Музика за Плоската Земя – “Звездни следи” от Amber Plaster

Музика за Плоската Земя - Star Trails by Amber Plaster - Звездни следи - СТАМАТ

Трябва да е кристално ясно, обаче, че това, което се отнася за Масонските политически манипулации е в пълна сила и на Културно, научно и интелектуално ниво. Нито едно от съществуващите днес поддържани от властващата парадигма и разпространявани от Образователната система и масмултимедиите Културно-интелектуални движения не е възникнало самостоятелно. Нито една научна „революция“ и нито едно течение в Изкуството  не се е самозародило, а е било подготвяно дълго време. Те всички са били насаждани, внимателно отглеждани и разпространявани, за да извършат своята работа в нужното време. И за да изпълни своята функция в строго определената йерархическа структура на планомерно придвижваното към крайната му цел „Велико дело през вековете“. Да, така беше допреди Музика за Плоската Земя.

Музика за Плоската Земя – “Звездни следи” от Amber Plaster

Да! Такава беше безотрадната съдба на Човечеството само допреди 2001 година. Обаче, от тази знаменателна година насам започна първото в Човешката история самостоятелно възникнало движение.  Това е единственото по своя характер самопородило се движение за Пробуждане, Осъзнаване и отхвърляне на Илюминатската робия. Това е движението за изследване на Истината за Плоската Земя. Неоценима роля в Пробуждането на Човечеството носят хората на изкуството, които чрез творбите си най-бързо и умело докосват Сърцата ни. Безброй са вече творците, които са се посветили на Истината за Плоската Земя. Много от певците и инструменталистите, които имат Духовна насоченост пишат Музика за Плоската Земя. Една от тях е певицата Амбър Пластър, чийто изключителен глас прави особено силно и обаятелно впечатление!

 

 

Видеото на HD резолюция свалете от сървъра тук!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *