Изследване Четвърто: Закона за Перспективата, или Как работи Човешкото око – СТАМАТ

Изследване Четвърто:

Закона за Перспективата,

или

Как работи Човешкото око

 

 

Хоризонтът и сферата. Перспективата върху плоски повърхности. Тайната на Човешкото зрение. Как се появяват хоризонтът и убежната точка. Полярна азимутална равноотдалечена проекция.

 

 

Поради индоктринацията ни от много ранно детство да се подчиняваме на авторитетите и властта, ние сме принудени да прекараме целия си живот, осланяйки се единствено и само на това, което са ни научили в училищата и университетите. И благодарение на насадения там в продължение на много години страх, че ако мислим различно и имаме собствена гледна точка ще бъдем наказани, ние не само не се замисляме върху догмите вкоренени в съзнанието ни, но понякога яростно отказваме дори да обсъждаме алтернативна гледна точка, предложена от някой друг. Много често, поради тази закостенялост на мисловните модели, предразсъдъци спрямо инакомислещите и страх от загубване на социалния ни статус, ако някой разбере, че се занимаваме с неприети или направо забранени от обществото и „науката” дейности, ние не сме в състояние да осъзнаем и разберем очевидно очебийните факти, които наблюдаваме ежедневно цял живот.

 

Хоризонтът и сферата

 

Нека сега си представим следната ситуация, спестявайки цяла година, най-накрая сме събрали достатъчно пари, за да заведем семейството си на море. След изтощително пътуване и задължителното объркване на резервации и стаи по хотелите, в крайна сметка сме се настанили удобно и отиваме на плаж. Когато заставаме с детето си на брега на морето, ние виждаме на хоризонта отплаващ кораб, който след известно време се скрива от погледите ни. Тъй като сме чели енциклопедии и си спомняме наученото в училище, започваме да обясняваме:

 

„Хоризонт се нарича границата между Земята и небето. Истински (математически) хоризонт е пресечната линия на небесната сферас равнина, прекарана през точката на наблюдение и в същото време е препендикулярна на небесната линия. Видимият хоризонт винаги е по-ниско от истинския. Ъгълът между двата хоризонта се нарича понижение или депресия на хоризонта. Отдалечеността на видимия хоризонт зависи от височината на наблюдение над околността, релефа и влиянието на астрономическата рефракция.” (Уикипедия)

 

А когато детето ни попита, колко далеч е кораба на хоризонта, многознайно отговаряме:

 

„Като изключим ефекта на атмосферното пречупване, разстоянието до хоризонта на наблюдател в близост до земната повърхност е приблизително:
където d е в километри, а h е височината над нивото на повърхността в метри. Например, за наблюдател, намиращ се на брега с h = 1,70 м  (средната височина на нивото на очите), хоризонтът е на разстояние от 4.7 километра.” (превод от Wikipedia)
 

 

След като завършим с обясненията, ние сме много горди, понеже сме доказали пред другите и пред себе си, че още си спомняме наизустеното в училище. Въобще не ни минава през ум идеята да се замислим върху казаното и да проверим дали в действителност е така. Дори вътрешната несъстоятелност в определението на термина „хоризонт”, където думите „сфера”,  „равнина” и „линия” са така объркващо използвани, че водят до пълна неразбираемост, логическа непоследователност и налагат недоумение, е без значение за нас. Естествено, ние сме научени в училище да не подлагаме на съмнение „фактите” и „обясненията”, които ни се втълпяват, така че тази заплетена мистификация не ни прави никакво впечатление.

 

 

Но само за момент да предположим, че имаме неблагоразумието да се доверим на сетивата си и да започнем да наблюдаваме, обмисляме и разсъждаваме върху случващото се явление, докъде бихме могли да стигнем?!

 

„Науката” ни казва, че живеем върху сфера и според нея: „Сферата може да се опише и като множеството от всички точки в пространството, които са на разстояние r от фиксирана точка О (Уикипедия). Следователно, за всяка една точка от повърхността на дадена сфера, във всяка една посока, на еднакво разстояние, кривината на сферата е една и съща! С други думи, наблюдател, стоящ върху сфера и гледащ по посока на надлъжната ос Z, скриващ се зад кривината на сферата обект, би трябвало да очаква същото да се случи и по оста X, където X е хоризонталната, Y е вертикалната, а Z е надлъжната ос на коя да е точка от повърхността на сферата.

 

 

0401.Хоризонтът е винаги равен и на нивото на погледа, тъй като живеем на Плоската Земя - СТАМАТ
0401.Хоризонтът е винаги равен и на нивото на погледа, тъй като живеем на Плоската Земя – СТАМАТ
 

Но дали това наблюдаваме в действителност? Застанали на брега на морето и когато не сме в малък залив, ние можем да наблюдаваме хоризонта, в зависимост от метеорологичните условия, по протежение на 60-70 и дори много повече километра вляво и вдясно от нас и никога не бихме забелязали никакво изкривяване надолу, каквото би се очаквало върху кълбо. Можем да си направим една елементарна установка за доказване на това твърдение, като опънем дълга тънка жица между два кола на брега, нивелираме я, за да бъде съвършено хоризонтална и наблюдаваме и сравняваме видимия морски хоризонт спрямо нея. Никой, никога не би открил ни най-малко отклонение от абсолютното хоризонтално ниво, което доказва, че по координатата X няма никаква кривина! Та възможно ли е такова „кълбо”!?

От друга страна, ние действително забелязваме, че корабите се скриват от погледа ни по надлъжната координата Z след известно, но много по-малко разстояние. Както цитирахме по-горе, според „науката”, разстоянието, на което Човек със средна височина започва да вижда скриването на обекти от хоризонта, или както те биха казали „спускането им по кривината на сферата”,е 4,7 километра. Но дали това е така или отново, както за всичко останало, Масонските учени-еволюционисти-материалисти, обслужващи интересите на Илюминатската върхушка, спускат мъглата на илюзията и лъжата върху очите ни. За щастие, вече много лесно можем да разкрием техните лъжи, просто като използваме мощен телескоп или заснемем с висококачествена камера с голямо оптично увеличение отдалечаващия се кораб. Ако направим този експеримент, ще преживеем толкова голям шок от несъответствието на това, което виждаме и „фактите”, в които сме индоктринирани безпрекословно да вярваме, че е възможно да преживеем психически срив.

 

В последните години в You Tube се появиха хиляди клипове, които доказват нагледно, че кривината на Земята не съществува, тоест, че тя не е кълбо. Изчезналите от погледа на хоризонта кораби се появяват изцяло пред очите ни като използваме варио-обективи и телескопи. Отличен пример за това е клипът на Лори Фрери „Flat Earth Conspiracy.com Red Boat Video”. Друг пример са фотографиите на Джошуа Ноуики (Joshua Nowicki), заснел цялостния силует на Чикаго от морското равнище на 95 километра отвъд езерото Мичиган, откъдето градът би трябвало да е скрит зад 707-метрова Земна кривина. Следователно, на такова разстояние би трябвало да се виждат само обекти с височина над 707 метра, но на снимката виждаме целия град.

0402.Цялостният силует на Чикаго от морското равнище на 95 км отвъд езерото Мичиган - Плоската Земя - СТАМАТ
0402.Цялостният силует на Чикаго от морското равнище на 95 км отвъд езерото Мичиган – Плоската Земя – СТАМАТ
 

Това не са изолирани случаи, напротив, интернет е залят от подобни материали еднозначно и безспорно доказващи, че водната повърхност и, респективно, Земята нямат никаква кривина, тъй като, ако корабите и сградите се скриват зад кривината на сферата, то ние нямаше да можем да ги наблюдаваме и снимаме в тяхната цялост през варио-обективи на разстояния от десетки и дори стотици километри.

 

Само за последната година, в интернет пространството се появиха буквално милиони снимки, видеоклипове, есета, книги, сайтове и форуми, изобилстващи с доказателствен материал за Плоската Земя, което със сигурност предполага, че Човечеството започва бавно, но сигурно да се събужда от робския си сън. И без значение, че Царете на интернета забраняват клипове по мрежата, свалят сайтове и форуми, мълвата се разпространява лавинообразно и стотици милиони хора по Света отварят очите си за Истината. Например, профилът само на един от стотиците хиляди изследователи на този най-всеобхватен заговор за заблуда и поробване на Човечеството, Ерик Дубей, има вече над 220 000 000 разглеждания.

 

Перспективата върху плоски повърхности

 

В такъв случай, след като Земята е плоска и неподвижна, а не е въртящо се около себе си и обикалящо около невероятно огромни огнени сфери в безкрая кълбо, какво е хоризонтът и как той скрива от погледа ни обектите върху водата и сушата?!

 
 

Отговорът на този велик въпрос е наистина елементарен. Причината, поради която отдалечаващите се от наблюдателя обекти постепенно намаляват размерите си, докато накрая изчезнат от погледа му, е същата, каквато е и причината линиите и повърхностите, успоредни на посоката на погледа, да се събират напред в пространството в една точка, и тази причина е ПЕРСПЕКТИВАТА върху плоски повърхности!

 

0403.Законът за Перспективата, или как работи Човешкото око - Плоската Земя - СТАМАТ
0403.Законът за Перспективата, или как работи Човешкото око – Плоската Земя – СТАМАТ
 

Истинският ЗАКОН ЗА ПЕРСПЕКТИВАТА гласи: Височината и ъгълът, на който даден обект се вижда, намаляват, колкото повече наблюдателят се отдалечава от обекта, докато в определен момент линията на погледа и привидно издигащата се повърхност на Земята – от гледна точка на наблюдателя, се срещнат на линията на хоризонта в убежната точка, отвъд която обектът е невидим. Всички успоредни линии, равноотдалечени от линията на погледа, се срещат в една и съща точка, същевременно линии с различна отдалеченост срещат линията на погледа на различни разстояния, а точката, в която се срещат, е там, където всяка една от тях образува ъгъл от една градусова минута с линията на погледа, и тя се дефинира като УБЕЖНА ТОЧКА.

 

 
0404.Равният морски хоризонт доказва Плоската Земя - СТАМАТ
0404.Равният морски хоризонт доказва Плоската Земя – СТАМАТ
 
 

Следователно, в частния случай на снимката по-горе, хоризонтът не е кривината на Земния „геоид”, а е просто линията на срещане на всички сближаващи се линии на перспективата, обусловена от различната структура на двете основни среди в Света, който обитаваме, а именно: Земната повърхност – суша и вода, от една страна, и въздуха – Атмослоя, върху тази повърхност, от друга страна. Отдалечеността на хоризонта от наблюдателя е винаги различна и се определя от силата на очите, оптичните инструментите, които той използва, метеорологичните условия и надморската височина на гледната точка. Но, същевременно с това, хоризонтът остава винаги равен и на нивото на погледа, независимо от надморската височина или на каква височина лети наблюдателя, така че той никога не накланя погледа си надолу, за да го види, което е неопровержимо доказателство, че живеем върху плоска Земя, а не върху кълбо.

0405.Поглед към Еверест от самолет. Хоризонтът е равен и на нивото на погледа - Плоската Земя - СТАМАТ
0405.Поглед към Еверест от самолет. Хоризонтът е равен и на нивото на погледа – Плоската Земя – СТАМАТ

Поглед към Еверест от самолет. Хоризонтът е на нивото на погледа и върхът се издига до него, което единствено може да се случи върху равна повърхност, а не върху сфера!!!

 
0406.Хоризонтът е винаги равен на нивото на погледа, дори заснет от балон на 23 034 метра височина-Плоската Земя-СТАМАТ
0406.Хоризонтът е винаги равен на нивото на погледа, дори заснет от балон на 23 034 метра височина-Плоската Земя-СТАМАТ

Горе, кадър от видео материал, заснет от балон на 23 034 метра височина, с начертани две успоредни линии за доказване на равния хоризонт, появяващ се в този случай при наличието на две среди: облачен слой и горната граница на Атмослоя.

 

 

Тайната на Човешкото зрение

 

Още през V-ти век преди Христа, в древна Гърция, онези, които се занимавали с изкуство и философия, започнали да разбират и използват перспективата като метод за изобразяване на действителността. Тогава се заражда и идеята за кълбовидността на Земята, която според своя пръв поддръжник Питагор – е само една „идея” и не може да се докаже.

 

Окултните науки и идеите на Древността се завръщат отново през Средновековието като техен най-ярък изразител и благодетел става Илюминатската династия Де Медичи. Първоначалният заговор на тази фамилия да реформира и промени из корен Християнството, чрез въвеждането на Египетската Херметична литература и с помощта на Ренесансовата наука и култура, бил на път да се провали. Затова пък втората фаза на конспирацията стигнала до успешен край през 1513 година, когато синът на Лоренцо де Медичи, Джовани де Медичи, бил избран за Папа под името Лъв X-ти. Контролът на Медичите върху Папската институция имал очевидни политически и финансови предимства, но основният стремеж на Лъв X-ти бил проникването на Ренесансовите идеи в Рим, което превърнало града в рай за учените и художниците. По такъв начин, Флорентинският бунт бил вграден в основата на Християнството и бунтовниците спечелили. Александър Дюма, баща, пише: „Под неговия понтификат (на Лъв X-ти), Християнството прие езически характер, който, преминавайки от изкуството в маниерите, даде на тази епоха странен оттенък.”

 

Много Флорентински възпитаници, включително Рафаел, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Домениканският „Херметичен” монах Джордано Бруно, мигрират към Рим. Според различни източници, включително и Еврейската енциклопедия, оттогава насам Римокатолическата църква се контролира от Масонската Ложа „Ордена на Сион“, а династията Ротшилдови става довереник на богатствата на Ватикана. Всъщност, Де Медичи активно съдействали на Ротшилдови, за да поемат финансовите операции, както на Ватикана, така и на цяла Италия, като същевременно създали ново поле за действие на лишените от права Баварски Илюминати, Карбонарите, Алта Вендита и други Масонски Ложи.

 

Именно Ренесансовите посветени Масони, като: Рафаел, Микеланджело, Леонардо да Винчи от „Ордена на Сион“, Домениканския „Херметичен” монах Джордано Бруно и други, по заповед на своите господари – Илюминатите, започват да се възползват от перспективата, както в изкуството, така и в науката. Както добре знаем, за да изобразят възможно по-точно Човешкото тяло, Ренесансовите художници дисектират животински и Човешки трупове, изучават ги и рисуват устройството им. Леонардо да Винчи, например, изваждал очите на току-що умрели хора, сварявал ги във вода и правел разрези и изследвания, за да изучи как работи Човешкото око. Упоритостта му е възнаградена с успех и той разбира как действа Човешкото зрение! По такъв начин, с помощта на Ренесансовите Масонски учени, Илюминатите достигат до гениалната си идея как да бъде измамено, манипулирано и поробено Човечеството.

 

Човешкото око.

 

Окото е сетивният ни орган, притежаващ способността да възприема електро-магнитни излъчвания с дължина на вълната от 380 nm до 760 nm, или така наречената видима светлина, да ги конвертира в електрически сигнали и да ги изпраща до зрителния център в мозъка. То е съставено от очна ябълка и допълнителни органи.

 
 
 
0407.Устройството на Човешкото око обяснява перспективата - Плоската Земя - СТАМАТ
0407.Устройството на Човешкото око обяснява перспективата – Плоската Земя – СТАМАТ

Очната ябълка се състои от три обвивки и вътрешно ядро. Склерата и корнеята (роговицата) имат опорна функция. Хориоидеята (съдовицата), ивичестото тяло и ирисът (дъговицата) съдържат кръвоносни съдове и нерви, а също и мускули, регулиращи количеството на проникващите през зеницата лъчи. Ретината съдържа светлочувствителни клетки и неврони. Вътрешното ядро на очната ябълка е изградено от пречупващи среди – воднист сок, леща и стъкловидно тяло.

 

Лещата на окото представлява безцветно, прозрачно, двойно изпъкнало белтъчно образувание. Предната повърхност на лещата е по-слабо изпъкнала от задната.

 

Стъкловидното тяло е прозрачна, хомогенна, водниста течност – до 99% вода, и заема голяма част от вътрешността на очната ябълка, като лежи зад лещата и цилиарното тяло, плътно прилепнало до ретината.

 

Как работи Човешкото зрение?

 

Светлинните лъчи се фокусират чрез роговицата и лещата на окото, за да формират обърнат образ, попадащ върху светлочувствителните клетки на ретината. Информацията от тези клетки се пренася във вид на електрически импулси посредством оптичния нерв до зрителния център на мозъка, където образите се изправят.

 

 

Проекция в окото - Плоската Земя - СТАМАТ
Проекция в окото – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 

Следователно, много важно е да разберем, че окото представлява биологична оптична система, при която чрез двойно изпъкнала леща се формират обърнати образи във фокусната точка– ретината.

 

 
 

От оптиката знаем, че фокусът е точката, в която се събира снопа от всички лъчи, успоредни на главната оптична ос, след пречупване през леща или отражение от вдлъбнато огледало. При двойно изпъкналата леща, фокусът е точката, в която се пресичат лъчите, които преди пречупването са били УСПОРЕДНИ НА ГЛАВНАТА ОПТИЧНА ОС.

 

Това именно е епохалното откритие на Ренесансовите учени-масони! Нека повторим най-важното знание, относно функционирането на зрението ни: УСПОРЕДНИТЕ НА ГЛАВНАТА ОПТИЧНА ОС, тоест на линията на погледа, СНОПОВЕ ЛЪЧИ СЕ СЪБИРАТ ВЪВ ФОКУСНАТА ТОЧКА, която е ретината. С други думи, сноповете излъчени или отразени светлинни лъчи от успоредни един на друг масивни и простиращи се на голямо разстояние обекти, преминавайки през двойно изпъкналата леща на Човешкото око, се пречупват по такъв начин, че се събират във фокусната точка, тоест в ретината, и проектират върху нея сближаващи се образи. По друг начин казано: Човек никога, ама наистина никога, не би могъл да възприеме с очите си успоредни една на друга среди, равнини, повърхности или прави, защото успоредните снопове светлина, отразени или излъчени от тези среди, повърхности или обекти се събират от двойно изпъкналата леща на окото във фокуса на ретината и проектират образи, които ни изглеждат сближаващи се, а не успоредни, каквито са в действителност! Всъщност, това е причината, ние да виждаме хоризонта, а не защото живеем върху въртяща се около оста си и в безкрая сфера!
 

 

 

Как се появяват хоризонтът и убежната точка?

 

Хоризонтът е винаги права линия, което доказва Плоската Земя - СТАМАТ
Хоризонтът е винаги права линия, което доказва Плоската Земя – СТАМАТ

 

Отдалечеността на хоризонта от наблюдателя, както казахме по-горе, е винаги различна и се определя, от една страна, от силата на очите или от оптичните инструментите. Поради физическите си размери биологичната оптична система на окото налага известни ограничения. Отдалечаващите се от наблюдателя обекти, съставени от няколко части, започват да променят формата си. Тези по-малки съставни части, които са в близост до паралелните среди, тоест небето и Земната повърхност – вода или суша, изчезват за окото в далечината преди целия обект. Това се случва, защото на големи разстояния биологичната оптична система на Човешкото око не може да различи обекти, очертанията на които падат под ъгъл по-малък от една градусова минута спрямо линията на погледа, иначе казано: Човек не може да вижда в безкрайността!!!

 

0412.Законът за перспективата - отдалечаващи се обекти се смаляват и изчезват в убежната точка - Плоската Земя - СТАМАТ
0412.Законът за перспективата – отдалечаващи се обекти се смаляват и изчезват в убежната точка – Плоската Земя – СТАМАТ
 

Например, на момиче облечено в пола, което върви по равно поле, отдалечавайки се от наблюдателя, след няколкостотин метра биха „изчезнали“ краката, после би се скрила полата й и така нататък, докато самото то не премине линията на хоризонта. На платноход, отдалечаващ се към хоризонта, първо би изчезнала долната част от трюма, после платната биха се сляли в едно цяло платно, след това трюма и платната биха се съединили, така че не бихме могли да различим съставните части на платнохода, и най-накрая целият би изчезнал от погледа ни.

 
0413.Законът за перспективата - корабите на хоризонта изчезват в убежната точка - Плоската Земя - СТАМАТ
0413.Законът за перспективата – корабите на хоризонта изчезват в убежната точка – Плоската Земя – СТАМАТ

 

В точка H, където основите на стълбовете изчезват, горната част – при лампите, изглежда значително скъсена, което се вижда от линията AW, но дълго след като основите са влезли в убежната точка, горните части ще се виждат над линията на погледа EH дотогава, докато линията AW не срещне линията EHпод ъгъл една градусова минута, когато и те ще влязат в убежната точка и ще станат невидими за невъоръженото око.

 
 
0414.Перспектива - линии под ъгъл една минута с линията на погледа влизат в убежната точка - Плоската Земя - СТАМАТ
0414.Перспектива – линии под ъгъл една минута с линията на погледа влизат в убежната точка – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 

Глобалистите биха казали: „Ето, корабът се скрива зад кривината на Земния „глобус”!”. Но всеки, който си направи труда да използва оптически уред и да погледне в посоката на кораба, веднага би го видял изцяло, с което би доказал, че кривина не съществува и ние не живеем върху сфера, а върху Плоска Земя.

 

 

0415.Законът за перспективата - разширяване на хоризонта с оптически уреди - Плоската Земя - СТАМАТ 1 - web
0415.Законът за перспективата – разширяване на хоризонта с оптически уреди – Плоската Земя – СТАМАТ 1 – web
 
 
 
0415.Законът за перспективата - разширяване на хоризонта с оптически уреди - Плоската Земя - СТАМАТ 11 - web
0415.Законът за перспективата – разширяване на хоризонта с оптически уреди – Плоската Земя – СТАМАТ 11 – web
 
Отдалечеността на хоризонта от наблюдателя се определя, от друга страна, от метеорологичните условия. Наличието на водни пари, различни естествени и техногенни газове – смог и твърди частици, замъгляват, блокират и приближават хоризонта, като възпрепятстват способността ни да виждаме на големи разстояния. Също така, явлението рефракция, представляващо пречупване в различна степен на светлината от слоеве въздух с различна температура, способства появата на фалшив хоризонт, изкривяващ образите или напълно скриващ за окото ни обектите, намиращи се зад него. Но много фотографи, използвайки ведри дни с чист въздух, са заснели обекти на разстояния от стотици километри, което доказва за пореден път, че всички ние сме жертви на огромната Масонска измама, че живеем върху въртяща се топка.
 
0416.Снимката е направена от Геноа, с надморска височина 21 метра - Плоската Земя - СТАМАТ
0416.Снимката е направена от Геноа, с надморска височина 21 метра – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Горната снимка е направена от Геноа, с надморска височина 21 метра, а заснетите острови са на следните разстояния: остров Елба на 201 км, който би трябвало да е скрит зад 2673 метра Земна кривина, остров Горгона на 130 км, който би трябвало да е скрит зад 1016 метра Земна кривина, остров Капрая на 164 км, който би трябвало да е скрит зад 1708 метра Земна кривина и остров Корсика на 159 км, който би трябвало да е скрит зад 1598 метра Земна кривина!
 

 

След всичко казано дотук, става съвсем ясно, че перспективата не е илюзорна несъстоятелност или правило, въведено само в изобразителното изкуство, както иска да ни убеди Научната върхушка, а е естественият начин, по който Човешкото око възприема успоредните една на друга среди и линии. И именно това откритие на Ренесансовите учени-масони е използвано от Илюминатите за основа, върху която бе изградена най-голямата ИЗМАМА в историята на Човечеството. ИЗМАМАТА се състои в отричането на Естествената и изконна парадигма, че обитаваме абсолютно неподвижна Плоска Земя, над която Небесните светила – Слънцето, Луната и звездите се въртят около оста, мислено прекарана между Северния полюс и Полярната звезда, и подмяната й с Масонската Нютон-Айнщайнова парадигма „Всичко е относително”, при която Земята е едно съвсем-съвсем незначително скално кълбо, с океани по повърхността, въртящо се със свръхзвукова скорост около оста си и бясно обикалящо в спирали около невъобразимо огромна огнена топка, захранвана от несъществуващи и недоказани термо-ядрени реакции, която заедно със Земята се върти, обикаля и лети с невъобразими и невъзможни скорости, около кой-знае-какво-ли-още-не.
 
Плоска Земя, предпазена от Небесната Твърд, под която се движат Небесните светила - Плоската Земя - СТАМАТ
Плоска Земя, предпазена от Небесната Твърд, под която се движат Небесните светила – Плоската Земя – СТАМАТ
 
Нашата Плоска Земя, предпазена от Купола или Небесната Твърд, под който се движат Небесните светила.
 

 

Полярна азимутална равноотдалечена проекция

 

 

Потвърждение за това, че Масонската наука, в най-висшия си ешалон, владее знанието относно формата на Земята, но го е скрила от Човечеството, намираме в прикритото използване на така наречената Полярна азимутална равноотдалечена проекция. Ето, какво можем да намерим за нея в Уеб-енциклопедиите:

 
 

„Това е карта на Азимуталната равноотдалечена проекция. Нейно полезно отличително качество е, че всички точки от картата са на пропорционално правилните разстояния и на верния азимут (посока) от централната точка. Полезно приложение на този тип проекция е Полярната проекция, която показва всички меридиани (линиите географска дължина) като прави линии и точно представя разстоянията от Северния полюс. Знамето на ООН, например, съдържа Полярна азимутална равноотдалечена проекция.

 
 
.Полярна азимутална равноотдалечена проекция -Плоската Земя - СТАМАТ
.Полярна азимутална равноотдалечена проекция -Плоската Земя – СТАМАТ

 

Тази проекция е използвана от USGS (Геологическият топографски институт на САЩ) в Националния Атлас на Съединените Американски Щати, както и за широкомащабно картиране на Микронезия. Тя се използва за указване на полетните разстояния от централната точка на проекцията и за сеизмични изследвания, както и при радиоразпръскване. Когато се използва за радиоразпръскване, проекцията дава възможност за директно насочване на антената, особено при Високочестотните (HF) комуникации. Операторът може да насочи антената, обикновено с електрически ротатор, просто като намери целта на картата и завърти антената на ъгъла, посочен в картата. Картата трябва да бъде центрирана, възможно най-близко до действителното местоположение на антената.”

 
За автора, това казва всичко! Това е реалната карта на нашия Свят.
 
Защо я използват за всякакви измервания на разстояния?
 
Тъй като тя е вярната карта и представя точно нашата Плоска Земя!
 
Авторът би предложил някои от най-използваните карти на Плоската Земя.

 
 

Карта на Света на Хамънд от Въздухоплавателната Ера – 1953 година.

 
0420.Карта на Света на Хамънд от Въздухоплавателната Ера – 1953 - Плоската Земя - СТАМАТ
0420.Карта на Света на Хамънд от Въздухоплавателната Ера – 1953 – Плоската Земя – СТАМАТ
 

 

0419.Карта на Света на Хамънд от Въздухоплавателната Ера – 1953 г. - Плоската Земя - СТАМАТ
0419.Карта на Света на Хамънд от Въздухоплавателната Ера – 1953 г. – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Всички поддръжници на Хелиоцентричната идеологическо-психологическа нравствено-Душевна система, още от Древността до наши дни, са едновременно с това и Масони: Питагор, Коперник, Галилей и Нютон, както и съвременните астронавти Олдрин, Армстронг, Колинс и всички останали Съветски и Руски космонавти, Китайски тайконавти, та чак до директорите на НАСА, Роскосмос, ДЖАКСА, Китайското Национално Космическо Управление и така нататък, като изключение, разбира се, не прави и Мениджърът на Космическата програма „Аполо“, Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт:

 

Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт - Плоската Земя - СТАМАТ
Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт – Плоската Земя – СТАМАТ

 

„Братско ръкостискане” на Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт със Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Президент Роналд Рейгън:

 
Суверени Върховни Генерални Инспектори 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт и Роналд Рейгън - Плоската Земя - СТАМАТ
Суверени Върховни Генерални Инспектори 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт и Роналд Рейгън – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 

Но за този, който има очи, за да провиди Истината зад пелената от невежество, страх и умствено-наркотичен транс, става наистина интересно, когато започне да осъзнава, че Илюминатската войнстваща върхушка, поради несъмненото съществуване на Закона за правото на избор на Творецът-Творение, е длъжна да изложи на явен показ и на всеослушание своите знания и планове, но все пак достатъчно добре обвити в символизъм и алегория. Ако започнем да изследваме символите (логосите) на различните Илюминатски компании, ще открием Слънцепоклонически, Масонски, езически, Египетски, Фараонски и какви ли още не образни елементи, служещи за идентификация на принадлежността им към окултния мистицизъм на Древността. На много места, със сигурност, ще открием на явен показ, право в лицето, и Плоската Земя:

 
 
0423.Първата версия на Флагът на ООН от Април 1945 година, на който виждаме правилно изобразената ПЛОСКА ЗЕМЯ - СТАМАТ
0423.Първата версия на Флагът на ООН от Април 1945 година, на който виждаме правилно изобразената ПЛОСКА ЗЕМЯ – СТАМАТ

 

0424.Приетият на 7-ми Дек. 1946 год. официален Флаг на ООН, картата е завъртяна на 90° Западно - Плоската Земя - СТАМАТ
0424.Приетият на 7-ми Дек. 1946 год. официален Флаг на ООН, картата е завъртяна на 90° Западно – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Горе: Първата версия на Флагът на ООН от Април 1945 година, на който виждаме правилно изобразената ПЛОСКА ЗЕМЯ. Долу: Приетият на 7-ми Декември 1946 година официален Флаг на ООН, където е завъртяна на 90° Западно.
 
 

Авторът предлага още три флага на Международни организации под шапката на ООН, от които е видно, че не е тайна за посветените Истината за Плоската Земя:

 
 
Флагът на Международната Морска Организация (IMO) - Плоската Земя - СТАМАТ
Флагът на Международната Морска Организация (IMO) – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
Флагът на Международната Морска Организация (IMO)
 
 
Флагът на Световната Метеорологична Организация (WMO) - Плоската Земя - СТАМАТ
Флагът на Световната Метеорологична Организация (WMO) – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 
 
Флагът на Световната Метеорологична Организация (WMO)
 
 
 
Флагът на Международната Организация за Гражданска Авиация (ICAO) - Плоската Земя - СТАМАТ
Флагът на Международната Организация за Гражданска Авиация (ICAO) – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
Флагът на Международната Организация за Гражданска Авиация (ICAO)
 
 
 

Също така, не е тайна за интересуващия се от действителните събития, а не от дезинформацията по Ционистките масмултимедии, че Света се управлява по съвсем различен начин от описания в учебниците. С мистичните си и обвързващи до гроб, чрез смъртни заплахи ритуали, Тайните общества на Илюминатите, Масоните и техните слуги, свързват събратята си по Ложа с многократно по-силни връзки, отколкото са връзките с избирателите им или обещанията пред тях. Следващите линкове дават обща представа, служеща за доказателство, че всички известни политици и обществени фигури по Света и в България, без значение в кой „политико-икономически лагер” или „партия” се намират, са свързани навеки: Списък на Масоните 33-та степен, Списък на масоните в България (по Ложи) или Кои известни българи са масони?

 

Чрез Масонската нравствено-ценностно-Душевна подмяна, всички ние бяхме насилени да приемем за истина, без никакви доказателства, че Човекът е една съвсем случайна грешка в безспирния, безпричинен, безжизнен, безсъзнателен, бездуховен и безцелен космос, който може във всеки един момент да изтрие дори спомена за съществуването му. Чрез сатанинския Дарвинизъм, Масоните, проповядващи безнравствен Материализъм, НАСИЛИХА Човечеството да приеме за истина, без никакви доказателства, че е произлязло от неорганични съединения, благодарение на измислена и несъществуваща еволюционна поредица от невъобразимо малко вероятни случайни съвпадения, започваща от неживи химически субстанции и преминаваща през едноклетъчни, амеби, риби и гротескни „динозаври” до НЕСЪЩЕСТВУВАЛИ „маймуночовеци”. Този Световен Илюминатски заговор почти успя да убеди Човек, че единствената цел в живота му е да работи за банкерските династии, чийто роб е, и умирайки отива в нищото, откъдето безпричинно се е пръкнал. И всичката тази измама започва от лъжата за това, какво представлява нашия Дом – Земята.

 
 
 
 
 
 
 
 
Казвам, почти успя да убеди, тъй като никаква измама, колкото и голяма и всеобхватна да е тя, не може да направи от Човека вечен заключеник! Защото във всеки един от нас има частица от Творецът-Творение – Духът, обитаващ най-съкровената част на нашето Аз, едно малко гласче, което, ако се вслушаме, вечно ни нашепва:
 
 
„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Творецът-Творение, роден си отново на Плоската Земя, за да извървиш пътя, който, с помощта на своите Духовни Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, и си призван да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение…”
 

 

 
 
 
СТАМАТ
 
 
 
 
МИР и ЛЮБОВ!
 
16-ти Януари 2016 година
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *