Коронавирус – грандиозна Икономическа криза

Книга-Трета---корици---Плоската-Земя---СТАМАТ

„ВЕЧНА ИСТИНА 2015“ ООД

издава

 

 

КНИГА-ТРЕТА---КОРИЦИ-И-ГРЪБ

 

 

КНИГА ТРЕТА

Коронавирус – грандиозна Икономическа криза, водеща към Световната Тирания на Постхуманизма

Книга-Трета---Задна-корица

 

Стамен  Георгиев  СТАМАТ

2020 – 2022

 

Смел, здрав, мъдър - 1

In Veritate Victoria!

В Истината е Победата!

 

 

 

 

***

ПОСВЕЩАВАМ  МОИТЕ  КНИГИ  НА  ВСИЧКИ  ОНЕЗИ,  КОИТО  НЕУСТРАШИМО  СЕ  СТРЕМЯТ  ДА  УЗНАЯТ  ИСТИНАТА  ЗА  ЧОВЕКА  И  ЗА  СВЕТА,  ОСЪЗНАВАЙКИ  ЧЕ,  СЛЕД  КАТО  СА  Я  РАЗБРАЛИ  В  СЪРЦАТА  СИ  И  СА  Я  ПРИЕЛИ  В  ДУШИТЕ  СИ,  ИЗТРИВАТ  СВОЕТО  МИНАЛО,  КЪДЕТО  ОСТАВАТ  И  НЕПОСЛЕДВАЛИТЕ  ГИ  ПРИЯТЕЛИ.

 

***

 

 

Уважаеми Читателю,

За да пожънете здравословни и Духовни ползи от Книга Трета, четете я подред и никога не избързвайте с никоя от главите, понеже това само ще Ви обърка, но няма да Ви помогне при разбирането на действително случилите се и предстоящи събития и свързаността им с Човешката физиология, Психика и Духовност. Разкриването на Световния Заговор срещу нашето здраве задължително трябва да бъде осмислено в дълбочина, за да ускори цялостното осъзнаване на същността на Тиранията на Постхуманизма. Така че в никакъв случай любопитството не бива да надделява над разума, за да се даде възможност на последния правилно да провиди Истините, изложени в настоящите Зететични изследвания!

Авторът е използвал за доказателствен материал над хиляда линка към Интернет уебсайтове, които са оставени оцветени в книжното тяло, за да подсетят Читателя, че би могъл да ги отвори в уебсайта.

 

***

 

 

Съдържание:

 

Логическо предисловие за Световното положение

 • Тема І-ва: Политическа и Научна подготовка за пландемичните измами
 • Тема ІІ-ра: Индивидуализмът и Колективизмът на прага на Постхуманизма

 

Глава І. „Коронавирус“ – с езика на числата

 • Тема ІІІ-та: Страховата психоза – основно оръжие на пландемията
 • Тема ІV-та: Статистиката преди масовото отравяне с медикаменти, ваксини и радиация

 

Глава ІІ. Развитие на Активното мероприятие „Коронавирус

 • Тема V-та: Събитие 201 – конспект за създаване и управление на пландемиите
 • Тема VІ-та: Масонът Крипто-евреин Дийн Кунц – автор на пландемичния сценарий

 

Глава ІІІ. Мрежата 5G, а не „Коронавирус

 • Тема VІІ-ма: Тайното инсталиране на 5G мрежите
 • Тема VІІІ-ма: Измамната официозна Медицина в служба на Специалната операция „Коронавирус

 

Глава ІV. „Коронавирус“ – действителните факти

 • Тема ІХ-та: Прилагане на микровълновия диапазон в оръжията и в комуникациите
 • Тема Х-та: Физиологични и Психически увреждания, предизвикани от микровълновата радиация

 

Глава V. Целите, поставени пред Активното мероприятие „Коронавирус

 • Тема ХІ-та: Етапи на инсталирането на Тиранията на Постхуманизма
 • Тема ХІІ-та: Тиранията на Постхуманизма представлява Комунизъм в ерата на Световния Суперинтелект

 

Глава VІ. Световният Икономически форум – фактическата видима платформа на Световното Правителство на Тиранията на Постхуманизма

 • Тема ХІІІ-та: Правилата и Законите в Постхуманистичното общество са подробно изложени в уебсайта на СИФ
 • Тема ХІV-та: Забрани, правила и норми на поведение за цивилизованите при Постхуманизма

 

Глава VІІ. „Ваксините – геноцид на третото хилядолетие“ от Д-р Щефан Ланка

 • Тема ХV-та: Официозната Медицина има нужда от съществуването на фантомни вируси
 • Тема ХVІ-та: Какво представляват вирусите

 

Глава VІІІ. „Разграждане на теорията за вирусите“ от Д-р Щефан Ланка

 • Тема ХVІІ-та: Произход на идеята за вирусите
 • Тема ХVІІІ-та: Как се откриват фагите
 • Тема ХІХ-та: Относно предполагаемото доказателство за съществуването на патогенни вируси
 • Тема ХХ-та: „Вирусът на морбили“ като пример

 

Глава ІХ. „Театър на Пандемиите“ от Д-р Щефан Ланка

 • Тема ХХІ-ва: Д-р Ланка открива първия вирус в океаните
 • Тема ХХІІ-ра: Гьоте предупреждава за „пандемиите
 • Тема ХХІІІ-та: Учението за телесните сокове и Западната Академична медицина
 • Тема ХХІV-та: История на Инфекциозната теория от Древна Гърция насам
 • Тема ХХV-та: Микробната теория и научните измами на Д-р Роберт Кох
 • Тема ХХVІ-та: Как Ватиканът и Императорите създали Концепцията за заразяването
 • Тема ХХVІІ-ма: Луи Пастьор – измамникът измислил „болестотворните вируси
 • Тема ХХVІІІ-ма: Опровергаване на съществуването на „болестотворни вируси

 

Глава Х. Д-р Щефан Ланка разкрива „Вирусната измама“

 • Тема ХХІХ-та: Гражданската активност оповестява истината за „патогенните вируси
 • Тема ХХХ-та: Снимките на „изолирани вируси“ са развенчани

 

Глава ХІ. „Ковид–19“ от Д-р Илзедора Лейкър

 • Тема ХХХІ-ва: Биография на Д-р Илзедора Лейкър
 • Тема ХХХІІ-ра: ГНМ за епидемиите и „болестотворните вируси
 • Тема ХХХІІІ-та: Тестване за вирус
 • Тема ХХХІV-та: Истинската наука за заболяванията
 • Тема ХХХV-та: Статистиката за Ковид-19 оценена в перспектива
 • Тема ХХХVІ-та: Планът срещу Човечеството
 • Тема ХХХVІІ-ма: Да свържем точките и да видим какво е сгрешено в картинката

 

Глава ХІІ. Германската Нова Медицина на Д-р Рике Гeрд Хамер

 • Тема ХХХVІІІ-ма: Биография на Д-р Рике Герд Хамер
 • Тема ХХХІХ-та: Как Д-р Хамер открил законите и основал Германската Нова Медицина
 • Тема ХL-та: Отхвърляне на Д-р Хамер от „Академичната наука“ и последващи Институциални и Правителствени гонения, затвори и атентати
 • Тема ХLІ-ва: Откъси от „Обобщение на Новата Медицина“ от Д-р Хамер
 • Предговор
 • Глава I-ва: Германската Нова Медицина като Природонаучна дисциплина с Пет Биологични Закона
 • Глава II-ра: А. Методологията на Германската Нова Медицина

 

Глава ХІІІ. Обобщение на Грандиозната конспирация „Коронавирус“, или подробно описание на Постхуманистичното бъдеще на Човечеството

 • Тема ХLІІ-ра: Възвание към Човеците
 • Тема ХL­­ІІІ-та: Кои и как властват над Цивилизацията
 • Тема ХL­­ІV-та: Хронология на началото на Тиранията на Постхуманизма
 • Тема ХLV-та: Как предизвестих края на Човечеството по най-гледаната Корпоративна масмедия
 • Тема ХLVІ-та: Лъжите, насоките, начинът, пътят и крайната цел на Древната Тайна Ложа на Илюминатите
 • Тема ХLVІІ-ма: Роботите имат работа, а Човеците имат свободно време!
 • Тема ХLVІІІ-ма: Човешките Свободи и Права в Държавната Институция
 • Тема ХLІХ-та: Създаване на концепцията „теория на конспирацията
 • Тема L-та: Провалът на Алопатичната медицина
 • Тема LІ-ва: Използване на Холистичния мироглед за обяснение на заболяванията
 • Тема LІІ-ра: Трите Истини на Трансцендентално-холистичната парадигма
 • Истина първа: Седемте ни тела и начините на Енергийно захранване
 • Истина втора: всеки Биологичен вид има собствена правилна диета
 • Истина трета: Истинското Щастие е в Психичното Здраве
 • Отношението ни към болестите и Закона за Съответствието
 • Тема LІІІ-та: Отравянето на Био-терена и модифицирането на Човешкия геном са целите на измамата „Ковид-19
 • Тема LІV-та: Конституцията и Законите все още ни защитават от Масонския Медико-политически терор
 • Тема LV-та: Световното противопоставяне на Интернационалния Алопатичен Медико-фармацевтичен картел
 • Тема LVІ-та: Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма
 • Тема LVІІ-ма: Истината за Плоската Земя доведе до Пробуждането на Човека!
 • Тема LVІІІ-ма: Всеки заслужава собствената си съдба!
 • Тема LІХ-та: Заветът

 

Глава ХІV. Връщане на диполния Политико-икономически модел

 • Тема LХ-та: Илюминатската цензура срещу СТАМАТ

 

 • LinkedIn изтрива два профила на СТАМАТ
 • Фейсбук изтрива шест профила на СТАМАТ
 • Цензурата изтри YouTube канала Stamen Georgiev

 

 • Тема LХІ-ва: Нашето Знаме „Свобода и Живот“!

 

 • Тема LХІІ-ра: Постхуманистичните цели на Илюминатите засега се увенчават с успех

 

 • Тема LХІІІ-та: Войната на Световния Ционизъм срещу Русия
 • Хазарският Каганат
 • Кого подкрепят Българите, заставащи зад Хазарския Евреин Зеленский
 • Руските Властници

 

 • Тема LХІV-та: Войната Украйна – Русия

 

 • Тема LХV-та: Империята на Трите Града срещу Съюза на Петте Държави
 • Уникалното положение на Руската Икономика и Финанси
 • БРИКС – възникване на многополярния Финансово-валутен Свят
 • Бретънуудското и Ямайското споразумения и Фиатните пари

 

 • Тема LХVІ-та: Краят на хегемонията на НАТО и връщането на двуполюсния модел
 • Разделянето на Украйна и червената линия в противостоянието с НАТО
 • Истината за славните Украински лъвове
 • Русия методично унищожава Украйна и никой не може да я спре!
 • Как ще завърши войната
 • Украйна загуби тази война
 • Националната катастрофа на България в многополярния Свят

 

           ***           

 

На Сърцето си огледалото изчисти!

От Съзнанието си мъглата прогони!

Чето-дарпана-маарджанам!

चेतोदर्पणमार्जनं

 

***

Свободният Живот е най-върховната и прекрасна еманация от Твореца-Творение. Страхът превръща Живота в кошмарен строг тъмничен затвор, стените на който единствено Любовта винаги срутва! Страховата психоза разболява и убива цивилизованите, а не несъществуващите „болестотворни вируси“!

***

Единственото нелечимо хронично заболяване е невежеството, породено от тесногръдата страхливост и подхранвано от мързеливата глупост.

***

Никога не съм искал да бъда зъл пророк. Аз просто изследвах Живота и Света и описах в Книгите си случващото се днес, както и бъдещето!

***

 

 

 

 

Около полунощ се събудих от силно тропане по вратата на отсрещния апартамент и тупурдия и голяма глъч от хора. Погледнах през шпионката на вратата. Цялата площадка беше пълна с Големи Бели[1]. Някои от тях носеха шокови палки, други носеха чанти, трети бяха взели пръскачки с дезинфектанти, а пък четвърти – брадви и лостове. Съседите – двойка пенсионери, не искаха да отварят вратата и крещяха неистово за помощ…, но кой ли би могъл да им помогне… След минута-две Големите Бели разсякоха с брадви вратата, с лостовете измъкнаха парчетата от пантите и се втурнаха вътре. Няколко от тях сграбчиха двамата старци, вдигнаха ги хоризонтално във въздуха и започнаха да ги омотават с широко прозрачно тиксо като пакети, толкова здраво, че да не могат да мърдат. Други от групата започнаха да пръскат с пръскачките навсякъде: отваряха гардеробите, шкафовете, хладилниците и пръскаха всичко обилно с отрови. След като се убедиха, че цялото жилище и всички мебели, дрехи, завивки и храна са обилно напоени с отрови, Големите Бели нарамиха здраво пакетираните ми съседи, отнесоха ги в Специализирания автомобил и потеглиха към Ковид-концентрационния лагер в края на града.

Откъс от разказа на свидетеля, който се представи под името Това Евсеки Отнас.

 

 

Ковид-полицията---Големите-бели---в-Китай

 

 

[1]Големите Бели“ (大白) се нарича вездесъщата и всемогъща Ковид-полиция в Китай по време на блокадите през 2022 година. Тези Специални части са облечени в бели покриващи цялото тяло биозащитни костюми и се състоят от полицаи и Медицински и Общински служители. Екипите на Големите Бели провеждат масираните задължителни и насилствени Ковид-тестове и ваксинации, пръскат с отрови пътищата, алеите, блоковете и жилищата, извършват блокирането на сгради и проверки за откази от тестване, надзирават заключените блокове и квартали, патрулират в заключените зони, издирват и хващат бегълците и доставят минималните хранителни дажби за оцеляването на Ковид-затворниците в карантинираните зони. Големите Бели се нарича също така и Социалният интерфейс на Китайското правителство за налагане на Пландемията „Омикрон“.

 

***

 

Изследванията са написани в периода от 13-ти Март 2020 до 18-ти Юли 2022 Григориански години.

***

Оставете коментар