ХІІ. Германската Нова Медицина на Д-р Рике Гeрд Хамер – „Обобщение на Новата Медицина“

Германската Нова Медицина на Д-р Рике Гeрд Хамер – „Обобщение на Новата Медицина“ Биография на Д-р Рике Герд Хамер   По материали, поместени в: The German / Germanic New Medicine German New Medicine „The New Medicine of Dr. Hamer“, Walter Last Превод, бележки и препратки: Стамен Георгиев СТАМАТ Д-р Рике Герд Хамер (Ryke Geerd Hamer) […]

Защита на авторските права! Copyright protection!