Изследване Първо: Езотерични съновидения – СТАМАТ

Изследване Първо: Езотерични съновидения   * * * 9-ти Декември 2010 година   Изследване Първо: Езотерични съновидения описва как ми бе показано, че всичко съществуващо е вибрация – честотно колебание. Независимо от това, дали е материя, тоест груба субстанция с ниска честотна вибрация, или енергия, тоест фина субстанция с висока честотна вибрация, както в манифестирания […]

Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството – СТАМАТ – Встъпителни слова

  Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството, или Зететичните изследвания на СТАМАТ   СЪДЪРЖАНИЕ:   Встъпителни слова                                                                          […]