Музика за Плоската Земя – “Земя, а не кълбо!” от Amber Plaster

Музика за Плоската Земя - Earth Not A Globe by Amber Plaster - Земя не кълбо - СТАМАТ

Всички промени в Обществените нагласи, настроения и Мироглед досега в Човешката история винаги са били индуцирани, насаждани и подклаждани от Илюминатите. Задължителното им въвеждане след това в структурата на Културната, Религиозна, Политическа и Образователна система е пак от тях. Това винаги се е постигало посредством методологията, способите и инструментариума на психологическото въздействие и умствения контрол. Елитът разработва психическото и социумното програмиране, идеологическата дезинформация, пропаганда и индоктринация внедрява ги в личността и я владее чрез тях.

Цялата масмултимедийна ерзац-“култура” се използва само за залъгване на индивида и за отклоняването му от Действителността. Без значение е Академията за даровития Човек, талантът му би се погубил, ако той не го посвети на Истината! Талантът, или дарованието, е дар от Творецът-Творение и той трябва да се посвещава в търсенето и намирането на Абсолюта! Похабяването на таланта в злободневни, мерзки, себични и панаирджийски дела, несъмнено ще доведе до загубването му и до деградация на личността. В такъв случай сериозни ще са последствията за комплекса Дух-Душа – Джива, която не би осъществила Духовно израстване. За жалост, през последните два века декаданса в Изкуството се засилва право пропорционално на нравственото падение на личността. Едва през последните две години, заедно с умножаването на търсещите Истинната за Плоската Земя, част от творците намериха Духовно поприще.

Изключителният глас Амбър Пластър

Безотрадна бе съдбата на Човечеството само допреди 2001 година. От тази знаменателна година насам започна първото в Човешката история и единствено по своя характер съвсем самостоятелно възникнало движение за Пробуждане, Осъзнаване и отхвърляне на Илюминатската робия и за изследване на Истината за Плоската Земя. Неоценима полза в Пробуждането на Човечеството носят хората на изкуството, които чрез творбите си най-бързо и умело докосват Сърцата ни. Безброй са вече творците, които са се посветили на Истината за Плоската Земя, една от тях е певицата Амбър Пластър, чийто изключителен глас прави особено силно и обаятелно впечатление!

 

Видеото на HD резолюция свалете от сървъра тук!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *