Глава Осма: Виртуалният Континуум

Виртуалният-Континуум---Плоската-Земя---СТАМАТ

Глава Осма:

Виртуалният Континуум

 

 

 

  • Тема ХLІ-ва: Спектър на Смесената реалност
  • Тема ХLІІ-ра: Бионични импланти и Хаптична технология
  • Тема ХLІІІ-та: Интерфейсът мозък-компютър е създаден от DARPA
  • Тема ХLІV-та: Разклоняване на усилията на DARPA и в частния сектор
  • Тема ХLV-та: Метод за Психологическа диверсия „Доброто или лошото ченге

 

*

„Ако някой може да промени ума ви, той ви е победил, без да вдигне ръка срещу вас. Това е бъдещето на войната.“

Бангамбики Хабиаримана, „Перлите на Вечността“

*

 

И все пак, най-голяма заблуда ще бъде, ако си помислим, че Матрицата на Цивилизованото робство може да бъде лесно счупена, като прочетем книгата и разберем действителната същност на Духовния затвор, в който живеем. Може би дори бихме изпаднали в илюзия, че, ако разгласяваме фактите, изложени на тези страници, ще допринесем за Пробуждането на много Човеци и всички заедно без затруднения ще катурнем външната дяволска картонена кула, която само на пръв поглед изглежда страшна, но всъщност е само едно огледало, отразяващо зандана на собствената ни Душа, покорно изграден от самите нас, вслушвайки се в заповедите на Господарите. Елитът хилядолетия наред е работил за осъществяването на плановете си и не би гледал безпристрастно как Човеците се Пробуждат, но непрекъснато измисля нови и нови методи, за да пороби индивида, като хитроумно го оплита самият той да измисли и изработи тези нови методи и сам да ги приложи върху себе си, за да продължи да участва като жертва в Световната Игра на Крипторацията.

Властващите от хилядолетия династии, не само че никога няма да дадат никакви свободи на обикновения Човек, но основната им цел е да го заробят до такава степен, че той да не е в състояние никога повече да види, да чуе, да помирише, да вкуси или да усети по какъвто и да е друг начин истинския реален Свят на нашата Плоска Земя, покрита от Небесния Купол, създадена и защитавана от Творецът-Творение!

Авторът напълно съзнава, че настоящето изявление съвсем ще шокира Читателя, но това вече няма никакво значение, тъй като е твърде късно, понеже технологичното заробване е в напреднала фаза и оповестяването на ИСТИНАТА не може да събуди заспалите и ослепели Човеци!

Крайната цел на заробването на Човечеството е: цялостната замяна на ИСТИНСКИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЕН РЕАЛЕН СВЯТ С ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ – НЕГОВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ВИРТУАЛЕН ЗАМЕСТИТЕЛ, в която всичко е възможно, поради виртуалните 3D (4D, 5D …) компютърни програми, но уви НИЩО НЕ Е ИСТИНСКО, А ВСЪЩНОСТ Е ИЗМАМА!

Тъй като малка част от Българите са запознати в детайли с най-съвременните технологии, авторът счита, че за нашето изследване ще е твърде полезен един високо оценяван по дадената тема уебсайт: Virtual Reality and Augmented Reality Wiki – VR & AR Wiki. И ако си направим труда да потърсим действителния адрес на този Уики-сайт (PO Box 1866, Mountain View, CA 94042), ще останем слисани, установявайки, че къщата се намира на около километър и половина от Изследователския Център на НАСА „Еймс“ (Moffett Blvd, Mountain View, CA 94035), който, естествено, се занимава с Международната Космическа Станция, „екскурзиите“ до Марс, из „Слънчевата система“ и извън нея!

 

XinReality адрес и НАСА адрес - СТАМАТ.jpg
XinReality адрес и НАСА адрес – СТАМАТ.jpg

 

Авторът, не само че не „вярва в случайности“, но е и твърдо убеден, че „случайности“ не съществуват, а събитията от живота ни, които наричаме по този начин, всъщност представляват синхронизми, свърващи ни с Трансценденталната ни същност и с предначертаната ни съдба в този Свят. Но, нека не избързваме и в началото да дадем нужните дефиниции.

 

 

Тема ХLІ-ва:

Спектър на Смесената реалност

 

Смесена реалност е термин, обозначаващ технологиите за смесване на истинския Свят с цифрово симулирани околни среди и се използва, за да определи съвместяването на определени аспекти на Виртуалната реалност и Обогатената реалност. В този случай Смесената реалност може да включва Обогатена реалност, Обогатена виртуалност, както и други смесени конфигурации, като се отнася за целия спектър от ситуации между действителния Свят и Виртуалната реалност, определяйки и класифицирайки модалностите за симулиране на „реалности“ вътре в спектъра на Виртуалния Континуум, като обхваща възможните разновидности, състав и разположение на истински и виртуални обекти.

 

виртуален континуум 1
виртуален континуум 1

 

Смесената реалност осъществява перцепцията на измислени състояния и среди, които преди това са били само в Човешкото въображение, а развитието й стана възможно благодарение на напредъка в компютърното зрение[1], повишаването скоростта на графичната обработка на данни, върховите технологии при дисплеите, нововъведенията при входно-изходните системи и периферните устройства.

Смесената реалност може да се използва и като самостоятелна концепция, като в дадения случай представлява наслагване на цифрово съдържание върху действителния Свят, което се основава, опира и взаимодейства с реалната среда.

 

Смесена-реалност-в-училищен-гимнастически-салон---СТАМАТ
Смесена-реалност-в-училищен-гимнастически-салон—СТАМАТ

 

Виртуалният Континуум е термин, обозначаващ концепция в Информационните технологии, ограничена от истинския Свят в единия полюс и цифровите среди в противоположния полюс. Континуумът може да се нарече още и Спектър на Смесената реалност. От едната си страна, той е определен от физическата Действителност, където нищо не е генерирано от компютър, а от другата си страна – от Виртуалната реалност, при която всичко е компютърно-генерирано. Когато се движим от ляво надясно в спектъра, нивото на цифровото обогатяване се увеличава. Следователно, континуумът обхваща всички възможни варианти и състав от действителни и виртуални обекти.

 

Спектър-на-Смесената-реалност---СТАМАТ
Спектър-на-Смесената-реалност—СТАМАТ

 

Съществуващата днес Обогатена и Виртуална реалност представляват твърде малка част от спектъра.

Обогатената (Разширена или Добавена) реалност представлява технология, увеличаваща възприятията, позволявайки обкръжаващата среда да бъде обогатена посредством цифрово съдържание, като основната й характеристика е сливането на истинския Свят с Виртуалната среда. Технологията има за цел да увеличи Човешките възприятиятия, посредством сливането на компютърно-генерирани данни и симулации с естествената ни сетивност, създавайки недействителни, но въпреки това основани на реалността усещания.

 

Обогатена-реалност---СТАМАТ
Обогатена-реалност—СТАМАТ

 

Целта на устройствата за Обогатена реалност е да допълнят действителния Свят с виртуална среда, чрез наслояване на цифрови изображения и информация върху физически обекти, като едновременно с това предоставят възможност на Човека да взаимодейства с цифровото съдържание. Посредством използването на компютърно зрение и разпознаването на обекти, цифровата информация, наслоена върху Истинския Свят около нас, не само може да бъде наблюдавана, но може и да бъде манипулирана в реално време.

Технологията обединява истински обекти и виртуални изображения, подрежда ги едни до други и работи интерактивно в реално време с тях. Следователно, когато даден видео-поток от действителния Свят е покрит с цифрова графика или с компютърно-генерирани виртуални предмети, които можем да манипулираме, посредством определени цифрови устройства, това се нарича Обогатена реалност. За допълване на виртуалната сцена се използва висококачествен звук, а виртуалната среда може да се управлява с помощта на компютърна клавиатура, джойстик или със специално проектирани за целта ръкавици. Освен това, виртуалната среда не се ограничава само до проектирането на образи върху върху монитор, шлем за виртуална реалност (HMD), като Microsoft HoloLens 2[2], например, или контактни лещи, но днес се прилага и към останалите сетива.

 

Майкрософт-ХолоЛенз-2---Плоската-Земя---СТАМАТ
Майкрософт-ХолоЛенз-2—Плоската-Земя—СТАМАТ

 

В Спектъра на Смесената реалност, Обогатената реалност е по-близо до истинския Свят, поради това че, за разлика от Виртуалната реалност, Обогатената реалност не се стреми да замести истинския Свят с Виртуален, а само го увеличава и променя.

Обогатената виртуалност е подкатегория на Смесената реалност и се дефинира като средата, в която истински обекти са вмъквани във виртуални среди, тоест диаметрално противоположната ситуация спрямо Обогатената реалност. Като междинен случай във Виртуалния Континуум, тя се отнася до преобладаващо виртуални пространства, където физически елементи, например предмети или Човеци, биват динамично интегрирани и могат да взаимодействат с Виртуалната среда в реално време. Обединяването се постига с помощта на различни техники, като например стрийминг на видео от физически пространства или използване на триизмерна цифровизация на истински обекти.

 

Обогатена-виртуалност---СТАМАТ
Обогатена-виртуалност—СТАМАТ

 

Използването на сензорна информация от истинския Свят, като например от жироскопи, закрепени върху различни възлови точки по тялото, с цел управление на виртуалната среда, е допълнителна форма на Обогатената виртуалност, при която външните входни сигнали осигуряват контекст за виртуалното зрително поле.

Ето, един пример: използвайки ИТ сценарий за мебелиране на кухни, посредством технологията на Обогатената виртуалност, можем да наблюдаваме и да взаимодействаме с виртуалните уреди, като изпробваме различните оформления във виртуалното изобразяване на действителната кухня.

Виртуална реалност, или измислен, фантазен Свят, се дефинира като: компютърно-симулирана изкуствена мултисензорна 3D (4D, 5D…) среда, която може да имитира свойствата и изображенията на Истинския Свят, бидейки изцяло основана върху въображението или комбинация между Действителност и въображение. Тя е среда, която физически не съществува, но е създадена от информационните технологии, затова най-краткото определение за нея е „нефизическа нереалност“. Иначе казано, преживяванията на използващия технологията, които изпълват зрителното му поле, стимулират останалите му сетива и представляват изцяло създадена от информационните технологии цифрова среда, е Виртуална реалност. Системата е основана върху проследяване местоположението на истинските обекти и реагира на входящата информация от сензорите. В нея сетивата временно биват заблудени да повярват, че изкуствената среда е действителна. Целта на преживяването във Виртуалната реалност е да създаде усещане за това, че Човек физически е на друго място – в една друга отделна реалност. Виртуалната реалност може да се разглежда като синтетична, много-сензорна, интерактивна и потапяща.

 

Шест-Флага-Меджик-маунтин---Плоската-Земя---СТАМАТ
Шест-Флага-Меджик-маунтин—Плоската-Земя—СТАМАТ

 

Шест Флага Меджик маунтин – Увеселително влакче „Новата революция Виртуална реалност“

Виртуалната среда понякога е близка с истинския Свят, например за тренировка на самолетни пилоти, но може да е и напълно различна, като например във фантастичните компютърни игри.

По-горе споменахме, че образите във Виртуалната среда могат да се проектират върху монитор или посредством шлем за Виртуална реалност (HMD), а достъпът до цифровата среда може да се осъществи с помощта на компютърна клавиатура, джойстик или със специално проектирани за целта ръкавици. Обаче, този, който е наясно, че винаги са съществували и всякога ще съществуват секретни институти и предприятия, занимаващи се с тайни проекти и разработващи устройства и системи по технологии съвсем неизвестни и немислими за непосветените Академични научни работници, естествено, с право ще предположи, че това са евтините варианти, разрешени за обикновения Човек. От десетилетия вече съществува една много по-напреднала технология за достъп във Виртуални среди, която отскоро започва да добива известност всред Обществеността, чрез постепенното й обнародване в ПРЕСАТА, където тя се обявява за „нов научен пробив“ и „революционна стъпка в технологиите“.

Тези устройства са: Бионичните контактни лещи, Хаптичните костюми, очните импланти за Виртуална реалност и Невро-стимулиращите импланти, изградени върху основата на интерфейса мозък-компютър и явяващи се платформа за създаването на Изкуствения Интелект!

 

Тема ХLІІ-ра:

Бионични импланти и Хаптична технология

 

Контактни-лещи-за-Обогатена-и-Виртуална-реалност---СТАМАТ
Контактни-лещи-за-Обогатена-и-Виртуална-реалност—СТАМАТ

 

Бионичните контактни лещи са устройства, осигуряващи виртуален дисплей, който може да има разнообразни приложения от подпомагане на увредено зрение до видеоигрите и Виртуалната реалност. Устройствата имат формата на конвенционална контактна леща и се побират в стандартния й обем, тоест, заемат площ под 1 cm²  и са с дебелина под 200 μm. Посредством бионичните технологии и функционалните електронни схеми на базата на микро-мащабни компоненти, механично и електрически интегрирани върху полимерен субстрат, както и използването на инфрачервени светлини за създаване на виртуален дисплей, те осъществят наслояване на цифрово симулирани среди върху изображенията от истинския Свят, под формата на Обогатена реалност.

 

Контактна-леща-за-Обогатена-реалност-на-Sony-от-2016---СТАМАТ
Контактна-леща-за-Обогатена-реалност-на-Sony-от-2016—СТАМАТ

 

Функционирането на контактните лещи за Обогатена и Виртуална реалност, накратко може да се опише така: антената, с радиус 5 mm, ширина 0,5 mm и дебелина 5 μm, разположена по външния периметър на лещата, служи за прехващане на  радиочестотна енергия, излъчвана от външен източник. Интегралните схеми са с дебелина няколко нанометра и се използват, първо, за добиване и за преобразуване на енергията в нужното напрежение за захранване на светодиодите, второ, за акумулиране на енергията и, трето, за управление на светодиодите. Светодиодите създават изображение, което се проектира върху ретината, посредством микро-лещи, с размери под 10 μm – диаметъра на типична бактерия. Френеловите лещи са фундаментална част от конструкцията на бионичните лещи, тъй като те разрешават проблема с фокусирането на изображението върху ретината. Това са особен клас микро-лещи, произвеждат се върху субстрати и са структурирани така, че да имат много къси фокусни разстояния.

Преди три години Samsung за първи път обяви на всеослушание, че следващата стъпка в еволюцията на Обогатената и Виртуалната реалност са контактни лещи. Патентът на Samsung е за устройство, интегрирано в контактни лещи, което е способно да записва и да проектира изображения, посредством свързаност със смартфон. Устройството снима не с бутон, а чрез по-дълго намигане, запазва снимките в паметта на смартфона и възпроизвежда снимки и графики върху контактните лещи. Самсунг определя за своя крайна цел безпроблемното съчетаване на действителния Свят с Обогатената реалност, без използването на екран или слушалки. Контактните лещи, освен миниатюрна камера и монитор, включват и сензори за движение и предавател.

 

Слоеве-и-строеж-на-контактните-лещи-за-Виртуална-реалност-на-SAMSUNG---СТАМАТ
Слоеве-и-строеж-на-контактните-лещи-за-Виртуална-реалност-на-SAMSUNG—СТАМАТ

 

Патентът на Sony за контактна леща за Обогатена реалност, не само заснема изображения, но и видео и ги съхранява върху контактните лещи. Това очевидно е възможно най-близкото до преживяванията на Обогатената реалност.

Играещият Човек, залепнал пред 3D монитора или надянал джаджите за Обогатена и Виртуална реалност, много лесно може да бъде излъган, че е „Истински космически изследовател“ или всесилен безсмъртен войн или боец – „Многопосочен механизъм за Виртуална реалност“, и въобще и през ум не би му минало, че, както ще докажем в Глава Единадесета, със същите технологии войнстващата Върхушка го мами и лъже всеки ден, използвайки неговата доверчивост, изграждана от масмултимедиите в течение на десетилетия.

 

НАСА-признава-че-използва-microsoft-hololens-на-МКС---СТАМАТ
НАСА-признава-че-използва-microsoft-hololens-на-МКС—СТАМАТ

 

Хаптичната или кинестетична технология пресъздава чувството за допир, посредством прилагането на сила, вибрации или движения към телесната сетивност, като по този начин механичното стимулиране може да се използва както за дистанционното управление на машини и устройства в телероботиката, така и за по-реалистични симулации във Виртуални среди, като създава и точно управлява контролируемите Виртуални обекти в тях. Прилагателното „хаптичен“ произхожда от Гръцката дума ἁπτικός [хаптикос], означаваща „това, което се отнася до чувството за допир“, която произлиза от глагола ἅπτεσθαι [хаптестаи], означаващ „свързвам“, „пипам“.

В Човешкото тяло има три основни сетивни системи за допир: кожни, кинестетични (мускулни усещания, вкус, обоняние) и хаптични. Всички възприятия, медиирани от кожната и кинестетична чувствителност, се наричат тактилни възприятия, отнасящи се до чувството за допир. Чувството за допир се класифицира като пасивно и активно, в този смисъл терминът „хаптичен“ се свързва с активния допир, с цел разпознаване или взаимодействие с обекта.

Хаптичната технология е вече ключова част от системите за Виртуална реалност, като добавя усещането за допир към до преди това само аудио-визуалния интерфейс. Старите модели използват приспособления за удар, а обратната връзка е реализирана на базата на тактилни сензори, измерващи силите, упражнявани от Човека върху интерфейса. Други приложения на хаптичната технология се отнасят към 3D холограмите, които могат да бъдат „докосвани“, чрез хаптична обратна връзка, която използва акустична радиация, създаваща усещане за натиск върху ръцете. Най-съвременната технология на потапящата Виртуална реалност използва хаптични костюми и жилетки, обхващащи цялото тяло или само торса, като по такъв начин създава пълната гама от усещания за пребиваване в друга реалност.

 

Хаптичен-костюм-Teslasuit---СТАМАТ
Хаптичен-костюм-Teslasuit—СТАМАТ

 

Teslasuit е хаптична платформа с обратна връзка за Виртуална реалност за цялото тяло, съвместима с Oculus. Тесласют прехвърля сетивните възприятия от Виртуалната среда върху Човешкото тяло, посредством използването на електрически импулси, управлявани от вграден мини компютър с усъвършенствана система за регистриране на движението. Технологията се основава на невромускулната стимулация, широко използвана в електротерапията (TENS, например), медицината и професионалния спорт, която позволява Виртуалната реалност не само да се наблюдава и чува, но и да се усещат всички дразнения, генерирани от нея, както и да се действа самостоятелно. Тесласют е обшит с тънка електропроводима материя, включваща в себе си мрежа от сензори, които, посредством слаби локализирани електрически импулси, създават широк спектър от усещания, като например: допир, вятър, мокрота, топлина, студ, налягане, както и приложена сила, като същевременно с това сензорната мрежа събира данни от тялото, с цел проследяване на движението му в реално време.

Докато Google, Microsoft, Samsung, Sony и другите високотехнологични компании обнародваха очилата и контактните лещи за Обогатена реалност, то Омега Офталмикс предприе много по-агресивно разкриване на секретните технологии, като обяви пред Обществеността, че вече и обикновения Човек може да се снабди с хирургически имплантируеми очни капсули, отварящи пространство за интегриране на технологията на Обогатената реалност вътре в окото.

Рефрактивната капсула на Омега „Джемънай“ (Близнаци) преставлява малък еластичен контейнер, който се имплантира под ириса на окото и служи както за поставяве на лещи за корекция на зрението, така и за въвеждане на устройства за Виртуална реалност. Създавайки илюзията, че разработката и въвеждането на очните импланти се прави за облагодетелстване на страдащите от катаракт и други подобни дегенеративни заболявания, които само в САЩ са около 3.6 милиона Души, високотехнологичните компании, собственост на Криптокрацията, с бавни стъпки подготвят задължителното им въвеждане след време. Съвсем естествено, никъде не се споменава баснословната сума, която никой обикновен работник, никъде по Света, не би могъл да си позволи, за да се сдобие с това „чудо на чудесата“ и „последен писък“ на Кибернетиката и Биониката, но за сметка на това, съоснователят на Омега Офталмикс, Гари Уорц уж между другото споменава, че очният имплант осигурява платформа, посредством която могат да се добавят различни интерактивни сензори и устройства и да се осъществи интеграция с Обогатената и Виртуална реалност.

 

Обогатена-реалност-в-капсулата-Близнаци---СТАМАТ
Обогатена-реалност-в-капсулата-Близнаци—СТАМАТ

 

Въпреки това, той, пак между другото, набързо споменава, че не очаквал в скоро време млади Човеци с нормално зрение да се кандидатират за очните импланти, като в същото време намеква, че имплантите ще са незаменими при подготовката на „супер войници“ и за други подобни цели. За разсъждаващия логично, без затруднения тълкуващ смисъла на двузначното Оруелско говорене, смайването, предизвикано от такива интервюта, е измеримо само с ужасяващото невежество, в което пребивава подлъганата младеж и съвсем никак не вижда как масмултимедиите упорито я тласкат доброволно да облече затворническата Бионична униформа на утрешния ден.

 

Проектиране-на-Виртуалната-среда-върху-ретината---СТАМАТ
Проектиране-на-Виртуалната-среда-върху-ретината—СТАМАТ

 

Тема ХLІІІ-та:

Интерфейсът мозък-компютър е създаден от DARPA

 

Интерфейсът между мозъка и компютъра (BCI), наричан понякога интерфейс за невронно управление (NCI) или интерфейс между ум и машина (MMI), или директен невронен интерфейс (DNI), или интерфейс между мозък и машина (BMI), представлява директна комуникационна пътечка между безжично или жично свързан мозък и външно устройство. Интерфейсът мозък-компютър се различава от невромодулацията, използваща  модулиращи устройства, имплантирани в невронната мрежа, по това, че той е осъществен като двупосочен информационен поток. Под предлог, че разработването на интерфейса мозък-компютър е насочено към изследване, картиране, подпомагане и подобряване на Човешките когнитивни или сензорно-двигателни функции, Криптокрацията вече изгражда монолитна високотехнологична индустрия, чийто основен продукт ще е създаването и инсталирането на мозъчни импланти, поддържащи технологията на Обогатената и Виртуалната реалност.

Изследванията върху интерфейса мозък-компютър започват през 70-те години на ХХ-ти век в Калифорнийския Университет (UCLA), с финансиране от Националната научна фондация, последвано от договор с DARPA. В публикуваните впоследствие доклади за първи път в научната литература се появява израза „интерфейс мозък-компютър“.

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) е Правителствената Агенция към Министерство на отбраната на САЩ, която се занимава с развитието и внедряването на нови технологии в Американската армия. В уебсайта й, както и в Уикипедия, можем да прочетем:

Мисията на DARPA е да съхрани технологическото превъзходство на въоръжените сили на САЩ, както и предотвратяване на внезапното появяване на нови технически средства за въоръжение, поддръжката на стратегически изследвания, преодоляване разрива между фундаменталните изследвания и тяхното внедряване във военната сфера… и да прави ключови инвестиции в революционни технологии за Националната сигурност.

Казва ни се, че DARPA била основана през Февруари 1958 година в отговор на изстрелването на Съветския „Спутник-1“ през Октомври 1957 година. DARPA би трябвало уж да гарантира, че САЩ ще избегнат технологичните изненади от противника, на базата на сътрудничеството с Академичните, индустриалните и Правителствените партньори, като им възлага да изпълняват проекти в научно-изследователската и развойната дейност, за да разшири границите на технологиите и науката, често извън непосредствените военни потребности на САЩ.

Човек трябва да е наясно, че високите технологии и иновациите в ефективността на бойната техника ще направят така, че бъдещата война да няма нищо общо с днешните военни конфликти, което означава, че опита на сегашния военен персонал, не би могъл да съответства на изискваната квалификация на бойните полета на бъдещето. Един от очевидните факти е, че присъствието на войници на бойното поле вече няма да бъде задължително, тъй като биороботите и киборгите с Изкуствен Интелект ще заемат тяхното място. Обикновеният телезрител или вестникочитател няма понятие колко напред са отишли технологиите, тъй като това не е тема на „По Света и у нас“. За любознателния изследовател, обаче, бихме могли  да посочим например връзката Boston Dynamics – DARPA (bostondynamics.com), която работи от десетилетия, но разбира се нека имаме пред вид, че на сайта има само несекретни разработки. Експоненциално ускоряващото се развитие на автоматизацията ще даде възможност на военната техника и оръжейните системи да идентифицират и да атакуват целите автоматично, посредством алгоритми, разпознаващи модели и схеми. Военните Постхуманисти застъпват тезата, че по такъв начин Човешката грешка в боя може да бъде избягната, но естествено забравят, че машините грешат много повече, а и нямат Сърце и Душа и техните катастрофални грешки ще доведат до унищожението на Човечеството!

Въпреки това, DARPA продължава да работи по създаването на ИИ, като спонсорира Университети за научно-изследователска работа и Институти за развойна дейност. Неразделна част от създаването на ИИ е разработката на интерфейса мозък-компютър. Още преди години, посредством Правителствената програма BRAIN (мозък), DARPA разработи електронни невро-стимулиращи импланти, които безжично се свързват директно с нервната система и могат да регулират и управляват различни процеси в Човешкото тяло – от потискане на болката до създаването й, от борба с депресията до предизвикването й, от нормализиране на физикалните функции до пълното им прекратяване.

Естествено, строгата секретност е задължителна в Агенцията, но, по информация от самата нея, разработките по технологията на Обогатената и Виртуална реалност не са спирали, като например Виртуалното око на DARPA, осигуряващо 3D видео на 360° в реално време по Wi-Fi. На лековерните, вярващи в масмултимедиите, се казва, че Виртуалното око на DARPA ще е от помощ при спасителни операции и пожари, но за тези, които мислят разумно и логично, е ясно, че военната Хай-Тек агенция въобще не се интересува от спасяването на бедстващи, а тъкмо напротив: най-висш приоритет за нея е проследяването на дисиденти, инакомислещи и Човеци, търсещи Знания и Свобода, или казано на неин език „терористи“, каквито в бъдеще ще има все повече!

Нужно е да наблегнем на факта, че Интернет – W.W.W., както хардуерно, така и като софтуерни протоколи, е разработен, внедрен, разпространен и, в този смисъл, завинаги владян от DARPA! ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) е първата в Света функционираща компютърна мрежа от вида комутация на пакети по протокол TCP/IP и е разработена от DARPA. Днес, предаването на данни в Интернет мрежата се осъществява именно по този начин, чрез комутацията на пакети, докато преди това трансферът на данни бе базиран върху комутация на вериги, както при релейните телефонни централи и мрежи – всяка връзка има само по един приемател от другия край и е резервирана според времетраенето на разговора.

Същевременно, трябва да се знае, че Правителството, Военно-промишленият комплекс, уж независимите Академични институти и индустриалните гиганти, нямащи сякаш нищо общо с Правителството и Военните, всъщност, работят заедно, свързани са с неразривни връзки и постоянно обменят ръководни кадри, които преминават от уж Държавния в уж частния сектор, оставайки постоянно ангажирани с едни и същи задачи, поставени им за изпълнение от Владетелите и на Държавния, и на частния сектор, а именно – Криптокрацията. Както Кралете и Президентите произлизат от династии и родове, специално определени да служат завинаги на доктрината на Илюминатите, така и на по-ниско йерархично и управленско ниво „богопомазаните“ лица, на които се позволява да заемат ръководните постове на Изпълнителни директори и Генерални мениджъри в Държавния, а след това в частния сектор и обратното, са подготвяни отрано за осъществяването на дадена ключова задача, поставена им от техните господари, като са направлявани и държани изкъсо, посредством Масонството и другите Тайни общества. През последните десетилетия, преминаването на висши ръководни кадри от Държавния в частния бизнес и обратното, стана известно на Обществеността като преминаването през въртящите се врати Правителство-промишленост.

 

 

Тема ХLІV-та:

Разклоняване на усилията на DARPA и в частния сектор

 

Един пример: деветнадесетият Директор на DARPA и член на БилдербергитеРеджина Е. Дуган, докато е в Агенцията развива стратегически инициативи в областта на киберсигурността, социалните медии и секретните системи за проследяване и наблюдение, като например Наноколибрито на компанията AeroVironment.

През Март 2012 година тя „премина през въртящите се врати Правителство-промишленост“, за да поеме ръководен пост в Google, където оглави групата ATAP (Advanced Technology and Projects) и Проекта Танго – платформата за Обогатена и Виртуална реалност, използваща компютърно зрение и даваща възможност на мобилните устройства, като смартфони и таблети, да разпознават лица и да се ориентират в Света около тях, без използването на GPS или други външни сигнали.

На Конференцията „All Things Digital (Всичките неща цифрови) през 2013 година, Дуган разкри пред публиката, че компанията е разработила малко хапче с микрочип, превръщащо тялото на Човек в биологична система за идентификация, за да добие той „суперсилата“ дистанционно, по Wi-Fi, да управлява мобилни телефони, автомобили, врати и други устройства, но естествено забрави да спомене, че това е идеалният метод за проследяване на „непослушните“ индивиди.

На срещата на Групата на Билдербергите в Телфс-Бухен, Австрия, проведена от 11-ти до 14-ти Юни 2015 година, Дуган изнесе доклад за работата на Google по технологията Изкуствен Интелект. Членове на Групата на Билдербергите са също и Ерик Шмит – Изпълнителен Директор на Гугъл и член на Рокфелеровия Масонски Съвет по Чуждестранни връзки, и Демис Хасабис – Вицепрезидент по инженерство в компанията за създаване на Изкуствен Интелект DeepMind Technologies, купена от Гугъл.

През 2016 година  Криптокрацията премести Дуган на работа във Facebook, където е ръководител на мистериозния Отдел Сграда 8 (B8). Отдел „Б8“ създава иновативни технологии по четири основни направления: дронове за проследяване, камери с компютърно зрение за лицева идентификация, Обогатена и Виртуална реалност и, естествено, директен интерфейс мозък-компютър, за който на „потребителите“ (какво ужасяващо определение за Човешките същества!) се казва, че им позволява да комуникират със смартфона само чрез ума си, но всеки, който има РАЗУМ и мисли самостоятелно и критично, веднага ще осъзнае, че крайната цел на Тайните служби – слуги на слугите на Криптокрацията, е разпознаването на настроения, нагласи и желания, тоест, „четенето на мисли“, както и имплантирането на настроения, нагласи и желания, тоест, насаждането на мисли, та дори и нещо далеч по-сатанинско… промяната на самия действителен Свят и заместването му с Виртуална среда, измислената от Господарите на Човечеството!

Отваряйки уебсайта на Отдел Сграда 8, първото изречение, което прочитаме е:

Целта на Отдел Сграда 8 във Фейсбук е да създава и доставя нови, групоопределящи потребителски хардуерни продукти, които са на първо място социални. Да прави това мащабно. И да го захранва с пробивния иновативен двигател по модела на DARPA.

Ето, още първото изречение е право в целта и никой не може да го каже по-добре от самия Фейсбук – кратко и кристална ясно – ФЕЙСБУК Е ЧАСТ ОТ DARPA!!!

Разбирайки прекрасно, че сама няма, нито физическия, нито интелектуалния потенциал да се справи в титаничната задача да постигне сливането на Човека с Изкуствения Интелект, или иначе казано с превръщането на цивилизованите в Биороботи-андроиди, Криптокрацията винаги търси съгласието и сътрудничеството на обикновените Човеци, за да изградят самите те собствения си затвор, детински залъгвайки ги, че най-големият техен кошмар е всъщност „вечният им Рай“! Друг един отдел във Фейсбук, издирващ и акумулиращ творческия потенциал на Човечеството, за да го насочи срещу самото него е Отдел Изследователи на Изкуствения Интелект във Фейсбук, чиято типично Оруелски двусмислена абривиация означава „справедлив, честен“ – Facebook Artificial Intelligence Researchers (FAIR). На неговия уебсайт, още в самото начало съвсем открито се заявява целта на Активното мероприятие:

Дългосрочните цели, за разбиране на Интелекта и за изграждането на интелигентни машини, са смели и амбициозни, а ние знаем, че постигането на значителен напредък в посока на Изкуствения Интелект не може да бъде направен в изолация. Ето защо ние активно привличаме изследователската общност, посредством публикации, софтуер с отворен код, участието в технически конференции и семинари, както и търсим сътрудничество с колегите от Академичните среди.

На растящото недоволство от страна на истинската опозиция, осъзнаваща и надигаща се в отпор срещу плановете на Криптокрацията да пороби и Човешкия разум, както вече почти напълно успя да пороби Човешкото тяло, Евреинът-милиардер, подставено лице на войнстващата Върхушка, агент на ЦРУ, ръководещ Активното мероприятие „Фейсбук“, Марк Зукърбърг, влизайки в ролята на „лошото ченге“ от Холивудски сериал, заявява пред масмултимедиите:

„Мисля си, че хора, които са отрицателно настроени и бият барабаните за Второто пришествие – аз, просто, не мога да ги разбера… Това наистина е негативно и в някои отношения, всъщност, мисля, че е доста безотговорно. Винаги, когато чуя, че ИИ ще навреди на хората в бъдеще, мисля си, да, нали знаете, че изобщо технологията винаги може да бъде използвана за добро или за зло и трябва да внимавате как се създава и как ще се използва.“

За пропагандирането всред невежите маси и заставянето им да приемат неизбежното бъдеще, Криптокрацията лансира и други свои „златни момчета“ от кохортата на Марк Зукърбърг, като например Илон Мъск и Палмър Лъки, които навред тръбят, прилъгвайки със сутеньорско ухажване младите поколения, че невро-стимулиращите импланти ще са следващото ниво на поглъщане на Човешкото същество от напълно потапящата  Виртуална реалност!

Палмър Лъки, основателят на Окулус, неотдавна разкри пред широката публика, че експериментира на практика с невро-стимулиращи импланти, използвани за да се постигне още по-потапящо преживяване във Виртуалната реалност. На Хай-тек събитие, обсъждайки съдържанието за възрастни (порнография и кръвопролития) във Виртуалните среди, Лъки заяви:

Едно от нещата, с които експериментирам са имплантанти за Виртуална реалност, стимулиращи нервната система, за да осигурят усещане за допир и да ви позволят да се движите наоколо във Виртуалната реалност, без в действителност да се премествате.

Лъки, ронейки крокодилски сълзи, се оплака, че наистина, много трудно намира медицински специалисти, готови да имплантират експерименталните устройства.

Криптокрацията създава мозъчните импланти, за да променят напълно начина, по който Виртуалната среда взаимодейства с Човешките тела, обвързвайки ги с едно напълно неизпитвано досега цялостно изградено ниво на потапяне в нея. Така че, Елитът никога не би рискувал да остави осъществяването на плановете му в ръцете само на едно-две свои протежета, а е поставил задача на много от тях да се занимават с това, като например компаниите: Kernel, NeuroSky, Netflix, Thync, NyVind, Neuroverse, Emotiv и други.

Мъск е още едно от „златните момчета“, който в най-добрите традиции на Постхуманизма навсякъде налудно и малоумно проповядва, че имало вероятност „едно на милиард“ животът да не е компютърна симулация и Човеците да не са само пионки в нея. Войстващата Върхушка му заповяда да разнообрази „Космическите“ си занимания по CGI фалшифициране на всевъзможни летящи във вакуума автомобили с една нова и не по-малко важна за поробването на Човечеството дейност – Изкуствения Интелект.

За 40-тия поред в ранклистата на Форбс, с $22.3 милиарда, Илон Мъск в казионните енциклопедии и масмултимедии, владяни от Ционистите, пише, че не е Евреин, а е от Холандски, тоест Немски, произход, което честният изследовател е длъжен да провери. Мъск произлиза от много древна благородническа династия, чиито най-ранни записани представители са Бартоломеус Халдиман (1544–1604) и Катарина (1549 –1608), по баща Вингайер, родени в Зигнау, кантон Берн, Швейцария. В края на ХVІІ-ти и началото на ХVІІІ-ти век династията решила да изпрати свои членове в Америка. Това били Михаел Кунц Халдиман (1642–1741) и Магдалена Халдеман (1645–1700), по баща Гербер, и техните наследници, които се заселили в Ковънтри, Пенсилвания. Един от синовете им, Николас (1686–1762), имал благородническа титла Баронет. Синът на Сър Николас, Преподобният Кристиян Халдеман (1715–1800), положил началото на три пасторски фамилии, като единият му син, Кристиян К. Халтеман (1744–1833) бил ръкоположен за Епископ.

Правнучката на Преподобния Кристиян Халдеман, Сара (1808–1899), се омъжила за Авраам Крац Фрец (1800–1872), чийто първи записан прародител бил Йоханес Фрец, живял през ХІV-ти век в Дорум, Холандия. Династията Крац-Фрец са Еврейски благороднически род, разселил се от Любек, Михелщат и Карлсруе в Германия до Агно, Елзас. Преглеждайки генеалогията на Авраам, ние откриваме, че сестра му Сузана била омъжена за Евреина Авраам Майерс, а пък сестрата на Сара, Мария (1810–1845), била омъжена за Джон С. от Еврейската династия Маейр/с.

Връщайки се назад в родословието виждаме, че фамилиите Крац и Фрец многократно в продължение на векове са се сродявали помежду си, като братовчеди са се женели помежду си, което е присъщо само за Еврейските родове, но не и за Християнските! Още една характеристика за установяване принадлежността на родовете са имената Авраам, Яков, Йосиф, Исаак, Майер и Мойер, които съставляват повече от половината от всички имена само в директната наследствена линия на Авраам, съпругът на Сара.

Разглеждайки родословито на Преподобния Кристиян Халдеман, ще открием, че Сара и Авраам не са първото сродяване на династиите Халдиман и Фрец, което доказва еднозначно, че и двете династии са Еврейски, тъй като в Средновековна Европа е било абсолютно забранено Християни и Евреи да се сродяват!

Йоханес Фрец ІV-ти (1704–1772), пренасяйки рода в Америка се установил в Бедминстър Туп, Пенсилвания. Единият от синовете на Авраам и Сара Халдеман, Джон О. се оженил за Евалин. Синът им Джон Илон Халдеман (1871–1909) се преселил в Хърбърт, Саскачуан, Канада, и се оженил за Д-р Алмеда Джейн (1877–1948), по баща Норман, първия хиропрактор в града. Синът на Джон и Алмеда, Д-р Джошуа Норман Халдеман (1902–1974), бил много известен хиропрактор и станал дядо по майчина линия на Илон Мъск.

За съжаление, в генеалогичните хроники достъпът до родословието на Мъск по бащина линия е забранен, което само потвърждава подозренията ни, че то е много по-съществено от представеното по-горе. Но, ако за Читателя дадените доказателства не са достатъчни, то той може да отвори сайта на Еврейската виртуална библиотека, с Директор Циониста Мичъл Бард, Бакалавър по Икономика и Доктор по Философия, и да прочете с очите си, че родителите на Илон Мъск „са от Холандски, Английски и Еврейски произход“. Както знаем, никой Евреин не би излъгал, че някой „гой“ е Евреин, тъй като това е всред най-големите престъпления в Юдаизма!

Както се уверихме с очите си Мъск е Евреин, което е потвърдено и от самите Евреи, но защо е нужно тогава този факт да бъде така старателно прикриван от масмултимедиите? Не е ли защото, според списание Форбс, 30 от първите 100 милиардера са Евреи, и не е ли защото Световните финанси и Политика се ръководят от Евреи, като Евреите представляват по-малко от 0.2% от Човечеството?! Това е именно и същността на Криптоюдаизма, който обяснихме в Глава Пета, разпространил се масово по време на прогонването на Евреите от Испания през 1492 година и след помохамеданчването на Шабатай Цви през 1666 година. Крипто-евреите приемат Християнството или Исляма, но в Сърцата си и във вътрешен семеен кръг продължават да изповядват Юдаизма и да изпълняват заповедите на равините, за да заблудят останалите Човеци, че не са мамени, ограбвани и поробвани от Евреи!

Компаниите на крипто-евреина Илон Мъск, включително и мнимата конкуренция на НАСА – SpaceX, били субсидирани с $5 МИЛИАРДА от Правителството на САЩ, не чрез някой друг, а чрез Майкъл Грифин – един от дизайнерите на Програмата „Звездни войни“ и ръководител в JPL на НАСА, Администратор на НАСА от 2005 до 2009 година и сегашен Главен Заместник-секретар по Отбраната в Администрацията на Тръмп, когото ще споменем отново в Глава Девета. От страницата на Илон Мъск научаваме, че след като пътуването му до Москва през 2001 година, с цел закупуване на обновени междуконтинентални ракети за проекта SpaceX, завършило с фиаско, той пак отишъл там на следващата година, но този път заедно Грифин, който вече бил Президент и Главен Оперативен директор на In-Q-Tel – частната компания, основана и субсидирана от ЦРУ, за която ще говорим по-нататък. Грифин, освен че финансирал SpaceX с пари на ЦРУ, чрез Ин-Кю-Тел, също така й уредил доста изгодни договори с НАСА. Ще добавим, че от друга страна SpaceX била финансирана от още една подставена компания на ЦРУ, а именно, Фондация „Основатели (Founders Fund) на Питър Тийл, за която също ще стане дума в Глава Девета.

 

Създаването-на-подставената-компания-SpaceX---Плоската-Земя---СТАМАТ
Създаването-на-подставената-компания-SpaceX—Плоската-Земя—СТАМАТ

 

Тема ХLV-та:

Метод за Психологическа диверсия Доброто или лошото ченге

 

*

„В рамките на следващото поколение, вярвам, че Световните управници ще открият, че обуславянето на ума в детска възраст и нарко-хипнозата са по-ефективни, като Правителствени инструменти, отколкото полицейските палки и затворите, и че жаждата за власт може да бъде напълно удовлетворена, като внушат на Човеците да обичат своето робство, нежели да ги бичуват и ритат, за да ги подчинят.“

Олдъс Хъксли  (1894–1963)

*

 

Първата компания на Илон Мъск за Изкуствен Интелект – OpenAI, била създадена с парите на Групата на Билдербергите, представяна от Фондация „Основатели“ на Питър Тийл. В средата на 2016 година Илон Мъск, с още осем галеници на съдбата, двама от които – Филип Сейбс и Бенджамин Рапъпорт, преди това работили за DARPA, основали невротехнологичната компания Neuralink, чиято дейност е създаването на интерфейс мозък-компютър. Нюралинк е просто поредната фасада, зад която стои Военно-промишления комплекс, изпълняващ указанията на Криптокрацията, и това е ясно като бял ден още от стряскащото трето изречение от уебсайта на невротехнологичната компания, която, всъщност, не търсела специалисти невролози:

„Търсим изключителни инженери и учени. Не се изисква предишен опит в областта на неврологията, талантът и неудържимият стремеж са далеч по-важни. Ние очакваме по-голямата част от нашия екип да дойде от други области и отрасли.“

По време на първата си масмултимедийна изява през Април 2017 година, Илон Мъск започна да обвива бизнес начинанието си в облаци от благонадежност, загриженост и „човеколюбие“. Той лъжеше, че компанията в краткосрочен план се стреми да създаде устройства за лечение на сериозни мозъчни заболявания, но след това изплю камъчето и призна, че крайната й цел е „подобрението на Човека“, както Трансхуманистите евфемистично наричат превръщането на Човека в биоробот-андроид. Мъск заяви, че пътят за постигането на това бил разработването на така наречената невронна дантела. Постхуманистите определят тази технология така: инсталиране на дигитален електронен слой, или „невронна мрежа“, върху кортекса в главния мозък, като по този начин, размивайки разграничението между електронните схеми и нервните вериги се постигне подчиняване на функциите на Човешкия мозък на външни източници, излъчващи електронни команди.

В публична дискусия и в Twitter, по време на Конференцията „Код“ в Калифорния на 1-ви Юни 2016 година, Мъск теоретизираше, че „невронната дантела“, представляваща мозъчен имплант, който според Атеистите-Материалисти би „обогатил“ Човешката интелигентност, свързвайки ни безжично към Суперкомпютрите, би бил ключът към поддържането на властващото ни статукво като биологичен вид:

„Аз не харесвам идеята да бъда домашен любимец, но какво е решението?… Мисля, че едно от най-добрите решения е да добавим пласт Изкуствен Интелект. Точно както мозъчната кора работи в симбиоза с лимбичната система, така третият цифров слой ще работи в симбиоза с вас.“

Мъск под сурдинка все пак признава, че мозъчната операция би била твърде рискована, но за сметка на това „невронната дантела“ може да бъде инжектирана във вратната вена, като след това, посредством кръвния поток, стигне до мозъка.

Следвайки типичния и винаги печеливш Холивудски сценарий за „Доброто и лошото ченге“, оставен на бюрото му от неговите Господари, Мъск започна да тръби по всички канали своето безпокойство, че създаването на интерфейса мозък-компютър, който в края на краищата ще доведе до възникването на Изкуствен Интелект, ще надмине многократно Човешката интелигентност и ще заплаши съществуването на Цивилизацията, превръщайки Човеците във второкласни създания.

Лицемерните вопли на Илон Мъск бяха подкрепени и от други небезизвестни Масони, Постхуманисти и Сатанисти, работещи срещу интересите на Човечеството по създаването на ИИ: Стюарт Ръсел, Нилс Джон Нилсън, Барбара Дж. Гроз, Том Мичел, Стив Возниак, Стивън Хокинг и така нататък, които дори написаха отворено писмо, призоваващо за забрана на Автономните оръжия. В писмото се казва:

Ако някоя голяма военна сила напредва с разработването на оръжия, базирани на Изкуствения Интелект, то глобалната надпревара във въоръжаването е почти неизбежна.

Типичната Оруелска двусмислена реч е очевидна! Мъск уж намеква, но всъщност открито заплашва цялото Човечество, че следващата военна конфронтация, тоест, следващата Световна война, ще е на базата и в полето на технологията на ИИ и Виртуалната реалност и че той активно работи по създаването им. Иначе казано, милиардерите, слугуващи на Криптокрацията, работещи за DARPA и за Военно-промишления комплекс, и плащащи на учените Атеисти-Материалисти, за да създадат Изкуствения Интелект, за да бъде използван от DARPA и Военните, предупреждават, че DARPA и Военните ще използват ИИ за военни цели!

Какво лицемерие! И какъв абсурд!

Всеки разумен Човек би задал логически обоснованите въпроси:

  1. Защо милиардерите работят по създаването на ИИ, след като знаят, че това представлява смъртоносна опасност, която ще пороби и унищожи Човечеството?
  2. Защо собствениците на компаниите, разработващи ИИ, които също така работят и за Военно-промишления комплекс чрез DARPA, бият камбаната, че техните разработки ще се използват от клиентите им за военни цели, след като те всъщност работят за Военно-промишления комплекс?!

След като в началото на ХХ-ти век, Илюминатите разединиха Човечеството на лагери и подпалиха пожарищата на две Световни Войни, впоследствие ескалираха несъществуващата Комунистическа заплаха и поддържаха действащи военни огнища по целия Свят, а после създадоха в тренировъчните лагери на ЦРУ терористични организации, като Муджахидините, Ал Каида, Ислямска държава и тем подобни, ежемесечно използани да сплашват и да хвърлят в паника обикновения Човек, те вече открито оповестяват, че работят в своите лаборатории върху поредната нова Световна заплаха и то много по-сатанинска и от Оръжията за масово поразяване, и от ЦРУ-тероризма, тъй като това е заплаха срещу самото съществуване на биологичния ЧОВЕК със собствен разум!

Нарочното мнимо противопоставяне на лица, групи, компании или партии едни срещу други, които в действително работят в една посока за осъществяването на едни и същи цели, представлява от векове разработван от Илюминатите и изпитан на дело метод за постигане на Когнитивен дисонанс в Човешката Психика и разединение всред Общностите и Народите. Създавайки привидно противостояние и проектирайки мним морален или политически конфликт измежду верните свои слуги, Елитът вкарва съзнанието на обикновения Човек в принудата да избере страната на уж „по-малкото зло“, като всъщност съвсем игнорира и забравя фактът, че и двете страни са еднакво ЗЛИ! По този начин, кукловодите на Човечеството спечелват доверието, сътрудничеството и лоялността на всички, независимо коя фиктивно опонираща страна са подкрепили, тъй като a priori и двете страни са владяни и работят за каузата на своите Господари! Холивудизмът популяризира този безотказно работещ Метод за Психологическа диверсия Доброто или лошото ченге, а Партокрацията винаги го използва в политическия безумен фарс, наречен „избори“…

Съвсем естествено, Методът за Психологическа диверсия „Доброто или лошото ченге“ работи перфектно и в областта на Индустрията за създаването на Изкуствен Интелект, като на Обществеността се казва да „избират“ между двете страни на една и съща злина:

Илон Мъск води борба за ограничаване на ИИ, като разработва мозъчни импланти, сраства „невронни дантели“ с Човешкия мозък и фалшифицира ракетни изстрелвания и летящи автомобили в Космоса, с помощта на Обогатената реалност, докато Марк Зукърбърг смята, че ИИ не може да навреди и го внедрява във Фейсбук, чрез дроновете за проследяване, камерите за лицево разпознаване, технологията за четене на мисли от смартфоните и имплантите за Виртуална реалност!

 

Доброто-и-лошото-ченге-на-Изкуствения-Интелект-1---СТАМАТ
Доброто-и-лошото-ченге-на-Изкуствения-Интелект-1—СТАМАТ

 

Това поистина щеше да е най-голямата смешка, ако не бе най-грандиозната ТРАГЕДИЯ НА ЧОВЕШКИЯ РОД!

На всеки, разсъждаващ със собствения си РАЗУМ, трябва да е кристално ясно, че не съществува милиардер-филантроп, финансиращ мероприятия, които уж „биха донесли щастието и светлите бъднини на обикновената личност“ така, както не съществува и сериен убиец-човеколюбец или Веган-месоядец, тъй като тези понятия се същностно-логически оксиморони. Трилионерите и милиардерите са такива, единствено и само защото ограбват и поробват Човеците и е слабоумно да се смята, че те ще ни помогнат да се просветим и освободим, тъй като самите те ни ограбват и поробват, така че в никакъв случай не биха се обърнали срещу собствените си интереси и цели, а именно: грабителството и заробването!

 

МИР и ЛЮБОВ!

1-ви Юли 2019 година

 


[1] Компютърното зрение е термин, обозначаващ област от  Компютърните науки, занимаваща се с автоматичната обработка на механично получените изображения от реалния Свят, с цел да се извлече и интерпретира визуалната информация в тях. То е интегрална част от системите с Изкуствен Интелект, като основните му задачи са: разпознаване, определяне на движение, възстановяване на сцени и възстановяване на изображения.

[2] Microsoft HoloLens е първият самостоятелен холографски компютър, който позволява на използващия го да се свързва и директно да се включва в дигиталното съдържание, както и да взаимодейства с холограмите проектирани върху действителния Свят.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *