Третата Световна война е Тиранията на Постхуманизма и е Новият Световен Ред

Третата Световна война е Тиранията на Постхуманизма и е Новият Световен Ред!

Третата Световна война е Тиранията на Постхуманизма и
е Новият Световен Ред!

На Разумните Човеци, отблизо следящи нашите Зететични изследвания, в течение на  годините трябва да е станало кристално ясно, че:

Тиранията на Постхуманизма, наричана преди Новия Световен Ред, е Третата Световна война – Последната Световна война, която е войната за Нашите Души!

 

Демонизмът на Тайната Ложа на Илюминатите

Тиранията на Постхуманизма, или Третата Световна война, вече бушува! Тя била запланувана преди хилядолетия от Демоничните сили от Нисшия Астрал и се осъществява от Илюминатския Елит, чрез Световното Масонство и другите Тайни ордени, създадени преди много векове и владяни от Нисшия Астрал.

Третата Световна Война, както и всички войни и кръвопролития в Историята, са начинът, по който Демоните от Нисшия Астрал унижават, принизяват и поробват Енергийно и Духовно по-висшепоставеното от тях Човечество!

През последните седем години в нашите книги и филми ние разкриваме достоверно и с много доказателства, че още в зората на Цивилизацията определени Демонични същности от Нисшия Астрал сключват вечен кръвен съюз с древните царски, кралски и императорски династии, които и до днес владеят Света и са познати нам под наименуванията Тайна Ложа на Илюминатите и Криптокрация. По силата на този вечен кръвен съюз Илюминатите получават Тайното Познание за Психичен контрол върху Човеците, посредством което си осигуряват тотална власт до края на съществуването на Цивилизацията.

Отплатата за Психичния контрол върху масите, обаче, е наистина демонична: Илюминатите са длъжни да поставят цивилизованата част от Човечеството в състоянения на постоянен стрес, страх, завист, ненавист, омраза, агресия, жажда за мъст и непрестанни прояви на жестокост и насилие както към себеподобните, така и към всички чувстващи същества. Човеците, поставени в тези състояния, непрекъснато битуват в първите две чакри – Мулаадхаара и Сваадхишстхана, и съзнанието им наподобява това на дивите зверове. Такава е и целта на Демоните от Нисшия Астрал: понижавайки вибрацията на Аурата на цивилизованите, те са в състояние да извличат енергията им.

 

 

Робията на цивилизованите

Нека повторим и уточним. Цивилизованите, които по собствено желание живеят бездуховно, бидейки бездушни и послушни роби на Масонските Правителства и ежеминутно поглъщайки Илюминатската античовешка масмултимедийна дезинформация и пропаганда, поставят Вечното си същество, на санскрит наричано Джива, в състоянения на постоянен стрес, страх, завист, ненавист, омраза, агресия, жажда за мъст и непрестанни прояви на жестокост и насилие, което понижава вибрацията на Аурата им и ги приравнява с дивите зверове. Ниският Етерно-вибрационен модел на тяхната Аура става съвместим с ежедневното съзнание на Демоните от Нисшия Астрал, които по този начин са в състояние енергийно да паразитират цивилизованите.

Да го кажем максимално ясно: всеки цивилизован в състоянения на стрес, страх, завист, ненавист, омраза, агресия и останалите низки емоции и страсти, който жадува отмъщение и непрестанно проявява жестокост и насилие в помисли, думи и деяния, в действителност е обладан от Демоните от Нисшия Астрал, хранещи се с енергията му, заробвайки го до края на дните му. Този цивилизован вече НЕ Е Човек, а се превръща в послушно оръдие, безропотна маша и бездушна марионетка в ръцете на Масоните, Илюминатите и владеещите ги от зората на Историята Демони от Нисшия Астрал.

 

Целите на Третата Световна война

Третата Световна война, осъществяваща Тиранията на Постхуманизма, има за цел да принизи всички Човеци до състоянието на бездушни марионетки на Нисшия Астрал, поробвайки Психиката (Манас) и другите им Фини тела. Ето, заради това се казва, че Третата Световна война е Войната за Човешките Души!

Третата Световна война е провеждана от Илюминатите едновременно на четири платформи: Физикална, Обществено-политическа, Нравствена и Духовна.

Физикалната платформа цели отравяне на Био-терена и модифициране на генома на Човеците, чрез Медицински терапии и ваксини. В Книга Трета и в Документалния филм много изчерпателно са обяснени начините и стъпките за осъществяването на тези престъпления.

Обществено-политическата платформа поставя за основна цел, посредством разпалването на многобройни войни и конфликти, събарянето на съществуващите форми на Държавно управление и инсталирането на Единно Световно Комунистическо (Колективистко) Правителство, известно като Нов Световен Ред, но наречено от мен Тирания на Постхуманизма. В Книга Първа, както и във Втора Зететична Книга, са описани методите, с които ще бъде създаден Човешкият Ад.

Нравствената платформа от десетилетия обругава изконните Човешки висши ценности: любов, свобода, доброта, красота, съчувствие, съпричастност, загриженост, вежливост, честност, безкористност и всички подобни, както и разрушава най-малката градивна единица на Обществото – семейството, поставяйки на равни нога с него хомосексуалните и транссексуалните гнусни съжителства. Във Втора Зететична Книга сме отделили пространно място за разкриване на корена на злото.

Обаче, най-важната платформа, по която Илюминатите провеждат обезчовечаването на Човеците, е: директно въздействие върху Комплекса Дух-Душа. Във всички наши изследвания са разкрити тайни знания за провеждането на злонамерените въздействия върху нашето Вечно същество.

 

 

 

 

Краят на Третата Световна война ще сложи край и на Човешката цивилизация

Илюминатите са планирали да приключат Третата Световна война през 2030 година, когато поставените им задачи ще бъдат изпълнени и оцелелите от ваксините и войните цивилизовани ще имат имплантиран чип в мозъка или впръскан в кръвта клъстър нанопроцесори, които посредством Изкуствения Свръхинтелект постоянно ще ги държат във Виртуалната реалност, създадена от Демоните от Нисшия Астрал. По такъв начин на Земята ще се обособят две Раси: био-роботите – слуги на Нисшия Астрал, контролирани от Изкуствения Суперинтелект, и Расата на Просветлените Мъдреци, поддържащи жива връзката си с Твореца-Творение.

За да бъде постоянно манипулирано Човечеството и да се осъществят целите на Третата Световна война, на Илюминатите е нужно присъствието на реален или фиктивен враг – това е най-фундаменталното условие при Психичния контрол. Заради това войнстващата Върхушка обругава пред Обществото Свободните Смели Човеци – предтечи на Расата на Просветлените Мъдреци, разкриващи фиктивните врагове и разпространяващи нейните демонични намерения и планове, обявявайки ги за „терористи“ или „луди конспиративни теоретици“.

 

Врагът на Човечеството

Накрая, нека отново заявим, че, въпреки лавината от дезинформация и нагли лъжи, бълвани от Правителствата и пропагандирани от Масонските масмултимедии, висше задължение на Мъдрия е винаги и навсякъде да разпространява Истината кой е действителният враг на обикновените Човеци навсякъде по Света.

Врагът на Човечеството винаги е бил и завсякога ще остане войнстващият Свръхбогат Елит, владян от Тайната Ложа на Илюминатите, наричана още Криптокрация, на свой ред владяна от Демоните от Нисшия Астрал!

Разумни Свободни Човеци, помнете, че само от вас зависи изхода на Войната за Нашите Души! Разпространявайте Истината за Заговора на Илюминатите срещу Човешката Раса!

Вечна Истина е:

Мъдрият не приветства и не подкрепя никоя от страните във въоръжените конфликти, тъй като знае, че и двете страни са губещи!

Мъдрият, за да постигне Духовно усъвършенстване, неотклонно трябва да следва Пътя на Ахимса!

МИР и ЛЮБОВ!

19-ти Декември 2022 Григорианска година

Оставете коментар
error: Авторски права!