Изследване Трето: Как Човечеството бе поробено- СТАМАТ

Изследване Трето:

Как Човечеството бе поробено

 

 
 
 

Системата на Образованието. Съвременната наука и Плоската Земя.

***
„Образованието е чудесно нещо, но когато ти се дава, винаги помни, че нищо, което си струва да знаеш, някога ще бъде изучавано.”
 
Оскар Уаилд
***
От историята знаем, че когато България пада под Турско робство, наред с установяването на политическите управленски структури, поробителят се стреми да наложи Турския език и култура и Ислямското вероизповедание всред Българския народ. Налагането на езика и културата се извършва насилствено, за да бъде заличена самостоятелната ни народоосъзнатост и за да бъдем уеднаквени с останалата част от територията на Империята, преди това многообразна по отношение на народности и религии, като по такъв начин станем по-лесни и безопасни за управление. В България и преди това е провеждана подобна асимилационна програма, например по време на Византийското робство, с въвеждането на Гръцкия език, а и след това – през четирите десетилетия, когато бяхме неофициална 16-та Република в състава на СССР, с въвеждането на задължителния Руски език в учебната програма.

 

Политиката, лишаваща завладяните народи от техния език и култура, не е изключение, а задължителна стъпка при поробването навсякъде по Земята. Тя бе систематично прилагана върху повече от 150 нерускоговорящи народи и народности под юрисдикцията на СССР. Колониалните държави следват същата схема на заробване: в Северна Америка, местното коренно население, заедно с Африканските роби биват „цивилизовани” с Английски език, в Индия, в Австралия, в Африка и в другите колониални владения на „Короната“ Английският език става задължителен, както в училище, така и в институциите и учрежденията. Френският език става задължителен във Френската колониална империя, простираща се от Северна Америка, Западна и Екваториална Африка, островите в Индийския океан и Югоизточна Азия до островите в Тихия океан. В Южна Америка, Испанската и Португалската Монархии налагат за официални своите езици в колониите, станали впоследствие уж „суверенни“ Държави, установени на мястото на някога могъщите Империи на Инките, Маите и Ацтеките.

 

Поробителят, като налага своя език, култура, навици, нравственост и религия върху поробените народи, преследва асимилаторска стратегия, с крайна цел пълното заличаване и унищожаване на изначалната им родово-унаследена битийност и наред с това изкуствено насажда, иначе чужди за тях, потребности, цели, стремления и Мироглед. Най-прекият път, за осъществяване на тази подмяна на парадигмата и самосъзнанието на един народ, е чрез децата!

 

 

Системата на Образованието

 

„Дайте ми четири години да уча децата и семената, които съм посял, никога няма да бъдат изкоренени.“
 

Изаскар „Изя“ Цедерблюм, печално известният Масон 33-та степен, с псевдоним „Ленин“

***

 
 
Подмяната на парадигмата и самосъзнанието на поробения народ се осъществява, главно и на първо място, чрез Системата на Образованието. Нека вникнем в етимологията на това словосъчетание, за да ни се отвори ума и избистри погледа по отношение на значението му. Думата „система” произлиза от Гръцката дума σύστημα” („систима”), където σύσ означава „съ-, заедно с” и histanai означава „поставям, опъвам, нареждам”. Тоест, „система“ означава „съпоставям заедно, опъвам едно с друго, нареждам заедно“ и е използвана в древната Гръко-Римска цивилизация за обозначаване на тръбопроводите на градската канализация.

 

Съвременниците би било добре да знаят целта на днешното й масово използване, а именно, навсякъде, където се употребява, тя идва да обозначи съзнателното и преднамерено подреждане и канализиране по определен начин или схема на преди това Свободно съществуващи и самоопределящи се конкретни или абстрактни същности, като например: обекти и субекти или понятия и идеи, при което тези същности вече са част от дадена йерархична структура или план и поради това престават да бъдат Свободни и самоопределени. Иначе казано, когато в обществено-политическия живот, за да се нарече дадена структура, се употребява думата „система“, Човек трябва да знае, че Властимащата клика е подредила в йерархичен ред определен брой свободни и независими части, като по такъв начин е отнела изконната им свобода и първичната им идентичност. С други думи, нито един Човек не може да е Свободен и самоопределящ индивидуалността си тогава, когато е част от някаква система!

 

 
Етимологията на думата „култуРа”, която означава „култ към Ра – Бога-Слънце“, ни навежда на много интересна  взаимовръзка с думата „проСВЕТа”, означаваща осветляване от Бога-Слънце на „разума”, където откриваме последователната свързаност на Ра първо с Аза и след това с Ума. Следователно, в словосъчетанието „просвета на разума“ виждаме отразено последователното спускане на Истината от Бог към Душата и оттам към Ума и точно това е причината то да е  използвано столетия наред, тъй като изказва правилния път на свързаността ни с Трансцендента.

 

 
Замяната, обаче, в последно време на думата „просвета” с „образование”, където „Об(ич)+РА+АЗ” е обичта и еднаквопоставеността на Ра и Аза, тоест Бога и Душата, а „зование” определя призванието за достигането на тази равнопоставеност, ни отвежда в съвсем друга посока, а именно определянето на всеки, който е достигнал крайния етап на „образованието“ за равен на Бога. В действителност, това е същността на жестоката лъжа, която разпространяват Масонските учени материалисти всред наивниците, винаги готови да бъдат измамени.

 

 
И така, словосъчетанието Система на Образованието“ означава: преднамереното образуване и налагане на властова и деспотична структура, при която по йерархична схема са подредени и канализирани понятия и идеи, образуващи завършена, но изкуствено създадена парадигма, чиято крайна цел е да измами обвързаните й подвластни, че при достигането на висшата степен в йерархията, те стават равни на Боговете, тоест Богочовеци.

 

 
 
Материалистическата Лъжа гласи: онези, които достигнат Висшата степен в йерархията на „Образователната система“ в Академичната общност, ще са равни на Боговете, тъй като в ръцете им ще се дадат оръжия с огромна мощ, чрез които могат да унищожават многомилионни градове, те ще обладават силата да проникват в клетъчното ДНК на живите организми и ще „създават“ всякакви изроди, те ще са управленското ядро на Интернационалния Банков Тръст и на Световните Мега-корпорации, те ще управляват Интернационалните масмултимедии, посредством които ще са в състояние безгранично да влияят върху психиката, върху културата, върху междуличностните и междурасовите отношения и върху здравето на „цивилизованото“ Човечество, но не само това, а и всякаква друга власт ще им се даде в ръцете, за да владеят и държат в подчинение по-ниско „образованите“ от тях свои събратя, само ако те, Висшият ешалон, дадат кръвна клетва за подчинение на Господарите си.
 

 

Всеки, който не гледа с розови очила училищните програми, наложени от ЮНЕСКО навсякъде по Света, където ООН е простряло пипалата си, ще установи няколко неопровержими факта по отношение на основните принципи залегнали в тях, явяващи се в действителност канавата на манипулационното програмиране на невинните детски умове. Основните пропагандни принципи за манипулация на поведението и програмиране на ума в училищата и университетите, подчинени на Системата на Образованието на ООН, са:

 

1)Истината произлиза от авторитарните източници и от лицата на служба на властващият Елит. Никой не може да оспори факта, че Илюминатският Елит, чрез своите банкерски династии, финансира всички Академични научни институти, университети и училища навсякъде по Света. Следователно, всичко, което се преподава там е само и единствено гледната точка и ВЯРВАНИЯТА на „ЕЛ-ЛИТА”, тоест „избраните” да служат на Бог Ел.
Това е изображението на Бог Ел с финикийски букви, чете се от дясно наляво, в което безпогрешно можем да разпознаем ъгъла и пергела от Масонските печати и символи.

 

2)Интелигентността е способността да запомняме, повтаряме запомненото и преповтаряме наизустеното до безкрай. Още от най-крехка възраст, ние, всички, сме насилвани да помним, чрез многократно повтаряне „знанията”, които Елитът прави достъпни за нас. Никакво отклонение от числата, данните, „фактите”, историческите „събития” и личности, написани в учебниците и преподадени от учителите, не се допуска. По това дали сме наизустили преповторената от учителите информация, преподадена им от техните учители, те ни лепват етикетите „умен” или „глупав”.

 

3)Прецизността на паметта и точното повторение на запомненото се възнаграждават. Авторът има ярки спомени от Гимназията и по-точно от часовете по така наречените „разказвателни предмети”, когато биваха изпитвани „отличници“ и те рецитираха урока дума по дума, спазвайки буквално дори свързващите частици в сложните изречения. Те бяха винаги най-високо оценявани и давани за пример, без значение, че устата им не бе промълвила нито една собствена мисъл. Думата „гимназия” – „γυμνάσιον (гимнасиум) е Гръцкаи означава „спортна площадка”, където младите играели и тренирали голи, което логично навежда на размисъл върху това, как се злоупотребява с наивната първичност и интелектуалната „голота” на децата, за да бъдат индоктринирани в безпочвените и зловредни вярвания на Елита.

 

4)Несъгласието се наказва. В горните училищни класове и в университетите, отстояването на собствени възгледи, извън рамката на общоприетите, се наказва дисциплинарно, дори и с изключване. Този факт ясно показва страха, който властващата Върхушка изпитва от инакомислещите. Най-висшата Свобода на Човека, а именно изказването на собствени мисли и възгледи, трябва да бъде изтръгната и потъпкана още в зародиш, тъй като интелектуалното дисидентство, без съмнение, би довело до политическа зрялост и жажда за Реални Свободи.

 

5)Интелектуално и социално всеки трябва да се подчини. Като се започне още от детските ясли, после детската градина, след това началното училище, гимназиите, университетите и така нататък, всеки индивид трябва така да бъде обучен и опитомен, че да не е по-различен от другите, но да се подчинява безпрекословно на властващия светоглед на системата от вярвания на Илюминатския Елит. Еднаквостта и конформизмът са високо възнаградени, докато различността, критичните размисли, нестандартните изследвания и задълбочените занимания с Духовна насоченост, извън определеното статукво, водят до наказания, отчуждение и остракиране на индивида.
 

 

Ето, как достигаме до днешното съвсем нерадосттно, но нещастно положение на Човечеството, което е мамено и лъгано за абсолютно всичко в продължение на столетия от Масонските слуги на войнстващата Илюминатска клика. Например, за мнозинството от програмираната, чрез банкерските масмултимедии „цивилизована” общественост, има разделение между религия и Държава, което лесно се опровергава, оглеждайки внимателно с трезв и необременен поглед фактите. Нека приложим няколко всеобщо известни доказателства: по време на аудиенциите във Ватикана всички уж светски държавни глави, включително и Американските президенти, признават подчиненото положение на своите Държави, като целуват пръстена на Папата – символ на властта, дадена му уж от Свети Петър, да господства върху тази Земя.

 

Или да посочим статута на Английската Кралица, която, в качеството си на глава на Англиканската Църква, носи титлата Върховен управител на Английската църква (Supreme Governor of the Church of England) и назначава, както всички висши Църковни служители – Архиепископи, Епископи и така нататък, така и всички Премиер-министри и същевременно одобрява или бламира всички Кабинети в Държавите-членки на Британската общност. Английската Кралица е сюзерен на всичките 52 Държави от Британската общност, заемащи 20% от Земната суша, на територията, на които живее една трета от Човечеството, или 2 328 000 000 Души. По време на аудиенциите при Кралицата всички държавни глави, включително и Американските президенти, са длъжни да се поклонят, да не застават с гръб към нея, да не застават по-високо от нея, да напускат залата, ходейки заднишком винаги с лице към нея и така нататък, като смисълът на дворцовия етикет е да засвидетелства васалното положение на Държавите, чиито глави се признават за подчинени на Британския Монарх.
 

 

Въпреки че Кралица Елизабет ІІ-ра е най-едрият едноличен поземлен собственик в Света, притежавайки 6 600 000 000 акра от общо 36 803 840 000 акра Земна суша (повече от 1/6-та), което по груба съвременна оценка, имайки предвид продажбата на Аляска от Цар Александър ІІ-ри и Луизиана от Франция, се равнява на над 33 ТРИЛИОНА долара, като в същото време въобще не споменаваме за златните и сребърните й авоари, урановите и други добивни комплекси, и въпреки всичко това, богатствата й бледнеят пред баснословните богатства на Ватикана, за които се твърди, че представляват повече от половината богатство на Западния Свят! Но, ако търсещият истината се потопи още по-надълбоко в изследванията си ще открие, че и тези богатства са нищожни пред онази мощ и власт, обладавана и прилагана от един съвсем-съвсем тесен кръг заговорници, които никой обикновен смъртен не би могъл да знае по име и лице и точно тогава търсещият Дух се досяга до окултната, означаващо „скрита, потайна”, глъбина на заобикалящия ни Свят.

 

Съвременната наука и Плоската Земя

 

„Ние сме по-наивни и по-суеверни днес, отколкото сме били в Средновековието, и пример за модерната доверчивост е широко разпространеното убеждение, че Земята е кълбо. Обикновеният човек не може да изтъкне нито една причина за това, че счита Земята за кълбо. Той просто поглъща тази теория, защото в нея има нещо, което привлича манталитета от ХХ-ти век.”
 
 Джордж Бърнард Шоу (1856 – 1950) – Британски писател от Ирландски произход, драматург, есеист, театрален критик, общественик и пътешественик, Носител на Нобелова награда за Литература.
 
***
Този, който дълбае все по-надълбоко в „пластовете покриващи истината”, както казва Масонът „астронавт” Нийл Армстронг, започва да се убеждава все повече в лъжовността на всичко около нас и в един момент провижда, че и Съвременната наука не е нищо повече от една лъжа, една измама, превърнала се в строго охраняван и недосегаем религиозен култ. Съвременната наука, всъщност, представлява нова религия основана върху Масонските вярвания, Слънцепоклонничеството, Материализма, Сатурнизма и Сатанизма и е въздесъщият език, на който властващия Илюминатски Елит задължава всички нас, още от детските си години, да говорим. Нека да подчертаем, че този език е дълбоко символен и изразява идеите на Слънцепоклонническо-Материалистко-Сатурнистко-Сатанистката религия на Властващия Елит.

 

Съвременната наука учи, че ние, Човеците, сме се появили съвсем случайно, абсолютно без никаква причина, чрез еволюционната верига на невероятната непредсказуема случайност, започваща в първичното море от едно-единствено едноклетъчно и преминаваща през амеби, риби, влечуги, уродливи сатанински измислени същества, наречени „динозаври“, маймуни и маймуночовеци, населяващи въртящо се около оста си със свръхзвукова скорост скално кълбо, наречено „планета”, обикалящо с невъобразима за ума скорост от 107 000 км/ч около Слънцето, което, заедно с други „планети”, лети с почти милион километра в час около въображаема „Галактика”, носеща се с много милиони километри в час незнайно за нас накъде, но знайно само за тях откъде,… естествено, от Големия взрив преди 14 милиарда години, възникнал от АБСОЛЮТНОТО НИЩО, който вместо да разруши същото това НИЩО, както всички други взривове, които сме виждали около нас, нещо се объркал и взел, че СЪЗДАЛ цялата невероятна хармония, красота, светлина, любов и живот около нас и всичко това станало съвсем случайно, без никакъв замисъл – погрешка!

 

Но къде са доказателствата за такова безумно твърдение, като горното?! Къде са емпиричните доказателства?

 

Всички ние възприемаме със сетивата си, че Земята е равна и неподвижна и никой Човек, живял някога на тази Земя не е нито усещал, нито виждал някакво предполагаемо въртене около оста в Източна посока – за географската ширина на България, скоростта би трябвало да е над 1300 км/ч. Всички сме преживявали и с носталгия си спомняме за безмълвно тихите вечери на село, седнали на пейката в двора, когато дори и щурчетата са спрели свирнята си и не смеем да помръднем, защото всичко е така замряло, че сякаш не съществува. Или пък споменът за Слънчевата полянка по време на летните жеги, когато дори стрък тревица не помръдва, а мухите и пчелите са се изпокрили, за да се спасят от жарките лъчи на Слънцето. И тогава ли се въртим с над 1300 км/ч в Източна посока??!! А когато повява Западен, Северен или Южен вятър и тогава ли се въртим с 1300 км/ч в Източна посока??!!

 

Провеждани са десетки експерименти, за да се докаже, че Земята извършва някакво движение, но всички тези опити са били неуспешни и поради тази причина те или са скривани, или са така изопачавани, че да послужат на измамата. Най-известните от тях са: „Провалът на Ейри”, Експериментите на Майкълсън-Морли, Експериментът на Саняк и много други. Посочените научни експерименти доказват, че Земята е в абсолютен покой!

 

Действителността около нас е точно такава, каквато я виждат и чувстват сетивата ни: Земята е в съвършен покой, а Слънцето, Луната и звездите се движат закономерно в съвършено прецизна периодичност по Небосвода, което би било невъзможно, ако Земята извършваше описваните от Масонската наука въртящи се елиптични и постъпателни движения с невъобразими за Човешкия ум скорости из предполагаемия безкрай на „Галактиката”.

 

Още през ХVІ-ти век, Тихо Брахе (Tycho Brahe) доказва, че паралакс не съществува, заради което е отровен с живак от ученика си Кеплер – Масон, проповядващ Хелиоцентризма. Измерваният уж невероятно точно от съвременната наука в модерните Масонски обсерватории паралакс е толкова безкрайно малко число, че е в рамките на статистическата грешка. Например, паралаксът на Проксима, Центурий – най-близката до Слънцето звезда, е 0,76 от дъговата секунда. През 1838 година, Масонските учени за първи път „измерват” паралакса на Звезда 61 от Лебед и той е 0,31 част от дъговата секунда или 1 / 11613 част от дъговия градус! Чудно, как през 1838 година са имали компютърната техника да измерят една единадесетхиляди шестотин и тринадесета част от градуса!!!! И не е ли това началото на Масонските „астрономически” мистификации! Съвременните учени-Масони твърдят, че вече измерват паралакс от милионни части от дъговата секунда! Това, естествено, никой освен тях самите не може да провери, тъй като тяхната „апаратура” никъде не е достъпна за обикновения Човек и той трябва отново да се довери на „честната” им дума!

 

Нека пак, докато четем тези редове, се замислим, дали България се върти с бясната скорост от 1300 км/ч в Източна посока, докато мъничкото врабче, кацнало на отсрещното дърво, прехвръква от клон на клон в Западна посока, а не бива отнесено от ураганния вятър??!!

 

Някои веднага ще възроптаят: „Но нали имаме ракети, совалки, Международна космическа станция, които обикалят „планетата”!?”

 

Важно е да се каже, че НАСА и всички други Космически агенции са Масонски активни мероприятия за пълна заблуда на Човечеството. Всичките „астронавти-космонавти-тайконавти” са Масони и, както всички останали Масони по Света, са положили кръвен обет за мълчание до смъртта си, като нарушаването му ще доведе до гибелта на техни близки и любими.

 

Принципът, залегнал в основата на реактивната и ракетната техника, е Третият Закон на Нютон, който гласи: Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие”. Това означава, че е абсолютно необходимо наличието на веществена среда, като въздух, вода или друга такава, за да има от какво да се оттласне реактивният двигател. Тези двигатели извършват постъпателни движения, само защото изхвърляните от тях с голяма скорост газове в определена посока оказват налягане върху частиците от средата, в която се намират (въздух или вода) и тези частици ги изтласкват в противоположната посока. Следователно, във вакуум реактивният двигател – самото име обяснява принципа му на действие, би бил напълно безполезен, понеже там няма частици, с които да взаимодейства. Гореизложените факти лесно се доказват, просто като разгледаме снимки или видео-материали на изстрелване на ракети. Ракетите винаги описват параболична траектория, която винаги ги отвежда отново на повърхността на Земята, а не в някакъв измислен „космос“.
 
0302.Ракетите не излитат в космоса - Плоската Земя - СТАМАТ
0302.Ракетите не излитат в космоса – Плоската Земя – СТАМАТ
 
Земята е плоска и ракетите не отлитат в космоса – видео на автора.

 

 
 
 
Следящият ежедневно новините по дезинформационните канали на Масонските масмултимедии ум, обаче, веднага би възнегодувал: „Ами, снимките на „планетата” от космоса?! Ами, 24-часовия телевизионен канал на НАСА, постоянно отразяващ дейностите в космоса??!!”

 

Тези, които са се занимавали с Фотошоп или CGI (компютърно генерирани изображения) програми като „Maya”, например, биха останали твърде скептични, ако ги попитат дали снимки или видео-материали са доказателство, че нещо в действителност се случва. Онези, които нямат никакво понятие, как работят съвременните високо-технологични устройства за видео-монтаж, не знаят какво представляват сините или зелените екрани и други подобни приспособления, нека просто гледат филма „Гравитация” със Сандра Бълок и да преценят, дали могат да различат кадрите от филма от което и да е видео на НАСА. Степента на индоктриниране, до която е доведено Човечеството, ясно личи от следния достоверен случай. На прескоференцията при представянето на филма „Гравитация”, режисьорът му Алфонсо Куарон бил попитан от журналист, колко време е пребивавал на Международната Космическа Станция, заедно с екипа си,за да заснеме филма?! Накратко казано, всички снимки и видео-материали на НАСА, представящи космоса, са фалшификации, направени с Фотошоп, CGI-програми, зелени екрани, колани имитиращи състояния на безтегловност, Zero-G самолети и постановки в Лабораторията за Неутрална Плаваемост на НАСА в Хюстън, „Звездното градче” в Русия или „Космическите” центрове в Китай и Япония. Това много лесно се установява от набитото око на професионалистите, които през последните години заливат You Tube със съвършено направени опровержения на мнимите „разходки из космоса“ и разкриват до дъно измамата.

 

От друга страна, всички древни Духовни манускрипти, описват по сходен начин създаването на Вселената, на живите същества и на Човека, на основата на почти идентична космогония. Древното Санскритско езотерично откровение „Шримад Бхагаватам” предлага най-точните космологични и космогонични знания, като дава подробни сведения за безбройните Светове, всеки от които се съдържа в сферична обвивка от пластове елементална материя, определящи границата между Земния – ежедневен Свят, и Трансценденталния – Божествен или Духовен безкраен и вечен Свят. Пространството вътре в сферата се нарича БрахмандаЯйцето на Брахма или Космическото яйце и символизира манифестирания Космос – Вселената. Земният диск – Бху-мандала, който ние обитаваме, се намира на Екваториалната равнина вътре в сферата и я разделя на горна половина – Небесните Селения, и долна половина – Подземното царство, изпълнени с амниотични, или околоплодни, води. Оста в сферата, перпендикулярна на Земния диск, се нарича Меруданда – по името на планината Меру в центъра на Земния диск. Тя определя пътя на комплекса Дух-Душа през Седемте Селения нагоре при възнесение или надолу при инкарниране, както и символизира Седемте чакри и Кундалини, като едновременно с това представлява и оста, дефинирана чрез мисленото свързване на Северния полюс с Полярната звезда, около която се въртят Слънцето, Луната, планетите и звездите над Плоската Земя.

 

Подобно на Бху-мандала и Меруданда, в мита за Атлантида откриваме Плоската Земя, в центъра на която е Дървото на Живота със змия увита около ствола му. В мита за Атлас, той поддържа върху плещити си Земята, изобразена в древните графики като плосък диск, докато Седемте му дъщери, или Седемте чакри, или Седемте планети, пазят и танцуват около Дървото на Живота – Кундалини.
Описание на непосредствената ни Вселена в Юдео-Християнската литература - Плоската Земя - СТАМАТ
Описание на непосредствената ни Вселена в Юдео-Християнската литература – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
В Юдео-Християнската и апокрифната литература Вселената е описана по следният начин: Земята е плоска, дискообразна и се намира на Екваториалната равнина вътре в сфера, като я разделя на горна и долна половина, поддържана е от Устоите или Стълбовете на Земята, а отгоре е Небесната Твърд – Небосвода или Купола, със своите Врати и прозорци, на която се намират Светилата – Слънцето, Луната и звездите. Небесната Твърд разделя водите на Сътворението на две: Води над Твърдта и води под Небосвода – моретата. Над Твърдта се намират Небесата или Небесните Селения, а над тях е Небето на Небесата, или Третото Небе, или на други места Седмото Небе – Обиталище на Върховната Божествена ЛичностБог-Създател. Небесните порти водят към Небесните Селения. Дървото на Живота се намира в центъра на Едем, което значи Блаженство, а под Земния диск се намират Преизподнята, или Адът, и Голямата бездна.

 

Това алегорично описание на Света с точност се поддържа от над 600 различни древни култури: Шумерската, Вавилонската, Асирийската, Финикийската, Египетската, Догоните, Маите, Инките, Навахо, Шипибо в Перу, Варао в делтата на река Ориноко, Норвежката, Камбоджанската, Корейската, Китайската и много други. Естествено, според съвременната „наука”, това са варварски и дивашки възгледи на пещерняци и не заслужават никакво внимание!

 

Символът на Космическото яйце можем да открием и в архитектурата на храмовете по Света. Всички синагоги, черкви, джамии, Хиндуистки и други Източни храмове имат куполи, символизиращи Небесния Свод. Поклонникът, влизащ в храма, първо се изкачва по стъпала, символизиращи Духовната еволюция, чрез многократни въплощения на Човешкото същество до издигането му на настоящето ниво на съществувание от по-ниските „подземни” нива. След това, поклонникът върви по равния храмов под, символизиращ Плоската Земя в материалния Свят, като над него се намира Небесната Твърд със закачени физическите светила – полилей или свещници, тоест Слънцето, Луната и звездите, а над тях са фреските, изобразяващи висшите Божествени Селения, като централната част на купола представя Селенията на Върховния Бог.

 

Върху куполите на храмовете винаги се издига символът на Твореца за определената религия: кръст, полумесец или друг символ, за да покаже, че Творецът е извън своето Творение, тоест извън погледа на поклонника вътре в храма, като същевременно остава свързан завинаги с него. Явно е, че „подземният” Свят е символизиран от подземията на храмовете, които в Европа остават завинаги печално известни със занданите на Инквизицията. Символичното значение на разрушаването на храмовете при поробването на определен народ или при смяна на обществено-политическата структура е дълбоко свързано с налагането на коренна промяна в социумното статукво, народопсихологията и Светогледа на поробените.

 

Друг символ на Космическото яйце е „държавата“ – регалия, която суверенният Монарх държи в лявата си ръка. Дезинформацията по Ционистките Масонски масмултимедии поддържа тезата, че регалията държава символизира кълбовидността на Земята, която уж била известна на Монарсите още от древни времена. Това е напълно шизофренично твърдение, тъй като от древността, чак до преди два-три века, в зависимост от Държавата  както Монарсите, така и Църквата, от която са короновани, винаги са поддържали парадигмата на Плоската Земя. Следователно, с увереност може да се твърди, че регалията държава символизира Космическото яйце на манифестираното Творение, вътре в което е Земният диск, който обитаваме, а НЕ Е ТОПКА, по повърхността на която ходим.

 

0304.Царствени регалии -держава - регалия Плоската Земя - СТАМАТ
0304.Царствени регалии -держава – регалия Плоската Земя – СТАМАТ

 

На снимката са представени регалиите, тоест символите на Монархическата власт: ключ, скиптър, меч, корона и държава (держава). Държавата представлява златна сфера, инкрустирана със скъпоценни камъни, която в Християнски времена е увенчана с кръст. Думата произлиза от Църковнославянския глагол „дьржа”, който означава „държа, владея“.

 

И, ако търсещият Истината не се разколебае от абсолютното несъответствие между гореизложените факти и „препродаваните знания“ по време на целия му живот от Образователната система и от масмултимедиите, той би трябвало да си зададе въпроса кои са индивидите измамници и по какъв начин е осъществена великата „вселенска” лъжа.

 

Злодеянието, което Масонските учени-материалисти извършиха срещу Човечеството, е покушение срещу светая-светих, срещу Душата и срещу Създателя вътре в нас. От хилядолетия Духовните учители проповядват, че Човек е създаден от Творецът-Творение като вечно и безсмъртно същество, въплотяващо се от тяло в тяло в кармичната зависимост на Самсаара и е Венецът на живите същества. Мъдреците учат, че Човек се въплощава на тази Плоска Земя с определена цел, а именно Духовното усъвършенстване, и е длъжен да гледа на дадения му живот сериозно, за да постигне Освобождение от Самсаара – колелото от последователни инкарнации. Древното знание достоверно свидетелства, че Земята е дисковидна и непоклатима и е предпазена от Купол, най-вероятно енергиен, за да няма влияния върху събитията, както отвън, така и отвътре.

 

Масонските учени-материалисти, обаче, говорейки на своя символен език, учат ежедневно всички деца на нашата Плоска Земя, че те са напълно бездуховен механично-химически сбор от клетки и дори чуствата: възхита, любов и копнеж, са чисто химически реакции, също както в стъклена епруветка. Те поучават, че Човекът е плод на невероятна и неправдопободна случайност и последица от случайно възникнали безжизнени химически реакции, създали живот в първичния океан върху една безспирно въртяща се скална топка в безкрайния и безжизнен, и безцелен, и бездуховен космос. Нима е възможна по-безрадостна, по-мрачна, по-тъжна, по-безсмислена, по-безперспективна и по-разочароваща реалност от гореописаната!? И именно това е целта, която преследват Масонските учени, обслужващи интересите на Илюминатския Елит, а именно, създаването на объркани, депресирани и разочаровани от безнадеждната си участ био-аутоматони, работещи безропотно от 8 до 5 часа, пет дни в седмицата, като през другите два дни заглушават стоновете от детските си мечти с тонове бира и спирт. Или, както казва печално известният Дж. Д. Рокфелер: „Не искам нация от мислители – искам нация от работници”.

 

А как, всъщност, се осъществява поробването на Човека?

 

Чрез децата! Давайки на децата своя символен език на измамната си, безнравствена и бездуховна „наука и култура”, Илюминатите ги откъсват от родовите корени и ги правят роби на своите прищевки, по същия начин, както се поробва народ, загубил война. Във всяка детска градина и във всяко училище се намират десетки Земни топки, измислени „динозаври” и „космически кораби” – символи на безцелното и бездуховно лутане в безбрежния космос, създаден от фалшивата парадигма на властващия Елит. Индоктринирането на децата, още в първите години от живота им, с несъществуващи измислици и лъжи, е сигурна предпоставка за напълното им поробване от лъжовната парадигма на материализма. И както споменах по-горе, замяната на думата „просвета” с думата „образование”никак не е случайна и говори за умишлено насаждане, дори на подсъзнателно ниво, на Материалистическо-Масонската-Илюминатска идея за равнопоставеност и равноценност между Човека и неговия Създател.

 

Каква огромна измама!

 

 
 

 

 

 СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!
 
9-ти Януари 2016 година
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *