Представяне на Уникалните Книги на СТАМАТ

Здравейте, Следовници на Истината и Търсачи на Трансцендента!       Ето, дойде най-после времето на Уникалните Книги на СТАМАТ, когато и Пробудилият се Българин, осъзнаващ веригите, хвърлени върху физикалното и Духовните му тела, може да се сдобие с първите два Зететични Трансцендентални Философско-исторически трактата, написани на роден език! Тези два труда покриват във висока […]

ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество – Въвеждащи мисли

ВЕЧНА ИСТИНА 2015 ООД   ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество     SECOND ZETETIC BOOK Strategy and Methodology on Concealing the Truth about the Flat Earth and our Transcendental Being     Стамен Георгиев 2017 – 2019     In Veritate Victoria (В […]

Доцент, кандидат на физико-математическите науки БОРИС БОЯРШИНОВ признава пред Света, че НАУКАТА знае за ПЛОСКАТА ЗЕМЯ!

Доцентът, кандидат на физико-математическите науки, БОРИС БОЯРШИНОВ, признава пред Света, че НАУКАТА знае за ПЛОСКАТА ЗЕМЯ. Но науката крие Плоската Земя, казва той в две последователни интервюта! Няколко дни след публикуването им в Интернет пространството, той е посетен от видни учени и духовни лица на Илюминатската Върхушка. В дома си той е заставен да се […]

Истинските Небесни Светила над Плоската Земя – видео-презентация на СТАМАТ

В изследванията си, авторът достатъчно ясно описва действителната същност на Земята, както е обяснена в езотеричната литература. В онази истинската, скритата езотерика, а не в продаващата се по книжарници и сергии. В Книга Първа многократно авторът пояснява защо плавателните съдове изчезват на хоризонта. Това всъщност се дължи на фактическата действителност на Плоската Земя, постулирана в […]

Музика за Плоската Земя – “Звездни следи” от Amber Plaster

Трябва да е кристално ясно, обаче, че това, което се отнася за Масонските политически манипулации е в пълна сила и на Културно, научно и интелектуално ниво. Нито едно от съществуващите днес поддържани от властващата парадигма и разпространявани от Образователната система и масмултимедиите Културно-интелектуални движения не е възникнало самостоятелно. Нито една научна „революция“ и нито едно […]

Музика за Плоската Земя – “Земя, а не кълбо!” от Amber Plaster

Всички промени в Обществените нагласи, настроения и Мироглед досега в Човешката история винаги са били индуцирани, насаждани и подклаждани от Илюминатите. Задължителното им въвеждане след това в структурата на Културната, Религиозна, Политическа и Образователна система е пак от тях. Това винаги се е постигало посредством методологията, способите и инструментариума на психологическото въздействие и умствения контрол. […]

Музика за Плоската Земя – “Здравей, Плоска Земя!” от Amber Plaster

Няма събитие променило Светогледа, Народопсихологията и съдбините на Народите, което да е произлязло или осъществено от Независима група Човеци. Тъкмо напротив. Всички събития по Света се замислят, организират и осъществяват от властващите от хилядолетия династии. Тъй като и финансовите инструменти и методите за управление на Човешкия ум са под тяхно разпореждане. Също така средствата за отнемането на […]

Музика за Плоската Земя – “Малката русалка” от The Troot

Навсякъде по Света, всички така наречени освободителни или народоосвободителни движения и „революции“ винаги са били инспирирани и финансирани от Криптокрацията. Те са привеждани в действие по предварително начертан план в най-удобното време. Целта им винаги е била да се осъществи синхрона в скритото постъпателно придвижване на „Великото дело през вековете”. Тази двузначна фраза служи за определение […]

Музика за Плоската Земя – “Повече от щастлива” от The Troot

Първостепенна, най-съществена и дори единствена цел на Институцията на училищата и университетите е да индоктринират и програмират. Тяхно предназначение е да хипнотизират децата в налудната, глупава, лъжовна, бездуховна, безсмислена Сатанинска измама на въртящата се Земя. Хелиоцентричната алогична парадигма е изфабрикувана от Масонския слугинаж за дългосрочните цели на Илюминатската върхушка. Атеистично-материалистическата идеология е създадена, за да […]

Музика за Плоската Земя – “Земята е плоска” от Jaba & Friends

Следващият етап от Пробуждането настъпи в средата на 2012 година – една наистина магично-трансцендентална година. Тогава носещите осъзнаване и мъдрост енергии на Творецът-Творение преминаха през Небесната Твърд и докоснаха Сърцата на подготвените за тях Човешки същества. Това бе годината, в която се появи и Музика за Плоската Земя. 2012 и последвалите я две-три години се оказаха […]