VI. Световният Икономически форум – фактическата видима платформа на Световното Правителство на Тиранията на Постхуманизма, или Новия Световен Ред!

Глава-VІ-та-Световният-Икономически-форум

Глава VІ-та:
Световният Икономически форум – фактическата видима платформа на Световното Правителство на Тиранията на Постхуманизма, или Новия Световен Ред

  • Тема ХІІІ-та: Правилата и Законите в Постхуманистичното общество са подробно изложени в уебсайта на СИФ

 

  • Тема ХІV-та: Забрани, правила и норми на поведение за цивилизованите при Постхуманизма

Световният Икономически форум е действителната видима платформа на Световното Правителство на Тиранията на Постхуманизма, колкото и невероятно да звучи това за обикновения Човек! От 1992 година насам, вече 28 години, авторът разпространява знанието кои сили и с какви средства управляват Света, както и разобличава скритите от Обществения поглед заговорнически дела на Тайната Ложа на Илюминатите, наричана също Криптокрация, чиито планове за Световно господство се осъществяват от верните й слуги – Масонските Ложи, Розенкройцерите и всички останали Окултни Ордени и секти на Древните Мистерии.

 

През последните 5 години на бял Свят се появиха и двата обемни Зететични труда: Книга Първа и Втора Зететична Книга, написани и разпространявани от автора, съдържащи есенцията на десетилетните му изследвания върху начините за контрол над Човечеството и робското бъдеще, отредено на всички нас от Господарите на Цивилизацията. За съжаление, изследователите на деянията на Властващите тъмни сили, винаги са били обявявани за „Конспиративни теоретици“ и Обществото е насъсквано от масмултимедийния слугинаж на Илюминатите, не само да ги осмива, но ожесточено да им се противопоставя, за да може поробителският план да бъде скришом инсталиран, без да бъде забелязан от тълпата, изпаднала в транс пред телевизорите и мобилните устройства.

 

Но въпреки всичко, само допреди месец, авторът все още се самозаблуждаваше, че Човечеството има пред себе си поне десетина години, за да провиди действителността през пелената от лъжи, да се осъзнае и да се освободи от капана на подготвяната от столетия демонична робия.

 

Уви! Вече е твърде късно! Тиранията на Постхуманизма, или Новия Световен Ред, вече настъпи, посредством Световният Икономически форум! Най-ужасяващата робия, която въображението може да обрисува е вече факт!

 

И това не го казва някакъв си „Теоретик на Конспирацията“, а това е описано в официалния уебсайт на СВЕТОВНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ и всеки, който има дързостта да влезе и да се абонира за него ще го прочете със собствените си очи!

Оставете коментар