V. Целите, които са поставени пред Активното мероприятие „Коронавирус“

Posthumanism---World-Superintelligence,-governed-by-the-Lower-Astral---Flat-Earth---STAMAT

V. Целите, които са поставени пред Активното мероприятие „Коронавирус“

 

 1. Предизвикване на тотална Световна страхова психоза, която ще отключи най-низките инстинкти у Човеците и, тъй като са безсилни да се противопоставят на Правителствения произвол, те ще намразят, насочат гнева си и ще ожесточат Сърцата си към ближните, инакомислещите и разпространителите на истината за Владетелите на Цивилизацията. По такъв начин Илюминатската клика насъсква цивилизованите един срещу друг, така че те сами да се потискат и насилват, защото тъй или иначе няма достатъчно затвори, в които да заключат всички волни Човеци.
 2. Все по-голямо отчуждение всред децата и младежите, които вече почти не общуват помежду си, без посредничеството на компютри и мобилни устройства. Налагането на носенето на маски, забраните за сближаване, ръкуване, прегръщане и целуване ще нанесат съкрушителен удар върху Психиката на подрастващите и това ще вгорчи Душите им. Поистина, голяма скръб тегне над бъднините ни, тъй като Човещината е навеки погубена…
 3. Окончателно сриване на дребния и малкия бизнес, поради крутите „мерки за безопасност“, въведени от Правителствата. Бизнесът на фалиралите малки фирми, ще бъде погълнат от мегамилиардните Интернационални компании и конгломерати, владяни от подставени лица на Илюминатската върхушка.
 4. Настъпване на невиждан Икономически колапс, поради фалитите и рецесията, който не само ще смаже Стопанствата на малките Държави, като ги тласне да задлъжнеят още повече към Интернационалния Банков Картел, но и ще доведе до коренна промяна на Световния Икономически механизъм.
 5. Въвеждане на електронните пари навсякъде по Света, изцяло заменяйки веществените пари – купюри и монети, които ще бъдат представени пред Обществото като носители на „зарази и вируси“. По такъв начин стоково-паричните отношения ще станат изцяло виртуални, неконтролируеми и подвластни единствено на компютърните програми с Изкуствен Интелект, част от Световния Изкуствен Интелект! Електронните пари, в действителност, не са пари, тъй като не са обвързани по никакъв начин с реалните богатства на конкретната Икономика, а са само кодове в компютърни програми, които могат да бъдат мултиплицирани или анулирани от други компютърни програми, част от Изкуствения Интелект. Мъдрият знае, че всъщност машините винаги грешат повече от Човека, поради това че са бездушни и бездуховни.
 6. Тотално поробване на Личността във всички аспекти от живота й, тъй като отсъствието на веществено богатство, под формата на книжните пари, ще я постави под пълния контрол на Изкуствения Интелект, който ще решава, кога и какви средства ще й отпуска, за да може тя да участва в стоково-паричните отношения. С други думи, краят на парите, каквито ги познаваме днес, ще доведе до край на Свободата на Личността!
 7. Поради масмултимедийната пропагандна кампания по инсталиране на страх в Психичното Фино тяло „Манас“ на всеки цивилизован, той волю-неволю ще бъде накаран да повярва, че е синтезирана „магическа ваксина“, която ще го защити от „Коронавируса“, и той доброволно ще се подложи на задължителните „ваксинации“, които окончателно ще разрушат естествените защитни механизми на физикалността му.
 8. Окончателното поробване на Личността ще настъпи след премахването завинаги на веществените пари и замяната им с електронни. Тогава по време на „ваксинациите“, или след това, ще бъде наложено задължително имплантиране на дистанционно управляем Wi-Fi микрочип в тялото на всеки цивилизован или ще бъде впръскан клъстър нанопроцесори в кръвоносната му система. Софтуерът на чипа или нанопроцесорите ще поддържа следните програмни приложения: първо, дебитна и кредитна сметка, която може да бъде запорирана или изтривана, второ, биография и съдебно досие, трето, медицинско досие, съдържащо данни за здравословното състояние, историята на всички заболявания и ежедневния медикаментозен прием, четвърто, кодове за контрола на достъп до работното място, до жилищния комплекс и до дома, пето, кодове за достъп и управление на превозни средства, както и различни уреди и устройства, и, шесто, GPS-тракер за проследяване на индивида

 

Достатъчно добре документирано е, че ваксините съдържат: тимерозал – органична живачна сол с 50% живак – съдържанието му в тях е над 25,000 пъти над допустимата безопасна доза за питейната вода, формалдехид, алуминиеви фосфати и хидроксиди – десетки и стотици пъти над допустимата доза, и много други химикали, както и мъртви животински клетки и зародишни клетки. Ваксините компроментират естествената имунна стабилност на децата, повишавайки десетократно риска от аутизъм, астма и различни неврологични заболявания, като същевременно с това ги правят жертва на микроорганизми, които иначе биха били съвсем безвредни за тях. Ваксините съдържат генномодифициращи агенти и дори при възрастните водят до стерилитет – пътят, който Илюминатите са разработили, за да намалят Човешкия род до по-лесно управляемата численост от 500,000,000 Души (Georgia Guidestones). Посредством Фондацията на Бил Гейтс, финансираща генетичните лаборатории и компаниите, произвеждащи ваксини, ще бъде нанесен мощен удар върху Човешкия род и той ще бъде поробен завинаги!

 

Планът за „извънземното нашествие“ – последната стъпка към Новия Световен Ред, който Масонът СС-офицер Вернер фон Браун разкрил пред Д-р Керъл Розин и за който разказахме в Изследване Единадесето, може би вече е остарял и няма да се състои. А, поради напредналите биотехнологии и огромния скок към внедряването на Изкуствения Интелект и Виртуалната реалност във всеки аспект от живота ни, той ще бъде заместен от по-ефективните ваксини и имплантирането на микрочипове в телата ни.

 

Сега, ще бъде полезно да припомним на Читателя определението за Комунизъм: Философска, Социална, Политическа, Икономическа идеология и движение, чиято крайна цел е установяване на Комунистическо общество, а именно Социално-икономически ред, структуриран върху идеята за обща собственост върху средствата за производство и липсата на Социални класи, пари и Държава.

 

Е, Държавни граници в Европа вече няма, а когато бъдат премахнати парите и Социални класи няма да има – всички ние, които не сме членове на Тайната Ложа на Илюминатите или нямаме Висши Масонски градуси, ще сме еднакво бедни и подхвърлени на произвола и на „милостта“ на компютрите да решават кога, как и дали въобще да ни дадат пари!

 

На страници 183–184 от Книга Първа четем:

Милтън Уилям Купър (1943–2001) – големият патриот и защитник на Конституционните права на Американските граждани, служи в Стратегическото Въздушно Командване на САЩ до 1965 година, след което е офицер от Венноморското Разузнаване към Щаба на Главнокомандващия Американския Тихоокеански флот – Адмирал Бърнард Клери (Bernard Ambrose Clarey) и излиза в оставка през 1975 година. Между 1970 и 1973 година той, заедно с 38 други висши флотски офицери, бива запознат с документацията за съществуването на таен план, под наименованието „Операция Върховна Власт 12“MAJESTYTWELVE (Меджести туелв), като нивото на достъп било Top Secret (Q) (SCI), с компартментализация „MAJIC“. Терминът, разбира се само за посветените, символизира отдавна замисленото, планирано и осъществявано в наши дни изземване на Върховната Световна власт от група „мъдреци“, предопределени да управляват Света под маската на следовници на подставено лице – „доброжелателен диктатор“, представен на Човечеството като „Месия“. Този „Месия“ ще представлява буфер, или параван, между „мъдреците“ и поробеното и умствено контролирано Човечество и ще бъде направляван задкулисно от „Съвета на мъдреците“ – Световното Правителство, или Новия Световен Ред.

За онези от читателите, които не са наясно какво „светло бъдеще“ ни подготвя Елита, нека го представим накратко. Планът очертава събарянето на съществуващото политико-икономическо статукво и създаването на Единно Световно Социалистическо (Колективистко) Тоталитарно Правителство, а именно общоизвестния на всички Нов Световен Ред. Източникът на този заговор е тайната Ложа на Илюминатите – съществуваща от хилядолетия и която не трябва да се обърква с Масонския „Орден на Баварските Илюминати“, замислен от Ротшилдови и другите банкерски фамилии и създаден по тяхна поръчка от Йохан Адам Вайсхаупт на 1-ви Май 1776 година. Съществуващата от хилядолетия тайна заговорническа организация, дори няма име, за да избегне разследванията, но е наричана от някои Илюминати, а други й дават името от Старогръцки произход Криптокрацияκρυπτός означава скрит, а κράτος – власт, тоест Тайните Властващи. Тя е съставена от най-високите степени на така наречените „Братски ордени“ и тайни Масонски Общества, свързани помежду си чрез кръвна клетва, тайна религия и обещанието за елитен статут на ниво Световно Правителство или на ниво Регионална власт. Тяхната религия е основана върху Еврейската Езотерична Каббала, Луциферианската философия на Теософското общество (Елена Блаватска и котерия) и древния Слънцепоклонически култ. След полагането на кръвната клетва, те вече не са обвързани с никаква друга клетва за вярност и не са лоялни към нито едно Правителство или Народ, освен към тайната си Ложа, не са граждани на нито една Държава, но вече са до смърт свързани с Тайното Световно Правителство.

На страници 416-418 от Втора Зететична Книга четем:

Около 1770 година, Илюминатската династия Ротшилд поръчала на Йезуита крипто-евреин Вайсхаупт написването на осъвременена версия на столетните програмни документи за провеждането на Световна революция, която да събори установената от хилядолетия Монархическа Държавна структура, на мястото на която да установи Нов Световен Ред! На 1-ви Май 1776 година Вайсхаупт бил готов с Програмата и заедно с Господарите си инсталирал Масонската Ложа „Орден на Баварските Илюминати“, която имала за цел разпространяването на Революционния план за действие сред другите Масонски ложи. Седемдесет години по-късно, династията Ротшилд заповядала на крипто-евреина Хиршел Ха-Леви Маркс да доразвие Програмата на Баварските Илюминати, като вмъкне в нея нови точки, продиктувани от прогреса в Обществото и от изнамирането на нови методи за манипулирането му. Авторът смята, че ще бъде от полза да сравним Програмата на Вайсхаупт, изложена през 1776 година, с програмата за Световна Комунистическа революция, писана от 1846 година нататък.

Документите, които Баварската полиция конфискувала от лицата, свързани с „Ордена на Баварските Илюминати“, излагали съвсем ясен план за Революционни действия, който може да бъде синтезиран в следните точки:

 1. Премахване на всички Правителства във всички Държави и създаване на Единно Правителство;
 2. Премахване на правото на наследство;
 3. Премахване на частната собственост;
 4. Премахване на патриотизма и създаване на Интернационализма от вида: всички в Европа сме Европейци, а не Българи, Словаци, Немци или Италианци;
 5. Премахване на семейния живот и родовия дом, тъй като се явяват ядрото, от което произхождат всички Общества;
 6. Премахване на всички съществуващи и установени Религии и налагане върху Човечеството на Луциферианската идеология на Тоталитаризма.

…Може би Читателят би очаквал, че Програмата на Вайсхаупт е по-крайна, но както вижда Комунистическият манифест твърде много я изпреварва като, освен точките на Баварските Илюминати, включва също и пълното разбиване на семейната клетка, посредством задължителната Образователна индоктринация на децата, достигаща днес до невероятно абсурдна продължителност, понякога 20 години, Държавен монопол върху Икономиката и паричното предлагане, както и задължителна трудова повинност за плебса, тоест, за всички онези, които не са от Висшата каста. Това сравнение много изразително показва немислимата за обикновения цивилизован свързаност на Комунизма с Масонството, както и последователността на развитие във времето на Илюминатския план за поробване на Човечеството. Поради твърде мощната масмултимедийна пропаганда, която е установила пълно невежество в онези, които й вярват безпрекословно, авторът би дал още едно неопровержимо доказателство, че планът за Световна Комунистическа революция е спуснат от Тайната Ложа на Илюминатите, за да бъде осъществен от Масонството…

На страници 438-439 от Втора Зететична Книга, авторът пише:

Още преди тридесетина години много от изследователите на Новия Световен Ред предупреждаваха, че неговото окончателно настъпване ще бъде отбелязано, първо, от премахването завинаги на веществените пари и замяната им с електронни и, второ, от повсеместното задължително имплантиране на дистанционно управляем (Wi-Fi) електронен микрочип в тялото на всеки цивилизован. Разкриващите заговора смятат, че софтуерът на този чип ще поддържа следните програмни приложения: първо, дебитна и кредитна сметка, която може да бъде запорирана или изтривана, второ, биография и съдебно досие, трето, медицинско досие, съдържащо данни за здравословното състояние, историята на всички заболявания и ежедневния медикаментозен прием, четвърто, кодове за контрола на достъп до работното място, до жилищния комплекс и до дома, пето, кодове за достъп и управление на превозни средства, както и различни уреди и устройства, и, шесто, GPS-тракер за проследяване на индивида…

…Същинската крайна цел на постепенното въвеждане навсякъде на технологията на Обогатената и Виртуална реалност не може да бъде изпълнена преди да се осъществи сливането на Човешкото тяло с високотехнологичните машини, посредством интерфейса мозък-компютър. Заблудата, че Интелигентните машини ще поведат Човечеството към неописуемо щастие, е гръмогласно проповядвана по всички масмултимедийни канали от Трансхуманистите, споменати в Изследване Девето, за да бъдат прилъгани доверчивите и невежите сами да влязат в капана. Капанът бе хитроумно подготвян от войнстващата Върхушка в продължение на век и половина, за да послужи за пълния контрол върху Човечеството и всъщност постепенно проправи пътя за достигане до Постхуманистичното общество, наричано още Постхуманизъм.

Постхуманизмът е последният етап на Световната Тирания, наречена Нов Световен Ред, при който контрола над Човечеството се поема от Световен Изкуствен Суперинтелект, след като в тялото на всеки цивилизован е имплантиран чип или клъстър от нанопроцесори е инжектиран в кръвта му, посредством които той безжично завинаги е свързан с Изкуствения Суперинтелект и прекарва съществуванието си в транса на постоянна потапяща Виртуална реалност, съдържанието на която е индивидуално определима от кликата на Криптокрацията, подчинена на демоничните същности от Нисшия Астрал.

На страница 446 от Втора Зететична Книга четем:

За трудещите се Елитът очертава съвсем безрадостно бъдеще. Вече много десетилетия наред всяко Човешко същество, появяващо се на бял Свят е яростно атакувано още от първите му часове с огромни дози отровни смеси, наричани „ваксини“, съставени от всевъзможни химикали, мъртви животински клетки, бактерии и вируси. Когато разгледаме Имунизационния календар в България, ще установим, че ужасяващ брой химикали се вкарват в крехкото телце на новороденото още през първия и втория ден от неговия независим от майката живот. Тези нечовешки атаки се повтарят през един или няколко месеца до възраст от година и половина, а след това през няколко години чак до 25-годишна възраст. Ваксините компроментират естествената стабилност на имунната система и доведоха до небивал срив в здравето на цивилизованите, които боледуват вече всеки месец. Все по-болните са насилвани от лакеите на Бялата мафия да доубиват телата си с антибиотици, вредна месна храна и изкуствени храни, като заедно с това ги давят в алкохол, цигари и легални и нелегални наркотици. Повече от очевидно е, че в съвсем скоро време ще настъпи пълен крах в здравословното състояние на Цивилизацията, който отдавна е заплануван, и тогава Криптокрацията ще излезе с основния си коз, чрез който ще подчини всеки доверчив „гласоподавател“, предоставил не само гласа си, но и целия си живот в ръцете й.

И на страница 448 от Втора Зететична Книга авторът посочва оръдието, което Криптокрацията ще използва срещу Човечеството:

Този последен етап бива забулен от една заблуда много хитроумно обвита в Оруелска двузначна реч и ще бъде осъществен посредством Лекарското съсловие, в което огромна част от Човечеството има непоклатима вяра, като го превърне в Троянския кон за завладяване на физикалното ни тяло. Включвайки пропагандната си машина на бързи обороти, Криптокрацията ще започне да тръби, че единственото измъкване от коварния капан на постоянната заболеваемост е имплантирането на чип в мозъка или впръскването на клъстър нанопроцесори във вратната вена, които чрез кръвта ще достигнат до мозъка, за да образуват „невронна дантела“ и да го свържат безжично с Изкуствения Суперинтелект, с цел „здравословното състояние на индивида да бъде следено, за да може да му се помогне веднага“. Това ще бъде сатанинска измама и всеки, който й се поддаде, завинаги ще бъде хванат в мрежата на бездуховната и бездушна Матрица на Световния Суперинтелект, а дните му ще преминават в транса на натрапената от Суперкомпютрите Виртуална реалност, измислена от Елита, за да упои завсякога разсъдъка и разтрогне на Душата връзката й със Създателя!

 

МИР и ЛЮБОВ!

20-ти Март 2020 година

 

СТАМАТ

Изявление на Президент Румен Радев на 22-ри Март 2020 година: „Законът атакува последните остатъци от свободата на словото. Няма дефиниция за невярна информация, затова пък Българите ги грозят тежки глоби и затвор. Експертите, журналистите и гражданите ще бъдат принудени да налагат автоцензура и то в условията на динамична промяна на разбирането ни за пандемията, за нейното възприемане и за необходимостта от алтернативни позиции. Тази норма може да бъде употребена за интерпретиране на всяко неудобно свободомислие. И, още нещо важно, според приетия закон, това ограничение остава и след изтичане на извънредното положение!

Оставете коментар
Защита на авторските права! Copyright protection!