Обобщение на Грандиозната конспирация „Коронавирус“, или подробно описание на Постхуманистичното бъдеще на Цивилизацията

Здраве-щастие-и-СВОБОДА---Плоската-Земя---СТАМАТ

Обобщение на Грандиозната конспирация „Коронавирус“, или подробно описание на Постхуманистичното бъдеще на Цивилизацията

 

Пролог

Тема І-ва: Кои и как властват над Цивилизацията

Тема ІІ-ра: Хронология на началото на Тиранията на Постхуманизма

Тема ІІІ-та: Аз предизвестих края на Човечеството по най-гледаната Корпоративна масмедия!

Тема ІV-та: Лъжите, насоките, начинът, пътят и крайната цел на Древната Тайна Ложа на Илюминатите

Тема V-та: Роботите имат работа, а Човеците имат свободно време!

Тема VІ-та: Човешките Свободи и Права в Държавната Институция

Тема VІІ-ма: Създаване на концепцията „теория на конспирацията“

Тема VІІІ-ма: Провалът на Алопатичната медицина

Тема ІХ-та: Използване на Холистично-Трансценденталния мироглед за обяснение на заболяванията

Тема Х-та: Отравянето на Био-терена и модифицирането на Човешкия геном са целите на измамата „Ковид-19

Тема ХІ-та: Конституцията и Законите все още ни защитават от Масонския Медико-политически терор

Тема ХІІ-та: Световното противопоставяне на Интернационалния Алопатичен Медико-фармацевтичен картел

Тема ХІІІ-та: Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма

Тема ХІV-та: Истината за Плоската Земя доведе до Пробуждането на Човека!

Тема ХV-та: Всеки заслужава собствената си съдба!

Заветът

 

 

***

 

„Лесно можем да простим на дете, което се страхува от тъмнината, истинската трагедия на Живота е когато мъжете се страхуват от Светлината.“

Платон

 

 

Мъжете-се-страхуват-от-Светлината---Платон

Пролог

 

Здравейте, Следовници на Истината и Търсачи на Трансцендента!

Здравейте, благородни, трезво мислещи Разумни Човеци, прилагащи Законите на Логиката в съвременното жестоко, опиянено от страх и истерична психопатия, съвсем обезумяло и безчовечно Общество!

Здравейте, Свободолюбиви Човеци, решени да не преклонят глава пред сабята, която я отсича, но до последния си миг да защищават Свободите и Правата си на Мислещи и Разумни Същества!

Здравейте и Вие роби на Илюминатската върхушка, послушници на Постхуманистичната конюнктура и блюстители на така наречения политически коректен език, който аз тук в никакъв случай няма да използвам, но с всички средства ще изразя справедливото си възмущение срещу отнемането на Свободите и Правата ни!

Аз съм Човешко същество и имам Свободи и Права, които са еманирани от Твореца-Творение, но не са ми дадени от някое Масонско Правителство! Аз съм Духовно същество и за да пробудя заспалите Души задължително трябва да бъда възмутен и на всяка цена трябва да използвам остро слово, виждайки как Тиранията на Постхуманизма превръща Свободните Човеци в послушна робска сган!

Нека погледнем Истината в очите и си дадем сметка, че през изминалите 19 месеца навсякъде по Света Скритите Властващи инсталираха Тоталитарни диктатури, които завинаги смазаха извечните и свещени Човешки Свободи и Права! Криптокрацията, владееща Световното Правителство, установи Тоталитарни диктатури във всяка една Държава-Корпорация, членка на ООН!

Ако останем послушни и не отхвърлим поробителя, но му се подчиним, след години когато нашите наследници ни попитат защо сме позволили да бъдем поробени, защо не сме се съпротивлявали, защо сме останали безучастни, когато Властниците са отнемали стъпка по стъпка Свободите и Правата ни, какво ще им отговорим???

Как ще оправдаем страхливостта и малодушното си покорство пред бъдещите поколения, които ще мизерстват в занданите на Постхуманизма? Как ще погледнем в очите порастналите си деца и ще им кажем, че ни е било страх да се опълчим против незаконните, противоконституционни и безчовечни постановления и наредби на самозабравилите се Министри-Масони? Как ще ги убедим, че ни е било неудобно да се противопоставим на посегателствата срещу здравето ни заради мнението на околните или заради топлото работно местенце, или пък заради големите кървави пари, падащи в джобовете ни от сделки, свързани с колосалната измама „Коронавирус“?

Братя Българи, запомнете завинаги последните 14 месеца, защото те бележат началото на Тиранията на Постхуманизма или настъпването на Световния Комунизъм! Диктатурата, която Властващият Елит инсталира, се нарича Световен Колективизъм, известен ни от Историята и Философията и като Световен Комунизъм, при който отделната Личност няма никакви Права и Свободи. При Комунизма Индивидът е подчинен на така наречената „воля на мнозинството“, която в действителност се определя от властващия свръхбогат Елит, представящ себе си за носител и изразител на „волята на мнозинството“. Настъпващата Световна Комунистическа диктатура завсякога ще подчини Личността на Тиранията на Постхуманизма, наложена от Свръхбогатия демоничен Елит от технократи, който наброява между 8 и 10 хиляди Души, което е около 0.0001% от Човеците!

Тук е необходимо да внесем пояснението, че в реалния живот Комунизмът никога досега не е бил инсталиран където и да било на Земята. Комунизмът трябва задължително да се разграничава от Плановия социализъм, който бе наложен първо в Русия от Партията на Болшевиките и в Монголия, а след Втората Световна война бе присаден в Държавите, окупирани от Съветската армия и в Китай. Обществено-политическото устройство на Държавите от Съветския блок се нарича Социализъм със силно централизирана планова Икономика, поддържаща всякакъв вид стоково-валутни вътрешнотърговски и международни разплащания, и това няма нищо общо с Комунизма! Приказката от хиляда и една нощ за това как в България имаше Комунизъм и той си бил „отишъл“ е Оруелска двумисъл и поредната измамна стръв за невежите!

Инсталирането на Единното Световно Тоталитарно Колективистко Правителство, както преди повече от 30 години Уилям Купър бе определил Новия Световен Ред, който пък със съвременната Хай-тек терминология би трябвало да наричаме Тирания на Постхуманизма, днес пред очите ни се осъществява посредством инструментариума на Активното мероприятие на Световните тайни служби „Коронавирус. Проследявайки и изучавайки позицията на обладаните от масмедийния вампиризъм цивилизовани към това извънредно нагло и демонично потъпкване на извечните ни Свободи и Права, аз коренно промених отношението си към цивилизованите! В края на настоящето Зететично изследване ще изложа накратко новото си отношение.

 

 

Тема І-ва: Кои и как властват над Цивилизацията

 

Нека в началото, обаче, да изясним фактите в реално случващата се действителност и да разберем в какъв Свят живеем.

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Ето защо, аз подканвам Трансценденталните Зародиши да разтърсят из основи Човешките същества, та да ги пробудят!

Аз призовавам Човеците да осъзнаят вечната неизмерима ценност на Свободата и да престанат да се подчиняват на поробителя!

Аз се провиквам към Човешките същества да възжадуват Светлината на Истината и да срутят и изпълзят из тъмницата на Матрицата на Цивилизованото робство!

И аз зная и виждам как се множат до безкрай Пробудените, просветляващи и спасяващи от тъмнината на Цивилизованото робство, и аз съзнавам, че на тях е обещан Бъдният Свят!

Истина, Истина ви казвам и, ето, аз провиждам Вселенското събрание на безброй Пробудени Човешки същества от цялата Земя и реализирането на Расата на Просветлените Мъдреци!

Истина, Истина ви казвам и, ето, аз свидетелствам, че на Расата на Просветлените Мъдреци Творецът-Творение завеща Бъдния Свят, а не на изродените демонични био-роботи, с чипове в телата и нанопроцесори в кръвта, обрекли се в робство на Световния Изкуствен Суперинтелект, създаден от Илюминатската клика, за да унижи и унищожи ЧОВЕШКИЯ РОД!

Истина, Истина ви казвам, ето го Будният Свят, в който Расата на Просветлените Мъдреци излъчва Хармония и Святост и изпълва с Любов, Мъдрост и Свобода отворените Сърца и Души на Човеците, и извисява свързаността им с Твореца-Творение!

 

И ето, такъв е Бъдният Свят!

МИР и ЛЮБОВ!

Аз казах!

 

21-ви Май 2021 Григорианска година

 

 

 

–––––––––––––-

[1] Омертà, известна също и като „Законът на мълчанието“, е практиката в средите на МАФИЯТА и в други престъпни организации да се запазва мълчание относно името на автора на дадено престъпление или обстоятелствата, свързани с него, и е резултат на преки интереси или страх. На Италиански думата omertà означава „солидарност“ и „взаимопомощ между престъпници“. Омерта се използва и като правен термин.

[2] Пермакултурата, наричана още Вечно земеделие, е приложна наука, основана върху хармонична Философско-земеделска концепция за проектиране и управление на Човешките местообитания по максимално интегриран начин в Естествената среда, като ги свързва в Продуктивни екосистеми. Възприемайки механизмите, наблюдавани в процъфтяващите Естествени екосистеми, Пермакултурата е изработила набор от принципи на проектиране, извлечени с помощта на Общатата теория на системите, които се използват в регенеративното земеделие, „риуайлдинга“ (възстановяване Естественото състояние на Екосистемите) и устойчивостта на общността. Фундамент на Пермакултурата са Екологичните и Биологични принципи и методи на устойчивото планиране на Земеделието на базата на повтарящите се Природни модели – фракталите. Създавайки хармония между Естествената среда и Продуктивните екосистеми, задоволяващи Човешките нужди, тя увеличава многократно ползите и намалява работата и разходите.

[3] Интернет на нещата (IoT), още известен като Интернет на вещите или обектите, е концепция за Световна компютърна мрежа от физически устройства, превозни средства, всякаква друга техника и сгради, в които са вградени електронни устройства за взаимодействие помежду им или с Човека. Организацията на мрежите от Интернета на нещата има за цел да преустрои Обществено-икономическите процеси така, че да изключи участието на Човека почти напълно от действията и операциите в производствените процеси, в градската среда и в дома, като същевременно с това представлява основа на Тиранията на Постхуманизма. Концепцията е формулирана през 1999 година като разширение на приложението на радиочестотна идентификация (RFID), познато още като имплантируем идентификационен чип, използван при взаимодействието на физическите обекти един с друг и с Човека. През последните 10 години, Интернетът на нещата се изпълва с многообразно технологично съдържание във възходяща тенденция, благодарение на неимоверно бързото разрастване на безжичните мрежи и облачните услуги, развитието на технологиите за междумашинно взаимодействие, прехода към IPv6 и усвояването на програмно-конфигурируемите мрежи.

Оставете коментар
Защита на авторските права! Copyright protection!