ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество – Въвеждащи мисли

ВЕЧНА ИСТИНА 2015 ООД   ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество     SECOND ZETETIC BOOK Strategy and Methodology on Concealing the Truth about the Flat Earth and our Transcendental Being     Стамен Георгиев 2017 – 2019     In Veritate Victoria (В […]

Доцент, кандидат на физико-математическите науки БОРИС БОЯРШИНОВ признава пред Света, че НАУКАТА знае за ПЛОСКАТА ЗЕМЯ!

Доцентът, кандидат на физико-математическите науки, БОРИС БОЯРШИНОВ, признава пред Света, че НАУКАТА знае за ПЛОСКАТА ЗЕМЯ. Но науката крие Плоската Земя, казва той в две последователни интервюта! Няколко дни след публикуването им в Интернет пространството, той е посетен от видни учени и духовни лица на Илюминатската Върхушка. В дома си той е заставен да се […]

Истинските Небесни Светила над Плоската Земя – видео-презентация на СТАМАТ

В изследванията си, авторът достатъчно ясно описва действителната същност на Земята, както е обяснена в езотеричната литература. В онази истинската, скритата езотерика, а не в продаващата се по книжарници и сергии. В Книга Първа многократно авторът пояснява защо плавателните съдове изчезват на хоризонта. Това всъщност се дължи на фактическата действителност на Плоската Земя, постулирана в […]

Музика за Плоската Земя – “Звездни следи” от Amber Plaster

Трябва да е кристално ясно, обаче, че това, което се отнася за Масонските политически манипулации е в пълна сила и на Културно, научно и интелектуално ниво. Нито едно от съществуващите днес поддържани от властващата парадигма и разпространявани от Образователната система и масмултимедиите Културно-интелектуални движения не е възникнало самостоятелно. Нито една научна „революция“ и нито едно […]

Музика за Плоската Земя – “Земя, а не кълбо!” от Amber Plaster

Всички промени в Обществените нагласи, настроения и Мироглед досега в Човешката история винаги са били индуцирани, насаждани и подклаждани от Илюминатите. Задължителното им въвеждане след това в структурата на Културната, Религиозна, Политическа и Образователна система е пак от тях. Това винаги се е постигало посредством методологията, способите и инструментариума на психологическото въздействие и умствения контрол. […]

Музика за Плоската Земя – “Здравей, Плоска Земя!” от Amber Plaster

Няма събитие променило Светогледа, Народопсихологията и съдбините на Народите, което да е произлязло или осъществено от Независима група Човеци. Тъкмо напротив. Всички събития по Света се замислят, организират и осъществяват от властващите от хилядолетия династии. Тъй като и финансовите инструменти и методите за управление на Човешкия ум са под тяхно разпореждане. Също така средствата за отнемането на […]

Музика за Плоската Земя – “Малката русалка” от The Troot

Навсякъде по Света, всички така наречени освободителни или народоосвободителни движения и „революции“ винаги са били инспирирани и финансирани от Криптокрацията. Те са привеждани в действие по предварително начертан план в най-удобното време. Целта им винаги е била да се осъществи синхрона в скритото постъпателно придвижване на „Великото дело през вековете”. Тази двузначна фраза служи за определение […]

Музика за Плоската Земя – “Повече от щастлива” от The Troot

Първостепенна, най-съществена и дори единствена цел на Институцията на училищата и университетите е да индоктринират и програмират. Тяхно предназначение е да хипнотизират децата в налудната, глупава, лъжовна, бездуховна, безсмислена Сатанинска измама на въртящата се Земя. Хелиоцентричната алогична парадигма е изфабрикувана от Масонския слугинаж за дългосрочните цели на Илюминатската върхушка. Атеистично-материалистическата идеология е създадена, за да […]

Музика за Плоската Земя – “Земята е плоска” от Jaba & Friends

Следващият етап от Пробуждането настъпи в средата на 2012 година – една наистина магично-трансцендентална година. Тогава носещите осъзнаване и мъдрост енергии на Творецът-Творение преминаха през Небесната Твърд и докоснаха Сърцата на подготвените за тях Човешки същества. Това бе годината, в която се появи и Музика за Плоската Земя. 2012 и последвалите я две-три години се оказаха […]

Музика за Плоската Земя – “Умствен Контрол вика Майор Том”

В интернет пространството има стотици хиляди сайтове, а в Ю Тюб има хиляди канали и милиони качени видео-материали на тема “Плоската Земя”! Естествено, малка част от тях са на честните следовници на Истината. За жалост, активните мероприятия за дезинформация, провеждани от Световните разузнавателни агенции, започнаха много преди съдбовната 2012 година. Тайните служби наместиха много предвидливо на […]