Вход в Трансценденталното Зететично
виртуално владение Плоската Земя

Всички Вселенски Проявления във всичките Духовни измерения, или Плътности Съзнание, еманирани от Творецът-Творение, тоест, всички Вселени, различаващи се или подобни на нашата непосредствена Вселена, състояща се от диска на Плоската Земя, Небесния Купол, който я покрива и предпазва, и Небесните Светила, намиращи се под Небосвода, представляващи електро-матнитни етерно-вибрационни манифестации на Трансцендентални енергии отвъд Небесната Твърд, както и всички минали и бъдещи въплощения на всяко едно същество, което ги обитава, съществуват едновременно и винаги, извън времето. От гледна точка, обаче, на себеосъзнатите същности, които ги обитават, те се проявяват като три-, или повече, -измерно материално пространство, в зависимост от Духовното измерение, подвластно на времеви промени.