ХІІ. Германската Нова Медицина на Д-р Рике Гeрд Хамер – „Обобщение на Новата Медицина“

Глава-ХІІ-та-Германската-Нова-Медицина-на-Д-р-Рике-Гeрд-Хамер

Глава ХІІ-та:
Германската Нова Медицина на Д-р Рике Гeрд Хамер

  • Тема ХХХVІІІ-ма: Биография на Д-р Рике Герд Хамер

 

  • Тема ХХХІХ-та: Как Д-р Хамер открил законите и основал Германската Нова Медицина

 

  • Тема ХL-та: Отхвърляне на Д-р Хамер от „Академичната наука“ и последващи Институциални и Правителствени гонения, затвори и атентати

 

  • Тема ХLІ-ва: Откъси от „Обобщение на Новата Медицина“ от Д-р Хамер
  • Предговор
  • Глава I-ва: Германската Нова Медицина като Природонаучна дисциплина с Пет Биологични Закона
  • Глава II-ра: А. Методологията на Германската Нова Медицина

Д-р Рике Герд Хамер (Ryke Geerd Hamer) бил роден през 1935 година и израстнал във Фризия, Германия. На 18-годишна възраст той получил гимназиална диплома и започнал следването си по Медицина, Богословие и Физика в Тюбинген, където се запознал със студентката по Медицина Зигрид Олденбург, която по-късно станала негова съпруга. На 20 години той издържал предварителния изпит по Медицина, една година по-късно се оженил, а на 22-годишна възраст завършил Богословие.

На младото семейство се родили дъщеря и син, Дирк, който по-късно щял да изиграе много важна роля в живота им. На 24 години Хамер взел успешно Държавните си изпити по Медицина в Марбург. На втората година след установяването си там, той получил професионален лиценз за Доктор по Медицина. Последвали няколко години в Университетските клиники в Тюбинген и в Хайделберг.

През 1972 година Д-р Хамер завършил специализацията си по Вътрешна медицина и започнал работа в клиниката към Университета в Тюбинген като интернист, отговарящ за онкоболните. Също така той имал и обща частна практика със съпругата си Д-р Зигрид Хамер. Негово любимо хоби било патентоване на собствените му изобретения, като: нетравматичния Хамер-скалпел за пластична хирургия, режещ двадесет пъти по-добре от бръснач, специален костен трион за пластична хирургия, масажна маса, автоматично приспособяваща се към контурите на тялото, и устройство за транскутанна серумна диагностика. Изобретенията осигурявали на семейството достатъчен финансов ресурс, за да се премести в Италия, където Д-р Хамер осъществил своя план – безплатно да лекува болните, живеещи в бедняшките квартали на Рим.

Хамер били обикновено семейство с четири деца – две момичета и две момчета, докато едно ужасно събитие не разтърсило живота им…

…Както станало ясно три години след това, тази трагедия довела до „конфликт от загуба“ в Психиката на Д-р Хамер, който причинил карцином на тестисите, по-точно тератом. По онова време, Д-р Хамер практикувал официозна, а не Алтернативна Медицина и се подложил на операция, но отказал химиотерапията. След години, на въпросите на своите студенти защо е отказал химиотерапията, той отговарял, че не познава нито един лекар, който да подложи себе си или свои близки на химиотерапия.

Д-р Хамер бил тежко болен в продължение на половин година и дори за известно време животът му висял на косъм. Тъй като никога преди това не бил боледувал сериозно, той и съпругата му допуснали, че развитието на рака трябва да е директно свързано с неочакваната смърт на сина им. По-късно, той нарекъл този конфликт „Дирк Хамер Синдром (ДХС – DHS), шок от Биологичен конфликт, който неочаквано намира някого неподготвен.

Смъртта на Дирк и собственият му опит с рака повели Д-р Хамер на едно необикновено научно пътешествие….

Фокус на Хамер или Огнище на Хамер -M_CT_Motor_Arm_CA_cH - Плоската Земя - СТАМАТ
„Фокус на Хамер“, или „Огнище на Хамер“ (Hamerscher Herd – HH), видимо на мозъчната томография като набор от резки концентрични пръстени.
Оставете коментар