Глава Осма: Виртуалният Континуум

Виртуалният-Континуум---Плоската-Земя---СТАМАТ

Chapter-Eight_The-Virtual-Continuum - stamat

Глава Осма:

Виртуалният Континуум

 

 

  • Тема ХLІ-ва: Спектър на Смесената реалност
  • Тема ХLІІ-ра: Бионични импланти и Хаптична технология
  • Тема ХLІІІ-та: Интерфейсът мозък-компютър е създаден от DARPA
  • Тема ХLІV-та: Разклоняване на усилията на DARPA и в частния сектор
  • Тема ХLV-та: Метод за Психологическа диверсия „Доброто или лошото ченге

 

*

„Ако някой може да промени ума ви, той ви е победил, без да вдигне ръка срещу вас. Това е бъдещето на войната.“

Бангамбики Хабиаримана, „Перлите на Вечността“

*

 

И все пак, най-голяма заблуда ще бъде, ако си помислим, че Матрицата на Цивилизованото робство може да бъде лесно счупена, като прочетем книгата и разберем действителната същност на Духовния затвор, в който живеем. Може би дори бихме изпаднали в илюзия, че, ако разгласяваме фактите, изложени на тези страници, ще допринесем за Пробуждането на много Човеци и всички заедно без затруднения ще катурнем външната дяволска картонена кула, която само на пръв поглед изглежда страшна, но всъщност е само едно огледало, отразяващо зандана на собствената ни Душа, покорно изграден от самите нас, вслушвайки се в заповедите на Господарите. Елитът хилядолетия наред е работил за осъществяването на плановете си и не би гледал безпристрастно как Човеците се Пробуждат, но непрекъснато измисля нови и нови методи, за да пороби индивида, като хитроумно го оплита самият той да измисли и изработи тези нови методи и сам да ги приложи върху себе си, за да продължи да участва като жертва в Световната Игра на Крипторацията.

Властващите от хилядолетия династии, не само че никога няма да дадат никакви свободи на обикновения Човек, но основната им цел е да го заробят до такава степен, че той да не е в състояние никога повече да види, да чуе, да помирише, да вкуси или да усети по какъвто и да е друг начин истинския реален Свят на нашата Плоска Земя, покрита от Небесния Купол, създадена и защитавана от Творецът-Творение!

Авторът напълно съзнава, че настоящето изявление съвсем ще шокира Читателя, но това вече няма никакво значение, тъй като е твърде късно, понеже технологичното заробване е в напреднала фаза и оповестяването на ИСТИНАТА не може да събуди заспалите и ослепели Човеци!

Крайната цел на заробването на Човечеството е: цялостната замяна на ИСТИНСКИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЕН РЕАЛЕН СВЯТ С ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ – НЕГОВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ВИРТУАЛЕН ЗАМЕСТИТЕЛ, в която всичко е възможно, поради виртуалните 3D (4D, 5D …) компютърни програми, но уви НИЩО НЕ Е ИСТИНСКО, А ВСЪЩНОСТ Е ИЗМАМА!

Тъй като малка част от Българите са запознати в детайли с най-съвременните технологии, авторът счита, че за нашето изследване ще е твърде полезен един високо оценяван по дадената тема уебсайт:

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Оставете коментар