Обобщение на Грандиозната конспирация „Коронавирус“, или подробно описание на Постхуманистичното бъдеще на Цивилизацията

Глава-ХІІІ-та-Обобщение-на-Грандиозната-конспирация-Коронавирус

Глава ХІІІ-та:
Обобщение на Грандиозната конспирация „Коронавирус“, или подробно описание на Постхуманистичното бъдеще на Човечеството

 • Тема ХLІІ-ра: Възвание към Човеците
 • Тема ХL­­ІІІ-та: Кои и как властват над Цивилизацията
 • Тема ХL­­ІV-та: Хронология на началото на Тиранията на Постхуманизма
 • Тема ХLV-та: Как предизвестих края на Човечеството по най-гледаната Корпоративна масмедия
 • Тема ХLVІ-та: Лъжите, насоките, начинът, пътят и крайната цел на Древната Тайна Ложа на Илюминатите
 • Тема ХLVІІ-ма: Роботите имат работа, а Човеците имат свободно време!
 • Тема ХLVІІІ-ма: Човешките Свободи и Права в Държавната Институция
 • Тема ХLІХ-та: Създаване на концепцията „теория на конспирацията
 • Тема L-та: Провалът на Алопатичната медицина
 • Тема LІ-ва: Използване на Холистичния мироглед за обяснение на заболяванията
 • Тема LІІ-ра: Трите Истини на Трансцендентално-холистичната парадигма
 • Истина първа: Седемте ни тела и начините на Енергийно захранване
 • Истина втора: всеки Биологичен вид има собствена правилна диета
 • Истина трета: Истинското Щастие е в Психичното Здраве
 • Отношението ни към болестите и Закона за Съответствието
 • Тема LІІІ-та: Отравянето на Био-терена и модифицирането на Човешкия геном са целите на измамата „Ковид-19
 • Тема LІV-та: Конституцията и Законите все още ни защитават от Масонския Медико-политически терор
 • Тема LV-та: Световното противопоставяне на Интернационалния Алопатичен Медико-фармацевтичен картел
 • Тема LVІ-та: Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма
 • Тема LVІІ-ма: Истината за Плоската Земя доведе до Пробуждането на Човека!
 • Тема LVІІІ-ма: Всеки заслужава собствената си съдба!
 • Тема LІХ-та: Заветът

Приветствам Следовниците на Истината и Търсачите на Трансцендента!

Приветствам благородните, трезво мислещи Разумни Човеци, прилагащи Законите на Логиката в съвременното жестоко, опиянено от страх и истерична психопатия, съвсем обезумяло и безчовечно Общество!

Приветствам Свободолюбивите Човеци, решени да не преклонят глава пред сабята, която я отсича, но до последния си миг да защищават Свободите и Правата си на Мислещи и Разумни Същества!

Приветствам също и робите и слугинажа на Илюминатската върхушка, послушниците на Постхуманистичната конюнктура и блюстителите на така наречения политически коректен език, който аз в никакъв случай не използвам, а с всички средства изразявам справедливото си възмущение срещу отнемането на Свободите и Правата ни! Тези роби аз приветствам, тъй като не само тяхно задължение, но и техен единствен праведен път през неизброимите превъплощения е да се освободят от веригите и от гнета на Матрицата на Цивилизованото робство!

Човешките същества имат Свободи и Права, които са еманирани от Твореца-Творение, но не са им дадени от някакво си Масонско Правителство! Ние сме Духовни същества и задължително трябва да бъдем възмутени, пробуждайки заспалите Души, като на всяка цена трябва да използваме остро слово, виждайки как Тиранията на Постхуманизма превръща Свободните Човеци в послушна робска сган!

Нека си припомним, че през Февруари и Март 2020 година, Илюминатската клика предислоцира значителни военни сили вблизост до мегалополисите, за да сплаши цивилизованите и да инсталира безпроблемно Постхуманистичните диктатури! Гледайки Истината в очите ние си дадем сметка как през изминалите години навсякъде по Света Скритите Властващи инсталираха Тоталитарни диктатури, които завинаги смазаха извечните и свещени Човешки Свободи и Права! Криптокрацията, владееща Световното Правителство, установи Тоталитарни диктатури във всяка една Държава-Корпорация, членка на ООН!

Но все пак, ако останем послушни и не отхвърлим поробителя, но му се подчиним, след години когато нашите наследници ни попитат защо сме позволили да бъдем поробени, защо не сме се съпротивлявали, защо сме останали безучастни, когато Властниците са отнемали стъпка по стъпка Свободите и Правата ни, какво ще им отговорим?!

Как ще оправдаем страхливостта и малодушното си покорство пред бъдещите поколения, които ще мизерстват в занданите на Постхуманизма? Как ще погледнем в очите порастналите си деца и ще им кажем, че ни е било страх да се опълчим против незаконните, противоконституционни и безчовечни постановления и наредби на самозабравилите се Министри-масони? Как ще ги убедим, че ни е било неудобно да се противопоставим на посегателствата срещу здравето ни заради мнението на околните или заради топлото работно местенце, или пък заради големите кървави пари, влизащи в джобовете ни от сделки, свързани с колосалната измама „Коронавирус“?

Братя, помнете завинаги годините 2020-та и 2021-ва, защото те бележат началото на Тиранията на Постхуманизма или началото на настъпването на Световния Комунизъм! Диктатурата, която Властващият Елит инсталира, се нарича Световен Колективизъм, известен ни от Историята и Философията и като Световен Комунизъм, при който отделната Личност няма никакви Права и Свободи. При Комунизма Индивидът е подчинен на така наречената „воля на мнозинството“, която в действителност се определя от властващия свръхбогат Елит, представящ себе си за носител и изразител на „волята на мнозинството“. Настъпващата Световна Комунистическа диктатура завсякога ще подчини Личността на Тиранията на Постхуманизма, наложена от Свръхбогатия демоничен технократски Елит, който наброява между 8 и 10 хиляди Души, което е около 0.0001% от Човеците!

Тук е необходимо да внесем пояснението, че в реалния живот Комунизмът никога досега не е бил инсталиран където и да било на Земята. Комунизмът трябва задължително да се разграничава от Плановия социализъм, който бе наложен първо в Русия от Партията на Болшевиките и в Монголия, а след Втората Световна война бе присаден в Държавите, окупирани от Съветската армия и в Китай. Обществено-политическото устройство на Държавите от Съветския блок се нарича Социализъм със силно централизирана планова Икономика, поддържаща всякакъв вид стоково-валутни вътрешнотърговски и международни разплащания, и това няма нищо общо с Комунизма! Приказката от „Хиляда и една нощ“ за това как в България имаше Комунизъм и той си бил „отишъл“ е Оруелска двумисъл и поредната измамна стръв за невежите!

Инсталирането на Единното Световно Тоталитарно Колективистко Правителство, както преди повече от 30 години Уилям Купър бе определил Новия Световен Ред, който пък със съвременната Хай-тек терминология би трябвало да наричаме Тирания на Постхуманизма, днес пред очите ни се осъществява посредством инструментариума на Активното мероприятие на Световните тайни служби „Коронавирус“. Проследявайки и изучавайки позицията на обладаните от масмедийния вампиризъм цивилизовани към това извънредно нагло и демонично потъпкване на извечните ни Свободи и Права, аз коренно промених отношението си към цивилизованите! В края на настоящето Зететично изследване ще изложа накратко новото си отношение………

Оставете коментар