4K и HD изображения

Нашата Плоска Земя - СТАМАТ 10

Авторът многократно е заявявал, че Изкуствата довеждат до Истината за Плоската Земя и че те са пътят към Сърцата. Естествено, на първо място е словестността. Езикът е най-висшето откровение, което Човекът е получил от Творецът-Творение. Заради това писаното слово поистина заема първенствуващо място всред Изкуствата.

Силата на Образността

Непременно, обаче, някое от другите Изкуства трябва да подсили и да направи незабравимо езиковото майсторство. Без уговорки, това второ по мощ Изкуство е Художествената изобразителност. В последните сто години Изобразителното изкуство избуя и още повече се разкраси от киното и впоследствие от аудио-визуалните и компютърно генерираните изображения.

Повече от 80% от информацията и знанията си съвременникът почерпва от аудио-визуалните масмултимедии. Това означава, че ние, заелите място в първите редици на Пробуждането на Човечеството, сме длъжни да представяме нагледно Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството.

За подсилване и онагледяване на Зететичните си изследвания авторът е избрал колажа. Компютърните технологии, макар и замислени от Криптокрацията с цел да ни поробят напълно имат и една отворена задна врата. Онези от Пробуждащите се, които са способни да я използват могат да “яхнат” и укротят звяра, който поначало е създаден, за да изяде децата им.

Впрегнало технологиите за Демоничните си цели, Масонството разпространява Хелиоцентричната лъжа, посредством фалшифицирани с Фотошоп и CGI изображения. Ние, от своя страна, трябва да използваме компютърните програми, за да доведем Истинното Познание до очите и ушите на всички Пробуждащи се.

Следователно, Фотошоп и другите професионални програми за обработка на растерна графика и видео трябва да бъдат използвани от Пробудените. С тяхна помощ те са длъжни да разпространяват Истината за Плоската Земя и да посочват робското положение на Човека.

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ГО СВАЛЕТЕ НА 4К РЕЗОЛЮЦИЯ!