Либералните ценности на Демонокрацията

Либералните-ценности-на-Демонокрацията

Либералните „ценности“
на Демонокрацията

Днес, във всяко едно отношение Западните Държави-Корпорации са в най-дълбоката и безизходна Духовна, Нравствена, Социална, Икономическа и Политическа криза, откакто Свят светува. Тази криза, както надълго разяснявам във Втора Зететична Книга и в Книга Трета, е нарочно създадена от Древната Тайна Ложа на Илюминатите, която изпълнявайки завета, сключен преди много хилядолетия с Демоните от Нисшия Астрал, има за цел да превърне Човека – най-висшето творение на Създателя, в бездуховен и неразсъждаващ роб, тоест в аутоматон или био-робот.

Третата Световна война, която Тайната Ложа на Илюминатите, наричана още Криптокрация, води срещу Човечеството, пред очите ни превърна завинаги Западните „Демокрации“ в адски Демонокрации. Въпреки че Философът Александър Дугин по много теми и събития поддържа неправилни позиции, именно той най-правдиво определи същността на сегашната Западна цивилизация, наричайки я Чистото абсолютно зло.

Скулптурата-„Жена“-на-Джейд-Гуанаро-Курики-Оливо-(Jade-Guanaro-Kuriki-Olivo)

Престъпленията на Демонокрациите

През последното десетилетие Западните Демонокрации завинаги погребаха традиционния смисъл на Човешкия живот: стремежа на Индивида да твори добро и да се усъвършенства Духовно. Те замениха хилядолетните Християнски морални принципи с бездуховност, безбожие, бездушие, безнравственост, груб материализъм, сребролюбие и егоизъм, които са тържествено пропагандирани по Масонските масмултимедии като нов модерен мироглед, наречен Либерални ценности. Посредством античовешки Закони, както и чрез установяването на тираничната система от рамки, правила и рестрикции, известна с названието Политическа коректност, Западните Демонокрации унищожиха Свободата на словото и организираха „Кръстоносен поход“ срещу инакомислещите Човеци и противопоставящите се на Правителствения и корпоративен демоничен тероризъм.  

Западните Демонокрации постепенно и неотменимо разрушават дадените ни от Създателя изконни семейни ценности, налагайки извратената диктатура на ЛГБТ, като се стигна до такъв сюрреалистичен абсурд, че непризнаващите уродливите принципи на Транссексуализма и Джендеризма Държави биват обявявани за „терористични“ и отстранявани или неприемани в доминираните от Запада Интернационални организации. Криптокрацията тъпче с железни ботуши огромна част от извечните ни Свободи и Права, дадени ни от Създателя, а не от Министър-председателя!

Марк Куин - Buck Angel and Allanah Starr - публика
Марк Куин - Allanah & BuckІ-2010 - публика

Демонокрациите унищожават Духовността

Наложената във всички Държави-Корпорации дезинформационна пропаганда ежеминутно манипулира съзнанията на цивилизованите, лишавайки ги завинаги от Духовност, Логично и критично мислене, здрав разум и най-здравословния инстинкт за самосъхранение. Загубилите досег с действителността и непрекъснато лъгани от масмултимедийната истерия цивилизовани с радост и с песен на уста отиват към кланиците на Бялата МАФИЯ или се хвърлят в месомелачките на десетките войни, създавани от Древната Тайна Ложа на Илюминатите, като по такъв начин безсмислено жертват не само биологичните си тела, но и нанасят Трансцендентална вреда на Психиката (Манас), Душата и другите си Фини тела.

Ето така Криптокрацията изпълнява на дело извечния си завет, сключен с Демоничните същности от Нисшия Астрал, посредством Третата Световна война да събори съществуващите от векове Обществено-политически системи и да инсталира на тяхно място Демонокрацията, наричана от нея Либерална демокрация, която воистина представлява бездуховна, бездушна, безбожна, безродна, безнравствена, аморална, безчовечна, егоистична, меркантилна, жестока и свирепа Тирания на Постхуманизма, разрушаваща навеки свързаността ни с Твореца-Творение!

 

СТАМАТ

6-ти Февруари 2023 Григорианска година

Оставете коментар