Глава Седма: Манипулиране на Личността чрез Литературата и Изкуствата

Манипулиране-на-Личността-чрез-Литературата-и-Изкуствата---Плоската-Земя---СТАМАТ

Chapter-Seven_Manipulating-Human-Personality-through-the-Arts-and-Literature - stamat

Глава Седма:

Манипулиране на Личността чрез Литературата и Изкуствата

 

 

 

  • Тема ХХХVІІ-ма: Убийствата на Капитан Морган и Едгар Алън По и Активното мероприятие „Очерняне на личността
  • Тема ХХХVІІІ-ма: Програми за Психичен (умствен) и поведенчески контрол
  • Тема ХХХІХ-та: Масонът Сър Артър Конан Дойл – разпространител на програмите на Криптокрацията
  • Тема ХL-та: Масонът Иън Флеминг и Адлеровата Индивидуална Психология в Холивудизма

 

 

*

Училищата ви тренират да бъдете невежа със стил. Те ви подготвят да бъдете използваема жертва за Военно-промишления комплекс, който се нуждае от работна ръка. Докато сте достатъчно умни, за да вършите някаква работа и сте достатъчно глупави, за да преглъщате онова, с което ви угояват, вие ще сте добре… Така че, аз вярвам, че училищата механично и много конкретно осъждат и премахват всеки намек за творческа мисъл, възникваща у децата.

Франк Запа

*

 

От казаното дотук, можем да заключим, че Монархическите Тайни разузнавателни служби, лежащи в основата на Пирамидата на Световния Контрол, били създадени и оглавени от Масони, Окултисти, Каббалисти, вещери, вещици и черни магьосници още в Средновековието! Следователно, за здравомислещия Човек, използващ Логическите закони, за да прави умозаключения, и познаващ йерархичната структура на Световното управление, не може да съществува нито една причина това да не е така и днес, тъй като властващите Илюминатски династии са едни и същи от хилядолетия насам, а методите им на угнетителен контрол и манипулиране на личността чрез Литературата и Изкуствата, с течение на времето само приемат нови форми и се засилват, но в никакъв случай не отслабват.

През ХІХ-ти век, от една страна, поради увеличаване броя на Човечеството, водещо до растяща нужда от все повече блюстители на закона, а от друга страна, поради повишаване нивото на грамотността, Криптокрацията разбрала, че, за да може да държи в подчинение работниците и умножаващата се интелигенция, трябва да издигне на по-високо ниво Социалния контрол, като това ново ниво задължително трябвало да подчини и трите аспекта на осъществяване на съвременната личност: Образованието, Културата (масмедиите) и Здравеопазването, които разгледахме по-подробно в Книга Първа.

При все това, най-неотложна задача за разрешаване, стояща пред Криптокрацията, била как да привлича все повече и повече Човеци към репресивния апарат, обслужващ Пирамидата на Световния контрол, понеже за свободолюбивия и независим селянин или гражданин, живял през ХІХ-ти и началото на ХХ-ти век, длъжността на полицая, жандарма, заптието, карабинера или затворническия надзирател била една от най-омразните и никоя честна личност не би си и представила да поеме върху себе си ненавистта на околните, тъй като на всекиго било ясно, че ченгето защитава интересите на богатите и потиска бедните! Само негодните за никаква полезна работа зли безделници и безнравствените лентяи с престъпни помисли постъпвали в редовете на полицията, жандармерията и системата на затворите, защото били съвсем невежи бездуховни безумци и не предполагали, че нанасят непоправима вреда на Фините тела, Аурата и на вечната Джива, ежедневно практикувайки насилие!

Войнстващият Елит решил, че е наложително да програмира Психиката на цивилизованите да приеме лъжата, че основната задача на репресивния Държавен апарат, в лицето на Тайните служби, Полицията и Съдебната система, е да защитава обикновената личност, служейки на Държавата. Това, поистина, е логически оксиморон, тъй като понятието „Държава“, или по-точно „Държава-Корпорация“, е само евфемизъм, използван за обозначаване на определена част от поземлените владения на дадена Илюминатска Аристократична или банкерска династия, която също така е собственик на Народа, живеещ там. И тъй като репресивният апарат е собственост на Държавата-Корпорация, тоест на дадената Илюминатска династия, и служи за потискане и контрол на поданиците, или така наречените „граждани“, то би било невъзможно едновременно с това, той да защитава интересите и свободите на обикновената Личност, която се явява поробена и подчинена на

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Оставете коментар