ІІІ. Музиката на Освобождението – СТАМАТ

КОПЧЕ IS THE BEST - Плоската Земя - СТАМАТ - web

ІІІ. Музиката на Освобождението

 

 

„Ако един Човек каже една лъжа и успее дълго време да я поддържа, с времето сам започва да вярва в нея.“
 
Азис Несин
 
***
 
„Всяко редактиране е лъжа.“
 
Жан-Люк Годар
 
***
 

Всички промени в Обществените нагласи, настроения и Мироглед досега в Човешката история са били както индуцирани, насаждани и подклаждани, така и по-късно задължително въвеждани в структурата на Културната, Религиозна, Политическа и Образователна система изключително само от страна на войнстващата Илюминатска върхушка, посредством методологията, способите и инструментариума на психологическото въздействие, умствения контрол, психическото и социумното програмиране и идеологическата дезинформация, пропаганда и индоктринация, разработвани, владяни и внедрявани еднолично от самата нея. Никога досега в Човешката история, нито едно събитие променило Светогледа, Народопсихологията и съдбините на Народите и Обществата не е

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Оставете коментар