Музика за Плоската Земя – “Здравей, Плоска Земя!” от Amber Plaster

Музика за Плоската Земя - Hello Flat Earth by Amber Plaster - Здравей Плоска Земя - СТАМАТ

Няма събитие променило Светогледа, Народопсихологията и съдбините на Народите, което да е произлязло или осъществено от Независима група Човеци. Тъкмо напротив. Всички събития по Света се замислят, организират и осъществяват от властващите от хилядолетия династии. Тъй като и финансовите инструменти и методите за управление на Човешкия ум са под тяхно разпореждане. Също така средствата за отнемането на само привидната „свобода“ и подчиняването на Човешкото тяло винаги са били в ръцете им. Криптокрацията по никакъв начин не би допуснала поробените Народи да се Пробудят, следвайки вече Освободили се от измамната парадигма Личности.

Ден след ден и година след година “цивилизованите” непрекъснато са потопени  в масмултимедийната пропаганда затлачила Сърцата и Душите им. Никога досега в Човешката история не сме били толкова сетивно, психически и умствено заляти от несъщностни и несъществени “не-ща”. Парадоксът на “цивилизования” е, че той се устремява и копнее само веществености, нямащи Духовно съдържание. Преходните предмети, тъй като нямат същност и съдържание се наричат “не-ща”, за да подскажат Човеку, че не бива да ги ще, тоест иска. Но, многомилиардните рекламни кампании на Световните концерни, така са замъглили разсъдъчността на “потребителя”, че той неистово само “потребява”. Той и не съзнава, че джунджуриите от последния “шопинг” не само не са му потребни, тоест насъщно нужни, но всъщност са напълно излишен боклук. Най-страшното, обаче, е, че “юзъра” въобще не би посмял да си помисли, че ненужните непотребности, с които се е заринал са го превърнали в послушен роб.

Но, къде остана Духовното съпреживяване на Сътворението?! Това е смехотворен въпрос в “забързаното ежедневие”, където “цивилизованият” се е ококорил в смартфона, за да “лайква” и “поства”. Е, ще се намерят ли Човеци, които да строшат коварната магия хвърлена връз съвременните Люде??!!

Да! Тези Свободни Човеци идват с новата вълна на Истината за Плоската Земя!

“Запей ми песен Свободна!”

Строшаването на магията започна преди двадесетина години. Но от знаменателната 2012 година насам поединичното Пробуждане се превърна в мощно течение. Оттогава започна първото в Човешката история и единствено по своя характер съвсем самостоятелно възникнало движение за Пробуждане, Осъзнаване и отхвърляне на Илюминатската робия и за изследване на Истината за Плоската Земя. Неоценима полза в Пробуждането на Човечеството носят хората на изкуството, които чрез творбите си най-бързо и умело докосват Сърцата ни. Безброй са вече творците, които са се посветили на Истината за Плоската Земя, една от тях е певицата Амбър Пластър, чийто изключителен глас прави особено силно и обаятелно впечатление!

 

Видеото на HD резолюция свалете от сървъра тук!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *