ПРЕВОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ІІІ. Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината! от Ерик Дубей – СТАМАТ

17.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ

ПРЕВОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

 
 

ІІІ. Еволюцията е лъжа –

Разумният Замисъл е Истината!

 

от Ерик Дубей
Понеделник, 12-ти Октомври 2015 година
 
01.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
01.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Популярният съвременен научно-материалистически-атеистичен мироглед разпространен чрез НАСА, корпоративните медии и системата на Народната просвета е, че Вие сте тук, защото нищото експлоадирало без причина и създало Всичкото! Преди времето, пространството, материята, съзнанието, разумът и животът не е имало нищо. Тогава нищото избухнало и вместо да разруши неща, както прави винаги всяка друга експлозия, тази експлозия създала неща, създала Всичкото! Експлозията на нищото някак си създала пространството, времето и всичката материя във Вселената в един миг и то без каквато и да е причина. Тогава всичките отломки от този сътворителен взрив, хвръчащи с над милиард километра в час в продължение на 14 милиарда години довели до Вашето сътворение!

 

 
02.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
02.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 

 

Да, една част от по-газообразното нищо кондензирало, за да образува слънцата и звездите, а след това твърдите парчета от нищото се съединили, формирайки планетите и луните, после нищото, превърнало се във водород и кислород се съединило, образувайки вода върху нищо-планетата Земя и в тази вода едноклетъчните живи организми магически се появили, запретнали ръкави да се делят и размножават в многоклетъчни съзнателни организми, които от своя страна се размножили, разделили и мутирали в различни форми морски същества, които се адаптирали, еволюирали и изпълзяли върху сушата, заменяйки хрилете с бели дробове, загубили опашките си, придобили противопоставени палци и се хванали като удавник за сламка за тази нелепа нихилистична представа за еволюцията, причинена от Големия взрив.
 

 

 
03.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
03.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
СЪТВОРЕНИЕ срещу еволюция.
 

 

Тази безбожна материалистическата Теория на еволюцията е твърдо защитавана от непогрешимостта на „науката” в продължение на повече от 150 години, но в действителност, точно както „науката” не успя да даде дори едно-единствено неоспоримо доказателство, че Земята е топка, въртяща се около Слънцето, учените не успяват да открият абсолютно никакво доказателство, че материалния Свят е резултат от сляпата случайност на еволюцията. Освен това, еволюцията произтекла от Големия взрив, всъщност, изисква и предварително предполага много други твърдения, които вече сме опровергали в предишните глави, като например множественост на Световете, Теория на гравитацията на Нютон, Теорията на относителността на Айнщайн, твърдението, че звезди са далечни слънца, и твърдението, че Земята е планета, а не равнина.
 

 

„Еволюционната теория твърди, че животът е възникнал от една случайно образувала се клетка. Според този сценарий, преди четири милиарда години различни безжизнени химически съединения влезли в химическа реакция в първичната атмосфера на Земята, при която, вследствие на мълниите и високото атмосферно налягане, се стигнало до образуването на първата жива клетка. Първото нещо, което трябва да се каже е, че твърдението, че неодушевените вещества могат да се съединят, образувайки живот е ненаучна теза, която не е била проверена чрез никакви експерименти или наблюдения. Животът се поражда само от живот. Всяка жива клетка се образува от репликацията на друга клетка. Никой в ​​Света никога не е успявал да създаде жива клетка, като съедини неорганични химични вещества, дори и в най-напредналите лаборатории. Най-голямата криза, пред която е изправена Еволюционната теория е по въпроса за обяснението на появата на живота. Причината е, че органичните молекули са толкова сложни, че образуването им не може да бъде обяснено като случайност, поради което е очевидно невъзможно органичната клетка да се е образувала случайно.”– Харун Яхя „Еволюционната измама” (128-130)
 

 

 
04.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
04.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 

 

Как може всички взаимосвързани и същевременно отделени съставни части на клетката, като: клетъчната стена, клетъчната мембрана, митохондриите, протеините, ДНК, РНК, рибозомите, лизозомите, цитоплазмата, вакуолите, ядрото и другите клетъчни части, магически да се обединят и да създадат съзнателен интелигентен живот от несъзнателната мъртва материя? Само една средно голяма молекула протеин е съставена от 288 аминокиселини от 12 различни вида, които могат да бъдат комбинирани по 10300 (1 с триста нули) различни начина! От всички тези възможности, само една образува желаната протеинова молекула, а дори и най-малките открити досега бактерии са съставени от над 600 вида протеини.

 

 

 

06.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
06.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
Астрономът Фред Хойл сравнява вероятността всичките многостранни и мулти-функционални части на клетката случайно да са се обединили и създали живот с „торнадо, връхлитащо склад за отпадъци и сглобяващо самолет Boeing 747 от материалите в него!”. Хойл пише: „Ако имаше основен принцип на материята, който по някакъв начин да направлява органичните системи към живот, неговото съществуване следва да бъде лесно доказуемо в лаборатория. Човек би могъл, например, да използва плувен басейн, който да представлява „първичната супа”. Да го напълни с каквито иска химикали от небиологично естество. Да напомпва всякакви газове над него или през него и да го облъчва с какъвто може да си представи вид радиация. Нека експериментът протича в продължение на една година и да провери колко от тези 2000 ензима (протеини, произвеждащи се от живите клетки) са се появили в плувния басейн. Нека да Ви дам отговора, за да спестим време, труд и пари от действителното провеждане на експеримента. Абсолютно нищо няма да се открие, освен може би катранена утайка, съставена от аминокиселини и други прости органични химикали.”Дори ако учените поставят в резервоар всички химически вещества, необходими за живота, изложат ги на всякакви процеси по техен избор и чакат в продължение на милиарди години, нито една жива клетка не би могла и никога не би се образувала.

 

 
 
05.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
05.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 

 

„Вероятността за спонтанно зараждане на живот от нежива материя е 1 / 104000 (1 с четиридесет хиляди нули) … Това е достатъчно огромно число, за да погребе Дарвин и цялата му Теория на еволюцията. Зараждането на живота не е случайно. То трябва да е следствие на целенасочен разум. Още от началното ми обучение като учен, на мен ми бе упорито промиван мозъка да повярвам, че науката не може да остане вярна на принципите си, ако признае каквото и да е преднамерено сътворение. Отърсването от тази идея за мен бе много болезнено. В момента не мога да намеря какъвто и да е рационален довод, разбиващ гледната точка, аргументираща приемането на Бог. Някога имахме отворено съзнание, но чак сега ние разбираме, че единственият логичен отговор на живота е Сътворението, а не случайното произволно разбъркване.” – Чандра Викрамасинге, Астробиолог.
 
 

 

 

 

07.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
07.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 

 

„Научните доказателства от такива клонове на науката като палеонтология, микробиология и анатомия разкриват еволюцията като банкрутирала теория. Подчертано бе, че еволюцията е несъвместима с научните открития, разума и логиката. Тези, които вярват в Теорията на еволюцията мислят, че няколко молекули и атоми, хвърлени в огромен казан биха могли да породят мисленето, разсъждението, преподавателите, студентите, учените, художниците, антилопите, лимоновите дървета и карамфилите. Още повече, че учените и преподавателите, които вярват в такива глупости са образовани хора. Ето защо е съвсем оправдано да се говори за Теорията на еволюцията като за „най-мощната магия в историята”. Никога преди това, никое друго убеждение или идея не е отнемало по такъв начин силата на здравия разум на човека, не му е позволявало да мисли разумно и логично и в същото време да е скривало истината от него, сякаш е с вързани очи.” – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (178-179)
 

 

 
Съзнанието, животът, прекрасното разнообразие, сложността и взаимосвързаността на Природата и Вселената просто не могат да бъдат резултат от някое произволно случайно физическо явление. Ако вероятността от възникването на живота от нежива материя е 1 / 1040,000 , то точно това е невероятната възможност Вселената да не е разумно замислена! Дори простата структура на ДНК и РНК молекулите са по същия начин извън зоната на вероятност да се образуват – вероятността е 1 / 10600 или 1 със шестотин нули след нея! Всъщност, такава математическа вероятност толкова тясно граничи с невъзможното, че думата „невероятно” става подвеждаща. Математиците, които редовно работят с тези безкрайно малки числа казват, че всичко по-малко от 1 / 1050 следва да бъде считано за всички намерения и цели, за невъзможно.

 

 

08.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
08.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Д-р Лесли Оргел, сътрудник на Франсис Крик – откривателят на ДНК, пише: „Изключително малко вероятно е протеините и нуклеиновите киселини, които са комплексни по строеж, да са възникнали спонтанно и едновременно на едно и също място. При все това, изглежда също толкова невъзможно да имаме едното без другото. И така, на пръв поглед, човек наложително стига до извода, че животът, всъщност, никога не би възникнал по химически път.” Или както Турският професор-еволюционист Али Демирсой заявява: „Вероятността за случайното образуване на цитохром-C, само един от съществените протеини за живота, е толкова малка, колкото и възможността една маймуна да напише историята на човечеството на пишеща машина без грешка… Някакви метафизични сили, които не можем да определим, би трябвало да са оказали въздействие при неговото образуване.
09.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
09.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 

 

„Да предположим, че преди милиони години се е образувала една клетка, придобила всичко необходимо за живот и че тя съответно „оживяла”. Дори на този етап еволюционната теория отново рухва. Тъй като, дори ако тази клетка е съществувала за известно време, тя в края на краищата би умряла и след нейната смърт нищо не би останало и всичко би се върнало откъдето е започнало. Това е така, защото тази първа жива клетка, лишена от всякаква генетична информация, не би била в състояние да се възпроизвежда и да започнете ново поколение. Животът би свършил с нейната смърт. Генетичната система не се състои само от ДНК. В същата среда трябва да съществуват следните неща: ензими, които да четат кода на ДНК, информационна РНК да бъде произведена след четенето на тези кодове, рибозома и рибозомна РНК, към която иРНК да се прикрепи, съгласно тези кодове, транспортна РНК за прехвърляне на аминокиселините до рибозомата и иРНК по време на белтъчния синтез, както и изключително сложни ензими, извършващи многобройни посреднически процеси. Такава среда не може да съществува никъде другаде, освен в напълно изолираната и съвършено контролираната среда на клетката, където всички основни суровини и енергийни ресурси са в наличност.”– Харун Яхя, „Еволюционната измама” (170)

 

 
10.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
10.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
Теорията за Големия взрив е лесно оборима, тъй като естеството на експлозиите е да унищожават, да разбиват нещата на техните съставни части, увеличавайки хаоса и намалявайки реда. Експлозиите просто не могат и не създават неща, ставайки причина коренно различни части да се комбинират в по-подредени цялости, както твърди теорията за Големия взрив. По същият начин, доказателството за неверността на еволюционната теория се съдържа в Ентропията – Втория Закон на Термодинамиката. Факт е, че всички системи, оставени сами на себе си, с течение на времето проявяват тенденция да се развалят, разбъркват и разпръскват. Всички неща, живи или не, се износват, развалят и разлагат. Те НЕ се обединяват самопроизволно с течение на времето в невероятно неправдоподобни комбинации, създавайки разнообразни, сложни и красиви форми на живот! По този начин теорията на еволюцията е в пряко противоречие със Закона за Ентропията. Еволюцията предполага нещата да стават все по-подредени, с все по-сложна структура и по-цялостни с течение на времето, но от ръждата и мухъла до гниещите трупове Природата навсякъде е в противоречие с тази идея. Освен това, според Принципа на Льо Шателие-Браун за Химичното Равновесие, животът не би могъл така или иначе да възникне в морето, както твърдят еволюционистите, тъй като пептидната връзка, създадена от аминокиселинните вериги произвежда водни молекули, което прави невъзможно такава реакция да се проведе във водна среда.

 

 

11.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
11.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
”Цялото устройство на Природата свидетелства за Разумен Създател и никой разсъждаващ изследовател, след сериозно размишление, не може да преустанови дори за момент вярата си относно първичните принципи на истинския теизъм и религията.” – Дейвид Хюм (Шотландски икономист, философ и историк)
 

 

„Органичната материя може да се самовъзпроизвежда, само ако съществува като напълно развита клетка с всичките си органели и в подходяща среда, в която може да оцелее, да обменя вещества и да получава енергия от заобикалящата я среда. Това означава, че първата клетка на Земята се е образувала „внезапно изведнаж” заедно със своята невероятно сложна структура… Какво бихте си помислили, ако излезете на туризъм в дълбините на гъста гора и се натъкнете на чисто нов автомобил сред дърветата? Бихте ли си представили, че различните елементи в гората са се свързвали случайно в продължение на милиони години и са произвели това превозно средство? Всички части на автомобила са изработени от материали като желязо, мед и каучук – суровините, на които са добити от земята, но този факт би ли Ви навел на мисълта, че тези материали са се самосинтезирали „случайно” и след това са се обединили и произвели тази кола? Няма съмнение, че всеки човек със здрав разум ще осъзнае, че колата е изделие на разумен замисъл, с други думи, на някой завод, и би се чудил какво прави там, в средата на гората. Внезапната поява на някаква сложна структура в завършена форма, съвсем изневиделица, показва, че тя е дело на разумна действаща сила. Изключително сложна система като клетката без съмнение е създадена от висша воля и мъдрост. С други думи, тя започва съществуването си като Творение на Бога.” – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (170-171)

 

 
 
12.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
12.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ

 

 

Много аспекти на Природата са твърде сложни, точно определени и съвършени, за да са възникнали просто по причина на промени на сляпата случайност с течение на времето. Например, окото с различните му части и механизми, работещо заедно с мозъка, за да породи най-ярките и с най-висока разделителна способност три-измерни цветни изображения, които можем да си представим. Дори и най-качествените камери и плазмени монитори, произведени от човек не могат да възпроизведат изображение толкова съвършено в детайлност и яснота, както собствените ни очи. Самият Чарлз Дарвин, създателят на Теорията на еволюцията признава, че „мисълта за окото го карала да се смрази!”, тъй като знаел каква непроходима пречка представлява окото за неговата теория. Същото е и с ухото сравнено с аудио техниката. В продължение на повече от век хиляди изследователи, учени и инженери работят в заводите по цял Свят, опитвайки се да произведат все по-качествени аудио-видео просвирващи и записващи устройства, но дори не са се доближили до възможностите и съвършенството на ухото и окото.
 

 

„Погледнете книгата, която четете, ръцете, с които я държите, след това повдигнете глава и се огледайте наоколо. Виждали ли сте някога на друго място толкова ясен и отчетлив образ като този? Дори и най-усъвършенстваният телевизионен екран, произведен от най-големия производител на електроника в Света не може да Ви осигури толкова ясна картина. Това е три-измерен, цветен образ, с изключително висока разделителна способност… Никой не би казал, че дадена HI-FI система или камера са се появили в резултат на случайността. Е, как може да се твърди, че технологиите, съществуващи в човешкото тяло, които превъзхождат дори горепосочените, могат да се появят в резултат на верига от случайности, наречена еволюция? Очевидно е, че окото, ухото, а всъщност и всички останали части на човешкото тяло, са резултат на едно много превъзхождащо ни Творение.” – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (175-178)

 

 

 

13.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
13.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Чарлз Дарвин, в книгата си „Произход на видовете” – същинската Библия на атеистите-материалисти, заявява: „Ако моята теория е истина, безброй междинни разновидности, свързващи най-тясно всички видове, принадлежащи към една и съща група би трябвало със сигурност да са съществували… Следователно доказателства за някогашното им съществуване могат да бъдат намерени само сред изкопаемите вкаменелости.” Самият Дарвин е знаел, че такива „преходни форми” не са били откривани, но се надявал, че те ще бъдат намерени в бъдеще. Той дори признава в главата „Трудности в теорията”, че тези липсващи междинни форми са най-големият препъни-камък за неговата теория. Той го нарекъл: „най-очевидното и най-тежкото възражение, което може да бъде изтъкнато срещу моята теория”.
 

 

„Според Теорията на еволюцията, всеки един от живите видове се е появил от свой предшественик. Всеки вид от съществувалите някога се превръщал в някакъв друг вид и с течение на времето всички видове възникнали по този начин. Според теорията, тази трансформация протекла постепенно в продължение на милиони години. Ако такъв бе случаят, то безброй междинни видове би трябвало да са живели в продължение на огромния период от време, когато тези трансформации уж са се случвали. Например, би трябвало в миналото да са живели някакви същества полу-риба-полу-влечуго, придобили някои влечугоподобни характерни белези в допълнение към характерните черти на рибите, които вече имали. Или би трябвало да са съществували някакви същества влечуго-птици, придобили някои птичи отличителни белези в допълнение към тези на влечугите, които вече притежавали. Еволюционистите наричат тези въображаеми същества, които те смятат, че са живели в миналото „преходни форми”. Ако такива животни наистина са съществували, то би трябвало да има милиони, дори милиарди от тях. По-важното е, че останките на тези същества трябва да присъстват в изкопаемите записи. Броят на тези „преходни форми” би трябвало да е много по-голям от броя на настоящите животински видове и техните останки би трябвало да се откриват навсякъде по цял свят.” – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (61)
 
 

 

 
14.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
14.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
Да хвърлим светлина върху еволюцията.
 

 

Дарвин се надявал, че „преходните форми” на животинските видове, постепенно еволюиращи в други видове в края на краищата ще бъдат открити в някакъв бъдещ момент в изкопаемите записи. До ден днешен, обаче, никакви такива „преходни форми” никога не са били намирани никъде по Света. Наблюденията на Дарвин по отношение на естествения подбор и приспособяването със сигурност са верни. Така наречената „микро-еволюция” на различни белези и характеристики в рамките на един вид е потвърдена и е широко разпространена, но „макро-еволюцията” – мнимата трансформация на един вид в напълно различен вид, никога не е била наблюдавана и няма доказателства, че такава еволюция съществува където и да е в изкопаемите записи. Дори Колин Патерсън (Colin Patterson), старши палеонтолог на Британския музей по естествена история и пламенен еволюционист, признава, че Дарвинистите трябва да приемат, че никога не е било наблюдавано естествения подбор действително да предизвика нещо да еволюира: „Никой, никога не е породил биологичен вид чрез механизмите на естествения подбор. Никой, никога дори не се е доближил до това и повечето от текущите спорове в Нео-Дарвинизма са около този въпрос.”
 

 

”Разумният Замисъл е теологично и философски сдържано становище. То приписва на сложността и разнообразието на живота разум, но не отъждествява този разум с Бога на нито една религиозна вяра или философска система.” – Уилям А. Дембски (философ и математик)
 

 

„Дори и в „най-научните” книги за еволюцията, стадия на „прехода от водата към сушата” – една от най-необяснимите точки на еволюцията, се дава толкова наивно, че дори и за децата се оказва неправдоподобно. Според еволюцията, животът се е зародил във водата и първите развити животни на Земята са били рибите. Според преданието, един ден някои видове риби развили способността да излязат от водата и се преместили на сушата! Теорията продължава, че рибите, които избрали да живеят на сушата имали крака вместо перки и бели дробове вместо хриле! В повечето от книгите за еволюцията, никой не обяснява „защо” е възникнал прехода. Дори и в „най-научните” източници, писателите изведнъж прибързват със заключениято, като „и преходът от водата към сушата настъпил”, без да предоставят задоволителен отговор по отношение на това как действа процесът. И все пак, как се е случила тази трансформация? Очевидно е, че рибите не могат да оцелеят извън вода повече от няколко минути. Ако приемем, че са съществували засушавания, както се твърди от еволюционистите, и рибите са били по някаква причина изкарани на сушата, какво би се случило с рибите тогава, дори ако този процес е продължил десет милиона години? Отговорът е недвусмислен: оставайки без вода рибите неминуемо ще умрат след няколко минути. Дори ако този процес е продължил десет милиона години, отговорът би бил все същият: всички риби ще умрат една по една. Никой не би се осмелил да каже: „Може би след 4 милиона години някои от рибите внезапно придобили бели дробове, докато се опитвали да оцелеят.” Това без съмнение би било нелогично твърдение! Въпреки всичко, точно това твърдят еволюционистите.”– Харун Яхя, „Еволюционната измама” (212)
 
 

 

15.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
15.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 

 

Еволюционната теория предполага, че животът по някакъв начин произхожда и еволюира в моретата, докато някак си тези, които до преди това живеели само под водата развили бели дробове и крака и започнали да живеят на сушата! Дарвинистите твърдят, че рибите (същества, които живеят само под вода) се превърнали в земноводни (същества, живеещи на суша и вода) и после земноводните еволюирали във влечуги (същества, които живеят само на сушата). След това, те предполагат, че някои влечуги развили крила и станали птици, докато други влечуги еволюирали и станали бозайници. Нито една от тези преходни форми, обаче, никога не е намирана, нито пък може в действителност да просъществува. Например яйцата на земноводните се развиват само във вода, докато амниотичните яйца се развиват само на сушата, така че някакъв постепенен, стъпка-по-стъпка, еволюционен сценарий е невъзможен, тъй като без завършени и цялостни яйца видовете не могат да оцелеят. Предполагаемата еволюция на влечугите в бозайници е друг пример за еволюционисткото самозалъгване: „гладна кокошка – просо сънува”. Влечугите са студенокръвни, снасят яйца, не кърмят малките си, имат една костица в средното ухо, три кости на мандибулата (долната челюст) и тела покрити с люспи, докато бозайниците са топлокръвни, живородни са, кърмят малките си, имат три костици в средното ухо, една долна челюст и са покрити с кожа или косми – твърде много отчетливи различия за „постепенна еволюция”. Влечугите, развиващи крила е друга абсолютна невъзможност, тъй като структурата на сухоземните влечуги и обитаващите въздуха птици е твърде различна. Енгин Корур, турски еволюционист, признава проблема, който представляват крилата за теорията на Дарвин: „Общата характерна черта на очите и крилете е, че те могат да функционират, само ако са напълно развити. С други думи, наполовина развито око не може да вижда, а птица с наполовина развити криле не може да лети. Как тези органи са се появили остава една от загадките на Природата, която трябва да се осветли.”
 

 

„Въпреки че е прикрита под маската на наука, Теорията на еволюцията не е нищо друго освен измама: една измама, защитавана изцяло в полза на материалистичната философия, една измама, основаваща се не на науката, а на промиването на мозъци, пропагандата и лъжата. Еволюционната теория е теория, която се проваля още на първата си стъпка. Причината е, че еволюционистите не могат да обяснят дори образуването на един-единствен протеин. Нито законите на вероятностите, нито законите на физиката и химията предлагат някаква възможност за случайното възникване на живота. Звучи ли логично или разумно, след като дори един случайно образуван протеин не би могъл да съществува, това че милиони такива протеини са се комбинирали по такъв начин, че да образуват клетката на живо същество, а това че милиарди клетки успели да се образуват и след това случайно се обединили, за да породят живи същества, а това че от тях възникнали рибите, а това че тези риби, които излезли на сушата се превърнали във влечуги и птици и че, ето, така са се образували всичките милиони различни видове на земята? Те никога не са намирали дори една-единствена „преходна форма” като полу-риба-полу-влечуго или полу-влечуго-полу-птица. Освен това те не са в състояние да докажат, че един протеин, или дори една молекула аминокиселина, съставяща протеина, биха могли да се образуват при така наречените от тях ​​първични земни условия”, дори и в техните сложно оборудвани лаборатории те не успават да направят това.” – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (214-215)
 

 

 
 
16.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
16.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 

 

Теорията на Дарвин е концепция, засягаща не само биологията, химията, астрономията и метафизикатата, но в действителност също така формира базата на нови политически възгледи. В рамките на много кратко време, тази нова прогресивна политическа нагласа се предефинира като „Социален Дарвинизъм” и по мнението на повечето историци, Социалният Дарвинизъм става идеологическата основа на Фашизма, Комунизма и Евгениката. Идеите на Дарвин за „естествения подбор” и „оцеляването на по-силния” са централни за безумните идеологии на много от най-големите масови убийци на ХХ-ти век, включително Мао, Сталин, Ленин, Троцки, Маркс и Пол Пот. Самият Чарлз Дарвин е безсрамен расист, който разяснява в книгата си „Произход на човека” как чернокожите и аборигените, поради тяхната малоценност спрямо бялата раса „ще бъдат ликвидирани от цивилизованите раси с течение на времето”.

 

 
17.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
17.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
СОЦИАЛЕН ДАРВИНИЗЪМ – Дарвинизмът е атеистична лъжа. С изключение на политиката, където, следователно, той е политика.
 
 

 

Масонските протоколи посочват, че дядото на Чарлз Дарвин, Еразъм Дарвин, бил философ, учен и лекар, който застъпвал идеите на еволюцията още през ХVІІІ-ти век. Преди да дойде в Дарби през 1788 година, Д-р Дарвин бил посветен Масон в известната от незапомнени времена Шотландска Ложа Кенънгейт Килуининг №2, Lodge of Canongate Kilwinning No.2 of Scotland. (http://freemasonry.bcy.ca/biography/darwin_e/darwin_e.html) Той също така поддържал тесни връзки с Масоните-Якобинци във Франция и с Илюминатите на Адам Вайсхаупт. Сър Франсис Дарвин и Реджиналд Дарвин, двама от синовете му, също са били посветени Масони в Ложата Тириън №253, Tyrian Lodge, в Дарби. Чарлз Дарвин не се появява в свитъците на Ложата, но най-вероятно и той е бил Масон, както дядо си, синовете му и „Булдогът” му Т. Х. Хъксли. Чарлз пише, че той обичал да слуша идеите на дядо си за еволюцията и бил силно повлиян от тях. Еразъм е първият човек, които представил концепцията за еволюцията в Англия. Той бил известен като „уважаван” човек, но имал много тъмен личен живот и най-малко две извънбрачни деца. Самият Чарлз се оженил за първата си братовчедка и имал три деца, които умират поради усложнения от близкородствено кръвосмешение.

 

 
 
18.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
18.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
Масоните, мислейки, че Дарвинизма може да послужи на целите им, изиграли голяма роля в неговото разпространение сред масите. Веднага след като теорията на Дарвин била публикувана, група от доброволци-пропагандатори се формирала около нея, най-известният от които е Томас Хъксли, наречен „Булдогът на Дарвин”. Хъксли, „чиято пламенна защита на Дарвинизма била единствения фактор, носещ най-голяма отговорност за бързото му приемане”, привлякъл вниманието на Света към Теорията на еволюцията в Дебата в Музея на Оксфордския Университет, в който той взел участие на 30-ти Юни 1860 година, заедно с Оксфордския епископ Самюел Уилбърфорс. Голямата всеотдайност на Хъксли да разпространи идеята на еволюцията, заедно с връзките му с Върхушката, излиза на светло във връзка със следния факт: Хъксли бил член на Кралското Дружество, една от най-престижните научни институции в Англия и, подобно на почти всички останали членове на тази институция, бил Старши Масон. И други членове на Британското кралското дружество оказали значителна подкрепа на Дарвин… С една дума, Дарвин не действал самостоятелно – от момента, в който теорията му била предложена, той получил подкрепа, идваща от социалните класи и групи, чието ядро ​​се състои от Масони. – Харун Яхя, „Преразглеждане на Еволюционната теория”
 

 

 
19.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
19.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 

 

„Един важен пример, доказващ факта, че Дарвинизмът е една от най-големите измами на атеистичното Масонство е една резолюция приета на Масонско събрание. Висшият Съвет на Мизрахимовото Масонство от 33-та степен в Париж разкриват в протоколите си решението да популяризират еволюцията като наука, докато те самите се подиграват с теорията. Протоколите гласят следното: „С оглед постигането на целта [научната теория на еволюцията], ние постоянно, с помощта на нашата Преса, ще предизвикваме сляпо доверие в тези теории. Интелектуалците ще се надуват със знанията си и без никаква възможност за логическата им проверка ще приведат в действие цялата налична информация от науката, която нашите агентурни специалисти хитро са сглобили за целите на обучението на умовете им в желаната от нас насока. Дори за момент не предполагайте, че тези изявления са празни приказки: помислете внимателно върху успеха, който уредихме на Дарвинизма”. Атеистичното Масонство в САЩ не след дълго се присъединило към резолюцията на Мизрахим. Списанието Нова епоха (New Age) в изданието си от Март 1922 година заявява, че царството на атеистичното Масонство ще бъде установено чрез еволюцията и развитието на самия човек. Както се вижда по-горе, лъже-научният образ на еволюцията е измама, нагласена в атеистичните Масонски ложи от 33-та степен. Масоните-атеисти открито признават, че ще използват учените и медиите, които са под техен контрол, за да представят тази измама като научна, което дори те намират за смешно.” – Харун Яхя, „Фундаментална философия на Атеистичното Масонство”
 

 

 
20.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
20.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 

 

Списание „Мимар Синан“, издавано от Великата Турска Масонска Ложа, открито обсъжда мисията си да използва Дарвинизма за проваляне на религията и вярата в Бога. В една статия се споменава: „Днес единствената добре обоснована научна теория, приета в повечето цивилизовани и в развиващите се държави, продължава да е Дарвинизма. Въпреки това, нито Църквата, нито другите религии са се сринали все още. Легендата за Адам и Ева все още се преподава като религиозно учение в свещените книги”. С други думи, изглежда, че една от основните цели на съвременните Масони, освен убеждаването на хората в Земята-топка и в Големия взрив, е да премахне Библейската история на Сътворението и да го замени с техния безбожен мит за Еволюцията на сляпата случайност. Точно както Коперник никога не е твърдял, че има някакво ново или необикновено доказателство за Хелиоцентричната си теория, така и Дарвин никога не е твърдял, че има някакви проверими научни факти, доказващи еволюционната му теория, при все това, ето ни, 150 години по-късно, не сме и педя по-близо до доказване на нито една от двете, но в огромното си мнозинство сме се превърнали в индоктринирано човешко стадо убедено, че сме хора-маймуни, висящи на въртяща се топка!
 

 

„Когато внимателно разглеждаме Западните медии, често попадаме на новини, спиращи се на Теорията на еволюцията. Водещи медийни корпорации и добре познати и „почтени” списания повдигат тази тема от време на време. Когато разгледа подхода им, човек остава с впечатлението, че тази теория е абсолютно доказан факт и няма място за обсъждане. Обикновените хора, четящи такъв вид новини, естествено започват да мислят, че теорията на еволюцията е факт така сигурен, както всеки закон на математиката. Те отпечатват заглавия с голям шрифт: „Според списание Тайм, нова вкаменелост, запълваща празнотата в еволюционната верига, е била намерена” или „Списание Нейчър посочва, че учените хвърлят светлина върху окончателните въпроси на еволюционната теория”. Откритието на „последното липсващо звено от веригата на еволюцията” не означава нищо, тъй като няма нито едно доказателство за еволюцията. На кратко, както медиите, така и академичните кръгове, които са на разпореждане на анти-религиозните силови центрове, поддържат изцяло еволюционистки мироглед и го налагат силово върху обществото. Тази измама е толкова сполучлива, че с течение на времето превърна еволюцията в една идея, която не е в състояние да бъде отхвърлена. Да се отрича еволюцията се разглежда като противоречащо на науката и на фундаменталните реалности. – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (210)
 
 
 

 

21.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината - от Ерик Дубей – Плоската Земя - СТАМАТ
21.Еволюцията е лъжа – Разумният Замисъл е Истината – от Ерик Дубей – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
Много бавна постепенна ПРОМЯНА, в която можем да повярваме.
 

 

„Информацията, която представихме в тази книга ни показва не само, че еволюционната теория няма научна основа, но дори, напротив, еволюционните твърдения влизат в противоречие с научните факти. С други думи, силата, поддържаща еволюцията жива, не е науката. Еволюционната теория се защитава от някои „учени”, но зад тях е ръководно друго влияние. Това друго влияние е материалистическата философия. Материалистическата философия е едно от най-старите вярвания на Света и приема изначалното съществуване на материята като свой основен принцип. Според тази гледна точка, материята винаги е съществувала и всичко, което съществува се състои от материя. Този светоглед, разбира се, прави вярата в Създателя невъзможна, тъй като щом материята винаги е съществувала и щом като всичко се състои от материя, то не би могло да има Свръхматериален Творец, който я е създал.” – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (202)
 

 

Истината е, че еволюцията е била, е и винаги ще бъде предрешен въпрос за хора, търсещи някакъв друг отговор, различен от Бога. Когато метафизически се изключва съществуването на интелигентно творческо съзнание зад създаването на материалния Свят, то единственият оставащ отговор е произволното случайно стечение на обстоятелствата! Всичко трябва да е резултат на съвпадение, случайност и обстоятелства, след като се изключва възможността за Върховен Разумен Създател. Но без значение колко усърдно се отрича, истината си остава: Вие просто не сте някаква космическа случайност, не сте резултат на произволно стечение на обстоятелствата, случайността или съвпаденията – очите Ви, ушите Ви, чувствата Ви, живота Ви и съзнанието Ви са резултат от най-Висшия Разумен Замисъл! Предишната ми книга – Духовната Наука (Spiritual Science) е опровержение в 284 страници на материалистическата наука и философия, където се доказва далеч отвъд всяко разумно съмнение, че атеистичният материализъм е невалидна, несъстоятелна и разрушителна философия и че съзнанието и разума са съществували далеч преди и отвъд цялото пространство, време и материя.
 

 

Малкълм Магъридж, атеист философ и поддръжник на еволюцията в продължение на 60 години, най-накрая преди смъртта си признава: „Аз съм убеден, че еволюционната теория, особено в степента, до която се прилага, ще бъде един от най-големите анекдоти в бъдещите учебници по История. Потомството ще се чуди, как толкова неубедителна и съмнителна хипотеза може да бъде приета с невероятната доверчивост, както е приемана днес.”

 

 
„Според тези професори, няколко прости химически вещества първоначално се съединили и образували един протеин – което е толкова невероятно, колкото произволно разпръснат набор от букви да се обедини и създаде стихотворение. След това, други случайности  довели до възникването и на други протеини. Последните после също се комбинирали случайно по организиран начин. Не само протеини, но ДНК, РНК, ензими, хормони и клетъчни органели, които са много сложни структури в самата клетка, случайно станало така, че те се появили и съединили. В резултат на тези милиарди съвпадения възникнала първата клетка… Ако сложите идол от дялан камък или от дърво пред тези хора и им кажете: „Вижте, този идол е създал тази стая и всичко в нея.”, те биха отвърнали, че това е извънредно глупаво и ще откажат да повярват. И все пак, въпреки това те провъзгласяват глупостта, че „Несъзнателния процес, известен като случайност, постепенно създал този Свят и всичките милиарди прекрасни живи същества в него” е най-великото научно обяснение. Накратко, тези хора се отнасят към случайността като към Бог и твърдят, че е разумен, съзнателен и достатъчно мощен, за да се създаде живите същества и цялата чувствителна хармоничност във вселената.” – Харун Яхя, „Еволюционната измама” (32)
 
***
 

 

 

 
 

 

 

превод и линкове: СТАМАТ
 
МИР и ЛЮБОВ!
 
29-ти Ноември 2015 година
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *