Музика за Плоската Земя – “Малката русалка” от The Troot

Little Mermaid By The Troot - Малката русалка - Труут - Плоската Земя - СТАМАТ

Навсякъде по Света, всички така наречени освободителни или народоосвободителни движения и „революции“ винаги са били инспирирани и финансирани от Криптокрацията. Те са привеждани в действие по предварително начертан план в най-удобното време. Целта им винаги е била да се осъществи синхрона в скритото постъпателно придвижване на Великото дело през вековете”. Тази двузначна фраза служи за определение на замисления от хилядолетия и натрапен на всички ни от Криптокрацията Нов Световен Ред. Авторът подробно е разгледал методологията за прилагането му в изследването си „Действителният Свят, в който живеем, и Истинският Аз“. Но ние не трябва да униваме и да си припомним, че Изкуството ще спаси Света. Днес, спасението идва и чрез Музика за Плоската Земя – най-новият жанр на Пробуждащите се Души.

Музика за Плоската Земя – “Малката русалка” от The Troot

Малко бе светлината между нас допреди 2012 година. Обаче, от тази знаменателна година насам започна първото в Човешката история и единствено по своя характер съвсем самостоятелно възникнало движение за Пробуждане. Все повече от нас се осъзнават и отхвърлят Илюминатската робия, изследвайки Истината за Плоската Земя. Неоценима полза в Пробуждането на Човечеството носят хората на изкуството, които чрез творбите си най-бързо и умело докосват Сърцата ни. Днес мнозина творци обръщат поглед и се посвещават на Музиката за Плоската Земя, като например дуета Дъ Трут. Дуетът е избрал лек, закачлив, но същевременно твърде откровен и въздействащ подход към Сърцата на търсещите.

 

Видеото на HD резолюция свалете от сървъра тук!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *