ПЛОСКАТА ЗЕМЯ И НЕБЕСНАТА ТВЪРД Слънчевата и Лунната траектории през лятото и зимата

Описание на непосредствената ни Вселена в Юдео-Християнската литература - Плоската Земя - СТАМАТ
Парадигмата на Плоската Земя – Небесната Твърд се поддържа от над 600 различни древни култури. Между тях са: Шумерската, Вавилонската, Асирийската, Финикийската, Египетската, Догоните, Маите, Инките, Навахо,  Шипибо в Перу, Норвежката, Китайската и много други.

Плоската Земя и Небесната Твърд

В Юдео-Християнската и Апокрифната литература Вселената е описана по следният начин. Земята е плоска и дискообразна и се намира на Екваториалната равнина вътре в сфера, като я разделя на горна и долна половина. Поддържана е от Устоите или Стълбовете на Земята, а отгоре е Небесната Твърд, със своите Врати и прозорци.  Светилата – Слънцето, Луната и звездите се намират под Небесата. Небесната Твърд разделя водите на Сътворението на две: Води над Твърдта и води под Небосвода – моретата. Над Твърдта се намират Небесата или Небесните Селения, а над тях е Небето на Небесата. Третото Небе, или на други места Седмото Небе, е Обиталище на Върховната Божествена Личност – Бог-СъздателНебесните порти водят към Небесните Селения. Дървото на Живота се намира в центъра на Едем, което значи Блаженство. А под Земния диск се намират Преизподнята или Адът и Голямата бездна.

Слънчевата и Лунната траектории през лятото и зимата

Земята е плосък  и неподвижен диск. Слънцето и Луната обикалят в спираловидни траектории непосредствено над него. Те постепенно се придвижват от Тропика на Рака през Юни до тропика на Козирога през Декември. По този начин те определят сезоните в Действителния Свят. 

 

 

Видеото на HD резолюция свалете от сървъра тук!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *