Х. Д-р Щефан Ланка разкрива „Вирусната измама“

Глава-Х-та-Д-р-Щефан-Ланка-разкрива-Вирусната-измама

Глава Х-та:
Д-р Щефан Ланка разкрива „Вирусната измама“

  • Тема ХХІХ-та: Гражданската активност оповестява истината за „патогенните вируси

 

  • Тема ХХХ-та: Снимките на „изолирани вируси“ са развенчани

В продължение на почти една година молим Властите, политиците и Медицинските институти за научни доказателства за съществуването на такива вируси, за които се твърди, че причиняват болести и поради това изискват „имунизация“. След почти една година не получихме нито един конкретен отговор, който предоставя доказателства за съществуването на тези „ваксинационни вируси“.

Изводът е неизбежен, че нашите деца все още са ваксинирани въз основа на научни стандарти от ХVІІІ-ти и ХІХ-ти век. През ХІХ-ти век Роберт Кох в своите общоприети постулати изискал доказателства за вируси, за да се докаже дадена инфекция. По времето на Кох това доказателство не можело да бъде директно постигнато чрез визуализация и характеризиране на вирусите, тъй като по онова време адекватната технология не е била на разположение. Методите на съвременната медицина коренно се промениха през последните 60 години, по-специално чрез изобретяването на електронния микроскоп. И все пак всички тези вируси, срещу които сме имунизирани, никога не са били проучени наново с помощта на съвременната технология…

Оставете коментар