ІІІ. Музиката на Освобождението – СТАМАТ

КОПЧЕ IS THE BEST - Плоската Земя - СТАМАТ - web

ІІІ. Музиката на Освобождението

 

  

„Ако един Човек каже една лъжа и успее дълго време да я поддържа, с времето сам започва да вярва в нея.“
 
Азис Несин
 
***
 
„Всяко редактиране е лъжа.“
 
Жан-Люк Годар
 
***
 
 
Всички промени в Обществените нагласи, настроения и Мироглед досега в Човешката история са били както индуцирани, насаждани и подклаждани, така и по-късно задължително въвеждани в структурата на Културната, Религиозна, Политическа и Образователна система изключително само от страна на войнстващата Илюминатска върхушка, посредством методологията, способите и инструментариума на психологическото въздействие, умствения контрол, психическото и социумното програмиране и идеологическата дезинформация, пропаганда и индоктринация, разработвани, владяни и внедрявани еднолично от самата нея. Никога досега в Човешката история, нито едно събитие променило Светогледа, Народопсихологията и съдбините на Народите и Обществата не е произлязло или осъществено от Независима група Човеци, нямаща връзка с властващите от хилядолетия династии, тъй като както финансовите инструменти, така и методите за управление на Човешкия ум, средствата за отнемането на само привидната „свобода“ и подчиняването на Човешкото тяло винаги са били в ръцете на Световния управляващ Елит, който по никакъв начин не би допуснал поробените Народи да започнат да се Пробуждат, вслушвайки се и следвайки вече Освободили се от измамната парадигма Личности.

 

Тъкмо напротив! Навсякъде по Света, всички така наречени освободителни или народоосвободителни движения и „революции“ винаги са били инспирирани, финансирани и привеждани в действие по предварително начертан план в най-удобното време, за да се осъществи синхрона и скритото постъпателно придвижване на Великото дело през вековете” замислено от хилядолетия и натрапено на всички ни от Криптокрацията. Авторът подробно е разгледал методологията в изследването си „Действителният Свят, в който живеем, и Истинският Аз“.
 
Трябва да ни стане кристално ясен, обаче, и един друг факт – това, което се отнася за политическите манипулации, провеждани от Илюминатите е в пълна сила и на Културно, научно и интелектуално ниво. Тоест, нито едно от съществуващите днес поддържани от властващата парадигма и разпространявани от Образователната система и масмултимедиите Културно-интелектуални движения, нито една научна „революция“ и нито едно течение в Изкуството не е възникнало самостоятелно от само себе си, а е било подготвяно дълго време, насаждано, внимателно отглеждано и разпространявано, за да извърши своята работа и изпълни своята функция в строго определената йерархическа структура на планомерно придвижваното към крайната му цел „Велико дело през вековете“.
 
Авторът твърдо се е убедил в продължение на четвърт век, че обикновеният ежедневно работещ по девет или дванадесет часа Човек много трудно може да възприеме и разбере как действително е устроен Светът, понеже още в невинните си детски години е бил индоктриниран във фалшивата парадигма на Илюминатския Елит, разпространявана от Световното Масонство, като наред с това е програмиран никога да не й се противопоставя и дори да не се съмнява в непогрешимостта й. Имплантирането още в младенческа възраст на напълно недоказуемите, невъзможни, неправдоподобни и недействителни, но лъжовни идеи за Големия взрив и Еволюционизма с неотменните им качества: бездуховност, непредсказуемост, случайност, безредие и хаос, наред с укриването от Човеците на действащите Истински Закони на Творецът-Творение, управляващи непосредствената ни Вселена, спускат непрогледна тъма върху Човешкия ум.
 
Измамните и неистински качества, които Атеистите-Материалисти дават на Вселената биват пренесени от Образователната система и Масонските масмултимедии по аналогия и върху възникването, устройството и развитието на Цивилизацията, като те твърдят напълно безпочвено, че тя е възникнала без определена от никого цел, че не се развива планомерно, а хаотично и че не съществува никаква определена заинтересована група Човеци, която да я управлява. Това наивно, глупаво и невежо твърдение, обаче, е в пълен разрез с установената йерархия и строго определен институциален ред на държавното устройство навсякъде по Света. Следователно, по този начин, от една страна, всички сме обучавани да разберем и осъзнаем управленската йерархия, като се подчиняваме на Държавните институции и съблюдаваме установения законов ред под заплахата от съдебно преследване, но от друга страна, Образователната система и Масонските масмултимедии непрекъснато и целенасочено провеждат прикриващи мероприятия, посредством методите на осмиването и подигравката срещу онези, които разпространяват знанието за Световния Заговор, и заставят Човешкият ум да повярва в лъжата, че събитията в Света са хаотични, не се контролират от никого, съдбините на Цивилизацията не се развиват планомерно и не се определят от хилядолетните властващи династии, наречени Криптокрация – собственик на Държавите-корпорации.
 
Този ярък Когнитивен дисонанс хвърля дебела неразкъсваема пелена върху здравия разсъдък и изгражда яка непробиваема стена от неразбиране и незаинтересованост пред логическото мислене на отделната личност като я прави неспособна да провиди Истината за Света със своя разум! Авторът, въпреки че в книгата си „Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството, или Зететичните изследвания на СТАМАТ“ се е спрял подробно върху съществуването и плановете на Илюминатската върхушка, би дал следния разбираем от всекиго пример, за да доразясни фактическото положение на възникналата историческа необходимост от възникването й.
 
Ето, пример от живота. Така, както на всеки кораб трябва да има капитан, както във всяко предприятие трябва да има директор, във всеки град трябва да има кмет и във всяко царство трябва да има господар, така, по същата причина, в тази Цивилизация преди хилядолетия е създаден йерархичен управителен орган от главите на властващите и до днес Световни царски династии, станал по-късно известен като Ордена на Илюминатите, или Криптокрацията. Ние, всички, в ежедневния си живот винаги се сприятеляваме и дружим със сродни нам Човеци – сродни по интереси, по мислене, по натюрел и най-вече по заможност! Абсолютно житейско правило навсякъде по Света е, че бедните дружат с бедни, средно заможните – със средно заможни, богатите – с богати, много богатите – с много богати.
 
Но с кого се сдружават супер свръх-богатите от векове и хилядолетия владетелски династии? Естествено, с другите супер свръх-богати от векове и хилядолетия владетелски династии, като по този начин са основали общо предприятие за себеобогатяване, ограбвайки безогледно всички намиращи се по-ниско от тях в йерархията! Този закон е неотменим и никой не може да го отрече! Никой, никъде по Света не е виждал Принцът и просякът да другаруват и да споделят трапеза – това го има само в детските приказки, които Масони-писатели[1] са написали, за да баламосват децата ни! През всичките векове, навсякъде по Света Принцът винаги е унижавал, ограбвал, измъчвал, поробвал, пращал на войни и убивал по заповед обикновения Човек и никога не е имало никаква свързаност между нас и хилядолетните владетелски династии. Тъкмо напротив, свръх-богатият Илюминатски Елит винаги и всякога е смятал обикновените Човеци за гойим (гой – единствено число), което на иврит означава „скотове“, „говеда“, тъй като, от тяхна гледна точка, всеки Човек, който не знае Истината за Плоската Земя и е невежа по отношение на Духовната и Трансценденталната свързаност на всичко съществуващо – живо и неживо, с Творецът-Творение е по-долен от безмълвните скотове, не заслужава никакво уважение и дори не заслужава да живее, защото е безполезен, или както Хенри Кисинджър нарича обикновените Човеци „useless eaters“, тоест „безполезни ядачи“!!!
 
Сега вече можем да разберем и оценим „по достойнство“ задачата на Образователна система! Първостепенна, най-съществена и дори единствена цел на Институцията на училищата и университетите е да обучават, индоктринират, програмират и дори хипнотизират децата в налудната, глупава, лъжовна, бездуховна, безсмислена, алогична, но Сатанинска и измамна парадигма, изфабрикувана от Масонския слугинаж за дългосрочните цели на Илюминатската върхушка. Атеистично-материалистическата идеология е нарочно създадена, за да хване в капана на лъжата и измамата възможно най-голяма част от нищо неподозиращото Човечество. Втората задача на Образователната система е, посредством осмиване, заклеймяване, отстраняване, остракиране и наказания, в никакъв случай да не позволи свободомислието и критичното отношение към насажданите от нея идеи и теории, да поистина, само фиктивни идеи и недоказани теории, а не факти и Истини, за да забрани и изтръгне из корен веднъж завинаги Истинното Духовно и Трансцендентално Знание, което би довело търсещият ум до Пробуждане и Освобождение! Ето, това е същинската цел и непосредствената задача на Образователната система – да ни остави невежи гойим и бездуховно голи и безпомощни „безполезни ядачи“ в ръцете на Властващите династии, за да не можем никога да се Освободим!
 
Да! Такава беше безотрадната съдба на Човечеството само допреди няколко години – петнадесетина. Но на 11-ти Септември 2001 година се случи нещо немислимо допреди това! Считаната за „най-проспериращата“, „най-демократичната“ и „най-свободната“ нация на Света бе нападната в сърцето на своята столнина от СОБСТВЕНОТО СИ ПРАВИТЕЛСТВО! Последвалото извънредно мерзко, нечовешко, но Сатанинско нападение и завладяване на една от най-бедните Държави в Света – Афганистан, за да се осъществят петролните посегателства на Световната петролна клика и следващата война и завладяване на Ирак, посяха семената на бъдещото отрезвяване на Западните „демокрации“ по отношение на характера на Правителствата им. Това отрезвяване в следващите години прерастна в небивало дотогава брожение и Пробуждане на десетки милиони приспани от дълбокия летаргичен сън, индуциран от Образователната система и Масонските масмултимедии. И, ето, по този начин започна първото в Човешката история и единствено по своя характер съвсем самостоятелно възникнало движение за Пробуждане, Осъзнаване и отхвърляне на Илюминатската робия и за изследване на Истината за Плоската Земя.
 
Следващият етап от Пробуждането настъпи в средата на 2012-та година – една наистина магично-трансцендентална година, когато носещите осъзнаване и мъдрост енергии на Творецът-Творение преминаха през Небесната Твърд и докоснаха Сърцата на подготвените за тях Човешки същества. 2012-та и последвалите я две-три години се оказаха съдбовни за цялото Човечество! Човеците, които избраха Освобождението, тръгнаха по нов път, изцяло загърбвайки лъжата и измамата, наложени от господарската клика на Илюминатите. Но онези, които нямаха достатъчно Любов, Светлина и Мъдрост в Душите си, се затвориха завинаги за тях, ставайки най-яростните поддръжници и пропагандатори на Новия Световен Ред и хулители срещу Истината за Плоската Земя и Трансценденталната същност на Творецът-Творение.
 
Това разделение днес е НЕОПРОВЕРЖИМА РЕАЛНОСТ, но удовлетворението в Сърцата на Следовниците на Истината и Търсачите на Трансцендента идва от това, че все повече Човеци отварят Сърцата си за Плоската Земя – СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДНЕВНО!!! СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЧОВЕЦИ са следовници на Истината и съвсем скоро ще станат МИЛИАРДИ!!!
 
В интернет пространството има стотици хиляди сайтове, а в Ю Тюб има хиляди канали и милиони качени видео-материали! Естествено, малка част от тях са на Истинните следовници на Истината, тъй като активните мероприятия за дезинформация, провеждани от Световните разузнавателни агенции са наместили много предвидливо на удобни места своите агент-провокатори, или както сега се казват „троли“, още много преди съдбовната 2012-та година, понеже от столетия тази година е известна като начало на времената, носещи Освобождение на Човечеството! И в никакъв случай не трябва да забравяме мълчаливото мнозинство – Човеците, които дълбоко в Душите си са напълно убедени, че живеем върху плоска и неподвижна Земя, покрита от Небесния Свод, но поради страх от присмеха на околните или за да не навредят на близки и любими не го заявяват гласно – тези Човеци са СТОТИЦИ МИЛИОНИ!!!
 
Голяма част от сайтовете и Ю Тюб каналите, ангажирали се с Просветителска дейност относно Плоската Земя, излъчват твърде много негативизъм и ниски вибрации, което е вредно за израстването на комплекса Дух-Душа, и, уви, не носят никаква полза за Пробуждането и Освобождението на обикновения Човек. В този смисъл, авторът би препоръчал да не се посещават такива сайтове или канали, тъй като Пътят към Дома на Отца може да се следва само с лекото Сърце на щастието, единението, Любовта и съпричастността.
 
Неоценима полза за Просвещаването на Човечеството носят хората на изкуството, които чрез творбите си най-бързо и умело докосват Сърцата ни. Организирането на конференции и лагери се оказва брилиантна идея. Авторът писа вече за организираните конференции в Холандия в средата на Септември.
 
През тази Събота и Неделя, на 4-ти и 5-ти Ноември, на ул. „Уелтън“ №2209 в Денвър, щат Колорадо се организира „Лагер на Музиката и Изкуствата на Плоската Земя“:
 
 
 
ул. „Уелтън“ №2209 в Денвър, щат Колорадо се организира „Лагер на Музиката и Изкуствата на Плоската Земя“
ул. „Уелтън“ №2209 в Денвър, щат Колорадо се организира „Лагер на Музиката и Изкуствата на Плоската Земя“
 
 
Чували сме максимата „Изкуството ще спаси Света“ и всички знаем, че най-въздействащото изкуство е музиката. Авторът, обаче, беше смаян от таланта на един млад изпълнител, чийто псевдоним е Conspiracy Music GuruМузикалният гуру на Заговора.
 
 
 
Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора - Ю Тюб канал - Плоската Земя - СТАМАТ
Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора – Ю Тюб канал – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
Името му е Алекс и е Англичанин. Свири на китари, цигулка, клавир и изпълнява всички вокали, като много автентично имитира Американски акцент от Южните щати. В композициите си използва дръм-машина и семпли, но на останалите инструменти свири сам. Текстовете на песните му са запомнящи се, свежи и носят много радост – прекият път към Сърцата на тези, които сега откриват Истината за Плоската Земя. Поразително е, че, както споделя в интервюто си за GLOBEBUSTERS, той сам е режисирал и заснел тези клипове с почти нулев бюджет, използвайки само Айфон 6, безплатна версия на програмата iMovie, зелен екран и зелена пейка, на която да лежи. Непредубеденият Човек, гледайки тези клипове, направени почти без пари, трябва добре да се замисли за милионите долари вземани от Масонските продуцентски компании за направата на клип на някоя „звезда“ и най-вече трезво да осмисли какви клипове прави НАСА с бюджета си от ПЕТДЕСЕТ И ТРИ МИЛИОНА ДОЛАРА ДНЕВНО или 19,5 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЗА 2017 година!!!
 
***
 
 

Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора - Човекът на Плоската Земя - Плоската Земя - СТАМАТ
Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора – Човекът на Плоската Земя – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 Музикалният гуру на Заговора
 
 
Публикувано на
4-ти Септември 2017 година
 
 
Е, срещнах оня ден един Човек и мислеше Земята той за плоска.
Рекох му, Човече, май си луд, къде ти е станиолената шапка?
Но говореше с твърда убеденост той и вярваше в своите слова,
че нещо вътре в мен разбра, че това не може да е шега.
Но защо би вярвал той в това и защо да вярва в тез неща,
щом знаят всички за топката въртяща, наречена Земя.
 

 

Доста луд си, щом Земята ти за плоска смяташ,
защото фактът прост, че кълбо е всички знаят.
И тъй, запитах: „За снимките какво ще кажеш,
които НАСА, знаеш, че от космоса правят?“
Усмихна се той многозначително и рече:
„Това са фалшифицирани неща, Човече!“
„Филмите, които гледал съм с очите свои?“
„За тях какво да ти кажа, той ми отговори,
не си чувал, май, за програмите за Си Джи Ай?“
(CGI – компютърно генерирани изображения– Бел. прев.)
 
О, в НАСА измислят всичко, което някога си гледал ти –
и полетите до Луната, дето никога не са били.
Приятелю, наистина, лъжлива измет те са, разбери,
време намери, проучи, Истината ще те Освободи!
 

 

Бях скептичен малко, но ум отворен имам аз,
каквото той ми каза бе доста интересно.
 

 

Та малко време аз намерих,
трева в лулата си натъпках –
видео-клипове загледах,
защото, ако НАСА лъжат,
и моите деца те лъжат.
 

 

Ядосах се, докато гледах, за измамата разбрах
и за Земята кълбовидна аз заблудата разкрих.
Бре, мамка му, ако е верно, че не сме върху кълбо?!
Все повече научавах и все повече копнеех –
всичко започнах да проучвам.
Нагоре преобърнах всяка ценна информация,
която можех да докопам.
И започнах истината за войната да отключвам,
срещу разума ми водена.
 
Имах хиляди въпроси – просто не можех да го разбера.
Пак трябваше да срещна този – Човекът на Плоската Земя.
 
О, в НАСА измислят всичко, което някога си гледал ти –
и полетите до Луната, дето никога не са били.
Приятелю, наистина, лъжлива измет те са, разбери,
време намери, проучи, Истината ще те Освободи!
 
Звъннах му една вечер, да се видим той се съгласи.
Гостоприемен бе, покани ме да седна, рече ми:
„Виждам, проучвал си, приятелю непредубедени.
Знам, въпроси имаш, до които накрая ще стигнем,
но, първо, разгледай какво има на моите стени.
 

 

На Земното кълбо въртящо се картини –
всяка от тях рисувал съм аз, не знаеш ли?
Виж сега, преди компютрите, навремето,
художник много търсен бях рисуващ всичко,
но Земята главно бе болното ми място.
 

 

Пейзажите бяха ми любими – ужасно бях добър в това,
та много Човеци все ми казваха: „Досущ като снимки са!“
Тогава, един ден наистина много важен пич ми звънна.
Попита ме, дали работа искам – падали много пари.
„Работата к’ва е?“ – попитах и зачаках да отговори.
„Кълбета за НАСА ще рисуваш.“ – после веднага затвори.
 

 

Положих клетва тайната да пазя, на жива душа да не казвам,
че получих работа в НАСА „глобусите“ Земни да издокарвам.
„Глобално“ във всяко списание печатани рисунките ми бяха,
народа да мамят за това къде живеем – същинска зла програма!
Виж, върху кълбо не живеем, а Земята е плоска наистина,
той рече, вътрешен Човек съм бил и зная, че това е истина!“
 

 

О, в НАСА измислят всичко, което някога си гледал ти –
и полетите до Луната, дето никога не са били.
Приятелю, наистина, лъжлива измет те са, разбери,
време намери, проучи, Истината ще те Освободи!
 
Говорихме, чак до изгрев Слънце, та ума ми се взе!
Този Човек постави под съмнение всяко нещо,
за което цял живот си мислех, че мисля, че зная!
Защо подлеците лъжат ми се изясни накрая –
всичките причини ми станаха ясни най-накрая.
 

 

Всичко е заради контрола, знаеш, за да влязат във главата ти!
А и заради парите също – те имат ужасно много пари!
ПЕТДЕСЕТ МИЛИОНА ДОЛАРА, Човече, какво би направил с тях,
това НАСА ВСЕКИ ДЕН от нас краде, ПЛОСКАТА ЗЕМЯ за да крие!
 

 

Ако могат да те накарат да повярваш, разбери,
че върху въртяща се вечно топка се намираш ти,
Творецът и Творението смисъл губят изобщо.
Всичко експлоадирало било от едното Нищо,
според теорията им за Големия взрив, нали.
Сатанински действителен контрол на ума е това,
провеждан от страна на Масонската Световна банда.
Само Масони, знаеш, успяват „в космоса да идат“ –
злите копелета те са, дето в лицето ви лъжат!
Да, ГОЛЯМО ЗЛО са НАСА – те са върховна измама!
Причината едничка, заради която ги има,
е ЛЮБЯЩИЯ ТВОРЕЦ-ТВОРЕНИЕ от нас да крият!
 
О, в НАСА измислят всичко, което някога си гледал ти –
и полетите до Луната, дето никога не са били.
Приятелю, наистина, лъжлива измет те са, разбери,
време намери, проучи, Истината ще те Освободи!
 
ГОЛЯМО ЗЛО са НАСА, Човече!
Лъжливи долни отрепки са те!
Време намери и ги проучи!
Аз разследвах ги изцяло вече.
И направо акъла ми се взе!
Истината ще те Освободи!
 

 

 

 

 
Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора - Няма фотографии на Земята - Плоската Земя - СТАМАТ
Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора – Няма фотографии на Земята – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 

 

 
 
 
Публикувано на
6-ти Септември 2017 година
 
 
Веднъж онлайн да потърся каза ми приятел:
„Виж снимки на Земята, ще останеш без акъл.“
И аз затърсих на Земята снимки в Гугъл.
Много излязоха – той рече: „Първата кликни,
известната „Син мрамор“ – всички сме я виждали.
Нея хиляди пъти сме гледали на Ти Ви екрана,
но за тази снимка прочута, нека нещо ти кажа–
изобщо не е фотография – с Фотошоп е правена!“

 

Щот’ снимки на Земята никакви няма,
защо така, дали ще ми каже някой,
всичките са Фотошоп анимации
и всички са на програми за Си Джи Ай!?
(CGI – компютърно генерирани изображения – Бел. прев.)
Никакви доказателства, че е кълбо,
не, въобще никакви няма, изобщо!
Но, по дяволите, защо
никой не снима туй Кълбо?!

 

Бе адски прав – главата ми бая тая глупост замота,
защото „Син мрамор“ за снимка мислех през цялото време.
„Доста странно е, не смяташ ли, той рече с подозрение,
че снимки няма, необичайно ми се струва на мене.
 

 

Искам да кажа, че най-важната снимка,
която Човек би могъл да заснеме –
тази фотография емблематична
просто се оказва измамно призрачна.“
Не можех никак да повярвам, Човече,
ама наистина потресен бях вече!
Нуждаех се от още доказателства,
че с Фотошоп тая снимка е правена.
 

 

„Кой е Робърт Симън потърси, той рече,
(Robert Simmon – “Mr. Blue Marble”Бел. прев.)
топката анимационна той прави`,
ти него трябва да разследваш, Човече –
за НАСА и други подобни работи.
На всеослушание той си признава,
че просто всичко това е артистизъм –
самият той казва, аз само цитирам:
„Фотошоп е и трябва да бъде такава!“
 

 

Щот’ снимки на Земята никакви няма,
защо така, дали ще ми каже някой,
всичките са Фотошоп анимации
и всички са на програми за Си Джи Ай!?
(Maya, 3ds Max, Cinema 4D, E-on Vue, Poser и Blender – Бел. прев.)
Никакви доказателства, че е кълбо,
не, въобще никакви няма, изобщо!
Но, по дяволите, защо
никой не снима туй Кълбо?!
 

 

Всички фотографии на Земята
са само ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗМАМА!
Всички снимки в Гугъл са, Човече,
ИЗМИСЛИЦА и нищо повече!
Фотографиите свали,
една до друга ги сложи
и континентите сравни –
по размери са различни!

 

На всяко Земно кълбо цветовете погледни – различни нюанси!
Трябва да изглеждат еднакви те, ако наистина са фотоси!
С последователността е най-лошо – изобщо никаква я няма!
Чифт анимационни „топки“ е всичко, което НАСА ни дава!

 

Щот’ снимки на Земята никакви няма,
защо така, дали ще ми каже някой,
всичките са Фотошоп анимации
и всички са на програми за Си Джи Ай!?
Никакви доказателства, че е кълбо,
не, въобще никакви няма, изобщо!
Но, по дяволите, защо
никой не снима туй Кълбо?!
 

 

Казват ни, техен телескоп лети сред всичките звезди,
който на Юпитер и Марс все красиви снимки прави!
Аз скромно ви предлагам, НАСА, нещо да направите:
към „планетата“ Земя го насочете и снимайте!
Понеже хиляди снимки трябва да има на това,
където живеем, но „Хъбъл“ не е правил ни една!
Не смятате ли за твърде необикновено това??!!
На въртящи се галактики има мними картинки,
но, за да видим Земята няма нито една снимка!

 

Щот’ снимки на Земята никакви няма,
защо така, дали ще ми каже някой,
всичките са Фотошоп анимации
и всички са на програми за Си Джи Ай!?
Никакви доказателства, че е кълбо,
не, въобще никакви няма, изобщо!
Но, по дяволите, защо
никой не снима туй Кълбо?!
 
 
 
 

 

Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора - Куклен театър - Плоската Земя - СТАМАТ
Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора – Куклен театър – Плоската Земя – СТАМАТ

  

 
 
Публикувано на
4-ти Октомври 2017 година
 
Сега, да ви разкажа за Космическата станция –
само във въображението е там наистина.
Тя е научна фантастика – не е действителна,
там е да храни космическата ви наркомания.
Тези „астро-не-та“ във космоса не са –
изписано е на тъпите им лица!

 

Виж, от сто километра аз надушвам лъжата
и както се хилят те разкривам измамата.
Не поумняхте ли от Лунните фалшиви мисии –
КУКЛЕНО ШОУ измислено от Президента Никсън?!
Е, чуйте, ясно е, че те отново го правят,
вижте хамутите и зелените екрани.
 

 

Работех дълго време в’ филмите и в Ти Ви-то
и зная туй-онуй за триковете в киното.
Илюзия да създадеш, че си там, където не си,
ще трябва доста да използваш зелените екрани
или, ако си сложиш хамут закачен на тавана,
на това, че във въздуха се носиш всеки ще вярва.
 

 

КУКЛЕНОТО ШОУ на НАСА вие гледате!
Да, целият Свят е една сцена, нали.
Актьори са, разбира се, „астро-не-тата“,
е, да, ами и те получават пари.
„Виж ме, мамо, свободно се нося из „космоса“!“
Не се носиш, а лъжеш ти Човешката раса!

 

Нека ви разкажа сега за самолета Зиро-Джи –
той стръмно излита, а после надолу лети
и странни неща стават, ако вътре в него си –
щом самолетът пикира във въздуха се носиш ти.
Просто добавяш актьор окачен за тавана
и „астронавт“ получаваш, или нещо такова.
 

 

Самолетът излита, после знак се подава:
„И, екшън, трябва малко заблуда да снимаме!“
Самолетът пикира – така всички разбират,
за шоуто „Космическа станция“ време е:
те се носят във въздуха в самолет Зиро-Джи,
а ти виждаш „астронавти“ на твоето Ти Ви.

 

КУКЛЕНОТО ШОУ на НАСА вие гледате!
Да, целият Свят е една сцена, нали.
Актьори са, разбира се, „астро-не-тата“,
е, да, ами и те получават пари.
„Виж ме, мамо, свободно се нося из „космоса“!“
Не се носиш, а лъжеш ти Човешката раса!
 

 

Гледайки тези шутове, още нещо забелязах,
че снимат всичките си „космически разходки“
в Лабораторията за Неутрална Плаваемост.
НАСА казва, че това са само тренировки –
за поддръжка на станцията да се упражнят.
Мислих над това, но, ако такъв е случаят,
как така във „космоса“ мехурчета се виждат?
 

 

Следващата „разходка“ сериозно погледни,
„космически“ мехурчета дали виждаш, кажи.
Гледай, Човече, обзалагам се на двайсет стотинки,
че под вода се снимат „космическите“ им разходки.
Мехурчета „космически“ виждам нався-къде,
мамицата ти, НАСА, как са стигнали там те?
 
 
КУКЛЕНОТО ШОУ на НАСА вие гледате!
Да, целият Свят е една сцена, нали.
Актьори са, разбира се, „астро-не-тата“,
е, да, ами и те получават пари.
„Виж ме, мамо, свободно се нося из „космоса“!“
Не се носиш, а лъжеш ти Човешката раса!
 

 

Щом на борда на „еМ-Ка-еС“ видиш астро-не-то,
ти в екрана си пак се вгледай по-внимателно.
Знаеш нали, те в измамата са много добри
така че главата си в телевизора наври –
виж начина, по който се носят актьорите.
Ако питаш мене, нулева гравитация не е,
а Холивудските ефекти от филмите гледаме.

 

Цялото проклето нещо внимателно следи –
тези лъжливи подлеци са КУКЛИ НА КОНЦИ.
ФАНТАСТИЧЕСКО КУКЛЕНО ШОУ всичко това е!
НАСО-дупки, шоуто свърши, вече знаеме!
За театъра благодариме, бомба беше!
Я сега, станцията фалшива си вземете
и дето не огрява Слънце си я наврете!

 

КУКЛЕНОТО ШОУ на НАСА вие гледате!
Да, целият Свят е една сцена, нали.
Актьори са, разбира се, „астро-не-тата“,
е, да, ами и те получават пари.
„Виж ме, мамо, свободно се нося из „космоса“!“
Не се носиш, а лъжеш ти Човешката раса!

 

КУКЛЕНОТО ШОУ на НАСА вие гледате!
Да, целият Свят е една сцена, нали.
Просто актьори са, разбира се, „астро-не-тата“,
е, да, ами и те получават пари.
„Виж ме, мамо, свободно се нося из „космоса“!“
Не се носиш, а лъжеш ти Човешката раса!

 

 

04.Conspiracy Music Guru - Музикалният гуру на Заговора - Не вярвай в гравитацията - СТАМАТ
04.Conspiracy Music Guru – Музикалният гуру на Заговора – Не вярвай в гравитацията – СТАМАТ
 
 
 
 

 

 
 
 
Публикувано на
22-ри Октомври 2017 година
 
 
Спомням си, когато учехме в даскало, брато,
за гравитацията, беше толкова яко.
Учителка имах, която знаеше всичко.
Учеше ни как на топка се задържа вода,
как сградите се прилепват на долната страна
на топка, дето като въртележка се върти.
Цялата работа звучеше лудница, нали,
но за гравитацията да уча обичах.
 

 

На татко си да разкажа търпение нямах
за невероятния ден, който аз прекарах.
От гордост се пръсках, когато дойде с колата
и скочих аз вътре, щом ми отвори вратата.
Усмихна се и попита: „Как мина денят ти?“
Аз му отвърнах: „Направо побърках се, тати,
научих за оная магическа работа,
от която сякаш ми се завъртя главата.
 

 

За оня ми ти дъртофелник Нютон учихме.
Той си помислил, щом ябълка го ударила,
че една мнима сила надолу я дръпнала
и по този начин всичко Земята засмуква.
Сила, която всичко към топката прилепва –
Човеци и сгради, и океани, и всичко.
И така било записано в историята,
че тогава Нютон открил гравитацията.”
 

 

Татко само ме погледна и рече:
„Не вярвай в никакви гравитации,
и не вярвай в никакви фантазии,
‘щото това са само теории –
никога не са били доказвани,
но се преподават на децата ни.“
 

 

(Не вярвай в гравитацията!
Лъжа е гравитацията!)
 

 

Е, татко се натъжи и малко ме съжали,
щом само споменах думата гравитация.
Рече ми: „Я, самостоятелно малко мисли,
съмнявай се в това, което са те учили.
Имам предвид, по кой начин, мътните го взели,
може топка, която вечно безспир се върти,
да предизвика и сила толкова могъща,
че всичко наоколо навътре да засмука,
а на птички и на мушички да не влияе –
гравитацията избирателна ще да е!

 

Сине, добре си помисли за това логично,
защото на мене ми се струва безсмилено.
Съмнявай се, като проповядват пасторите!
Съмнявай се, като преподават даскалите!
Купища глупости е тая гравитация,
а оня измамник Нютон е просто палячо.
На хора като Нютон не трябва да се вярва,
лъжите им Масонски излязоха наяве.

 

Всъщност, това го прави ПЛЪТНОСТТА, момчето ми,
затова надолу падат нещата, виждаш ли?
Всички предмети падат винаги на Земята,
ако са по-тежки от въздуха наоколо,
но щом от въздуха са по-леки се издигат
и ще продължат да се носят към Небесата.
А това качество ПЛАВАЕМОСТ го наричат –
от гравитацията повече смисъл има!
 

 

Е, нека пак ти кажа, момчето ми:
Не вярвай в никакви гравитации,
и не вярвай в никакви фантазии,
‘щото това са само теории –
никога не са били доказвани,
но се преподават на децата ни.”

 

(Не вярвай в гравитацията!
Лъжа е гравитацията!)

 

„Извинявай, сине, спуках твоето балонче,
но това мислене ще ти докара белята.
Теориите, които ти вкарват в главата
са чисто и просто ПСЕВДОНАУКА, той рече.
Те да вярваш те карат във всякакви глупости –
абсурда гравитация хвърли на боклука.
Когато ти говоря, повярвай ми, моля те,
гравитации никакви няма, истина е!”

 

Татко ме накара да се замисля в оня ден
накара ме да мисля и по начин различен.
Самостоятелно вече мисля оттогава
и теории всякакви изхвърлих от рафта.
Глупостта гравитация е ИНДОКТРИНАЦИЯ,
а не истинна и сигурна информация!!!
Ей, Човеци, пробудете се и разберете,
няма такова нещо като гравитация!!!

 

Сега, още веднъж да ви чуя да пеете:
„Не вярвай в никакви гравитации,
и не вярвай в никакви фантазии,
‘щото това са само теории –
никога не са били доказвани,
но се преподават на децата ни.“

 

(Не вярвай в гравитацията!
Лъжа е гравитацията!)

 

***

 

За всеобща радост на всички Следовници на Истината и Търсачи на Трансцендента, Алекс в никакъв случай не представлява изключение, бидейки музикант, който се занимава с изследване на Плоската Земя, а е само един от най-талантливите творци в тази област. През последните две-три години цяла плеяда Човеци на изкуството се отдели, оформи се самостойно и съзря извън пагубното статукво на Масонската музикална и художествена продуцентска дейност. Без да се впуска в повече подробности, авторът би предложил на вниманието на Читателя дузина музикални клипове, отразяващи търсенията на младите творци.
 

 

 

 

 

Музика за Плоската Земя – Нарисувай я плоска – Paint It Flat by Indiejestion – flat earth song
Музика за Плоската Земя – Ходя по Луната – Walking on the Moon – Cover by Indiejestion


Музика за Плоската Земя – Умствен Контрол вика майор Том – Mind Control to Major Tom-Indiejestion


Музика за Плоската Земя – Заговорът – Conspiracy by GOLLYМузика за Плоската Земя – Земята е плоска – The Earth is Flat by Jaba & Friends


Музика за Плоската Земя – Въртяща се синя топка – Spinning Blue Ball – A Flat Earth song


Музика за Плоската Земя – Повече от щастлива – More Than Happy By The Troot – flat earth music

Музика за Плоската Земя – Малката русалка – Little Mermaid By The Troot – flat earth music
Музика за Плоската Земя – Здравей, Плоска Земя! – Hello, Flat Earth! by Amber Plaster


Музика за Плоската Земя – Земя, а не кълбо! – Earth Not A Globe by Amber Plaster – flat earth music


Музика за Плоската Земя – Звездни следи – Star Trails by Amber Plaster – flat earth musicОсобено силно и обаятелно впечатление прави Амбър Пластър, която притежава изключителен глас!


***

 
Авторът би споделил за сетен път, че е извънредно щастлив да изживее поредното си въплощение в това неповторимо време – време на дългоочакваното Пробуждане и Освобождение на Човечеството от дългия безпаметен сън на всеобщата заблуда, че живеем върху безспирно и бясно въртяща се топка. Трябва да знаем, че това Пробуждане съвсем няма да е леко, а по-скоро ще прилича на събуждането от пиянски сън, при което си припомняме колко лоши и недостойни неща сме натворили предната вечер. Затова е абсолютно наложително да пристъпим към Осъзнаването на Истината като загърбим арогантността си на „всичко знаещи висшисти“, като се отърсим от егоцентризма и нарцисизма, насаждан непрестанно от масмултимедиите, и като изчистим Сърцата си от злобата и покварата на ежедневната гонитба за все повече пари и налагане над ближния. Вместо това, нека да изпълним Душите си с Любов, Светлина и Съпричастност към всички живи същества! И тогава, когато най-накрая всеки един от нас се пречисти от непрекъсната кървава гадна ярост и нечовешко безумие, изливано от масмултимедиите и ПРЕСАТА, тогава във всички случаи ще осъзнаем, че в Душите ни съществува частица от Творецът-Творение и ще се вслушаме в думите му:
 
„Ти си вечна Джива, което означава излъчена от Мен безсмъртна и безценна частица! Въплотен си отново, след поредната ти смърт, на тази Плоска Земя, пазена и защитавана от Мен, посредством Небесната Твърд, за да участваш в Моята Трансцендентална Игра, където да откриеш Пътя на Пробуждането и Осъзнаването, който, с помощта на Духовните си Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, за да можеш да се Освободиш от вечния кръговрат на въплощенията и смъртта и да се завърнеш в Моя Дом, при Мен – Абсолютният Създател на Мирозданието.
 
Твоето призвание в материалната Вселена е да твориш добро, да жадуваш Просветление и Освобождение, винаги да помагаш на всички, за да успеят и те да открият Пътя към Дома Ми, като безстрашно и уверено довеждаш Истината до очите, ушите, умовете и Сърцата им, за да могат и те на свой ред да я разпространяват и за да съумеете накрая всички заедно да се избавите завинаги от душегубните измами и скверните лъжи, разпространявани от пребиваващите в самозаблуда Демони, които отричат Единния!”
 
 
 
 
In Veritate Victoria (В Истината е победата!)
 
 
 
 
 
 
СТАМАТ
 
МИР и ЛЮБОВ!
 
30-ти Октомври 2017 година

 


 

[1] Марк Твен – Самюъл Лангхорн Клеменс. Информация от Великия Секретар на Мисури: Самуел Л. Клеменс подава молба до Ложата „Полярна звезда № 79“ в Сейнт Луис на 26-ти Декември 1860 година, избран е да получи Синя степен на 13-ти Февруари 1861 година, иницииран е на 22-ри Май 1861 година, преминал във Втора степен „Калфа“ на 12-ти Юни 1861 година и издигнат до „Високата степен на Майстор Масон“ на 10-ти Юли 1861 година.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *