Виртуалната услуга еднодневен абонамент

10,00 лв.

Еднократна вноска, позволяваща достъпването на пълното потребителско съдържание на уебсайта за 24 часа.

Описание

Еднодневен-абонамент за уебсайта Плоската Земя - СТАМАТ

 

Виртуалната услуга еднодневен абонамент Ви осигурява неограничен достъп за 24 часа до всички сегашни потребителски ресурси на уебсайта, които включват: „Книга Първа„, „Втора Зететична Книга„, „Речникът на Освобождението„, „Видео доказателства“ и „4K и HD изображения„!

При закупуване на Виртуалната Услуга непременно чекнете опцията Регистрация на профил в сайта?, намираща се на страницата Поръчка, за да може автоматично да се генерира Потребителско име и Парола, които впоследствие ще Ви бъдат изпратени на Вашия имейл!

 


Виртуалната услуга еднодневен абонамент отваря

КНИГА ПЪРВА

Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството, или Зететичните изследвания на СТАМАТ

Книгата „Истината за Плоската Земя“ е първият Зететичен трактат в Българската литература. Темите присъстващи в нея са неизвестни и чужди на съвременния Българин, тъй като неговият живот преминава под диктовката на масмултимедийните лъжи. И въпреки че фактите, данните и доказателствата, изложени в Книга Първа, са толкова очебийни и подразбиращи се от само себе си за логически разсъждаващия Човек, то днешните цивилизовани така здраво са се окопали в лъжовността на Хелиоцентризма, че с всички средства отказват да погледнат Истината в очите! Затова, структурата на размислите, относно изследванията, както и разсъжденията, изводите и умозаключенията, до които еднозначно и недвусмислено се достига в Зететичния трактат, изискват твърде безпристрастен и Освободен ум. В „Истината за Плоската Земя“ неизменно се следват законите на Логиката на основата на широк и необременен Мироглед. В Книгата неподправената Душа и искрено възторженото Сърце са възлюбили целия живот и всяка Твар. А словесността се извисява над дребнавата прагматичност и суетата на лъжовния социум.
Но все пак тази книга не е някоя високопарна тренировка на университетската ученост и енциклопедичната назубреност. Тъкмо напротив. В нея няма да откриете почти нищо от онова, на което са Ви научили блюстителите на „Образователната система“. Нито от онова, което ежечасно, всеки ден и през всичките Ви години сте слушали и гледали по масмултимасмедиите. Нито пък от прочетеното в книги, вестници и списания. Но, въпреки това, ако се вгледате дълбоко, дълбоко в Душата си, Вие ще откриете всичките знания и Истини, изложени на нейните страници.

Книгата е структурирана в Дванадесет Зететични изследвания, написани от автора, и от шест допълнителни статии и студии, преведени от автора от Английски език. Тя се състои от 163 хиляди думи, изписани върху 444 страници формат А4, както и от около 400 изображения!

 


Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството, или Зететичните изследвания на СТАМАТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Встъпителни слова

Изследване Първо: Езотерични съновидения

Изследване Второ: За Лъжата, Робството и Освобождението

Изследване Трето: Как Човечеството бе поробено

 • Системата на Образованието
 • Съвременната наука и Плоската Земя

Изследване Четвърто: Закона за Перспективата, или Как работи Човешкото око

 • Хоризонтът и сферата
 • Перспективата върху плоски повърхности
 • Тайната на Човешкото зрение
 • Как се появяват хоризонтът и убежната точка
 • Полярна азимутална равноотдалечена проекция

Изследване Пето: Заслепени от науката

Изследване Шесто: НАСА – CGI-измами, Зиро-Джи самолети, басейни и акробатика

 • Измамата „Ератостен”
 • Прилагане на компютърните технологии за заблуда и измама
 • Какво представляват Зиро-Джи самолетите
 • Лабораторията за Неутрална Плаваемост на НАСА в Хюстън
 • Измамата за съществуването на „космически полети”
 • Криптокрацията – Тайните Властващи

Изследване Седмо: Християнството и Плоската Земя

 • Плоската Земя в Народната мъдрст
 • Сътворението в Библията
 • Библейски доказателства за Плоската Земя
 • Cui bono – В чия полза

Изследване Осмо: Месото – желаната отрова в менюто на цивилизования Човек

 • Здравето на Нацията
 • Когнитивният дисонанс
 • Човекът не е хищник!
 • Психологическа и Душевна цел на месоядството
 • За вегетарианството и веганизма от Древността до днес

Изследване Девето: Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз

 • Окултната семантика на словесността
 • Двусмислието поражда когнитивния дисонанс
 • Манипулативната пропаганда – методът на Криптокрацията

Изследване Десето: Зететика и Теория, Зететичен метод и Теоретичен метод

 • Пробуждането на Човечеството
 • Истинната Зететика срещу измамната теория
 • Откъс от „Земя, не кълбо!“ на Д-р Самюел Роуботъм

Изследване Единадесето: Плоската Земя – най-висшето Знание в съвременния Свят

 • Картата
 • Зететични въпроси
 • Истината за формата на нашата непосредствена Вселена
 • Масонът Адмирал Бърд и Небесната Твърд
 • Затварянето на морската шир – Антарктическият Договор
 • Наказвани изследователи
 • Значение и смисъл на термина „Правителство“
 • Разкритията на Уилям „Бил“ Купър
 • Умственият контрол и пророческото програмиране – същност на Холивудизма
 • Отклоняване на Човеците от Истината, чрез измамата за междузвездните ракетни пътувания
 • Предупреждения на разкайващи се окултисти и Масони за настъпването на Новия Световен Ред
 • Докладът от Желязната планина“ и насаждането на „Културата на войната“ – заключителен етап в поробването на Човечеството

Изследване Дванадесето: Действителният Свят, в който живеем, и Истинският Аз

 • Григорианският календар и Астро-теологията
 • Държавните и религиозни институции и религията „Съвременна наука
 • Слънцепоклонничеството и открадването на древните Божества, езотеричните празници и окултните обичаи от институциалното Християнство
 • Действителният Свят – Империята на Трите Града
 • Поробените Народи
 • Четирите Закона на Твореца-Творение
 • Чакри, нади и Енергии в Седемте тела на Човешкото същество
 • Храната – изворът на живота, здравето, щастието и дълголетието
 • Освобождаващо Трансцендентално Отключване на Истината

 

ПРЕВОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

 

І.„Как Стенли Кубрик фалшифицирал прилуняванията на Аполо“, Джей Уайднър

ІІ.„Двеста Доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!“, Ерик Дубей

ІІІ.„Еволюцията е лъжа – Разумният замисъл е истината!“, Ерик Дубей

ІV.„Измамата за динозаврите – динозаврите никога не са съществували!“, Ерик Дубей

V.„Маймуночовекът никога не е съществувал!“, Ерик Дубей

VІ.„Небеса и Земя“, Гебриел Онриет

Предговор

 • Относно отсъствието на въртене на Земята около Слънцето и за съществуването на летен и зимен поток на Космическото дихание
 • Относно факта, че Земята не се върти около себе си, и за съществуването на дневен и нощен поток на Космическото дихание
 • Относно въртенето на планетите около Земята, а не около Слънцето
 • Относно твърдия Небесен Купол
 • За нематериалното естество на планетните дискове
 • За въздействието на Небесния Свод и за космическите лъчи
 • Относно дефектите на проекцията, летящите дискове и дъгата
 • За фазите на Луната и затъмненията
 • Относно звездите
 • Относно прецесията на Равноденствената точка
 • За образуването и възрастта на Земята
 • Относно функцията на Земята във Вселената и за вулканичните изригвания и земетресенията
 • Дали Земята е Сърцето на гигантски Човек-Свят?

Виртуалната услуга еднодневен абонамент отваря

ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА

Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество

 

Втора Зететична Книга продължава изследванията, започнати в Книга Първа, като ги извисява на ненадминато за Българската литература Духовно и Философско ниво. Тя представлява пробуждащ Духовността Зететичен Трансцендентален Философско-исторически трактат и съдържа изчерпателен справочник на методите за измама и контрол, внедрени в Обществата от Илюминатската върхушка. Тя е същевременно и Алманах на Родословието на Световния Заговор, прикрил Истината за Плоската Земя, Небесната Твърд и Вечното ни Същество, еманирани от Твореца-Творение!

Втора Зететична Книга е Истината за Световния Заговор и за Великата Космическа Измама в имена и факти, числа и дати! В Глава Първа авторът подробно излага Истината за вечната Трансцендентална същност на Човешката фина телесност, в Глава Трета той описва Матрицата на Цивилизованото робство, пленила в смъртен захват физикалността и Психиката на погълнатите от масмултимедиите, в Глава Седма и Глава Единадесета нахвърля в общи краски индоктринационните методи, използвани от Образователната система, Културата и Изкуствата, за да привържат Човешкото същество във всяка една възраст все по-здраво към бездуховната и бездушна Хелиоцентрична парадигма. Глава Дванадесета е обобщение на цялото Знание като е изложена мъдростта, че всеки индивид, когато изчисти сетивата, Сърцето и Душата си, изтривайки измислиците на Илюминатската парадигма, веднага съживява пряката си връзка със Създателя и навлиза във вечно щастие!

Втора Зететична Книга развива 66 Теми, структурирани в Дванадесет глави, и включва още 6 допълнителни авторови публикации. Тя се състои от 193 хиляди думи, изписани върху 470 страници формат А4, както и от около 140 колажа оригинално направени на 4К резолюция! 


Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество

Съдържание:

Въвеждащи мисли

Глава Първа: Отзиви за Книга Първа и същностни пояснения

 • Тема І-ва: Изводи от разпространението на Книга Първа
 • Тема ІІ-ра: Трансценденталната Космогония
 • Тема ІІІ-та: Въплотяването на комплекса Дух-Душа – Джива
 • Тема ІV-та: Животните не са създадени, за да бъдат изяждани от Човеците!
 • Тема V-та: Животновъдството – най-големият замърсител и опустошител в Света!
 • Тема VІ-та: Месоядството съсипва Човешкото здраве и вреди на Икономиката
 • Тема VІІ-ма: Духовното престъпление на месоядците

Глава Втора: Авторовото Духовно-Трансцендентално пътуване към Истината

 • Тема VІІІ-ма: Академик Никола Маринов Николов огласи Световния Заговор на Български език
 • Тема ІХ-та: Истината за Човека и Света в творчеството на Кастанеда
 • Тема Х-та: Операцията под фалшив флаг „11-ти Септември 2001
 • Тема ХІ-та: Двете Раси на Човечеството
 • Тема ХІІ-та: Психиатрията в служба на Световния Заговор
 • Тема ХІІІ-та: 2012-та година – окончателно скъсване с лъжовната парадигма

Глава Трета:Извън Матрицата на Цивилизованото робство на Егрегорния слой

 • Тема ХІV-та: Цивилизационната пирамидална Матрица
 • Тема ХV-та: Егрегор – същинско Трансцендентално определение
 • Тема ХVІ-та: Нравствени и Духовни ползи от Свободата

Глава Четвърта: Бездуховната религиозност – затворът в Робството

 • Тема ХVІІ-та: Метод на правилната Религия и Спасението
 • Тема ХVІІІ-та: Сакралните алегории в Библията

Глава Пета: Ционизмът – претворяване на Хегеловата диалектика

 • Тема ХІХ-та: Методика на Социално-политическото инжениране
 • Тема ХХ-та: Границите на Еврейската Държава са установени в Тора и Библията
 • Тема ХХІ-ва: Юдаизмът определя племенната идентичност на Световното Еврейство
 • Тема ХХІІ-ра: Хазарският Каганат – Родината на Ашкенази Евреите
 • Тема ХХІІІ-та: Кралската „Декларация на Балфур
 • Тема ХХІV-та: Създаване на Ционистките организации
 • Тема ХХV-та: Масонството – основата на Ционизма
 • Тема ХХVІ-та: Значение на концепцията Машиах в Юдаизма
 • Тема ХХVІІ-ма: Крипто-евреите „Дьонме“ и краят на Османската Империя
 • Тема ХХVІІІ-ма: „Протоколите на Ционските Мъдреци“ – план-конспект за завладяване на Човечеството
 • Тема ХХІХ-та: Съвременното лице на Израел
 • Тема ХХХ-та: Синтезът

Глава Шеста: Масонската Религия – Духовната платформа на Пирамидата на Световния Контрол

 • Тема ХХХІ-ва: Пирамидата на Световния Контрол
 • Тема ХХХІІ-ра: Интернационалният Банков Тръст в служба на Криптокрацията
 • Тема ХХХІІІ-та: Начало на съвременните Тайни разузнавателни служби
 • Тема ХХХІV-та: Корените на Масонството
 • Тема ХХХV-та: Политическият сеир-панаирджийски гювендилък
 • Тема ХХХVІ-та: Сър Франсис Бейкън – геният на Мрака в Елизабетинската Епоха

Глава Седма: Манипулиране на Личността чрез Литературата и Изкуствата

 • Тема ХХХVІІ-ма: Убийствата на Капитан Морган и Едгар Алън По и Активното мероприятие „Очерняне на личността
 • Тема ХХХVІІІ-ма: Програми за Психичен (умствен) и поведенчески контрол
 • Тема ХХХІХ-та: Масонът Сър Артър Конан Дойл – разпространител на програмите на Криптокрацията
 • Тема ХL-та: Масонът Иън Флеминг и Адлеровата Индивидуална Психология в Холивудизма

Глава Осма: Виртуалният Континуум

 • Тема ХLІ-ва: Спектър на Смесената реалност
 • Тема ХLІІ-ра: Бионични импланти и Хаптична технология
 • Тема ХLІІІ-та: Интерфейсът мозък-компютър е създаден от DARPA
 • Тема ХLІV-та: Разклоняване на усилията на DARPA и в частния сектор
 • Тема ХLV-та: Метод за Психологическа диверсия „Доброто или лошото ченге

Глава Девета: Фейсбук и другите социални мрежи – Активни мероприятия на Тайните служби

 • Тема ХLVІ-та: Доброволните пленници на Социалните мрежи
 • Тема ХLVІІ-ма: Приказки от 1001 Масонски и Илюминатски нощи
 • Тема ХLVІІІ-ма: Истинската самоличност на Марк Зукърбърг
 • Тема ХLІХ-та: ЦРУ финансирало „Фейсбук“ чрез Питър Тийл и „In-Q-Tel“
 • Тема L-та: Социалните мрежи и Политическото властване върху Човечеството

Глава Десета: Исторически доказателства за Плоската Земя

 • Тема LІ-ва: Айнщайновата Теория на относителността – налудна Масонска фантасмагория с демонични Социални последствия
 • Тема LІІ-ра: Аеронавтите свидетелстват за Плоската Земя
 • Тема LІІІ-та: Опровержение на лъжите на Хелиоцентризма

Глава Единадесета: Последователност на Космическата измама, CGI и Обогатена реалност на борда на псевдо-Космическата Станция

 • Тема LІV-та: Демоничният символизъм в Световната развлекателна индустрия
 • Тема LV-та: Масонът 33°степен Уолт Дисни – създателят на Световния Детски Индоктринационен Център
 • Тема LVІ-та: Наслояване на Окултизъм в обработеното устно Народно творчество
 • Тема LVІІ-ма: Пророческото програмиране в продукциите на Дисниленд и Холивуд
 • Тема LVІІІ-ма: Оптичната мрежа пренася 99% от Световните комуникации и Интернет
 • Тема LІХ-та: Активното мероприятие „сателити
 • Тема LХ-та: Създаване на Илюминатската шоу-програма „Пилотирани ракетни полети в открития Космос
 • Тема LХІ-ва: „Международната Космическа Станция“ – представление, използващо Обогатена реалност

Глава Дванадесета: Постхуманизмът – безславният край на Човечеството

 • Тема LХІІ-ра: Масонството и Ционизмът в Руската Империя и в България
 • Тема LХІІІ-та: Родословие на Комунистическия Ционизъм
 • Тема LХІV-та: Еврейската Октомврийска Социалистическа революция и Сектата на скопците
 • Тема LХV-та: Постхуманизмът – Световният Суперинтелект, управляван от Нисшия Астрал
 • Тема LХVІ-та: Съживяване на връзката с Твореца-Творение

 

ПЕРИОДИЧНА ПУБЛИЦИСТИКА:

І. От какво се страхува Фейсбук

ІІ. Плоската Земя по Холандската телевизия

ІІІ. Музиката на Освобождението

ІV. Измамата на Илон Мъск

V. Тениските за Плоската Земя на СТАМАТ, или призив за събуждане на Българската художествено-творческа интелигенция

VІ. За Българите и Българщината, или „Поради что се срамуваш да се наречеш Българин…


 

Виртуалната услуга еднодневен абонамент отваря

„Речникът на Освобождението“

Речникът на Освобождението се състои от дефинициите, определящи Истинната парадигма на Действителния Свят. Всеки от нас, още от ранно детство, бива индоктриниран в лъжовната парадигма, налагана от Криптокрацията. Атеистично-материалистическият Хелиоцентризъм е най-върховната измама, хвърлена като ярем върху Човешкия род. Той е неотменимото статукво на Цивилизацията, проповядвано от амвона на Образователната система. Масонските масмултимедии разпръскват навсякъде демонизма на Хелиоцентристката заблуда и покваряват Душите още в младостта им. А възрастните “цивилизовани” с опустошени от бездуховност и безбожност Сърца раздират с насилие, злоба, ненавист и страх Обществата. Това е и целта на Илюминатската върхушка: с лъжи и заблуди Човеците да бъдат държани в подчинение в рамките на Държавите-Корпорации.

Виртуалната услуга пожизнен абонамент ще отвори за Вас „Речникът на Освобождението„, който ще Ви е насъщно нужен, ако поистина сте възнамерили и неотклонно и дръзко вървите по пътя на своето Пробуждане! Веднъж дръзнал да тръгне по пътя на Осъзнаването, всеки Пробуждащ се има нужда от разяснителни и помощни средства – ориентири в мрака на бездуховността. Тези помагала трябва да го насочват като фарове в трудния му път през океана от невежество, изливащ се по масмултимедиите.

Такива пътеводни светлини ще бъдат за Пробуждащия се понятията и фразите, които се съдържат в този Речник. Тези понятия непрекъснато ще се увеличават с напредването в Духовното поприще. И уважаемият Читател, ако неотклонно следва Светлия път, все повече ще се отдалечава от мрака на ежедневната битийност. А на мястото на мрака ще се зададе Зората на Новия Ден на Човечеството – Денят на Свободата!


 

Виртуалната услуга еднодневен абонамент отваря

„Видео доказателства“

 

Безбройните видео доказателства, заснети от смелите поддръжници на Истината за Плоската Земя, с помощта на най-съвременна фотографска и видео техника, се явяват всепобеждаващо интелектуално оръжие срещу лъжите на Атеистичните Хелиоцентрици. Действителният равен хоризонт на нивото на погледа и абсолютната неподвижност на Земната повърхност, визуално документирани от Освободените Човеци из цял Свят могат да послужат като първа стъпка в пробуждането на осъзналите Илюминатската робия.


 

Виртуалната услуга еднодневен абонамент отваря

„4K и HD изображения“ – силата на образността

 

Без уговорки, обаче, второто по мощ Изкуство след езиковото майсторство е Художествената изобразителност. В последните сто години Изобразителното изкуство напредна невъобразимо много и още повече се разкраси от киното и впоследствие от аудио-визуалните и компютърно генерираните изображения.

Повече от 80% от информацията и знанията си съвременникът черпи от аудио-визуалните масмултимедии. Това означава, че ние, заелите място в първите редици на Пробуждането на Човечеството, сме длъжни да представяме нагледно Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството.

За подсилване и онагледяване на Зететичните си изследвания авторът е избрал колажа. Компютърните технологии, макар и замислени от Криптокрацията с цел да ни поробят напълно, имат и една отворена задна врата. Онези от Пробуждащите се, които са способни да я използват могат да “яхнат” и укротят звяра, който поначало е създаден, за да изяде децата им.

Впрегнало технологиите за Демоничните си цели, Масонството разпространява Хелиоцентричната лъжа, посредством фалшифицирани с Фотошоп и CGI изображения. Ние, от своя страна, трябва да използваме компютърните програми, за да доведем Истинното Познание до очите и ушите на всички Пробуждащи се.

Следователно, Фотошоп и другите професионални програми за обработка на растерна графика и видео трябва да бъдат използвани от Пробудените. С тяхна помощ те са длъжни да разпространяват Истината за Плоската Земя и да посочват робското положение на Човека.

Допълнителна информация

Еднодневен срок

срок, 24 часа

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.