blender и други, видеоматериали и снимки!
 
 
Застанали на равния морски бряг, ние никога, при никакви обстоятелства и с никакви измервателни уреди, като: линеали, нивелири или теодолити, не ще открием дори и най-малка кривина по оста X. Човек никога не би могъл да наблюдава дъгообразен морски хоризонт, подобен на второто изображение, което е сигурно доказателство, че не живеем върху топка! Скриването на обектите зад линията на хоризонта е последица, както от Закона за перспективата и как работи човешкото око, които авторът е обяснил подробно в едноименното си изследване, така и от рефракцията на светлината, причинена от слоевете въздух с различна температура, влажност и налягане. Използвайки, обаче, камери с мощни варио обективи, ние бихме могли да „РАЗШИРИМ ХОРИЗОНТА СИ“ с десетки и дори стотици километри и да видим обекти – кораби, острови и брегове, изгубили се отдавна от погледа ни, което логически е абсолютно невъзможно, ако обитавахме кълбо!!!
 
 
Друго сигурно доказателство, че обитаваме Плоска Земя е, че наблюдаваният хоризонт винаги се издига до нивото на погледа, независимо на каква височина се намираме – на морското равнище, на 8-9 километра височина, застанали на връх Еверест, или снимайки с камера от балон на височина 30 километра.

 

 

 

Във височина, хоризонтът винаги се издига на нивото на погледа - доказателство, че Земята е плоска - СТАМАТ
Във височина, хоризонтът винаги се издига на нивото на погледа – доказателство, че Земята е плоска – СТАМАТ
 
 
 
 
 
Ако обитавахме сфероид, с изкачването си във височина, бихме видели хоризонтът да пропада все по-надолу и по-надолу спрямо линията на погледа, докато набираме височина, както е на лявото изображение, но вместо това ние винаги наблюдаваме хоризонта на нивото на погледа, както е на дясното изображение. 

 
 
 
 
 
Връх Еверест - равният хоризонт на нивото на погледа доказва, че Земята не е кълбо - Плоската Земя - СТАМАТ
Връх Еверест – равният хоризонт на нивото на погледа доказва, че Земята не е кълбо – Плоската Земя – СТАМАТ
 

 

Снимка от „Покрива на Света“ и Осемхилядниците, на която ни е представена видимост на няколкостотин километра, без каквато и да е кривина, което е видно от начертаната с Фотошоп червена права линия, като хоризонтът е на нивото на погледа, а не се спуска надолу, вляво или вдясно, както би трябвало да бъде върху сфероид.

 

 

 

Горещото петно върху облаците доказва, че Слънцето е само на няколко хиляди километра - Плоската Земя - СТАМАТ
Горещото петно върху облаците доказва, че Слънцето е само на няколко хиляди километра – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Плоската Земя – смайващи кадри от полет на балон на 32 км. височина
 
 
 
Видеоматериалите и снимките недвусмислено доказват, че Земята е плоска и неподвижна, Слънцето обикаля в непосредствена близост до нас, а не на 150 000 000 километра, тъй като ясно се вижда горещото петно върху облаците. Това горещо петно доказва, че лъчите на Слънцето не са паралелни, тоест то се намира много близо до повърхността.

 

 

 

Разходящият ъгъл, под който падат лъчите спрямо повърхността доказва, че Слънцето е съвсем близо - Плоската Земя - СТАМАТ
Разходящият ъгъл, под който падат лъчите спрямо повърхността доказва, че Слънцето е съвсем близо – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Разходящият ъгъл, под който падат лъчите спрямо повърхността на Земята дава поредното доказателство за близостта на нашето дневно Светило, понеже, ако то се намираше на стотици милиони километри отстояние от нас и бе с диаметър милион и половина километра, както ни мами Масонската наука, то лъчите изпускани от относително малката негова повърхност, насочена към Земята, биха били успоредни. Но на снимката е отпечатана ситуация от житейския опит на всеки Човек, при която ясно се вижда, че Слънчевите лъчи НЕ СА УСПОРЕДНИ, убедително доказваща, че Светилото е много близо.

 

 

Истината за формата на нашата непосредствена Вселена

 

 

 

И така, заключението от нашия експеримент, проведен по Зететичния метод, е следното: според данните от изследването, морската шир е идеално равна повърхност, твърдение, доказано от съвършено правия и равен хоризонт, издигащ се винаги на нивото на погледа, независимо от височината на наблюдателя, което единствено и само означава, че след като моретата и океаните, представляващи 2/3 от познатия ни Свят, лежат на една повърхнина, то ние, Човеците, обитаваме Плоска Земя!

 

Според Законите на логиката, и по-точно според Закона за изключеното трето (tertium non datur) и Закона за тъждеството (principium identitatis), не са необходими абсолютно никакви други доказателства, за да направят завинаги невалидна Хелиоцентричната теория за въртящата се и стрелкаща се из въображаеми необятни пространства със скорост от милиони километри в час „Земя-топка“, тъй като цялата тази налудна теория, без всякакво основание в ежедневния ни опит и наблюдаемия обкръжаващ ни Свят, се крепи единствено и само върху НЕДОКАЗАНОТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ЗЕМЯТА Е КЪЛБОВИДНА!

 

Нашата Действителна Вселена - Плоската Земя - СТАМАТ
Нашата Действителна Вселена – Плоската Земя – СТАМАТ
 
Ненужно е да доказваме неверността на останалите догадки, предположения, спекулации, откровени измами и нагли лъжи в Преизподнята на Хелиоцентричния хаос и ужас, тъй като ние вече опровергахме твърдението, че Земята е въртящо се и безспирно движещо се кълбо, доказвайки, че тя е плоска и неподвижна, като по този начин катурнахме цялата логическа обосновка на Масонската измислица за Въртящите се Небесни сфери, от което следва, че псевдонаучната „Космическа“ парадигма се оказва погрешна и трябва да отиде в забвение. На нейно място Свободните Човеци от Съвремието и от Бъдните Поколения трябва да съумеят да изградят Нова Адекватна на Наблюдаемите Явления и Процеси във Физическия и в Трансценденталния Свят Парадигма на Честността и Истината!
 
 
 
 
 
***
„Човекът на науката не цели незабавни резултати. Той не очаква, че предложените от него идеи с готовност ще бъдат подкрепени. Неговата работа е подобна на тази на земеделеца – върши я за бъдещето. Негово задължение е да положи основите за тези, които идват след него и да посочи пътя. Той живее, труди се и се надява.“
 
 
 „Теорията на относителността на Айнщайн е великолепна математическа одежда, която пленява, смайва и прави хората слепи за скритите под нея грешки. Тази теория е подобна на просяк, облечен в мантия, когото невежите вземат за крал… нейните изразители са блестящи мъже, но те са по-скоро метафизици, отколкото учени.“
 
 
 „Земята е Реален Свят, тя не е планета. Тя не е предмет, следователно, няма краен ръб. По-лесно е да определим Земята като Мрежата на заобикалящата ни среда. Земята е също така и машина, тя е Бобината на Тесла. Слънцето и Луната са безжично захранвани чрез електро-магнитното поле – Етера. Това поле също така поддържа на място небесните светила чрез електро-магнитна левитация. Електро-магнитната левитация опровергава съществуването на гравитацията, тъй като единствената сила, която може да й противостои е електро-магнитната сила, а не гравитацията. Звездите са свързани към Небесната Твърд.“

 

Никола Тесла
 
 
***
 
 
 
Но, нека сега се върнем към картата, представена в началото на нашето изследване.
 
 
Вторият възможен въпрос, който възниква в мислите ни, гледайки картата на Света, направена преди хиляда и сто години, е: „Има ли доказателства за съществуването на други континенти, освен познатите ни?“
 
 
На картата са изобразени 33 континента и по-малки острови извън най-външната концентрична окръжност, представяща вечно замръзналия леден обръч, обграждащ океаните на Плоската Земя, наречен от съвременната география Антарктида.
 
 
 
 
 
 
Azimuthal_equidistant_projection_SW Полярна азимутална равноотдалечена проекция - Плоската Земя - СТАМАТ
Azimuthal_equidistant_projection_SW Полярна азимутална равноотдалечена проекция – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
Числото 33 бе първият знак, който разбуди съмнение в мислите на автора, тъй като то е с непреходно окултно значение и с жизненоважен символизъм за Древните Мистерии и Масонството. Изумително е как централната част на древната карта, съвпада с точност с познатия ни Свят изобразен на Азимуталната равноотдалечена проекция, използвана от повечето поддръжници на Плоската Земя, но едновременно с това, зад ледения обръч, наречен от Хелиоцентриците Антарктида, изобразява множество континенти с няколко пъти по-голяма обща повърхност. Гледайки тази карта, авторът бе запленен от нея и изведнъж в спомените му изплува интервюто на Адмирал Бърд за телевизионното предаване „Лонджийн Кроноскоуп“ от 1954 година (LONGINES CHRONOSCOPE WITH RICHARD E. BYRD).

 

 

Масонът Адмирал Бърд и Небесната Твърд

 
 
 
В това интервю Адмирал Бърд заявява, че по време на последната си експедиция в Антарктида е открил неизвестна „земя голяма колкото Съединените щати, която не е виждана от човешко същество и това е зад полюса, от другата страна на Южния полюс (каквото и да значи това!) от Литъл Америка… Тя представлява недокоснат източник на природни ресурси… Ние намерихме достатъчно въглища на 180 мили от Южния полюс в една от планинските вериги да захранват целия Свят за доста време… Има също така запаси от нефт, земен газ, уран и различни руди“. В интервюто с изумителна лекота се твърди, че ледената пустош е бъдещето на САЩ, Съветския съюз, Великобритания и другите Държави осъществили експедиции до там, но, ето, че само 5 години след излъчването му в ефир, Антарктическият договор забранява свободния достъп до земите на Юг от 60-тия паралел.
 
 
 
Какво стана в действителност и кой е Адмирал Бърд?
 
 
Ричард Евелин Бърд – най-младият адмирал в историята на Американската флота, роден през 1888 година в един от най-старите и видни родове на Вирджиния, брат на Хари Бърд – губернатор и сенатор, изглежда е предопределен за слава. Той прелита над Северния полюс през 1926 година. Експедицията в Антарктида от 1928 година, въпреки че продължила две години и му донесла адмиралския пагон на 41-годишна възраст, не била успешна. Втората Антарктическа експедиция се провела между 1933 и 1935 година, а третата – от 1939 до 1940 година, когато той е назначен за командващ Американската Антарктическа Служба. Говори се, че сам е открил много планински вериги, земи и острови. По въпросите относно Антарктида, той е съветник и на експедиции от други Държави: Англия, Германия, Франция и е организирал експедиции за Белгия, Япония и Швеция.
 
 
 
 
 
 
 
Масонът Адмирал Ричард Евелин Бърд изследвал за Илюминатите Плоската Земя - СТАМАТ
Масонът Адмирал Ричард Евелин Бърд изследвал за Илюминатите Плоската Земя – СТАМАТ

 

 

Обаче, Ричард Бърд бил много здраво свързан и активен в Масонството. Той бил иницииран, посветен и издигнат във Федерална Ложа № 1 във Вашингтон, окръг Колумбия, на 19-ти Март 1921 година, афилииран с Ложата Кейн № 454 в Ню Йорк, както и член на Ложата Национални пришълци Управително тяло № 3 във Вашингтон, окръг Колумбия. Най-важното за нашето изследване е, че на 5-ти Февруари 1935 година, по време на Втората Антарктическа експедиция, в която 60 на брой от общо 82-мата членове били Масони, той участва в инсталирането на Първа Антарктическа Ложа № 777 под юрисдикцията на Нова Зеландия, чийто Президент по онова време също бил Масон. Многозначителен е и фактът, че той и неговият главен пилот и брат-масон, Брент Балкен, по време на финансираната от Рокфелеровата династия експедиция през 1929 година, забиват Масонски флаг на Северния полюс и твърдят, че са забили Масонски флаг и на Южния полюс, въпреки че Южен полюс не съществува. Тази измама явно се приела радушно от Братствата и послужила като пример за подражание на Масонската банда от Аполо 11-17, като и те решили, че могат да забият Масонски флаг на Луната, нищо че не са стъпвали там, защото това е невъзможно. Но друго не може и да се очаква, понеже лъжата и измамата са най-използваните приоми в Масонството.

 

 

Масонът Лутър А. Смит, Суверенен Велик Командир, и Масонът 33-та степен Бъз Олдрин с Масонския флаг, който уж занесъл на Луната - Плоската Земя - СТАМАТ
Масонът Лутър А. Смит, Суверенен Велик Командир, и Масонът 33-та степен Бъз Олдрин с Масонския флаг, който уж занесъл на Луната – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 
 
Астронавтът и Масон 33-та степен Едуин Юджийн „Бъз“ Олдрин - вторият Човек уж стъпил на Луната - Плоската Земя - СТАМАТ
Астронавтът и Масон 33-та степен Едуин Юджийн „Бъз“ Олдрин – вторият Човек уж стъпил на Луната – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 
Астронавтът и Масон 33-та степен Едуин Юджийн „Бъз“ Олдрин с Масонския флаг, който уж взел със себе си на Луната и Масонът Лутър А. Смит, Суверенен Велик Командир.
 
 
 
 
 
Нийл Армстронг с Масонската си престилка на фотография направена уж на Луната - Плоската Земя - СТАМАТ
Нийл Армстронг с Масонската си престилка на фотография направена уж на Луната – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
Нийл Армстронг с Масонската си престилка на фотография направена уж на Луната.
 
 
 
По време на Втората Световна война, Адмирал Бърд бил консултант във Военноморския флот на САЩ, участвал в разработването на военноморски операции и присъствал при подписването на Японската капитулация, което само по себе си говори за висшия му статут във войстващия Елит.
 
 
Четвъртата Антарктическа експедиция на Ричард Бърд, наречена „Операция Висок скок“ (Highjump – Хайджамп) и проведена през 1946 и 1947 година е най-голямата дотогава. В нея участват самолетоносач, тринадесет товарни кораба, шест хеликоптера, шест подводници, два хидроплана и петнадесет самолета, с обща численост на личния състав над 4700 Човека. Предвидено е експедицията да продължи от шест до осем месеца, но е прекратена след шест седмици, поради тежки загуби сред личния състав и материалната част.
 
 
Последната му експедиция през 1955 и 1956 година е „Операция Дълбоко замразяване 1“ (Deep Freeze І – Дийп фрийз 1), на която той е назначен за почетен командир на Американските военни части и която е първата от поредица военни операции чак до наше време, положили началото на затварянето на тази част от Света за обикновения Човек.
 
 
Последните две експедиции – „Висок скок“ и „Дълбоко замразяване 1“, са всред най-дискутираните теми по алтернативните медии и конспиративните сайтове, защото са обвити в дълбока секретност. Добре изградената и безотказно действаща компартментализация в Тайните служби след Втората Световна война, навсякъде по Света, достига такава висока степен на ефикасност, че от тогава насетне не е възможно да се прецени кое от изтеклата секретна информация е нарочна дезинформация и манипулация, с цел постигането на определени предварително планирани резултати за осъществяването на предначертан план, кое е откровена измама за извличане на лична изгода, кое е нагла лъжа просто за дискредитиране на определени лица, изследвания или мероприятия и отклоняването им в желаната насока или кое в действителност се е случило. Предположенията за това какво са открили Масоните върху ледените хребети на крайния Юг се простират от:
 
 
v  Втория вход към Кухата Земя, първият уж се намирал на Северния полюс, застъпено в едноименната теория, в която паралелно с нашата съществува друга много по-високо развитацивилизация.
 
v  Военни подземни фортификационни съоръжения на оцелялата Нацистка върхушка, след края на Втората Световна Война, изградила ги още през 30-те години, отбраняваща ги с „летящи чинии“ и създала там Отцепническа цивилизация.
 
v  Втория вортекс, първият уж се намирал на Северния полюс, отварящ хипер-пространствен коридор за пряк път до определени съзвездия, в зависимост от дадената теория и така нататък.
 
 
Всякакви спекулации от този род се явяват активни мероприята по отклоняване на вниманието, провеждани от Тайните Държавни служби на Масонската върхушка, тъй като те отразяват измамната Хелиоцентрична парадигма и не са от значение за нашето изследване. В Движението на Плоската Земя съществуват две основни догадки какво всъщност са открили двете въпросни експедиции, което довежда до създаването на Антарктическата Договорна Система.
 
 
Първото предположение е, че Адмирал Бърд още по време на „Операция Хайджамп“ открива границата, свързваща Плоската Земя с Небесния Купол. Ако този факт би бил оповестен, той би сложил край на лъжите на Илюминатите и Хелиоцентричната теория. Граничните области, намиращи се по периферията на Земния диск, където той е свързан с Небесната Твърд, твърде вероятно са защитени с непознато силово поле или пък самата Небесна Твърд излъчва електро-магнитни вълни с неизвестен характер, които причинили тежките военни загуби. Все още в неведение за истинската ситуация, господарите на Адмирал Бърд налагат пълно затъмнение на всякаква информация и тръбят отбой, с цел прегрупиране и изследване на феномена.
 
 
През 1955 и 1956 година, по време на първата от серията операции „Дълбоко замразяване“, Илюминатската върхушка подновява опитите си да преодолее Небесния Купол, но въпреки по-напредналата технология опитите се провалят. Тогава те вземат решение да забранят достъпа на обикновения Човек, респективно и на юридическите лица – фирми, предриемачи и корпорации до областите в близост до границата с Небосвода, посредством установяване на постоянно засилено военно присъствие.
 
 
Осъзнавайки, че не е възможно преодоляването на границата с Небесната Твърд в хоризонтално направление, Илюминатите решили да се опитат да я преминат във височина. Това е и една от целите, която се преследва с разработването на ракетната технология още от началото на ХХ-ти век: първо – да се установи съществуването на Небесната Твърд и впоследствие да бъде преодоляна, за да се излезе от „Божествения Терариум“, в който живее Човечеството, и второ, ако не може да се осъществи първото, то да бъдем измамени, че съществува „открит космос“, в който може да се лети, посредством ракетите. След продължили десетилетия опити да се излезе в така наречения „открит космос“ – абсурдна илюзия, измислена от Масонските Хелиоцентрици, за да обяснят иначе непонятните кълбовидни тела, които самите те са измислили и според техните теории се стрелкат из пространството с умопомрачителни скорости от милиони километри в час, Илюминатите заповядали да се използва сила и Небесната Твърд да се бомбардира.
 
 
През 1962 година и от двете страни на така наречената „Желязна завеса“ се провели секретни военни операции за пробиване на Небесната Твърд. „Операция Аквариум“ (Operation Fishbowl) се провежда в САЩ и представлява серия от мощни експлозии с височина на детонацията над 80 километра. В Съветския съюз също се провеждат серия от височинни експлозии – над 80 километра, под кодовото наименование „Проект К“. Естествено, тези жалки опити нямат никакъв успех и са преустановени. Разбрал, че не е възможно да премине отвъд установените от Творецът-Творение предели за съществуването на настоящата цивилизация, войнстващият Елит решава да излъже Човечеството и да го пороби завинаги, чрез контрол върху ума на отделния индивид.
 
 
Второто предположение е, че Адмирал Бърд още по време на „Операция Хайджамп“ открива, че съществуват много на брой континенти и огромни пространства непознати досега и това, освен че доказва Плоската Земя, представлява огромна заплаха за съществуващото политико-икономическо статукво, дирижирано от мега-банкерските династии. С други думи, той открива за своите господари, че Света представлява нещо подобно на картата описана вначалото на нашето изследване, което неминуемо довежда до забраната обикновените Човеци да пътуват свободно из крайния Юг. Според авторът, обаче, това предположение е малко вероятно, тъй като Адмирал Бърд излиза по телевизията с изявление, че е открил огромни неизследвани територии, като по този начин би компроментирал секретността на информацията, освен ако това не е дирижирана „изтекла информация“. Всъщност, по-вероятно е това интервю да има за цел дезинформиране и объркване на поддръжниците и членовете на обществата на Плоската Земя.
 
 
Същият стратегически маньовър се използва от много десетилетия за разцепване на единството и за покваряване на целите, както във всички опозиционни движения, така и в Движението Плоска Земя. Типичен пример е „Общество на Плоската Земя“ (Flat Earth Society), създадано от Масона Лео Ферари, като контрапункт на „Международното общество на Плоската Земя“ (International Flat Earth Society), създадано от Зететичния изследовател Самюел Шентън през 1956 година. Организацията на Лео Ферари е използвана от Елита за разгласяване на неверни твърдения, лъжи и абсурди, с цел дискредитиране на истинските Зететични изследователи и насаждане на несериозно, присмехулно и подигравателно отношение всред незапознатите с оригиналните трудове.
 
 
 
 
 
 
Масонът Лео Ферари е използван от Криптокрацията за да разгласява лъжи за Плоската Земя - СТАМАТ
Масонът Лео Ферари е използван от Криптокрацията за да разгласява лъжи за Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 
Масонът Лео Ферари и Масонският му пръстен
 
 
 
 
Манипулативен модел на Плоската Земя на Самюел Шентън – множество изолирани Светове - СТАМАТ
Манипулативен модел на Плоската Земя на Самюел Шентън – множество изолирани Светове – СТАМАТ

 

 
От друга страна, тази картина, изобразяваща модела на Плоската Земя на Самюел Шентън – множество изолирани Светове, затворени под куполи, също не трябва да се разглежда като достоверно знание, защото е недоказуемо предположение. Манипулацията в този модел не се различава съществено от манипулацията, която Хелиоцентриците налагат в съвременния модел, тъй като и двата модела са недоказуеми теории, нямащи абсолютно никаква връзка с наблюдаемите феномени и процеси в действителния Свят.

 

 
Следователно, както Масонската организация на Лео Ферари и моделът на Шентън, така и картата, представена в началото на нашето изследване и обявена от ПРЕСАТА като автентична „карта на Света направена преди 1000 години“, трябва да се определят, като активни психологически мероприятия на Илюминатския Елит за дезинформация и манипулация.

 

 

Изаскар „Изя“ Цедерблюм, известният Евреин кръволок и Масон 33-та степен, с псевдоним „Ленин, казвал: „Най-добрият начин да контролираме опозицията е самите ние да я предвождаме“.

 

 
Такова безпардонно и наистина демонично отношение към инакомислещите, днес се практикува от всички местни Масонски велможи навсякъде по Света.

 

 

 

Затварянето на морската шир – Антарктическият Договор

 
 
 
 „Много по-лесно е за измамиш хората, отколкото да ги убедиш, че са мамени.“
 
Марк Твен – близък приятел на Никола Тесла
 
 
***
 
 
 
Най-важната последица от Антарктическите експедиции на Масона Ричард Бърд е последвалото активно мероприятие, наречено Международна Геофизична Година (IGY), проведено от 1-ви Юли 1957 година до 31-ви Декември 1958 година. След като войнстващият Световен Елит, чрез коварните си задкулисни политически машинации, успял да изправи братски народи един срещу друг през 30-те и 40-те години на ХХ-ти век в непрекъснати военни конфликти, обхванали почти всички краища на Земята, обезкръвените, разорени и поставени на колене нации били принудени да приемат поробващите политически и икономически условия на Илюминатския Ционистко-Масонски Нов Световен Ред. Те се подчинили на политическия му орган ООН и на икономическата робия наложена от Международния Валутен Фонд и Световната Банка, създадени от Бретън-Уудската конференция, състояла се през Юли 1944 година.
 
 
Тези отрочета на 13-те банкерски династии, създали също и Федералния Резерв на Съединените Щати, постепенно започнали да налагат пълен контрол върху битието на обикновения Човек навсякъде по Света. Но за да бъде доведен докрай многовековният план за Единно Световно Правителство, трябвало да се случи и още нещо много, много важно! Човеците, където и да е по Света, трябвало да се откажат от хилядолетните знания, мъдростта и религията на прадедите си и да повярват и прегърнат измислените, лъжовни, бездуховни и безбожни, но демонично измамни и недоказуеми теории на Масоните-Материалисти, преподавани днес във всички училища в Държавите-членки на ООН, посредством системата на ЮНЕСКО.
 
 
Проблемът през 40-те и 50-те години на ХХ-ти век изглеждал неразрешим, тъй като, за да повярват в измамата на Материализма и Атеизма, Човеците трябвало да бъдат убедени в една друга Масонска лъжа, а именно, лъжата за въртящата се около себе си с безумната скорост от 1666 километра в час и стрелкаща се из пространството в пет различни направления с напълно невероятната скорост от над ТРИ МИЛИОНА километра в час Земя-топка! Човеците трябвало да бъдат убедени в погрешността на хилядолетното знание, очевидния ежедневен житейски опит и здравия разсъдък, че обитаваме неподвижна и Плоска Земя, понеже никой, никъде, никога, нито е виждал, нито усещал, освен по време на земетресения, Земята да се движи. Човеците трябвало да бъдат убедени, че Земята е една съвсем-съвсем незначителна скална топка, с океани по повърхността – една от уж секстилионите (1036) други такива кълба, която се върти безспирно, кръжи и се лута безцелно в „пространствения вакуум“, забравена от Бога, от Създателя, от Творецът-Творение и от Духа. Илюминатите били сигурни, че ако успеят да убедят Човеците, че са прашинка, без всякаква стойност в безкрайния и бездуховен космос, Човеците ще изгубят всякаква вяра и в себе си, и в Твореца и в отчаянието си от безцелната си участ ще се оставят да бъдат поробени завинаги. За постигането на този план Илюминатите трябвало да осигурят „надеждно доказаталство“ за пред целия Свят. И това доказателство, смятали те, може да бъде осигурено, чрез установяване на Южния магнитен полюс и чрез полет на Човек в „космоса“.
 
 
През Международна Геофизична Година, Масонският елит и „научните“ му протежета от шестдесет и седем Държависе обединили, за да могат да стъкмят „необорими научни“ доказателства за верността на Хелиоцентричната система и за кълбовидността на Земята. Илюминатският Елит, чрез изкуствено противопоставените си владения Съветския съюз и САЩ, се опитал да „изведе в орбита изкуствени спътници, с което да докаже, че Земята има кълбовидна форма, но начинанието било обречено на неуспех и всичките им ракети претърпявали или аварии, или се разбивали в Небесната Твърд.
 
 
Предвид напредъка в електронните комуникации и аудио-визуалните средства за масово програмиране и контрол върху ума и съзнанието, наречени масмултимедии, Елитът решил да се възползва от тях, за да измами Човечеството, че се е случило или се случва това, което никога не се е случвало. Така се заражда масовата пропаганда и психологичното обуславяне, която държи в смъртна хватка всички Човеци навсякъде в „цивилизования“ Свят.
 
 
С тези средства, Човешкото съзнание принудително бе програмирано да повярва, че съществуват ракети, чиито двигатели работят ефикасно във вакуум, че той – вакуумът, безвъздушното пространство, на целия и всичкия „безкраен космос“ е залепен за нашия съвсем-съвсем несравнимо малък по количество въздух без да бъде изсмукан от него, като двете среди съществуват една до друга без твърда преграда, че Човек облякъл някаква гъвкава материя, с половин сантиметър дебелина, може да се движи, да се смее и да работи във вакуум и безчет-безчет други напълно абсурдни невероятни невъзможности, много лесно опровержими, ако Човек използва здрав разсъдък и логическо мислене! Как на практика се осъществяват лъжите в съвремието авторът подробно изследва в „НАСА – CGI-измами, Зиро-Джи самолети, басейни и акробатика“.
 
 
 
На хоризонтално ниво, войнстващият Елит не е успял, нито тогава, нито сега, да докаже съществуването на Южен магнитен полюс, като представи непрекъсваем и нередактиран видео-материал, тъй като Южен магнитен полюс не съществува. Както не може да приведе нито едно мултимедийно доказателство, чрез заснемането на непрекъсваем и нередактиран филмов материал на явлението Среднощно Слънце на Южния полюс, така както то е доказано за Северния полюс. Невиждайки друго разрешение за запазване на тайната за Плоската Земя, Елитът, чрез своя изпълнителен орган ООН, изготвил международно съглашение и наложил военно положение и абсолютно ембарго за свободно придвижване в районите на крайния Южен леден обръч – периферията на Земния диск, наречен Антарктида.
 
 
Антарктическият договор е подписан на 1-ви Декември 1959 година и официално влиза в сила на 23-ти Юни 1961 година. В началото договорът е подписан от 12 Държави: Аржентина, Австралия, Белгия, Чили, Франция, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Африка, Съветският Съюз, Обединеното Кралство и Съединените Щати, като впоследствие са принудени да го подпишат още 37 Държави. Антарктическият договор и свързаните с него допълнителни споразумения са известни като Антарктическа Договорна Система (ATS). За целите на договора Антарктида се определя като цялата Земна площ и ледения шелф на Юг от 60-ия паралел.
 
 
Според Масонската масмултимедийна пропаганда, трите основни цели на Договора за Антарктика са: „да демилитаризира Антарктида, за да го утвърди като зона, свободна от ядрени опити и изхвърляне на радиоактивни отпадъци и да гарантира използването му само за мирни цели, да насърчи международното научно сътрудничество в Антарктика, както и да отмени споровете за териториален суверенитет“.
 
 
В същото време Член Първи от договора гласи: „Антарктика да се използва само за мирни цели. Забраняват се, наред с другото, всякакви мероприятия от военен характер, като установяване на военни бази и укрепления и извършването на военни маневри, както и опити с каквото и да е въоръжение. Настоящият договор не въпрепятства използването на военен персонал и военни съоръжения за научни проучвания и други мирни цели.“
 
 
В посочената част ярко личи двусмислието, използвано навсякъде и във всички документи на Международното Право. От една страна, се казва, че се забранява използването на военни сили и военни съоръжения, но от друга страна, то не се възпрепятства! Военните операции Дълбоко замразяване“ са постоянно действащи и до днес и осигуряват постоянно присъствие на Американската армия на Юг от 60-тия паралел. Същото се отнася и до Въоръжените сили на всички Велики сили. И какъв Международен съд решава кое е „научно изследване“ и кое е „военна операция“? Още повече, че в началото договорът е подписан само от 12 Държави – съвсем незначителна част от Човечеството и дори до днес, въпреки че са 49 на брой, все още си остават малцинство. Човекът, започнал да открива двузначното говорене – „двумисъл“ при Оруел, в речника, използван от Илюминатския Елит, веднага ще провиди още в самото начало на договора истинската причина за установяването му, а именно строгата забрана за свободен достъп на обикновените Човеци до водните пространства и сушата на Юг от 60-ия паралел.
 
 
Но защо е този страх, достигащ до паническа параноя, по отношение на Антарктида?! В края на 50-те години на ХХ-ти век никъде по Света не съществуват природозащитни организации и никъде не се говори за „опазване на околната среда“, тъй като повечето Държави все още не могат да излекуват раните си от войните и бедността е навсякъде. Естествено, някой Западноевропейски Държави и Съединените Щати преживяват бум на икономиката и вече във всяко домакинство има хладилник, а автомобилите са навсякъде, тъй като бензинът струва 5 цента за литър, но и там не съществуват все още никакви „Природозащитни организации“! Следователно, за „загриженост за околната среда“ не може да става и дума така, както днес се представят нещата по масмултимедиите, тъй че причината трябва да се търси другаде.
 

 

 

Наказвани изследователи

 

 
„Не искам нация от мислители – искам нация от работници.“
 
Джон Д. Рокфелер, Масонът-човеконенавистник и петролен магнат
 
***
 
 
 
След като ООН, чрез ЮНЕСКО, установява задължително образование по единна програма във всички страни-членки, Елитът вече може да бъде спокоен, че измамната недействителна парадигма на Хелиоцентризма ще бъде старателно насадена в подрастващите умове на младите поколения.
 
 
Но все пак остава една огромна част от Човечеството, от една страна – в затворените общества, отказващи да бъдат „социализирани“ на територията на самите страни-членки, а от друга – в Държавите, днес наричани „престъпни нации“ (rogue nations), които все още не са заставени да приемат Атеистично-Материалистичния демоничен модел на ЮНЕСКО, наречен за благозвучие „Образование“. Тези свободни млади умове представляват реална потенциална опасност за Новия Световен Ред, тъй като не са били обект на неговото програмиране и са запазили способността да мислят самостоятелно. Особено опасни са младите Човеци, израстнали край морето, приели го са своя майка-кърмилница и незнаещи що е страх. Думите отредени за тях в речника на Новия Световен Ред са: „размирни елементи“, „асоциални типове“, „социална заплаха“, „заплаха за статуквото“, „природозащитни терористи“ и „терористични елементи“ или направо „терористи“Някой от тези безстрашни Човеци вземат в свой ръце живота си и искат да опознаят Света от първо лице, анфас, а не задочно, както е представен на Фотошоп картинките и CGI-видеоматериалите, въртящи се непрекъснато по Масонските масмултимедии.
 
 
Типичен пример на описания по-горе пътешественик е Норвежкият мореплавател Ярле Андхой (Jarle Andhøy), който прави многократни плавания в Северните морета и на няколко пъти се опитва да обиколи Антарктида, с което става трън в очите на Елита и е наречен „природозащитен терорист“ и „заплаха за опазването на околната среда“. Той е несправедливо обвиняван, че предприема плавания без необходимите документи и осигуровки, въпреки че ги има, и многократно е глобяван, арестуван, дори членове на неговия екипаж са убити само и само, за да се откаже от намеренията си да направи обиколка на Антарктида. По мнение на автора, само неговата известност запазва досега живота му.
 
 
 
 
 
Яхтата Берзерк на Ярле Андхой е потопена и трима умират при опит да докажат Плоската Земя - СТАМАТ
Яхтата Берзерк на Ярле Андхой е потопена и трима умират при опит да докажат Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
Ярле и неговата яхта „Берзерк“
 
 
 
Но защо е този страх и ужас в Масонските Правителства от частните самостоятелни плавания около Антарктида, та да наложат разполагането на специални военни части, ограничаващи свободния достъп на Юг от 60-тия паралел, като не се спират пред нищо, за да уплашат или възпрат и малкото изследователи немасони, дръзнали да плават дотам. Какво се опитват да скрият?
 
 
Капитан Куук пръв в съвременната история прави обиколка на Антарктида през 1773 година, като в продължение на три години и осем дни плава около ледената стена, издигаща се на 45 до 60 метра височина, без да може да акостира и изминава повече от 112 000 километра.
 
 
 
 
 
Антарктида се нарича ледената стена ограничаваща океаните на Плоската Земя - СТАМАТ
Антарктида се нарича ледената стена ограничаваща океаните на Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
Ледената стена, опасваща моретата и океаните на нашата Плоска Земя
 
 
 
На 5-ти Октомври 1839 година Сър Кларк Джеймс Рос, с два тежко бронирани кораба, отплава на пътешествие за обиколка на Антарктида, което продължава 4 години и 5 месеца и отнема живота на много моряци. Плавайки около ледниковата стена, извисяваща се на 60 метра над главата му, той пише: „Бихме имали същият шанс за успех, ако се опитаме да плаваме през отвесните скали на Дувър, както и да проникнем през такава грамада“.
 
 
 
 
 
 
 
Антарктида е 60-метров вечен ледник, който задържа водите на Световния океан на Плоската Земя - СТАМАТ
Антарктида е 60-метров вечен ледник, който задържа водите на Световния океан на Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 
През 1873 година, корабът на Нейно Величество фрегатата „Чалънджър“ предприема обиколка на Антарктида, в непосредствена близост, но без да я вижда, която трае 3 години, като изминатото разстояние е 130 000 километра.
 
 
 
Трябва да отбележим, че всички тези обиколки са извършени по време, когато няма масмултимедийна манипулационна пропаганда и са описани съвсем точно. Казвайки това, няма как да не се отдадем на размисъл как е възможно, когато правим една обиколка на „континент“, който според Уикипедия е с брегова ивица от 18 000 километра, да изминем разстояние от 112 000 или 130 000 километра, което е 6 пъти неговата обиколка или 3 пъти обиколката на Земята по Екватора???!!! Това единствено е възможно, ако Земята е плоска и Антарктида представлява ледника, опасващ периферията й.
 
 
 
 
 
 
При обиколка на Антарктида се изминават 130 000 км, което доказва, че тя е ледника опасващ периферията на Плоската Земя - СТАМАТ
При обиколка на Антарктида се изминават 130 000 км, което доказва, че тя е ледника опасващ периферията на Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
Точно това е и причината за неистовия страх от частните плавателни съдове, които Антарктическият договор разглежда, като „заредени дула“, защото капитаните на тези яхти, плавайки например по горепосочения курс, лесно биха измерили изминатото разстояние от около 120 000 километра и биха разбрали Истината за Плоската Земя. Това е и причината там да се допускат само круизни кораби и то до най-северните точки, надлежно ескортирани и „пазени“ от кораби със специално назначение. Пасажерите са допускани да слязат само на определени места и толкова – никакви своеволия!

 

 

 

Значение и смисъл на термина „Правителство“

 
 
 
„Най-опасният човек за всяко правителство, е човекът, който може да обмисля нещата за себе си… Почти неизбежно, той достига до заключението, че правителството, под властта на което живее, е безчестно, безумно и непоносимо.”
 
Х. Л. Менкен
 
***
 
 
 
Днес, повечето от Човеците гневно биха възроптали: „Това не е истина! Това е измислица! Ако Земята бе плоска, това трябваше да се учи в училище и всички щяха да го знаят! Образователната система и моето Правителство никога не биха ме излъгали!“
 
 
Наистина ли!!!??? Но какво знае обикновеният Човек за тайните Правителствени операции, за тайните споразумения между Правителствата, за тайните военни операции, за тайните полицейски операции, за Тайните Общества и Ложи и за знанията, които се държат в тайна? Нали за това те са тайна – за да не се знае за тях!
 
 
 
„Моето Правителство не би ме излъгало!“
 
 
Наистина ли!!!??? Всъщност, какво означава думата „правителство“?
 
 
В съвременния Български език думата „правителство“, по разбираеми политически причини, идва от Славянските езици и по-точно от Руския глагол „править“ – „управлявам“ и съответното съществително „правитель“ – „господар“. Следователно, думата „правителство“означава „инструмента, чрез който господарят управлява“. В Българския книжовен език от ХІХ-ти и началото на ХХ-ти век все още съществува думата „правител“ в смисъла на „господар, цар“, но постепенно употребата й отпада.
 
 
Обаче, тъй като формата на Държавно устройство, изискваща съществуването на „правителство“, не се осъществява за първи път в Славянските Държави, а в древен Рим, необходимо е да разберем, какво е било първоначалното значение на този термин. За целта ще разгледаме етимологията на Английската дума за „правителство“ – „government. Всъщност, можем да използваме също и Италианския или Френския език. Думата government“ може да се раздели на две части govern и ment и когато потърсим значенията на думите на Латински език разбираме, че gubernare“ е от първо спрежение и означава: „владея, управлявам, карам, направлявам, ръководя, държа под контрол, водя, напътствам, контролирам“, а суфиксът ment произлиза от Латинското „mentis” – съществително трето склонение, женски род, означаващо: „ум, намерение, разположение на духа, основание, разсъдък, решение, мъжество, проект“. Следователно, значението и смисълът на термина „правителство“, както в Древността, така и днес е „власт над ума“, „управление на разсъдъка“, „контрол над разположението на духа“, „направление на намерението“.
 
 
Значението и смисълът на понятието „правителство“ е „власт над ума“, „управление на разсъдъка“, „контрол върху ума“, „направление на намерението“, което е и основната задача на този Държавен орган, като това управление на ума се осъществява с всякакви средства, тъй като на разположение на Правителствата са, както насилствените апарати на Изпълнителната и Съдебната власт и военните структури, така и научните институти, разработващи най-съвременни методи за въздействие върху психиката и възприятията.
 
 
Този, който си мисли, че може да противостои на методите за насилствено психическо имплантиране на мисли, настроения, отношения и убеждения към нас самите и спрямо заобикалящата ни среда е лаик по отношение на Човешката психология и психика. Когато авторът обсъжда с близките си тези теми, винаги чува едно и също съждение, изричано от уж по-напредналите в Духовния път: „На мен телевизията, радиото и рекламите не ми влияят!“ Това е много дълбоко насадена и хитроумно подхранвана от някои съвременни „гуру“ самозаблуда. Методите за психологическо въздействие са на имплицитно, тоест на прикрито или подсъзнателно, ниво и на тях ежедневното ни съзнателно състояние на ума и мисълта ни не са в състояние да се противопоставят.
 
 
Но, като че ли най-уязвими за тези методи се оказват Човеците, които мислят, че са на много високо ниво в йерархичните структури на дадено жизнено поприще. Те са толкова фино манипулирани, прецизно насочвани и системно заблуждавани, че цял живот не могат да се измъкнат от илюзорността на насадения им мироглед. Изключителна рядкост е някой индивид от техните редици да се измъкне от умело изплетената мрежа на контрола и измамата, да тръгне по пътя на самостоятелното мислене и да провиди демоничния план за поробването ни. Един от тези Човеци е Бил Купър.

 

 

 

Разкритията на Уилям „Бил“ Купър

 

 
 „Тези, които могат да те накарат да повярваш в нелепости – могат да те накарат да вършиш и зверства.”
 
Волтер
 
***
 
 
 
Милтън Уилям Купър (1943–2001) – големият патриот и защитник на Конституционните права на Американските граждани, служи в Стратегическото Въздушно Командване на САЩ до 1965 година, след което е офицер от Венноморското Разузнаване към Щаба на Главнокомандващия Американския Тихоокеански флот – Адмирал Бърнард Клери (Bernard Ambrose Clarey) и излиза в оставка през 1975 година. Между 1970 и 1973 година той, заедно с 38 други висши флотски офицери, бива запознат с документацията за съществуването на таен план, под наименованието „Операция Върховна Власт 12“MAJESTYTWELVE (Меджести туелв), като нивото на достъп било Top Secret (Q) (SCI), с компартментализация „MAJIC“. Терминът, разбира се само за посветените, символизира отдавна замисленото, планирано и осъществявано в наши дни изземване на Върховната Световна власт от група „мъдреци“, предопределени да го управляват под маската на следовници на подставено лице – „доброжелателен диктатор“, представен на Човечеството като „Месия“. Този „Месия“ ще представлява буфер, или параван, между „мъдреците“ и поробеното и умствено контролирано Човечество и ще бъде направляван задкулисно от „Съвета на мъдреците“ – Световното Правителство, или Новия Световен Ред.
 
 
За онези от читателите, които не са наясно какво „светло бъдеще“ ни подготвя Елита, нека го представим накратко. Планът очертава събарянето на съществуващото политико-икономическо статукво и създаването на Единно Световно Социалистическо (Колективистко) Тоталитарно Правителство, а именно общоизвестния на всички Нов Световен Ред. Източникът на този заговор е тайната Ложа на Илюминатите – съществуваща от хилядолетия и която не трябва да се обърква с Масонския „Орден на Баварските Илюминати“, замислен от Ротшилдови и другите банкерски фамилии и създаден по тяхна поръчка от Йохан Адам Вайсхаупт на 1-ви Май 1776 година. Съществуващата от хилядолетия тайна заговорническа организация, дори няма име, за да избегне разследванията, но е наричана от някои Илюминати, а други й дават името от Старогръцки произход Криптокрацияκρυπτός означава скрит, а κράτος– власт, тоест Тайните Властващи. Тя е съставена от най-високите степени на така наречените „Братски ордени“ и тайни Масонски Общества, свързани помежду си чрез кръвна клетва, тайна религия и обещанието за елитен статут на ниво Световно Правителство или на ниво Регионална власт. Тяхната религия е основана върху Еврейската езотерична Кабалла, Луциферианската философия на Теософското общество (Елена Блаватска и котерия) и древния Слънцепоклонически култ. След полагането на кръвната клетва, те вече не са обвързани с никаква друга клетва за вярност и не са лоялни към нито едно Правителство или Народ, освен към тайната си Ложа, не са граждани на нито една Държава, но вече са до смърт свързани с Тайното Световно Правителство.
 
 
Постепенното напредване към осъществяването на заветния план, за да се превърне в живо дело Единното Световно Социалистическо Тоталитарно Правителство, се ръководи и контролира от йерархията на Ложата на Илюминатите, съставена от най-горните степени в йерархиите на отделните Масонски Ложи, а именно: на Масонския Висш Съвет на 33-тата Степен на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Южните и Северните Юрисдикции, на Висшия съвет на Йоркския Ритуал, на Интернационалния Ционизъм, на БНай БРит, на Великата Ложа на Франция, на Великата Ложа на Англия, на Великия Ориент, на Ордена на Златната Зора, на Ордена на Източния Храм, на Розенкройцерите, на Суверенния Военен Орден на Малтийските Рицари, на Ордена на Тамплиерите, на Обществото Джейсън, на Ватикана, както и на полу-тайните организации, служещи за техен параван, като: Съвета за Чуждестранни Връзки, Тристранната комисия, Групата на Билдербергите, Групата на Кръглата маса, Кралския Институт за Международни Отношенияи организациите на висшите Правителствени длъжностни лица, висшите военни и крупните промишлени магнати във всички държави-членки на ООН.
 
 
Обикновеният работещ Човек вероятно ще погледне с огромна доза скептицизъм на твърдението, че Световният Заговор е разпрострял пипалата си навсякъде и не би повярвал, че това е възможно! Но нека авторът зададе един много логичен въпрос: „Знае ли обикновеният работещ Човек всички военни тайни, всички Държавни тайни и всички промишлени тайни във всяка една Държава по Света?!“  Разбира се, че НЕ! Ако всеки Човек знае тези тайни, то те няма да са тайни! Скептицизмът, с който се гледа на изследователите, занимаващи се със Световния Илюминатски Заговор е внимателно и последователно насаждан от масмултимедиите и всъщност се явява основно оръжие за противодействие срещу разкриването му.
 
 
Секретната документация, с която бил запознат Уилям Купър, съдържала операцията „Върховна Власт 12“, „Операция Мнозинство“  (Operation Majority) и като част от тях операция „Червена Светлина“ (Red Light), която се занимавала с „обратното инжениране на пленени извънземни“ технологии и летателни апарати – НЛО и внедряването им в Космическата програма на Щатите.
 
 
След излизането си в оставка, в продължение на много години Бил Купър съвсем истински вярва, че документите по „Операция Върховна Власт 12“ са напълно достоверни в абсолютната си цялост. Той безрезервно приема за истина строго секретните документи, с които официално е запознат по време на службата си като офицер от Венноморското Разузнаване към Щаба на Главнокомандващия Американския Тихоокеански флот, а именно „Операция Мнозинство“ и операция „Червена Светлина“, създадени с цел „обратното инжениране на пленени извънземни“ НЛО и дейността по внедряването им в Космическата програма на Щатите, извършвана в секретни обекти, като например „Зона 51“, „Дриймленд“ и други. Той посвещава почти две десетилетия на изследователска, проучвателна и разпространителска дейност в полето на така наречената „Уфология“ – занимаваща се с наблюдения и документиране на Неидентифицирани летящи обекти.
 
 
Вследствие, обаче, на старателните си проучвания и издирвания на документи в продължение на 25 години, в края на краищата, Бил Купър достига до извода, че така наречените „извънземни“ технологии в действителност са строго секретни разработки на Военно-промишления комплекс, които са наречени „извънземни“ за целите на дезинформацията, пропагандата, програмирането и умствения контрол. Шокът от това разкритие го потриса из основи. Фактът, че висши офицери от Разузнаването са целенасочено дезинформирани, манипулирани и подведени да вярват и разпространяват под сурдинка измислици и лъжи, сътворени от слугите на Илюминатите, за да проправят пътя за осъществяването на плановете си, означава за него само едно, че те не биха се спрели пред нищо и никого.
 
 
Бил Купър решава да посвети последните си години на оповестяването на измамата пред Човечеството. Той разкрива, че агенти-дезинформатори на Новия Световен Ред, като Уилям Мур, Хайме Шандера и Стантън Т. Фридман са осъществили измамата „Операция Върховна Власт 12“ и са отпечатали документите в Социалистическата печатница на Ню Йорк Таймс. Целта на измамата е да се отклонят Човеците от истината, като бъдат заблудени, посредством представяне на изкуствената „извънземна заплаха“ като „правителствено прикритие“ на извънземните посещения. Той разкрива, че повечето от известните уфолози и така наречени НЛО-изследователи са Илюминати, Марксисти, ЦРУ-КГБ-МИ5/6-МОСАД двойно-тройно-четворни агенти, работещи за каузата и пропагандиращи Новия Световен Ред.
 
 
Тук авторът би отворил една скоба, Човек трябва с максимално внимание да подхожда към Уфологията, защото повечето лица, свързани с тази област са Правителствени агенти, членове на Древните Мистерии, фалшификатори или измамници. Авторът, от собствен опит, придобит през последните 25 години, знае, че на хора като Били Майер – манипулатор и таен агент под умствен контрол, прикриващ свръхсъвременните технологии, притежавани от Илюминатския Елит, Алекс Джоунс – дезинформатор, всяващ страхова психоза и Антисемитизъм по мултимедиен канал собственост на Евреи, Дейвид Айк – разпространител на дезинформация, вследствие на умствен контрол, Дейвид Уилкок –  разпространяващ дезинформация и НЛО-фалшификации, поради смъртни заплахи, Боб Лазар – дезинформатор и агент на ЦРУ, Джон Лиър – манипулатор и таен агент, работещ за НАСА, Кери Касиди и Бил Райън от „Проект Камелот/Авалон“ – дезинформатори и манипулатори в близка връзка с тайните служби и НАСА, Ричард Хоугланд – дезинформатор от висшия ешалон на НАСА, Д-р Стивън Гриър – може би най-известния Правителствено субсидиран дезинформатор, Д-р Карла Търнър – дезинформатор и манипулатор по отвличанията от „извънземни“ раси, Д-р Джон Мак – дезинформатор и манипулатор по кръстосаното размножаване с „извънземни раси“, Д-р Майкъл Мууди – дезинформатор и манипулатор по опериране на импланти, поставени от „извънземните“ и безчетно множество като тях, Човек не бива дори да слуша, а камо ли да вярва и на една тяхна дума! Такива люде не трябва да се питат за часа, дори в стая пълна с часовници! Има много малко истински изследователи и дори още по-малко достоверни изследвания.
 
 
В последното си интервю, Бил Купър казва: „Няма никакво доказателство, че „извънземните“ съществуват, или че някога са посещавали Земята, или че съществуват където и да било във Вселената. Наистина няма начин да се скрие съществуването на „извънземните цивилизации“, ако те са посещавали Земята… Няма ни най-малко доказателство където и да било. Но има безбройни доказателства, всъщност тонове доказателства, че съществува определена група хора, общоизвестни като Илюминати, които искат ние да повярваме в някакъв вид „извънземна заплаха от космоса“, за да могат да създадат Единно Световно Правителство, обединявайки всички народи, с цел да се противопоставят на тази „извънземна заплаха“.
 
 
Първият път, когато видях споменаване за това, четях някакви доклади в Карнеги Ендаумънт Фънд, където имаше запис на реч по време на официална вечеря в чест на Виконт Ишии от Японската Имперска делегация през 1917 година, а Джон Дюи*[1] бил един от ораторите. Още на първото изречение, излязло от устата му, аз едва не паднах от стола, защото това е било през 1917 година. А той казал: „Най-добрият начин да накараме всички хора по Земята да се обединят под Единно Световно Правителство и да прекратим войните завинаги би бил, ако бъдем нападнати от някакъв друг биологичен вид от някаква друга планета.“
 
 
И, о Боже, това пречупи нещо в мен и аз разбрах, че това просто е поредната измама! Това, без съмнение, е епохата на заблудите! И след това, осем пъти по време на Администрацията на Рейгън, той вмъкна почти същата фраза в осем свой речи! Това е една измама – това мога да ви кажа. Тези НЛО летящи насам-натам в небето са истински, но те не са пилотирани от някое зелено човече от някоя друга планета. Някой от тях са притежавани и управлявани от Съединените щати, други от Съветския съюз (Русия), трети вероятно от Великобритания и Канада. Мисля, че първите наистина действащи „летящи чинии“, вероятно са произведени в Западна Канада, в пустошта, на място нарочно построено за създаването на такива машини, както ние създадохме „Проекта Манхатън“, и забулено от подобна секретност. Така че технологията е действително съществуваща, но е пазена в тайна и е използвана, за да съдейства на концепцията, че има „извънземна заплаха“срещу Земята.“
 
 
 

 

 
 
 
 
Факсимиле на записа от приема на Японската Имперска Мисия в САЩ през 1917 година
 
 
 
По-нататък Бил Купър казва, че осакатяванията на добитъка, за които се смята, че се извършват от „извънземни“, в действителност са секретни военни операции за измерване разпространението на радиоактивното замърсяване от Атомните Електро-централи и обектите със специално предназначение, а така наречените „близки срещи от трети вид“, при които Човеци са отвличани уж от „извънземни“ се осъществяват чрез хипнотичен процес за умствен контрол, наречен „Орион“, който се явява част от „МКУлтра“.
 
 
Купър написва книгата И видях, и ето, блед кон“ (цитат от Книга Откровение от Библията), която става най-продаваната нелегална книга в Америка след 1991 година, а от 1993 година започва да излъчва собствено радио-шоу „Часът на Времето“, което и след убийството му продължава да съществува на интернет платформа.
 
 
На 28-ми Юни 2001 година, в своето радио-шоу Бил Купър предупреждава, че до няколко месеца е възможна Операция под фалшив флаг *[2] в Ню Йорк, с което подписва смъртната си присъда. Дългогодишната му дейност като патриот в защита на Конституционните права на Американския народ и по-точно Втората поправка в Конституцията, даваща право на гражданите да притежават и носят оръжие като „необходимост за сигурността на държавата“ и офицерската му клетва „да защитава държавата от врагове – външни и вътрешни“,  направиха безстрашната му личност трън в очите на войнстващия Елит и след инсцениран опит за арестуването му Бил Купър бе убит на 6-ти Ноември 2001 година.
 
 
Въпреки безценния принос на Бил Купър за разгадаването на тайните манипулации, злостните заблуди и безсрамните лъжи в сатанинските планове на Илюминатите за поробване на Човечеството, той така и не достига до разкриването на крайната и най-всеобхватна измама на Световния войнстващ Елит и осъзнаването на Върховната Истина за Плоската Земя. Но все пак, той точно описва методите, с които Илюминатите в съвременните условия на информационна война въздействат върху Човешкия род, като казва следното:
 
 
„В тяхната лудост има методика, това в действителност съвсем не е вашия начин на действие, тъй като вие постъпвате от позицията на невежеството и докато не промените това ще залитате насам-натам, ще се препъвате един в друг, говорейки и вършейки неправилните неща, не разбирайки естеството на своя враг, а ако не разбирате същността на врага си и оръжията, които той използва, вие не сте в състояние да се борите срещу него, не можете да влезете в битка с него, дори не би трябвало да сте на бойното поле.“
 
 
За каква методика говори Бил Купър и за какви оръжия? Естествено, че в модерния Свят единствено работещите средства за масово въздействие са психологическите средства на пропагандата, психическото обуславяне (кондициониране) и програмиране и умствения контрол. Мощен инструмент от този арсенал е и пророческото програмиране, използвано от Холивудската фабрика за мечти и страх, както и от Масонските киноиндустрии в останалите Държави по Света.

 

 

 

Умственият контрол и пророческото програмиране – същност на Холивудизма

 

 

 

Пророческото програмиране (predictive programming) е метод за контрол над Човешкия ум, използван от Масонските масмултимедии – телевизия, информационни емисии, радио и кино, целящ преднамереното предварително обучаване и обуславяне на психиката, за да приеме планираните бъдещи сценарии за социални, политически или технологични промени. Изследователят Алън Уот (Alan Watt) дава следното определение: „използвайки силата на внушението на художествените творби, да се предизвикат желаните последствия“.
 
 
На по-късен етап, когато съответният сценарий бива прилаган на практика в Обществото, то вече е свикнало с идеята, поради предварителното й художествено представяне и с готовност приема промяната, вместо да й се противопостави. Пророческото програмиране се явява функционален инструмент от методиката на оперантното кондициониране, наричано още инструментално кондициониране, инструментално учене или оперантно обуславяне, в бихейвиористката школа в психологията и е първостепенното средство за пропаганда, масово психично въздействие и умствен контрол, работещо дори на имплицитно ниво, тоест на прикрито подсъзнателно ниво – 25и кадър например.
 
 
Алън Уот казва: „Неща или идеи, които при други обстоятелства биха се разглеждали като странни, вулгарни, нежелани или невъзможни, биват вмъквани в научно-фантастичните филми. Когато зрителят гледа тези филми, неговият ум остава отворен за внушенията и процесът на програмирането започва“.
 
 
Аудио-визуалните масмултимедии предоставят благодатна почва за осъществяване на пророческото програмиране, тъй като мозъкът, изложен на тяхното въздействие, преминава в хипнотичен транс или в така нареченото Алфа-състояние. Алфа-състоянието на мозъка, с честота на вълните от 8 до 13 Hz, е преходно функционално състояние, при което контролът над възприятията ни и начинът на обработка на информацията от мозъка ни се поемат от външен източник. В същото време мултимедиите позволяват насаждането и на подсъзнателни послания, посредством въвеждане на един (25-ти) кадър при PAL или 6 (от 25-ти до 30-ти) кадъра при NTSC видео-системите за телевизионно излъчване, които кадри, без да осъзнаваме, преминават направо в подсъзнанието и го програмират в желаната насока.
 
 
Художествената измислица и хипербола, както и обстоятелствата и идеите, представяни в политическите, социалните или научно-фантастичните творби, придобиват сюрреалистична образност в ума на индивида и когато се осъществят на определен бъдещ етап в действителността, те не се изживяват като съвсем истинска реалност, като по такъв начин поставят Човеците в капана на нежеланието да окажат съпротива срещу настъпващия враг или поробващата клика заговорници.
 
 
За да постигне целите си и да овладее Човешкия ум и съзнание, Криптокрацията прибягва, както и при други случаи го е правила, до използването на Евреите Ашкенази в ролята на маша, за да избегне излагането си на светло пред очите на обществеността. През 20-те и 30-те години на ХХ-ти век се изливат основите на Световната киноиндустрия, с помощта на Еврейски фамилии емигрирали от Източна Европа в различни части на Америка и впоследствие заселили се в Холивуд – кварталът на Лос Анджелис, изграден от Мишпука – Еврейско-Американската МАФИА и от Коза Ностра – Италиано-Американската МАФИА, по поръчка на Илюминатите.
 
 
Калифорния била избрана за Световно седалище на филмовата мега-индустрия, защото социална среда там била все още сурова и дива и въпреки че все пак обществен живот съществувал, той далеч не бил толкова комплексен и здраво установен, като например социумната йерархия в Бостън, Ню Йорк или Чикаго, откъдето идвали тези магнати. Тъкмо заради това Илюминатите избрали Калифорния, тъй като разбирали, че именно там биха могли да създадат отделна и освободена от столетни йерархични взаимосвързаности социална среда, където да започнат да оформят Човешкия ум съгласно вековния си план.
 
 
Преди Евреите Ашкенази да създадат Холивудската филмова индустрия, понятието „Американска мечта“ не е съществувало. Съществувало е завладяването на Запада в Америка, както и обща идея за Свободата навсякъде по Света, но това, което виждаме във филмите – основата на цялата съвременна поп-култура и което Човеците по цял Свят наричат „Американска мечта“ е една измислица, фантазия, измама, родена и добила ефимерна същност единствено във въображението на Евреите сценаристи, режисьори и директори на студия. Този недействителен, но фантасмагоричен и напълно измамен изкуствено създаден Свят, чиято цел е да насажда нереални, невъзможни, неизпълними, нелепи и дори демонични мечти, отклоняващи, заплитащи в мрежите и примките си лековерните омагьосани Човеци – тази роботизирана конвеирна фабрика, както за мечти, така иза подхранване на страх и параноя, заедно с цялостната си въздесъща Материалистическа безнравственост и човеконенавистническа идеология се нарича ХОЛИВУДИЗЪМ.
 
 
Всички големи филмови студия, разрастнали се впоследствие до Световнозначима мега-индустрия са основани от емигранти Евреи Ашкенази, слугуващи на Илюминатите и подмолно провеждащи на подсъзнателно ниво техните идеи и планове за Световно господство.
 
 
Уорнър Брос Пикчърс е основана от четирима братя: Хари Морис Уорнър, Алберт Уорнър, Самюел Люис Уорнър и Джак Ленард Уорнър – тримата по-възрастни братя са родени в Полша, а най-малкият в Канада и са с Еврейски произход. Хари, Сам и Алберт откриват първия киносалон през 1903 година в Ню Касъл, Пенсилвания. През 1918 година откриват свое студио в Холивуд, Калифорния, а Уорнър Брос е основана през 1923 година.
 
 
Метро-Голдуин-Майер (MGM) е основана през 1924 година, когато предприемачът Марк Льов придобива контрол над Метро Пикчърс (Metro Pictures), Голдуин Пикчърс (Goldwyn Pictures) и Луи Би Майер Пикчърс (Louis B. Mayer Pictures).
 
 
Луи Бърт Mайер, с рождено име Лазар Меир, на Руски: Лазарь Меир – Масон, продуцент и съосновател на студиото MGМ е роден в Еврейско семейство в селището Димер, Киевска област, а родителите му са Яков Меир и Сара Мелцер.
 
 
Марк Льов (Marcus Loew) е магнат и пионер в киноиндустрията, който основава Театрите Льов и МGM. Той е роден в Ню Йорк в Еврейско семейство на Австрийски емигранти.
 
 
Адолф Цукор (Adolph Zukor) е филмовият магнат основал Парамаунт Пикчърс заедно с Джеси Ласки, чиято сестра е омъжена за Самюел Голдуин. Той е роден в Еврейско семейство в Риче, Унгария, тогава част от Австро-Унгарската Империя.
 
 
Самюел Голдуин, с рождено име Szmuel Gelbfisz (на идиш: שמואל געלבפֿיש), известен също като Самюел Голдфиш е роден във Варшава, Кралство Полша, тогава част от Руската Империя, в Еврейско семейство поклонници на Хасидизма – движението приемащо Шабатай Цви за Месия. Той става филмов продуцент, съосновател и изпълнителен директор на няколко филмови студия – Парамаунт, Голдуин Пикчърс, Самюел Голдуин Продакшънс.
 
 
Юнивърсъл Студиос (Universal Studios), известно на професионалистите като Компанията Юнивърсал Пикчърс е основана през 1912 година от Масона Карл Лемли (Carl Laemmle) – роден в Лаупхайм, в Кралство Вюртемберг, Германия, в Еврейско семейство. Той е рожба на кръвосмешение, родителите му – Ребека и Юда Барух Лемле били първи братовчеди.
 
 
Уилям Фокс (William Fox) е филмов изпълнителен директор, който основава Фокс Филм Корпорейшън (Fox Film Corporation) през 1915 година и веригата театри Фокс Уест Коуст (Fox West Coast) през 1920 година. Той е роден в Толцва, Унгария и рожденото му име е Вилхелм Фрийд Фукс (Wilhelm Fried Fuchs). Родителите му – Михаел Фукс и Хана Фрийд, са Немски Евреи. През 1930 година той губи контрола над корпорацията си и тя става част от Туентиът Сенчъри Фокс,а след 1985 година е част от империята на  Масона от Ордена на Малтийските Рицари, Рупърт Мърдок.
 
 
Туентиът Сенчъри Пикчърс (Twentieth Century Pictures) – Холивудската продуцентска филмова компания била създадена през 1933 година от Джоузеф Шенк – бивш президент на Юнайтид Артистс (United Artists) и Масона Дарил Занук от Уорнър Брос и по-късно продуцент на филма „Денят, в който земята спря“. Джоузеф Майкъл Шенк (Joseph Michael Schenck) е роден в Еврейско семейство в селището Рибинск, Ярославска област в Руската Империя. Туентиът Сенчъри Пикчърс се слива с Фокс Филм Корпорейшън през 1935 година и днес е известна като Туентиът Сенчъри Фокс (Twentieth Century Fox Film Corporation).
 
 
След като създават студията, Еврейските магнати започват да произвеждат ежегодно стотици пълнометражни филми, които представят не само Америка, но и всяка една Държава по Света не такава, каквато е всъщност, но по начин удобен за тях, за да изпълнят най-ефикасно повелите на господарите си – Илюминатската върхушка. Така, още преди сто години, е създадена Холивудската машина за пропаганда, умствен контрол и пророческо програмиране – активно мероприятие на Криптокрацията, изградено от техните лакеи и съратници за Световно господство – Евреите Ашкенази! Или, както казва Масонът Стивън Спилбърг, Рицар-командор на Британската Империя, роден в семейство на Еврейски емигранти от Украйна: „В Холивуд, ако не си Евреин – ти си никой“.
 
 
Холивудски филми, явяващи се ярки примери за пророческо програмиране, въвеждащи в ума идеите на Трансхуманизма, всеобщото милитаризиране, полицейската Държава, популяризиращи въвеждането на роботизацията в междучовешките отношения, Изпълнителната и Правораздавателната власт, описващи съвсем точно бъдещето, такова каквото ни се приготвя от Илюминатската заговорническа клика са: Робокоп“ (1987), (1990), (1993) и (2014), A.I. Изкуствен интелект (2001), Двестагодишния човек“ (1999), Игрите на глада“ (2012) и много други.
 
 
Друг жанр филми подготвят Човешкия ум за въвеждането на тоталитарното господство на Новия Световен Ред: 1984“ (1956) и (1984), Смел, нов Свят“ (1998) – по Олдъс Хъксли,  451 градуса по Фаренхайт (1966), Еквилибриум (2002) и други.
 
 
Има една отделна група филми, които иносказателно представят истината за контролирането и манипулирането на Човешките умове, чрез психични въздействия и подсъзнателни послания, разпространявани по масмултимедиите и ПРЕСАТА от Илюминатската върхушка, както и за действителната нейна демонична същност: „Те живеят“ (1988), например.
 
 
За целите на нашето изследване, ще трябва да споменем и една по-особена група кинотворби, използващи пророческото програмиране, за да подготвят Човечеството за споменатия от Вернер фон Браун пети етап от Голямата измама, а именно заплахата от извънземно нашествие. Без да сме изчерпателни, ще споменем само няколко такива филма.
 
 
„Междузвездни войни“, както филмовата поредица и телевизионните сериали, така и видео-игрите са основата на цялата Илюминатска пропаганда, покваряваща всички деца по Света и посвещаваща ги във фалшивата парадигма на Хелиоцентризма, Масонския символизъм и Древните езически Мистерии. Тази поредица, направена изцяло от Масони и струваща милиарди, но донесла трилиони долари печалба за Илюминатската върхушка, е най-грандиозното и най-ефективното активно мероприятие за умствен контрол и психическо програмиране в историята на Света.
 
 
Денят, в който земята спря“ (1951), (2008)и Денят на Независимостта“ (1996), (2016) представят „извънземното нашествие“ в развитие и унищожаването на цивилизацията, с всичките имагинерни последици от това.
 
 
Поредицата Мъже в черно“ (1997), (2002) и (2012) саркастично окарикатурява Човешкото бъдеще, в което Правителствата имат тайни връзки със всевъзможни „извънземни“ демонични изчадия, подготвяйки ума на зрителя за деня, в който художествената измислица ще бъде измамно представена като реалност.
 
 
Но цялата лъжа, като че ли започва от романа „Война на Световете“ написан от Масона Хърбърт Джордж Уелс през 1898 година, послужил за основа на радиодраматизацията на Масона Орсън Уелс, излъчена по CBS Radio, Ню Йорк на 30-ти Октомври 1938 година и предизвикала всеобща паника всред над един милион граждани, с радио-римейк от 1968 година и филмиран през 1953 година, през 2005 година и през 2008 година, като служи и за сюжет на едноименна рок-опера от 1978 година.
 
 
Тези филми представляват коварно индоктриниране на Човеците във вярванията и парадигмата на Илюминизма. Чистите и отворени умове на децата са особено податливи към всякакви въздействия и ако зловредната измама продължава през цялата им младост, то много вероятно е те да се присъединят или към някой таен орден или секта, или пък биха се възхищавали и одобрявали Тайните общества. Всеки, който иска да се освободи от умствената робия, трябва да се научи да чете символния език на Масоните и поклонниците на Древните Мистерии, за да опази себе си и децата си срещу подсъзнателното програмиране, насаждано в търсещите им, но лековерни умове.
 
 
Евреите Ашкенази – небезизвестни социалисти и комунисти, създали Холивуд и притежаващи филмовия производствен конвеир имат една единствена цел и тя е: да лишат от чувства (десансибилизират) всички гледащи тяхното ерзац-изкуство и особено дълбоко впечатлителната младеж. Чрез целенасочено максимално провокиране на Човешката сетивност по време на филмите снасилие и кръвопролития, те възторжено лансират и поддържат идеята, че на всеки е позволено всичко, стига да не бъде хванат на местопрестъплението и че моралните норми са отдавна забравени и вече несъществуващи. Масонската масмултимедийна демонична вакханалия, течаща безспирно по телевизионно-, радио- и интернет базираните информационни и развлекателни каналиеизключително сложна високотехнологична операция за контрол на ума, целяща покваряването и унищожаването на Човешкото общество.

 

 

 

Отклоняване на Човеците от Истината, чрез измамата за междузвездните ракетни пътувания

 

 

 
За да повярва Човечеството в космическите пътувания, създадената от Илюминатския Елит НАСА написва сценария на печално известното фиаско наречено Космическа програма Аполо, натрапваща нелепата идея, че е възможно да се пътува и дори да се ходи по Луната. Всяка мисия на Масонската банда Аполо била внимателно отрепетирана и заснета на огромни звукоизолирани сцени в хангарите на строго секретната опитна площадка, собственост на Комисията по Ядрена Енергия в пустинята Невада и на строго охранявани звукоизолирани сцени в Студията на Уолт Дизни, на територията на които бил изграден огромен мащабен макет на Луната. За режисьор и документьор на измамата на ХХ-ти век Световните заговорници наемат култовия, ненадмит и до сега, Стенли Кубрик.
 
 
Джей Уайднър разкрива кинематографичните техники, използвани при заснемането на измамата, за които можете да прочетете в Как Стенли Кубрик фалшифицирал прилуняванията на Аполо – превод: СТАМАТ“.
 
 
Лесно доказуемата причина, поради която космическите пътувания са невъзможни, се корени в технологията на системите, за които Масонските „учени“ твърдят, че използват за задвижване на ракетите. Те твърдят, че ракетата лети през „междузвездното пространство“ в определена посока, посредством изхвърляне през соплото в противоположна посока на горещи газове под налягане и всичко това се извършва във вакуумна среда, където, според самите тях, молекулите в см³ са под 1000 броя и свободният им пробег, без да се сблъскат с други молекули, е от порядъка на стотици хиляди километри.
 
 
Зететичният изследовател, обаче, използвайки основните закони на физиката и логическото мислене, би оборил това несериозно твърдение по следния начин.
 
 
Принципът, залегнал в основата на реактивната и ракетната техника е Третият Закон на Нютон, който гласи: Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие”. Или иначе казано, ако едно тяло действа на друго тяло с дадена сила, то винаги второто тяло противодейства на първото с равна по големина и противоположна по посока сила, приложена в точката на взаимодействие. Това означава, че е абсолютно необходимо наличието на веществена среда, тоест на някакъв флуид – течност или газ, за да има от какво да се оттласква реактивният двигател при своето движение. Тези двигатели извършват постъпателни движения, само защото изхвърляните с голяма скорост от тях газове в определена посока оказват налягане върху частиците от средата, в която се намират, и тези частици ги изтласкват в противоположната посока.
 
 
Да разгледаме как действа ракетния двигател във въздушна среда на молекулярно ниво. За да се образува газово налягане на изхода на соплото на ракетния двигател, то молекулите на горещия газ, образуван от химическите процеси при работата на двигателя, задължително трябва да бъдат в контакт една с друга, удряйки се и отскачайки една от друга, което ще доведе до милиарди сблъсъци в секунда. Първата молекула, изхвърлена през соплото с определена скорост, ще взаимодейства (ще се сблъсква) с молекулите на околната среда и ще намали скоростта си. Втората молекула ще се сблъска с първата, която е намалила скоростта си, и също ще намали скоростта си. Третата молекула също ще намали скоростта си, поради сблъска си с втората, намалила скоростта си, сблъсквайки се с първата. Четвъртата молекула ще се сблъска с третата, намалила скороста си, поради сблъсъка си с втората, и така нататък. Във възходящ ред молекулите изхвърляни от соплото на ракетния двигател ще намаляват скоростта си, поради сблъсъците с изхвърлените преди тях, и по този начин под соплото ще се образува локално високо налягане, което ще изтласква ракетата в противоположна на изхвърляния газ посока.
 
 
Нека сега, обаче, проследим хипотетичното действие на ракетния двигател в „БЕЗКРАЙНОТО ПРАЗНО ПРОСТРАНСТВО“. Когато соплото започне да изхвърля газ в космическия вакуум“, още първата молекула ще се стрелне в далечината с постоянна скорост, без никакво взаимодействие, тъй като свободният й пробег, преди да се сблъска с други молекули, е от порядъка на стотици хиляди километри. Така ще стори и втората молекула, стояща зад нея, никога не настигайки първата. След това третата молекула ще се изхвърчи през соплото с постоянна скорост и никога няма да настигне нито първата, нито втората молекула, а после четвъртата молекула ще направи същото и така нататък, и така нататък
 
 
Тази ситуация е напълно логична, тъй като е обоснована от Първия закон на Нютон, който се нарича още и Закон за запазване на инерцията или принцип на Галилей, който гласи: Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на равномерно и праволинейно движение дотогава, докато външна сила не го изведе от това състояние.
 
 
Следователно, всяка една молекула изхвърлена през соплото на ракетния двигател, намиращ се в „БЕЗКРАЙНИЯ ВАКУУМЕН КОСМОС“, ще се движи равномерно и праволинейно стотици хиляди километри в празното пространство преди да срещне друга частица, с която да взаимодейства и която да повлияе на скоростта и траекторията й. Поради това, че молекулите, напускащи горивната камерапрез соплото и навлизащи във вакуумната среда не намаляват скоростта си, тъй като не се сблъскват с никакви други обекти, нито пък помежду си, то силата привела ги в равномерно и праволинейно движение ги отдалечава все повече и повече от кораба. Така че, не съществува никакъв начин тяхната енергия да се използва от двигателя, намиращ се на кораба.
 
 
Няма абсолютно никакъв начин енергията на движещите се молекули да се извлече от тях и да придаде импулс на кораба, който ги е изхвърлил, тъкмо напротив – енергията им ще се разсейва и поглъща от празното пространство, поради принципа на Джауловото топлинно разширение. Трябва много ясно да се разбере, че когато горивната камера е затворена, тя е под налягане, но когато соплото се отвори тя става част от „безкрайното вакуумно пространство“ и би трябвало да се подчинява на законите, които Масонските „учени“ са му приписали. Но както става винаги, когато фактите трябва да бъдат скрити от търсещите умове, законовата обосновка на дадено явление в Масонската „наука“ се мени в зависимост от случая.
 
 
Следователно, без значение колко газ произвежда ракетният двигател, намиращ се в „БЕЗКРАЙНОТО МЕЖДУЗВЕЗДНО ВАКУУМНО ПРОСТРАНСТВО“, този газ никога няма да бъде достатъчен, за да доведе до промяна в локалното налягане зад соплото на космическия кораб. Колкото и огромно количество газ да се произведе, той никога няма да е достатъчен, за да изтласка космическия корабв каквато и да е посока. За да се придвижикосмическия кораб в дадена посока, то задължително трябва да съществува локално високо налягане в противоположната посока на неговото движение, а това там е абсолютно невъзможно, тъй като налягането в „междузвездното вакуумно пространство“ навсякъде е нула.
 
 
Някои от Човеците в днешно време, приели за чиста монета „образователната“ пропаганда на фалшиви ценности и лъжи, биват подведени от Масонските изопачени обяснения и „доказателства“, като са убедили самите себе си, превръщайки се в средство за увековечаване на измамата, че принципът на движение на ракетния двигател във вакуум се определя от Закона за запазване на импулса, който гласи:Сумарният (пълният) импулс на една затворена механична система от тела се запазва, тоест не се променя с времето.
 
 
Както виждаме, самият Закон изрично казва, че той е в сила за затворена система, а както разбрахме по-горе, отваряйки соплото си, системата на ракетния двигател се превръща в отворена система, за която Закона за запазване на импулса не е в сила!!!
 
 
Ето, как измамите на НАСА, Роскосмос, JAXA и другите Масонски „космически“ агенции започват още на молекулярно ниво, за да се издигнат след това до „образователно“и масмултимедийно ниво, като програмирането на Човеците започва още от най-крехка възраст, когато пеленачетата биват индоктринирани с „космически кораби“-играчки, „астронавти“-играчки, „динозаври“-играчки и „Земни кълбета и топки“-играчки. Лъжата е въздесъща и се осъществява по всяко време и навсякъде – в компютърните игри, в комиксите, по новините на малкия екран и в баснословно скъпите Холивудски мега-продукции, плащани от джоба на поробените от тях Човеци.
 
 
Най-безцеремонното и нагло насаждане, методичното култивиране и старателното обгрижване на безумната и демонична идея за „космическите полети“ до уж съществуващи материални планети започва още в зората на киното, тъй като самото то бе създадено за целите на манипулацията, умствения контрол и пророческото програмиране на цялото Човечество, за да го подготвя за осъществяването на плановете на войнстващата Заговорническа клика. Стожер на психологическото програмиране във фалшивата Илюминатска парадигма е научно-фантастичният филм от 1927 година на режисьора Фриц Ланг „Жена на Луната“ (Frau im Mond). Методите за измама са очертани още в него и се използват и до сега. Научен консултант на филма, обявен в началните надписи, е Проф. Херман Оберт *[3] – учителят-наставник на бащата на програмата „Аполо“Вернер фон Браун.

 

 

 

Предупреждения на разкайващи се окултисти и Масони за настъпването на Новия Световен Ред

 

 

 
Самият Д-р Херман Оберт, който проектирал и строял ракети за Третия Райх през Втората Световна война, а след края на войната, в разрез с Международното законодателство, чрез строго секретната „Операция Кламер“ бил нелегално вкаран в САЩ заедно с още над 2000 окултисти, Масони и SS-офицери, за да усъвършенства Американския военно-промишлен комплекс, в изказванията си винаги се стремял да пропагандира измислицата за връзките на Правителствата с „извънземните цивилизации“:
 
 
„Ние не можем да припишем само на себе си бележития напредък в определени научни области, ние бяхме подпомогнати“, казва той, а когато е запитан от кого, отговаря еднозначно: „Народът от другите Светове.“
 
 
В друго интервю, Херман Оберт казал:
 
 
„Моята теза е, че „летящите чинии“ са реални и представляват космически кораби от друга слънчева система. В съзнанието ми няма никакво съмнение, че тези обекти са някакъв вид междупланетни кораби. Аз и моите колеги сме убедени, че те не произхождат от нашата Слънчева система.“
 
 
До края на живота си, той твърдо стоял зад мистификациите за „извънземните летящи чинии“, тъй като или самият той бил жертва напсихологическите операции по умствен контрол, или поради страх, че би имало смъртоносни последствия, ако изкаже истината, се оставил до последно в ръцете на Елита, за да бъде използван като активно оръдие за дезинформация. По-различно свидетелство, обаче, ни е оставил неговият ученик – Д-р Вернер фон Браун.
 
 
Д-р Вернер Магнус Максимилиан Фрайхер фон Браун (1912-1977) бил водеща фигура в развитието на ракетната технология и главно действащо лице в осъществяването на Световната измама на Хелиоцентризма и произтичащата от него абсурдна възможност за „междупланетни пътувания“. В училище, той бил силно омаян от книгата „Ракетата в междупланетното пространство“ (Die Rakete zu den Planetenräumen) на Херман Оберт. През младежките си години, Вернер фон Браун развил работни взаимоотношения и обмен на идеи с живеещия в Лос Анджелис Джон Уайтсайд Парсънс (John Whiteside „Jack“ Parsons, с рождено име Marvel Whiteside Parsons), известен като „Джак“ Парсънс – ракетен експериментатор, окултист и член на Ложата „Храма на Телема“, оглавявал Ложата „Орден на Източния Храм“ (Ordo Templi Orientis – O.T.O.) през 40-те години на ХХ-ти век в САЩ и основател на „Лабораторията за реактивни двигатели“ (JPL – Jet Propulsion Laboratory) на НАСА, като по време на основаването й абривиацията JPL е означавала Jack Parsons Laboratory.
 
 
През 1930 година, фон Браун бил вербуван от „Обществото за ракетни космически пътувания“ (Verein für Raumschiffahrt – VFR), основано през 1927 година, а по-късно бил посветен в „Обществото Врил“. Освен окултните си занимания и провеждането на ракетни експерименти, обществото се стремяло по всякакъв начин да популяризира идеята за „пътуване в космоса“, възприемана като напълно налудна по това време. Неразделна част от тази пропаганда и модел за подражание по-късно е и филмът на Фриц Ланг „Жена на Луната“ (Frau im Mond), в който научен консултант е Херман Оберт, член на тези тайни общества.
 
 
„Обществото Врил“ (Vril-Gesellschaft) е образувано през 1919 година от членовете на най-вътрешното ядро на окултното „Общество Туле“ (Thule-Gesellschaft), явяващо се Мюнхенското прикритие на древния Масонски „Тевтонски Орден“, което спонсорира Немската Работническа Партия, по-късно прерастнала в  Националсоциалистическата Работническа Партия на Германия. „Обществото Врил“, или както още е известно „Сияйната Ложа“, съчетава политическите стремежи на „Ложата на Илюминатите“ с хиндуисткия мистицизъм, Теософията и Кабалла, свързвайки Източния и Западния окултизъм. На неофитите е представяна като действително съществуваща идеята за подземна матриархална Социалистическа утопия, управлявана от Висши същества, усвоили мистериозна енергия, наричана „Силата Врил“, докато по-горните степени са подготвяни за инициация в Ложата на Илюминатите“.
 
 
„Обществото Врил“ създава едни от първите „летящи чинии“ – летящите дискове ВРИЛ и ХАУНЕБУ, използващи свръхсъвременни двигателни системи на електро-магнитна левитация на основата на строго секретните и досега електро-магнитно-вибрационно-етерни взаимодействия. За целите на сигурността и секретността, „Обществото Врил“ започнало да използва мощните оръжия на дезинформацията и манипулацията, за да отклони вниманието на търсещите истината в погрешна посока. Като разпространява лъжата, че небезизвестният медиум Мария Орсич уж по парапсихичен път била влязла в контакт с извънземна високоразвита цивилизация от съзвездието Алдебаран и приела по телепатичен път пълните планове за изграждането и захранването на летящите дискове, окултното общество обвило в псевдонаучна мистерия инженерните постижения на тайните съмишленици и отклонило вниманието от иначе магьосническите им занимания.
 
 
Толкова силен бил интересът на Илюминатския Елит от тайните летящи дискове, че през 20-те и 30-те години на ХХ-ти век, самият Алистър Кроули, наричащ себе си „Най-великият Звяр 666“ и една от най-противоречивите личности на ХХ-ти век – церемониален магьосник, създател на Храма на Телема“ – Външния Орден на Великите Мистерии, заедно с членове на „Ордена на Източния Храм“ (O.T.O.) участвал в шпионаж в полза на Британската Тайна Разузнавателна Служба (SIS) на членове на обществата „Туле“ и „Врил“. По време на Втората Световна война Кроули оглавил операция на MI5, включваща магически ритуал за изпращане на психически послания към Заместник-Фюрера Рудолф Хес – член на „Врил“, за да го привлече във Великобритания.
 
 
Вернер фон Браун станал член на Националсоциалистическата партия, а от 1937 година SS-офицер и влязъл в най-близкото обкръжение на Хитлер. Той ръководел екипа, който проектирал германските Фау-2 (V-2) ракети, бомбардирали жилищните квартали на Лондон и Антверпен, отнемайки десетки хиляди невинни животи.
 
 
 
 
 
СС-офицерът и Окултист Вернер фон Браун в най-близкото обкръжение на Хитлер - Плоската Земя - СТАМАТ
СС-офицерът и Окултист Вернер фон Браун в най-близкото обкръжение на Хитлер – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 Вернер фон Браун в най-близкото обкръжение на Хитлер
 
 
 
През 1944 и 1945 година, Илюминатите организирали две тайни операции за измъкване на висшия ешалон Масони, окултисти, магьосници, членове на обществата „Врил“, „Туле“, „Тевтонския Орден“ и офицери от SS, с цел използване на техните знания, опит и умения за манипулация и унищожение на Човечеството. Първата била „Операция Въжена стълба“ (Ratlines), която чрез съдействието на висши духовни лица от Ватикана, организирала преселването на висши окултисти в Аржентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Уругвай, Чили, Боливия, Австралия, Канада, Швейцария и Средния Изток. Втората била „Операция Кламер“, чрез която Тайните Американски Служби прибрали на сигурни места в САЩ, спасявайки ги от съдебно преследване, Немски окултисти и висши SS-офицери. „Операция Кламер“ отвела фон Браун в Щатите, където по-късно бил посветен и издигнат в Масон 33-та степен и назначен за Директор на Отдел Операции по Разработка и Усъвършенстване към Агенцията за Военни Балистични Ракети към НАКА, предшественикът на НАСА, в Хънтсвил, щата Алабама.

 

 

 

SS-офицерът и Масон 33-та степен Д-р Вернер фон Браун развежда Президента Кенеди из базата в Редстоун - Плоската Земя - СТАМАТ
SS-офицерът и Масон 33-та степен Д-р Вернер фон Браун развежда Президента Кенеди из базата в Редстоун – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 19-ти Май 1963 година, Президентът Кенеди посещава Арсенала на Агенцията за Военни Балистични Ракети в Редстоун, щата Алабама, където е разведен на оглед от окултиста, SS-офицер и Масон 33-та степен Д-р Вернер фон Браун

 

 

 

Илюминатският войнстващ Елит намерил в негово лице съвършенно безскрупулния, безсъвестен и егоистичен човеконенавистник и решил да го използва за довеждане докрай на измамата срещу Човечеството. Фон Браун бил назначен за Директор на Космическия Летателен Център „Маршъл“ на НАСА и главен архитект на заблудата, че Човек би могъл да достигне с ракети не само Луната, но която и да е част от „необятния космос“. За целите на осъществяването на измамата, Световните съзаклятници устремили всичките си налични средства, за да индоктринират в измислици и несъществуващи абсурди най-младите умове.

 

 
Илюминатите възприемат детския ум, като „tabula rasa“ (празен лист, празна дъска), върху която могат да напишат каквото пожелаят, та когато този ум придобие възрастно тяло, то да им е подчинено завинаги! Точно това е причината децата да бъдат отнемани от майките си, отчуждавани от рождената си семейна среда още от съвсем-съвсем крехка възраст и да бъдат давани в детски „заведения“, а след това в училища, където са индоктринирани в лъжовната Илюминатска парадигма и са усърдно тренирани в поведенческите модели на подчинението, покорството, обожанието и преклонението пред властта, авторитетите и господарите. Световните заговорници разбират, че решаваща роля за успеха на тяхното начинание ще има подчиняването на детските умове и индоктринирането им в лъжата на Хелиоцентризма и абсурда на „космическите полети“, както посредством „Образователната система“, така и чрез филмовия и телевизионния екран.
 
 
Те решили, че най-квалифицирани за тази дейност са: Уолтър Елиъс Дизни – роден в едно от Илюминатските потекла, член още от дете на Ордена на ДеМоле“, а после и 33-та степен Масон от Стария и Приет Шотландски Ритуал и членът на окултните общества „Врил“ и „Туле“, SS-офицерът и Масон Вернер фон Браун, на които било заповядано да сътворят изкусно заплетена мрежа, за да уловят чистия и нищо неподозиращ детски ум.
 
 
В началото на 50-те години на ХХ-ти век, фон Браун описва мечтите си за „междузвездните пътувания“ в списание „Колиърс“, но това достига само до 4 милиона читатели. През 1952 година в Америка има вече над 15 милиона телевизионни приемника, които активно се използват по предназначението им, а именно, за пропаганда, програмиране и контрол на Човешкия ум. На Масона Уолт Дизни е наредено да използва телевизионния екран, за да рекламира Дизниленд, който по това време е разделен на четири района, като един от тях е „Утреландия“ (Tomorrowland).

 

 

 

Масоните 33-та степен Уолт Дисни и Вернер фон Браун правили индоктринационни филми през 1954 - Плоската Земя - СТАМАТ
Масоните 33-та степен Уолт Дисни и Вернер фон Браун правили индоктринационни филми през 1954 – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 Масоните 33-та степен Уолт Дизни и Вернер фон Браун си сътрудничили за серия „образователни“ индоктринационни филмипрез 1954 година
 
 
 
За създаването на „Утреландия“, като технически консултанти на Дизни, към проекта били присъединени фон Браун, Хайнц Хабер (Heinz Haber), специалист в нововъзникващата измама на „космическата медицина“ и Вили Лей (Willy Ley) – брат-окултист на фон Браун от обществата „Врил“ и „Туле“. И тримата измамници-хелиоцентрици били съавтори на „космическите“ публикации в „Колиърс“. Уолт Дизни лично представил и първата телевизионна поредица на космическа тема „Човек в космоса“, „Човек и Луната“ и „Марс и отвъд“, която започнала излъчване по мрежата на ABC от 9-ти Март 1955 година. Целта на активното психологическо мероприятие е да се съчетаят „инструментите на шоубизнеса“, тоест измислицата, фантазията и измамата, с недоказаните и фалшифицирани теории на Хелиоцентризма, за да нарисуват една абсурдна, лъжовна, фантасмагорична Материалистко-демонична картина на заобикалящия ни Свят, както и пророчески да програмират Човечеството в посока на най-новите планове на Световната върхушка. За да обърка още повече Човешкия ум, Масонът Дизни изковава неологизма „научно фактически“ (science factual), който трябва да замени термина „научна фантастика“. В това шоу за първи път измислените теории на Хелиоцентризма и „космическите полети“ са представени чрез анимационните техникитърговска марка на Дизни. От този момент нататък Масонската измама залива и вилнее по екраните на Света и нито едно Човешко същество не може да й противостои, тъй като тя е професионално обоснована върху методите на психологическия контрол, на пропагандата и манипулацията и на пророческото програмиране.

 

 

 

Уолт Дисни Клуб 33 на ул. Роял стрийт № 33 е Клубът на Масона 33-та степен Уолт Дисни - Плоската Земя - СТАМАТ
Уолт Дисни Клуб 33 на ул. Роял стрийт № 33 е Клубът на Масона 33-та степен Уолт Дисни – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
Уолт Дизни Клуб 33 е частен клуб на Масона Уолт Дизни, разположен в Дизниленд и е единственото място там, където на членовете се сервира алкохол. Намира се на улица „Роял стрийт“ № 33 и за да се влезе в него като гост трябва да се натисне звънеца на интеркома, скрит в таен панел на вратата зад числото „33“. Твърде интересни са клубните такси: основна еднократна такса за инициация от $ 25 000, с годишен членски внос от $ 13 000, и платинена членска карта с инициация от $ 100 000 и годишен членски внос от $ 30 000.
 
 
За разлика, обаче, от Херман Оберт, който дори и на 94-годишна възраст не бе посетен от съвестта и продължи да повтаря измислиците за „извънземните“, фон Браун със сигурност е изпитвал угризения и в края на живота си се доверява на своята близка сътрудничка Д-р Розин. Д-р Керъл Розин (Dr. Carol Rosin) е първата жена корпоративен мениджър на „Феърчайлд Индъстрийз“ (Fairchild Industries), както и говорител и довереник на Вернер фон Браун в последните години от живота му. От 1974 година нататък, Д-р Розин била многократно предупреждавана от него, че в близко бъдеще е планирано да се случат поредица от събития – всичките основани само на лъжи и „последната карта“, от които е „извънземното нашествие“. На смъртното си легло, фон Браун доверил на Розин, че следните външни заплахи ще бъдат Операции под фалшив флаг, проведени от Световното Правителство, използващо администрацията на Съединените Щати, като марионетка. Две десетилетия след това, Д-р Розин си спомня неговите думи:
 
 
Те измислят врагове, повтаряше Д-р фон Браун, срещу които ще изградят оръжейните системи, базирани в космоса. Първият от тези врагове са руснаците, които по това време считахме за врагове. „Следващият враг ще са терористите“, след това ще са страните от Третия Свят, сега ги наричаме престъпни държави или замесени държави. „Следващата заплаха ще са астероидите. И тогава, той ми повтаряше отново и отново, а последната карта, последната, последната карта, Розин, ще бъде извънземната заплаха.
 
 
Прочитайки горните редове, непременно трябва да имаме предвид, че фон Браун не би могъл да бъде докрай откровен, защото в противен случай Д-р Розин не би повярвала в истинността на заплахите, но би го сметнала за полудяващ старец. Според автора, това е причината той да не й довери най-висшата тайна, а именно, че Земята е плоска, поради което той подкрепя измислицата за уж „космическите“ оръжия. Доказателството, че Д-р Вернер фон Браун е имал Висшето знание, че Земята е плоска, е изписано върху гранитната мемориална плоча на неговия гроб. В завещанието му е указано какъв да бъде надписа върху неговата гробна плоча, а той е: Псалм 19:1.

 

 

 
Небесата разказват Божията слава и Небесната Твърд възвестява делото на ръцете Му - гробът на Вернер фон Браун - Плоската Земя - СТАМАТ
Небесата разказват Божията слава и Небесната Твърд възвестява делото на ръцете Му – гробът на Вернер фон Браун – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
Нека да отворим Библията и да прочетем: Псалм 19:1 Небесата разказват Божията слава и Небесният Свод възвестява делото на ръцете Му.“
 
 
Не ни е нужно друго доказателство, че фон Браун е знаел Истината, ала не се е осмелил да я изкаже по друг начин. Но, как да разгадаем неговото предупреждение? За какви „врагове“ говори той и най-вече, защо трябва да бъдат „измисляни врагове“? Но нека преди това да разгледаме още едно предупреждение.
 
 
Масонът 33-та степен Франклин Делано Рузвелт населил Правителствения си кабинет с Шабатаисти*[4] и Франкисти*[5] и обградил себе си с „творчески“ медици като Йозеф Менгеле – „авангардният“ експериментатор с Човеци от концентрационните лагери и маниакални Евреи бомбаджии-кабаллисти като членът на Билдербергите и Масон 33-та степен Юлиус Робърт Опенхаймер, главно действащо лице в „Проекта Манхатън“ – комунист и агент на КГБ.

 

 

Масонът 33-та степен Опенхаймер и Масонът 3-та степен Президента Линдън Б. Джонсън - Плоската Земя - СТАМАТ
Масонът 33-та степен Опенхаймер и Масонът 3-та степен Президента Линдън Б. Джонсън – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 Масонът 33-та степен Опенхаймер получава Масонско ръкостискане от Президента Линдън Б. Джонсън, посветен по това време едва в 3-тата от Сините степени на Масонството.
 
 
 
Опенхаймер бил съвсем наясно по отношение на превъзходството на психологическите и психическите „оръжия“ в съвременността в сравнение с конвенционалните средства за унищожение. През 1952 година по време на лекция пред Американската Психологическа Асоциация, публикувана в „Бюлетин на Ядрените Учени“ от Май 1959 година, той заявил:
 
 
„През последните десет години, физиците бяха изключително гласовити за безмерната мощ, придобита от човека, до голяма степен благодарение на техните усилия, но също и посредством чужди постижения – мощ, предназначена изключително за нападателно голямомащабно и страшно унищожение. Говорили сме за нашите отговорности и задължения към обществото с понятия, звучащи доста провинциално, тъй като психологът едва ли може да работи, без да осъзнае, че за него придобиването на знания отваря най-ужасяващата перспектива за контролиране на това, което хората правят и как се чувстват… Аз разбирам, че апелът на физиците техните открития да се използват за благото на човечеството и да бъдат използвани мъдро, би изглеждал тривиално в сравнение с апела, който вие ще трябва да отправите и за който ще бъдете отговорни… За много психолози това бе най-отрезвяващото наблюдение. Възможността за контролиране на човешкото поведение се превърна в много по-ужасяваща перспектива в сравнение с управлението на ядрените реакции.“
 
 
Знаейки, че истинските управници на Света не се намират нито във Вашингтон, нито в която и да е друга столнина по Света, а са невидими и упражняват властта си зад кулисите, през 1976 година на смъртното си легло, Д-р Опенхаймер доверил за съществуването на заговор на най-високо Правителствено ниво „света да бъде подчинен чрез терор“. Потвърждение на неговото предупреждение и предупрежденията на Д-р фон Браун откриваме също така и в прочутия „Доклад от Желязната планина“.

 

 

 

„Докладът от Желязната планина“ и насаждането на „културата на войната“ – заключителен етап в поробването на Човечеството

 

 

През 1967 година, небезизвестното Нюйоркско издателство – „Дъ Дайъл Прес“ (The Dial Press), издава книгата „Доклад от Желязната планина“ (Report from Iron Mountain), за която твърди, че е потулен доклад от строго секретно проучване на Института Хъдзън по поръчка на Масона 33-та степен Робърт Макнамара – Министър на отбраната (1961-1968), Президент на Световната банка (1968-1981) и Президент на компанията „Форд“. Той бил написан от научна комисия, наречена „Специална работна група“, която била създадена през 1963 година, а самият документ бил изтекъл от анонимен неин член. Историята е, че научната група била събрана да работи в продължение на две години и половина в подземен противоядрен бункер, наречен „Желязната планина“, близо до Ню Йорк и предала доклада през Септември 1966 година. В доклада се изследват проблемите, пред които Америка би трябвало да се изправи, ако и когато се установи „повече или по-малко траен световен мир“:
 
 
„Със сигурност не е преувеличено да се каже, че състоянието на всеобщ световен мир ще доведе до промени в социалните структури на народите по света от несравнима и революционна величина. Икономическият ефект от всеобщото разоръжаване, да споменем само най-очевидната последица от мира, ще ревизират моделите за производство и преразпределение на стоките по Света до такава степен, че настъпилите промени през последните петдесет години биха изглеждали незначителни. Политическите, социологическите, културните и екологичните промени биха били също толкова дълбоки.“
 
 
В документа се казва, че Специалната работна група достигнала до възможно най-шокиращите резултати в своето проучване, което принудило Правителството да скрие дори съществуването на комисията, Тя стигнала до изводите, че мир вероятно никога не ще бъде възможен, че дори и да би бил възможен, то най-вероятно не би бил желателен, че „защитата на националните интереси“ не е истинската цел на войните, че войната е необходима, че броят на загиналите във военни действия трябва да бъде планиран и предвиждан в бюджета и най-накрая, че: „Основополагащият принцип на всяко едно общество е войната. Основната власт в ръцете на модерната държава над нейния народ са военните сили.“
 
 
Книгата се появява в най-противоречивия и бурен период от най-новата история на Америка – време потопено в кръв, не само от престъпната Илюминатска авантюра във Виетнам, но и от расовите бунтове за Човешки права, свободи и справедливост, разединяващи и тласкащи Държавата към гражданска война. Много хора били убедени, както тогава, така и сега, че докладът е автентичен и той става най-обсъжданата книга през годината. Но един достатъчно обоснован логически път на разсъждение води до заключението, че чрез хипотетичното „изтичане на информацията“, намерила място в книгата, Правителството се опитва да популяризира и подпомогне изграждането на „култура на войната“, която да проправи пътя за достигане до крайната фаза от установяването на Новия Световен Ред. Основната идея, около която е съсредоточен докладът и пропила книгата от кора до кора е, че войната е единственото средство, което изгражда и укрепва Човешките общества – в миналото и сега. Че без войната не може да има нито политико-икономическа стабилност, нито научно-технически напредък, нито обществено-културен живот и поради това, че военните сили представляват единствената и незаменима институция, чрез която върхушката на Криптокрацията упражнява властта си над отделните народи, и респективно над целия Свят, то ако има някаква, дори и съвсем слаба надежда, за всеобщ и траен Световен мир, то той трябва да бъде постигнат, чрез лостовете и механизмите на всеобщата заблуда и с методите на насилието, било то и нравствено-психологическо, за да бъде хвърлен завинаги връз Човечеството хомота на робството.
 
 
Автор на този човеконенавистнически „доклад“, издигащ в култ войната, като единственото средство за организиране и поддържане на Човешките общества, е не някой друг, а икономистът Джон Кенет Гълбрайт – член на Съвета за чуждестранни връзкиCFR и слуга на войнстващия Елит. За да добием бегла представа за демоничните му възгледи, достатъчно е само да споменем, че той смятал, чe иĸoнoмичecĸитe ĸpизи ca нeoбxoдими зa oбнoвявaнe нa тexнoлoгиитe и вcяĸa зaвъpшвaщa фaзa нa циĸълa: икономически възход и икономическа криза, вoдела Чoвeшĸитe yмeния до пo-виcoĸи въpxoвe. Подобно студено, пресметливо, нихилистично и сатанинско отношение към десетките милиони жертви и злощастните Човешки съдби по време на планомерно и методично инсценираните от 13-те банкерски династии Световни икономически кризи, може да има само мизантропът, продал Душата си на съзаклятническия Елит.
 
 
Следвайки вековните манипулативни традиции на Криптокрацията и с цел да отклони вниманието и обърка читателите, Гълбрайт прави рецензия на собствената си книга в „Уошингтън Поуст“, като използва, обаче, псевдонима Хършъл МъкЛандрес (Herschell McLandress), където заявява: „Тъй като залагам личната си репутация зад автентичността на този документ, следователно, аз свидетелствам за валидността на неговите заключения. Моите резерви се отнасят единствено до това, дали е достатъчно мъдро той да бъде разпространяван всред очевидно необусловената общественост.“
 
 
Ето и по-важните моменти от доклада, имащи отношение към нашето изследване.
 
 
Из глава „Заместители на функциите на войната“.
 
 
Страници 66-67:
 
 
 
 
Глава Заместители на функциите на войната от Доклада от Желязната Планина - Плоската Земя - СТАМАТ
Глава Заместители на функциите на войната от Доклада от Желязната Планина – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
„Правдоподобността, всъщност, е в основата на проблема за създаването на политически заместител на войната. Ето, мястото, където предложенията за надпревара в космоса, така подходящи в други отношения,са недостатъчни за икономически заместители на войната. Дори най-амбициозният и нереалистичен космически проект сам по себе си не може да създаде правдоподобна външна заплаха. Разгорещено се спори, че такава заплаха би представлявала „окончателната най-благоприятна надежда за мир“ и т.н., посредством обединяване на човечеството срещу опасността от унищожение от „същества“ от други планети или от далечния космос. Предложени са експерименти, за да се провери правдоподобността на заплахата от извънземно нашествие – възможно е някои от по-трудните за обяснение случаи с „летящи чинии“ през последните години всъщност да са ранни експерименти от такова естество.“

 

„Независимо от това, сполучлив политически заместител на войната би изисквал „редуващи се врагове“, някои от които може да изглеждат еднакво невероятни в контекста на текущата организация за водене на война.“
 
 
„Колкото и неправдоподобни да изглеждат някои от възможните алтернативни врагове, които споменахме, трябва да подчертаем, че трябва да бъде намерен враг с надеждно качество и значимост, даже преходът към мир да бъде постигнат някога и без социална дезинтеграция. По-вероятно е, по наше мнение, такава заплаха да се наложи да бъде измислена, отколкото да се оформи от неизвестни обстоятелства.“
 
 
Когато изследваме обстойно и отблизо „Доклад от Желязната планина“, прилагайки Зететичния метод, неминуемо ще достигнем до извода, че докладът е средство за дезинформация и манипулация – активно психологическо мероприятие за пророческо програмиране, проведено от войнстващата Върхушка. Действителната му цел е да подготви Човечеството, чрез преминаването през няколко последователни етапа до настъпването на финалната фаза от осъществяването на планирания в продължение на много векове Нов Световен Ред.
 
 
Тези етапи са точно упоменати в предупреждението на Д-р фон Браун. Първи етап – заплахата от „комунизма“. Втори етап – заплахата от „тероризма“. Трети етап – заплахата от така наречените „престъпни държави“ (Иран, Северна Корея, Судан, Сирия, а преди това и Афганистан, Куба, Ирак, Либия, Югославия) и „държави на особена загриженост“ (Бирма, Китай, Еритрея, Иран, Северна Корея, Саудитска Арабия, Судан, Таджикистан). Четвърти етап – заплахата от „астероиди“. И завършващият пети етап – „извънземната заплаха“, която ще бъде осъществена, чрез свръхсъвременните технологии, държани в най-строга тайна, като за целта нападенията на ескадри „летящи чинии“ – собственост на Илюминатския Елит, бъдат представени на Човечеството като „нападения, извършвани от извънземна цивилизация“.
 
 
Тази Операция под фалшив флаг най-вероятно ще се осъществи всред други добре планирани, отрепетирани и изкуствено предизвикани, чрез секретни технологии бедствия и катаклизми, за да се хвърлят народите по целия Свят в невиждана повсеместна паника и страхова психоза и да бъдат накарани да повярват, че трябва да се откажат от националния си суверенитет, независимост, изконни Човешки права и свободи и да приемат Единното Световно Правителство – Новия Световен Ред, под предлог, че то е единствения начин и средство за защита и оцеляване на Човешкия род.
 
 
Освен „доказателството“ на летящите чинии, Криптокрацията ще използва и още по-мощно „доказателство за действително случващо се извънземно нашествие“, а именно, представянето лице в лице пред Човечеството на „извънземните нашественици“. В резултат на „Проекта Геном“, провеждан в лабораториите на Лос Аламос, както и успехите в клонирането и напредъка в биотехнологиите, в съвсем близко бъдеще ще бъдат изкуствено създадени същества-клонинги, които ще бъдат представени пред цялото Човечество като „извънземни същества“. Единствената причина „извънземните същества“ все още да не са изложени на показ е, че учените-Франкенщайновци все още не са успели да създадат такива същества, които да изглеждат достатъчно правдоподобно. Но сцената за осъществяването на сценария умело се подготвя, от една страна – от пророческото програмиране, посредством баснословно скъпи кинопродукции, извършвано от Холивудската машина за умствен контрол, а от друга – от хитрите лакеи на Световните заговорници, като например: Д-р Джон Мак, Д-р Майкъл Мууди, Д-р Карла Търнър и други подобни дезинформатори и манипулатори, занимаващи се с „разследвания“ върху отвличанията на Човеци от уж „извънземни същества“, с „разследвания“ върху поставени импланти от „извънземни“ и „разследвания“ върху кръстосаното размножаване с „извънземни раси“, извършвано в свръхсекретни обекти като „Базата Дълси“ (Dulce Base), която всъщност е една от строго секретните бази на войнстващия Елит за генните експерименти и клонирания, споменати по-горе.
 
 
Насаждането, внимателното обгрижване и постоянното насърчаване на „културата на войната“, която окончателно и завинаги ще ни разедини, ще отнеме и последните ни останали Свободи и пороби навеки, започваща още от люлката, е планирано в продължение на столетия активно мероприятие за психологическа диверсия срещу морала и ценностната система на Човечеството от страна на заговорническата клика на Криптокрацията. Замисълът е толкова демоничен, че съзнанието на обикновения работещ Човек отказва да го възприеме, отхвърляйки го на момента, и посреща разкриването му от прозрялите го личности първоначално с насмешка, а след това с яростно противопоставяне, тъй като психологическите оръжия за масов умствен контрол – Масонските масмултимедии, са извършили мерзкото си дело и са унищожили и последните остатъци от самостоятелно критично мислене и логическо разсъждение у масовия потребител на кървави забавления и отровена храна.

 
 
 
 
Не искам да говоря, да виждам и да чувам, че Земята е плоска - Плоската Земя - СТАМАТ
Не искам да говоря, да виждам и да чувам, че Земята е плоска – Плоската Земя – СТАМАТ

 

 
 
В днешно време, древната Будистка притча за „Трите мъдри маймуни“ изразена със сентенцията: „Ако не виждам злото, не чувам злото и не говоря нищо за него, аз съм защитен от него“, придобива нов животрептущ смисъл:
 
 
Няма да виждам с очите си Истината, че Земята е плоска и неподвижна, няма да чувам с ушите си фактите от действителността, съвсем истинно доказващи, че Човечеството е пред прага на своето окончателно заробване, няма да изговарям с устата си думи, противоречащи на наизустеното в училищата и в университетите, ежеминутно преповтаряно от Правителството и Масонските масмултимедии и насаждано в умовете на всички, пристрастени към тях, тъй като искам да съм приет от социума и адекватен на обществените норми безотказно действащ аутоматон, поистина вярващ, че е мутирал от маймуна, която вследствие на еволюцията е произлязла от едно-единствено случайно пръкнало се от неживи химични съединения живо едноклетъчно.
 
 
 
 
 
 
 
В съвремието, отклоняването на Човешката мисъл от Истината и падането на Човека в плен на Лъжата се осъществява основно, чрез Материализма, Хелиоцентризма и Дарвинизма, които са метафизични философски течения, възникнали вътре в самото Масонство и разпространявани от „Образователната система“ на ЮНЕСКО и Масонските масмултимедии. Те са и основните проводници за осъществяване на лъжата за междузвездните ракетни пътувания, както и на измамата кои и как в действителност управляват този Свят и какво представлява Човешкото същество.
 
 
Тези, които желаят да прозрат ИСТИНАТА ЗА ТОЗИ СВЯТ, непременно трябва да възвърнат своя ум, разум и интелект на самите себе си. Ако те, поистина, искат навеки да се Освободят от робството, в което са родени и живеят, абсолютно наложително е да прекъснат достъпа на сетивата си до индоктриниращата ги масмултимедийна пропагандна манипулационна машина, като завинаги престанат да гледат масмултимедийните телевизионни канали, да слушат радио и да четат ПРЕСАТА (колко трогателно наречена именно по този начин) – всичките собственост на 13-те банкерски династии и Аристократичните династии, които всъщност са робовладелците на Човечеството.
 
 
 
 
 
 
 
Онези, които заистина копнеят да добият същностни познания и мъдрост, нека да започнат самостоятелни Зететични изследователски дирения и да осмислят заобикалящия ги Свят в Себето си, с помощта на вътрешната мъдрост, постигана посредством изчистване на връзката ни с Творецът-Творение – въздесъщото присъствие във всеки един от нас, приемащ формата на вътрешния глас. Когато „изчистим огледалото на Сърцето си“ – на Санскрит „чето дарпана маарджанам“, всеки от нас непременно ще чуе Истината за нашия Свят и за Творецът-Творение в думите:
 
 
„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Мен! Роден си отново на тази Плоска Земя, пазена и защитавана от Мен, посредством Небесната Твърд, за да извървиш Пътя на Пробуждането и Осъзнаването, който, с помощта на Духовните си Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят. Твоето призвание тук е да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение и винаги да помагаш на другите, тръгнали по този път, като безстрашно и уверено довеждаш Истината до очите и ушите им, за да могат и те да я разпространяват, но да не се побоят и да паднат в плен на измами и лъжи…”
 
 
 

logo website - Плоската Земя - СТАМАТ - web
logo website – Плоската Земя – СТАМАТ – web
 

 

In Veritate Victoria (В Истината е победата!)

 

 

 
СТАМАТ
 

 

 
МИР и ЛЮБОВ!
 
24-ти Декември 2016 година

 


[1]* Джон Дюи (John Dewey) е Американски Марксист, Масонски философ в педагогиката и политическите науки от началото на XX-ти век, галеник на Върхушката, считан за един от основателите на Движението на Прагматизма и баща на Функционалната психология.
 
[2]* Операция под фалшив флаг е операция под прикритие, провеждана от Правителство, корпорация или тайна организация, имаща за цел да изглежда така, сякаш е дело на друга организация. Името произлиза от военното понятие „вдигане на лъжливо знаме“, тоест знаме на страна, която не е собствената.
 
[3]* Херман Юлиус Оберт (1894-1989),роден в Австро-Унгария, е Немски инженер, физик, окултист и член на Тайните общества „Врил“ и „Туле“, считан за един от основоположниците на ракетостроенето.
 
[4]* Последователи на Шабатай Цви (שַׁבְּתַי צְבִי – 1626-1676), който произхождал от Евреите-романьоти и обявил себе си за очаквания Юдейски Месия.
 
[5]* Последователи на Яков Франк (Яков бен Иехуда Лейб – 1726-1791), който е с Полско-Еврейско потекло и основател на Еврейска Месиянска секта от последователите на Шабатай Цви, като се обявил за Месия и реинкарнация на Шабатай Цви и Берахии Русо.
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *