Глава Първа: Отзиви за Книга Първа и същностни пояснения

Глава-Първа-Отзиви-за-Книга-Първа-и-същностни-пояснения---Плоската-Земя---СТАМАТ

Chapter-One-First-Book-Reviews-and-Essential-Explanations--the-Flat-Earth---STAMAT

Глава Първа:

Отзиви за Книга Първа и същностни пояснения

 

 

  • Тема І-ва: Изводи от разпространението на Книга Първа
  • Тема ІІ-ра: Трансценденталната Космогония
  • Тема ІІІ-та: Въплотяването на комплекса Дух-Душа – Джива
  • Тема ІV-та: Животните не са създадени, за да бъдат изяждани от Човеците!
  • Тема V-та: Животновъдството – най-големият замърсител и опустошител в Света!
  • Тема VІ-та: Месоядството съсипва Човешкото здраве и вреди на Икономиката
  • Тема VІІ-ма: Духовното престъпление на месоядците

 

 

*

„Странни времена са тези, в които живеем, когато и на старите и на младите са преподавани лъжи в училище. А Човекът, дръзнал да изкаже Истината, бива незабавно назоваван лунатик и глупак.”

Платон

*

 

Тема І-ва:

Изводи от разпространението на Книга Първа

 

След като авторът завърши Книга Първа: „Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството, или Зететичните изследвания на Стамат“, той започна самостоятелно да я разпечатва и безплатно да я разпространява, независимо от значителните средства, които тази дейност изисква. За разлика от огромната популярност, на която се радват уебсайта, четирите блога, четирите видео-канала, трите „облака“ и другите Интернет платформи на автора, както и Българските и чуждоезичните сайтове и видео-канали на трети лица, публикували оригиналните Зететични изследвания, посетени вече от над 800,000 Човека, близките, приятелите и роднините му съвсем не са дори на път да разберат истинската стойност и историческата величина на случващото се Откровение. И въпреки че от тридесет и шест години авторът непрекъснато се занимава с дирене на Истината за Света и естеството на Човешкото същество, реакцията на роднини, близки и приятели го изненада до такава степен, че в началото той се почувства неподготвен ежедневно да се справя с нарастващата неприязън и враждебност, заменили доскорошното снисхождение и присмех. Но все пак, вслушвайки се в читателските отзиви за Книга Първа, авторът е длъжен да направи някои същностни пояснения по-нататък.

Освен липсата на каквито и да са окуражителни слова, одобрителни оценки или наченки на разбиране от страна на близките, авторът забеляза следната постоянно повтаряща се ответна реакция у тях: след като бяха прочели само десетина от петстотин и четирите страници на Книга Първа, те започваха ровене в Интернет търсачките, за да дирят мними противоречия и противопоставящи се, изсмукани от пръстите измислени теории. Вместо първо да прочетат книгата и едва след размисли и задълбочени разсъждения върху нея да пристъпят към търсене на потвърждения или противоречия, те, всичките, предпочитаха установеното статукво пред непознатата за тях материя. На въпроса на автора към един от Читателите, защо не прочете докрай дадената му от месеци книга, а се рови в Интернет, четейки фиктивни и фалшиви противоречия, той отговори:

„Аз искам да чуя и друго мнение.“

Този възрастен Човек дори не осъзнаваше, че същото това друго мнение е слушал непрекъснато ежеминутно през всичките 36,800,000 минути от своя досегашен живот, но не искаше да отдели 2,000 или 3,000 минути, за да излезе от програмата на индоктринационната схема, в която всички ние попадаме още от първите дни след раждането си. Казано с други думи, когато Читателят захване книгата, неговият ум попада в мрежите на непреодолимото затруднение на Когнитивния дисонанс[1] и той винаги би предпочел да се укрие в подсигуреното му от Масонските социумни инженери, посредством безотказното Психологическо оръжие на склонността за потвърждение[2], уютно, но измамно убежище на наложената общоприета лъжовна парадигма, само и само за да избегне противопоставянето си на безкритичната и неразсъждаваща сляпа Обществена маса. За непростимо съжаление, огромната численост Човеци, които по грешка или случайно, натъквайки се на Най-висшата Истина в нашето Съвремие – Истината за Плоската Земя и за Трансцендентната същност на Вечното ни Същество, постъпват по същия начин. Те „търсят друго мнение“, съвсем не разбирайки, че това друго мнение, което молят и копнеят да им бъде продадено от Илюминатските масмултимедии, всъщност е вездесъщата лъжа, пропагандирана всяка една секунда от живота им, а те я преследват неотклонно, единствено за да намерят утеха в нея, та да не им бъде изтръгнат из ръцете илюзорния образ на Света, в който без никакви доказателства безпрекословно вярват. Та, какво би могло да бъде това друго мнение, противоположно на Истината за Плоската Земя и на разбирането за действителната Трансцендентна същност на съществото ни? Това друго мнение без съмнение е Лъжата! И цивилизованите неотклонно следват тази лъжа, за да им бъде утешение и да не затруднят живота си, ако я отхвърлят!

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Оставете коментар