IV. Коронавирус – действителните факти

Глава-ІV-Коронавирус – действителните факти

Глава ІV-та:
"Коронавирус" – действителните факти

  • Тема ІХ-та: Прилагане на микровълновия диапазон в оръжията и в комуникациите

 

  • Тема Х-та: Физиологични и Психически увреждания, предизвикани от микровълновата радиация

 

5G е петото поколение технология при безжичните клетъчни мрежи и е продължение на 4G, като носещите й честоти са многократно по-високи – в диапазона от 24 GHz до 72 GHz (EHF), тоест, милиметровия обхват с дължина на вълните под 10 милиметра. Тези честоти вече десетилетия се използват от военните при разработката на така наречените Несмъртоносни оръжия, предизвикващи изгаряния и повреди на крайници, както и при „Системата за активно отхвърляне“ – оръжие с насочена енергия, причиняващо изгарящи болезнени усещания, разконцентриране, желание за бягство и шокови състояния.

Оставете коментар

Защита на авторските права! Copyright protection!