V. Целите, които са поставени пред Активното мероприятие „Коронавирус“

Глава-V-та-Целите-поставени-пред-Активното-мероприятие-Коронавирус

Глава V-та:
Целите, които са поставени пред Активното мероприятие „Коронавирус“

  • Тема ХІ-та: Етапи на инсталирането на Тиранията на Постхуманизма

 

  • Тема ХІІ-та: Тиранията на Постхуманизма представлява Комунизъм в ерата на Световния Суперинтелект

 

 

  1. Предизвикване на тотална Световна страхова психоза, която ще отключи най-низките инстинкти у Човеците и, тъй като са безсилни да се противопоставят на Правителствения произвол, те ще намразят, насочат гнева си и ще ожесточат Сърцата си към ближните, инакомислещите и разпространителите на истината за Владетелите на Цивилизацията. По такъв начин Илюминатската клика насъсква цивилизованите един срещу друг, така че те сами да се потискат и насилват, защото тъй или иначе няма достатъчно затвори, в които да заключат всички волни Човеци.
  2. Все по-голямо отчуждение всред децата и младежите, които вече почти не общуват помежду си, без посредничеството на компютри и мобилни устройства. Налагането на носенето на маски, забраните за сближаване, ръкуване, прегръщане и целуване ще нанесат съкрушителен удар върху Психиката на подрастващите и това ще вгорчи Душите им. Поистина, голяма скръб тегне над бъднините ни, тъй като Човещината е навеки погубена…
  3. Окончателно сриване на дребния и малкия бизнес, поради крутите „мерки за безопасност“, въведени от Правителствата. Бизнесът на фалиралите малки фирми, ще бъде погълнат от мегамилиардните Интернационални компании и конгломерати, владяни от подставени лица на Илюминатската….
Оставете коментар