Нашата ПЛОСКА ЗЕМЯ – анимация 3D – HD

Нашата Действителна Вселена - Плоската Земя - СТАМАТ
Според данните от Зететичните изследвания, изложени в настоящия уебсайт, моретата и океаните са равна повърхност. Издигайки се над Нашата Плоска Земя, ние виждаме хоризонта равен и на нивото на погледа. Фактът, че хоризонтът е съвършено равен и се издига винаги на нивото на очите ни, доказва Плоската Земя.  След като моретата и океаните, съставляващи 2/3 от познатия ни Свят, лежат на една повърхнина, то ние обитаваме Плоска Земя!

Нашата ПЛОСКА ЗЕМЯ

Според Законите на логиката, не са необходими други доказателства, за да направят завинаги невалидна Хелиоцентричната теория. Логическият Закон за изключеното трето (tertium non datur) и Закона за тъждеството (principium identitatis) опровергават въртящата се топка Земя. Абсолютно никакви наблюдения от действителността не подкрепят стрелкащата се из въображаеми необятни пространства със скорост от милиони километри в час „Земя-топка“. Защото цялата тази налудна теория, без всякакво основание в ежедневния ни опит и наблюдаемия обкръжаващ ни Свят, се крепи единствено и само върху НЕДОКАЗАНОТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ЗЕМЯТА Е КЪЛБОВИДНА!

Ненужно е да доказваме лъжовността на останалите догадки, предположения, спекулации, откровени измами и нагли лъжи в Преизподнята на Хелиоцентричния хаос и ужас. Тъй като ние вече опровергахме безразсъдното твърдение, че Земята е въртящо се и безспирно движещо се кълбо. Доказвайки, че тя е плоска и неподвижна, в действителност катурнахме цялата Масонската измислица за Въртящите се Небесни сфери. Следователно, псевдонаучната „Космическа“ парадигма се оказва погрешна и трябва да отиде в забвение. Затова Свободните Човеци от Съвремието и от Бъдните Поколения трябва да съумеят да изградят Нова Парадигма. Тя трябва да е адекватна на Наблюдаемите Явления и Процеси във Физическия и в Трансценденталния Свят. Това ще бъде Парадигмата на Честността и Истината!

 

 

Видеото на HD резолюция свалете от сървъра тук!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *