За автора на Трансценденталното Зететично
виртуално владение Плоската Земя

Стамен Георгиев СТАМАТ, авторът на уебсайта и на Уникалните Книги, е роден в средата на 60-те години на ХХ-ти век. Дошъл е на този Свят под знака на Рибите във фамилия на учители и електротехници. Той завършва престижна гимназия с отличен успех. След казармата изкарва прехраната си на разнообразни професионални поприща. През по-голямата част от живота си пребивава в един от основните промишлени центрове на България. От началото на предходното десетилетие, семейството му живее в малко селце и се радва на  спокойствието и чистия въздух.


Stamen Georgiev STAMAT, the author of the website and the Unique Books, was born in the mid-1960-s. He came into this World under the sign of Pisces in a family of teachers and electricians. He graduated from a prestigious high school with an excellent. After the Army he earned his living in a variety of professional careers. During most of his life he resided in one of the major industrial centers in Bulgaria. From the beginning of the previous decade, his family lives in a small village and enjoys tranquility and fresh air.

Моето Духовно-Трансцендентално пътуване към Аз-Истина-Творец-Творение започна с прочитането на „Сидхарта” в началото на 80-те години, когато бях в девети гимназиален клас и издирвах по антиквариатите преводи на Фройд от 30-те години на миналия век. По него време основно средство за комуникации, сближаване и обмяна на възгледи и знания бяха ежеседмичните Петъчни купони, продължаващи понякога до Неделя по обед. Тогава не беше рядкост, провокиращо седейки на кошчето за боклук в кухничката на Ивона на шестия етаж над старото Американско посолство в центъра на София, заедно с Данчо Калканджиев, да обменяме мисли със стария Бъндарак за Рока и Философията. Беше време на необуздано израстване на свободното мислене у младите Българи, повечето от които после го загърбиха и унижиха, заради пари и Социумен статус.

После, естествено, дойдоха Томас Ман, Хесе, Виан, Кафка и Гинзбърг, които отприщваха все повече и повече бента на въображаемото недоволство срещу измислените от самите Властващи спънки и препятствия към възвисяването на Човека. Съвсем не закъсняха и „По пътя” и „Пътуване към Икстлан”, които, всяка по своему, раздвоиха търсенията на младия непокорен и дерзаещ Освобождение ум, само за да ги обединят след години. Едновременно с това „Библията“, „Бхагавад-Гита“ и „Брахма-сутра“ чертаеха едно възможно измъкване от смъртния захват на Елита, единствено за да се натъкнем на Ницше, издигащ в култ самозванеца суперегоцентрик.

Беше време, когато марката „Yes, Crimson Beatles’ Stones Kiss Maiden Judas Marillion Cream!” значеше много повече от всякакво „Джони” или „Боро”, защото въздействаше на момента и не носеше допълнителни усложнения, а пък и навсякъде имаше достатъчно домашнярка и БТ. А събужданията призори бяха задължително възпявани със „Sunrise” и „July Morning”!

След това дойде казармата и изтрезви нафуканите несъстоятелни надежди, че нещо някъде ще зависи някога от нас – обикновените Човеци. Този първи приземяващ етап от живота е насъщно нужен на всеки младеж, стремящ се да стане Истински самостоятелно мислещ и действащ мъж. Там, в казармата, търсещият разкрепостен ум започва постепенно да проглежда в йерархичната структура на управлението и да осъзнава, че единственото отредено за него място е това на пушечно месо, което в кой да е момент може да бъде хвърлено в пожарищата на войните просто по прищявка на Световните властващи династии.

След няколкогодишната несъстоятелна следказармена веселост и безметежност, обаче, дойде вторият разтърсващ и приземяващ етап от живота ми. В началото на 90-те години Проф. Никола Маринов Николов, почетен Академик на Руската Академия на Науките, се завърна в България и започна да издава книгите си и на роден език, но за тези и за всички останали неща уважаемият Читател ще научи от ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА