Изследване Седмо: Християнството и Плоската Земя – СТАМАТ

0700.Християнството и Плоската Земя - СТАМАТ10
 
 
Изследване Седмо:

Християнството и Плоската Земя

 

 

 

Плоската Земя в Народната мъдрост. Сътворението в Библията. Библейски доказателства за Плоската Земя. Cui bono – В чия полза.

 

Ако по улиците на някой град в България направим анкета, съдържаща само два въпроса, първи: „Християнин ли сте?” и втори: „Вярвате ли, че Земята е кълбовидна?”, авторът е уверен, че за никого няма да бъде изненада, когато абсолютно всички отговорили утвърдително на първия въпрос, отговорят без да се замислят по същия начин и на втория. Днес, този резултат не е изненада. В съвремието, вероятно почти всички Българи, които считат себе си за Християни, тоест приемат Библията за Свещено писание, едновременно с това „вярват” и приемат теорията на кълбовидната Земя и този когнитивен дисонанс *[1], изглежда, не тревожи никого.

 

Плоската Земя в Народната мъдрост

 

Но дали така е било винаги? Така ли е било в миналото? И тук, авторът няма предвид преди 140 или 150 години, когато само неколцина Български Масони, изучили се в Масонските университети встранство, проповядвали безбожната, сиреч атеистична, алогична, сюрреалистична, абсурдно невротична и демонично-сатанинска идея за безспирно въртящата се около оста си с невъобразима постоянна скорост и шеметно стрелкаща се из „необятния космос” Земна топка. Не! Няма нужда да отиваме толкова далеч в миналото, за да докажем, че вътрешното убеждение на нашите предци и пазеното от хилядолетия древно знание и извечна мъдрост свидетелстват за нещо коренно различно. Нека се върнем само 40-50 години назад и да си спомним нашите баби и дядовци.

В моето детство има два епизода, които и досега предизвикват смут във вътрешния ми мир. И докато първата случка, умело прикрита, чрез наложеното в съзнанието ми затъмнение от властващата политическа парадигма по онова време, изплува в спомените преди около четвърт век, в синхрон с промяната на политическото статукво в България, то второто преживяване, в продължение на четиридесет години, чак до миналото лято, бе забулено в мъглата на срама, породен от началните проявления на когнитивен дисонанс в Душата на невинното дете.

Първият спомен е свързан с дядо ми. Беше по времето на Социалистическото общество. Може би съм бил втори клас, когато през пролетната ваканция гостувах с родителите ми на баба и дядо на село. Бяхме седнали на обедна трапеза и стана дума за успехите ми в училище, тогава майка ми ме накара да рецитирам стихотворение за „народния вожд“ Георги Димитров, за когото в зрели години разбрах, че е бил по-известен в град Перник като Жоре Мастичката или Гошо Тарабата, защото се напивал безпаметно „като тараба” с мастика. Моменталната реакция на дядо ме свари така неподготвен, че в началото не знаех как да реагирам, а само мигах „на парцали”. Дядо целият почервеня от гняв, стана, удари по масата и забрани да се говори в неговата къща за този родоотстъпник, предател и престъпник, когото наричаше направо убиец. Дядо доживя до 96-годишна възраст и никога повече, нито преди тази случка, нито след нея, не го видях толкова разгневен. Настана същински скандал. Майка яростно защитаваше „другаря Димитров” и нарече дядо с думата „пандизчия”, на която тогава не знаех значението. Едва, много по-късно научих, че дядо бил водач на Николапетковистите в региона и след заграбването на нивите му от Комунистите по време на Колективизацията бил затворен на остров Белене за три години. Сега вече разбирам, че този незабравим обяд с баба и дядо на село е посял зрънцето на съмнението в правилността на установените от обществения ред норми в моето съзнание. Веднъж засято, това зрънце може с години и дори с десетилетия скрито да чака, но най-накрая винаги покълва, давайки богат урожай.

Втората случка, колкото и на пръв поглед да изглежда невинна, идва да ни покаже моралните устои и високата нравственост на нашите предци, които в съвремието сме заставяни от „Системата на Образованието”  да считаме за невежи, неграмотни, глупави, прости и малоумни „селяни”, които с хилядолетия не разбирали, нито кои са, нито къде се намират в действителност. Но добре, че на тяхна помощ дошли Масоните и Евреите от кликата на Нютон, Дарвин, Маркс, Енгелс, Ленин и „так далее”, за да ги „просветят”, че те всъщност са съвсем малко вероятни, бездушни и бездуховни случайности, възникнали безпричинно и безцелно във вечния хаос върху една нищожно малка, вечно въртяща се с главоломна скорост скална топка и на които е отсъдено вечно да работят безропотно за жълти стотинки на своите господари – банкерите, а след като се разболеят от страшни болести и умрат в неописуеми мъки да останат завинаги в нищото.

В миналото, това „светло Комунистическо бъдеще” ни се представяше от нашите учители и по-късно от Партийните лидери и съвсем същото „светло Европейско бъдеще” се представя и днес на малките невинни дечица и на младите хора! Днес, всички, и млади, и стари, са индоктринирани с тази бездушна и бездуховна помия. Но винаги ли е било така? Какъв е бил светогледът на нашите баби и дядовци? Наистина ли са били безпросветни, невежи, малоумни, безмозъчни идиоти, незнаещи нито кои са, нито къде се намират, нито за какво живеят, както ни заставя да мислим за тях „Образователната Система”? И ако Човек действително приеме, че е имал предци с гореизброените ментални характеристики, то какъв би трябвало да е самият той??!!

Спомням си едно лято прекарано на село, вероятно съм бил на по-малко от десет години. Там имаше телевизор, но само дядо понякога гледаше „По света и у нас”, а баба слушаше единствено Народна музика по радиото след обед, когато си почиваше от кърската работа. Една привечер запитах баба, дали няма да влезе да гледа „новините”, но тя ми отговори, че е заета в градината и не гледа „новини”, защото това било мъжка работа. Тогава незнайно защо й заговорих за въртящото се земно кълбо, може би, поради индоктриниращата шапка на „По света и у нас”, за космоса и космонавтите и други такива неща. Баба съвсем чистосърдечно прихна да се смее, гледайки ме с умиление, а когато я попитах дали знае, че Земята е въртяща се с огромна скорост топка, тя през сълзи от смях ми каза: „Въй-й, какви са тез’ глупости, бале-е, ам’чи то пульето е равно и не мърда…”.

След това ми обясни, че там, горе в Небесата, има Господ, който вижда всичко, който се грижи за нас, следи нашите постъпки и затова трябва да сме добри един към друг и така нататък. Баба бе дълбоко вярваща Християнка, а аз останах толкова изумен и стъписан, че бях забравил напълно този разговор в продължение на почти четиридесет години до миналата пролет, когато започна да настъпва моето Пробуждане и пълно осъзнаване за Света, който обитаваме с физическото си тяло, а именно, Плоската Земя.

 

Сътворението в Библията

 

В днешно време, се приема за даденост да вярваш в Библията и едновременно с това да си поддръжник на материалистическата Масонска теория за въртящото се Земно кълбо. Този когнитивен дисонанс стига до такива абсурдни размери, че например в САЩ, както и в други Държави, свидетелите в съдилищата, които почти във всички случаи са материалисти, вярващи и защитаващи кълбовидността на Земята, да, поистина „вярващи”, защото това е просто едно вярване, без наличието на никакви доказателства, се заклеват да говорят истината с ръка върху Библията. Но дали тези Човеци са прочели как е описана Земята в Библията? От опит знам, че наистина съвсем малка част от Българите, обявяващи себе си за Християни, в действителност са чели Библията.

И така, какво е хилядолетното знание и мъдрост предадени в Библията за нашата Земя?

Първите пет Книги от Вехтия Завет на Библията се наричат Моисееви или Петокнижие, а в Юдейската религия са познати като Тора. Първата от тях е Битие и се занимава със Сътворението на нашия Свят, създаването на Човека и зората на цивилизацията. Ето, какво пише в Глава Първаза създаването на нашата Вселена:

1. В начало Бог сътвори небето и земята.
2. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.
3. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.
4. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.
5. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро – ден един.
6. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. (Тъй и стана.)
7. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана.
8. Твърдта Бог нарече небе. (И видя Бог, че това е добро.) Биде вечер, биде утро – ден втори.
9. И рече Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. (Водата под небето се събра на местата си, и се яви суша.)
10. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това е добро.
11. И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава семе (по свой род и подобие), и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана.
12. И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род (и подобие), и (плодно) дърво, що дава (на земята) плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро.
13. Биде вечер, биде утро – ден трети.
14. И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветляват земята и) да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години;
15. да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана.
16. И създаде Бог двете големи светила; по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите;
17. и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,
18. да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро.

(Библия, издадена от Светия синод на Българската Православна Църква, София 1993.)

Предлагам и другото значимо издание на Библията на Български език, с препратки. Това е Славейковата, или наричана още Цариградска Библия, която е превод от оригиналните текстове, извършен от Петко Рачов Славейков, Константин Фотинов, подпомагани от Стоян Михайловски (брат на Иларион Макариополски) и е отпечатана за първи път през 1871 година.

1 В начало Бог създаде небесата* и земята (1). *В евр. оригинал думата „небеса“ винаги се среща в мн. ч.; (1) 4 Царе 19:15; 2 Лет. 2:12; Пс. 8:3; 33:6; 115:15; Ер. 10:12,16; Деян. 4:24; Евр. 11:3; Откр. 4:11
2 А земята беше пуста и неустроена (1) и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите. (2) (1) Ер. 4:23; (2) Пс. 104:6; 2 Петр. 3:5
3 И Бог каза: Да бъде светлина (1)! И стана светлина.  (1) Пс. 33:9; Ис. 45:7; 2 Кор. 4:6
4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината (1).  (1) 2 Кор. 6:14
5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.
6 И Бог каза: Да бъде твърд (1) посред водите, която да раздели води от води!  (1) Пс. 19:1
7 И Бог направи твърдта (1); и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта (2). И стана така.  (1) Пс. 19:1; (2) Йов 26:8; Пс. 148:4
8 И Бог нарече твърдта небе (1). И стана вечер, и стана утро: ден втори. (1) Пс. 136:5; Зах. 12:1
9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата (1)! И стана така. (1) Йов 38:8-11; Пс. 24:2; 95:5; Пр. 8:29; Неем. 9:6
10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета (1). И Бог видя, че беше добро.  (1) Йона 1:9; 2 Петр. 3:5
11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята (1)! И стана така. (1) Пс. 104:14; Ис. 61:11
12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си (1), и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро. (1) 1 Кор. 15:38,39
13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.
14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд (1), за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години (2); (1) Ис. 40:26; (2) Пс. 104:19
15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.
16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите (1). (1) Пс. 136:7-9; Ер. 31:35
17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,
18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.

За целите на нашето изследване, нека да проследим хронологично, по стихове, Сътворението на нашата Вселена, както е представено в най-мъдрата за Християнския Свят книга, която би трябвало да ръководи и да представлява най-съкровеното и ценно знание за Християните.

Първи. Бог създава Небесата и Земята. Използвам множественото число Небеса, защото така е в оригинала. За владеещите свободно Английски език е желателно да си помагат с The Companion Bible, която, въпреки че на места дава Хелиоцентрични обяснения, е безценен съветник по отношение значението на думите, използвани в оригиналните текстове. В тях думата, използвана за назоваване на Творецът, отделил Творението от Себе Си е Елохим” – אֱלֹהִים, която е множественото число на Елоах”אֱל֫וֹהַּ, която от своя страна е удължена форма на думата „Ел“אֵל,означаваща „Бог”и, следователно, трябва да се преведе с множественото число Богове, но това е друга много обширна тема, която няма да засягаме в настоящето изследване.

Още първите няколко думи на Библията са в пълен разрез със задължителната „научна” индоктринация в училищата и по масмултимедиите. Библията не казва, че Вселената е била една нищожно малка точка „Нищо”, която безпричинно и безцелно експлоадирала и вместо да се саморазруши, като всяко избухващо нещо, което познаваме, тя за нищо време произвела цялата материална Вселена. Не! Библията посочва, че Създателят сътворил Небесата и Земята, а не някакво въображаемо експлоадиращо Нищо, което по магически начин произвело Всичко.

Втори. В следващият стих се казва, че Земята била безформена и пуста, тъмнината била върху бездната и Духът се носел над „повърхността на водите”, което е дословен превод. Материалистическата гледна точка, насаждана от крехка възраст в съзнанието ни е, че Земята се е формирала като огнено „кълбо”, едва след като вече са съществували трилиони и трилиони звезди-Слънца, подобни на нашето, гледище точно противоположно на изказаното в Библията, че Земята е пуста и тъмна. По-нататък се казва, че Духът се носел над водите, но всеки „научен работник” ще Ви каже, че вода не е имало, защото било много горещо. На кого ще повярвате – на Божието писание или на учените, поробени от Масонските измислици и лъжи?

Трети. Бог казва: „Да бъде светлина!” И самите думи на Творецът – Неговата вибрация, пораждат светлината. Но според Масонския материализъм, светлината съществува още при „Големия взрив”, както и при „образуването” на звездите много, много преди „образуването” на Земята. Според тях, видимата светлина във Вселената, както и всички останали честоти от електромагнитния спектър, е последица от извършването на някакви недоказани и неосъществими контролирани термоядрени реакции в ядрата на звездите, каквото според тях е и Слънцето, а не от словото Божие – Неговото излъчване и вибрация.

Четвърти. Бог разделя светлината от тъмнината, защото вижда, че тя е добро. В Библията изрично се посочва, че Творецът разделя светлината от тъмнината, още много преди да е създал Небесните Светила. Това означава единствено и само, че светлината и тъмнината се пораждат или имат друг източник и причина коренно различна от някакво недоказуемо предполагаемо въртене на „кълбовидната” Земя около себе си и около Слънцето. С обяснението на тези феномени се занимава проникновената книга на Гебриел Онриет, представяща Истинната парадигма на Вселената и която Читателят би трябвало да прочете, ако е решен да върви по пътя на Пробуждането.

Пети. Създателят дава име на деня и нощта, като влага различни Свои енергии в тях и същевременно с това създава и основната пулсация в нашата Вселена – денонощието. Тогава, именно, настъпва първата вечер и първото утро на първия ден и това обстоятелство няма нищо общо с някакво измислено от Масонските учени материалисти въртене на „кълбовидна Земя” около себе си и около Слънцето.

Шести. Вибрацията на Творецът – Неговото слово, създава Твърд” посред водите, която да ги раздели на горни и долни. В този стих за първи път се използва думата Твърд”, по-късно „Небесна Твърд”, която е най-съществената дума в Битие, засягаща Библейската парадигма за Вселената във взаимовръзката й с нас, абсолютно неразбираема и напълно обезсмислена за „цивилизования” Човек, поради измамата наложена от съвременната „наука”. Тази дума е точен превод на Български на използваната в Английския превод на Библията. Поради липсата на независим от Масонския академизъм транслингвистичен речник на Български, ще използваме Английския такъв, за да разберем семиотиката на думата.

В Библията думата „firmament” започва да се използва от средата на ХІІІ-ти век и идва от Латинската дума Firmamentum, буквално означаваща „поддръжка, опора, подкрепа или даващ сила”, идваща от firmus”„твърд, корав”, използван във Вулгата – Каноничния Латински превод на Библията, за да преведе Гръцката дума stereoma„твърда или плътна, монолитна структура”, която е превод на Юдейската дума „רָקִיעַ” [ра-кий-ах], използвана едновременно и за повърхността на Земята и за Небесния Свод и означаваща „плоско пространство”, „разпростряна повърхност” – когато се използва за Земята, и „поддържаща основа” – когато се използва за Небесния Свод, поддържащ водите отгоре, която на свой ред произлиза от глаголния корен „רָקַע” [ра-ках], означаващ „разпростирам, избивам, изчуквам”, а на Сирийски език – „да направиш твърд или плътен”.

Стих шести от Битие е най-важният за нашето изследване, тъй като той недвусмислено заявява, че синьото небе над главите ни в действителност е твърда повърхност! Но всеки съвременен Човек, преминал през училищната мозъкомелачка ще изпъчи гърди напред и съвсем отговорно ще заяви, че: „това са пълни глупости, тъй като над атмосферата се намира вакуума на безкрайния космос”. Нашият герой, обаче, изобщо няма да се замисли, че е изказал логически оксиморон, тъй като е абсолютно невъзможно какъвто и да е газ да поддържа стабилно налягане в близост до вакуумна среда, без наличието на граница от твърдо вещество помежду им.

Седми. Потвърждава се, че Творецът е създал Небесната Твърд, за да отдели водите над Твърдта от водите върху повърхността на Земята. Следователно, в Библията изрично се подчертава, че Небесната Твърд, или Небесният Свод, изначално е била единна маса със Земята и впоследствие е разместена или отделена от Земята, за да могат да се разделят водите на горни и долни. От което следва, че, бидейки първоначално еднородна маса, Небесната Твърд и Земята задължително притежават подобни характеристики и подобен строеж, като например: и двете са солидни, твърди, неподвижни повърхности, притежаващи дълбочина и съдържащи метали, соли, скали и така нататък.

Тъй като съвременникът, поради ежеминутно бликащата от Масонските корпоративни масмултимедии тежка индоктринация с лъжовната парадигма на  войнстващия Илюминатски Елит, се е отдалечил твърде много от древните знания и разбирания за Вселената, следващото нагледно обяснение е наложително.

 

Описание на непосредствената ни Вселена в Юдео-Християнската литература - Плоската Земя - СТАМАТ
Описание на непосредствената ни Вселена в Юдео-Християнската литература – Плоската Земя – СТАМАТ

 

 
В Юдео-Християнската и Апокрифната литература Вселената е описана по следният начин: Земята е плоска, дискообразна и се намира на Екваториалната равнина вътре в сфера, като я разделя на горна и долна половина, поддържана е от Устоите или Стълбовете на Земята, а отгоре е Небесната Твърд, със своите Врати и прозорци, на която се намират Светилата – Слънцето, Луната и звездите. Небесната Твърд разделя водите на Сътворението на две: Води над Твърдта и води под Небосвода – моретата. Над Твърдта се намират Небесата или Небесните Селения, а над тях е Небето на Небесата, или Третото Небе или на други места Седмото Небе – Обиталище на Върховната Божествена Личност – Бог-Създател. Небесните порти водят към Небесните Селения. Дървото на Живота се намира в центъра на Едем, което значи Блаженство, а под Земния диск се намират Преизподнята или Адът и Голямата бездна.
 
Това алегорично описание на Света с точност се поддържа от над 600 различни древни култури: Шумерската, Вавилонската, Асирийската, Финикийската, Египетската, Догоните, Маите, Инките, Навахо,  Шипибо в Перу, Варао в делтата на Ориноко, Норвежката, Камбоджанската, Корейската, Китайската и много, много други.

От своя страна, Масонската наука твърди, че Земята е кълбо, две трети от повърхността, на което е покрита с океани, бясно въртящо се около себе си и около огнената топка Слънце. Обаче, здравомислещият Човек знае, че водата винаги заема хоризонтално ниво и затова е напълно невъзможно да „полепне” по повърхността на бясно въртяща се топка, колкото и голяма да е тя. Тогава на помощ на Илюминатската Хелиоцентрична парадигма дошъл Масонът Сър Исаак Нютон – Великият майстор на Ордена на Сион, който измислил недоказаната и до днес гравитация.

 
Демоничният герб на Масона Сър Исаак Нютон посветен от Кралица Ана през 1705 - Плоската Земя - СТАМАТ
Демоничният герб на Масона Сър Исаак Нютон посветен от Кралица Ана през 1705 – Плоската Земя – СТАМАТ

 

 

Горе: След като Исаак Нютон бил посветен в рицарство от Кралица Ана през 1705 година, той приел необичаен герб: чифт кръстосани Човешки кости върху черен фон, както е  на пиратския флаг. Долу: Възпоменателната плоча над входната врата на Имението „Уълсторп”, в близост до Калстъруърт в Линкълншир. Надписът гласи: „В това Имение е роден Сър Исаак Нютон, рицар, 25-ти Декември 1642 година”.

 
Възпоменателна плоча в Имението Уълсторп на Масона Сър Исаак Нютон - Плоската Земя - СТАМАТ
Възпоменателна плоча в Имението Уълсторп на Масона Сър Исаак Нютон – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Осми. Бог нарича Твърдта: небе (Небеса – в оригинала), с което Му дава определени Свои енергии. Настава вечер и настъпва утро – ден втори. Както в пети стих, така и тук, денонощието се явява пулсация в цикъла на Сътворението и не се придизвиква от движението на светлинни източници или от въртенето на някакво измислено кълбо-планета.

Девети. Творецът събира поднебесните води в морета и по този начин се появява сушата. Тук може да се направи логичният извод, че преди обособяването им в морета водите са били навсякъде. Масонската наука отново е в пълно противоречие с Библейското повествувание, тъй като тя твърди, че в началото Земята е била гореща топка, след това е изстивала стотици милиони години и чак после са се образували моретата.

Десети. Бог нарича земята и моретата, което означава, че им дава определени Свои енергии. Подчертава се отново, че водите и сушата са създадени от самото начало, а не както Масонската наука учи нашите деца.

Единадесети. Създателят сътворява растенията – тревата и дърветата, на сушата, като семената са в плодовете им според вида им. Този и следващият стих са фатален удар върху Материалистическата Масонска еволюционистка теория. Библията изрично посочва, че живите организми са създадени разделено и обособено по видове, като всеки организъм е създаден поотделно, а НЕ Е ЕВОЛЮИРАЛ от предходен организъм. Извечната мъдрост на Човешкия род, намерила своя синтез в Книга Битие, свидетелства за това, че всеки организъм в нашата Вселена е създаден от Твореца отделно и независимо от останалите, бидейки в постоянна взаимовръзка с тях, и в никакъв случай не произлиза от някакъв предходен организъм, явявайки се негова еволюция, развитие или мутация. Още повече, че тук се казва, че животът е създаден изначално на сушата и едва по-късно във водата, както се посочва чак в Двадесети стих:

20 И Бог каза: Да гъмжи (1) водата от множества живи същества*, и птици да летят над земята по небесната твърд!  *или: души, така и в цялата книга; (1) Пс. 104:25)

Войстващият Масонски академизъм, обаче, абсолютно задължаващо постулира и учи Човешките деца, че ние сме се появили съвсем случайно, абсолютно без никаква причина, чрез еволюционната верига на невероятната непредсказуема случайност, започваща в първичното море от едно-единствено едноклетъчно и преминаваща през амеби, риби, влечуги, напълно измислени същества – „динозаври“, маймуни и гротескни никога несъществували маймуночовеци, населяващи въртящо се около себе си и стрелкащо се с невъобразими постоянни скорости във вакуума скално кълбо, с океани по повърхността, възникнало като последица на невероятно малки вероятности, водещи началото си от Големия взрив, породен от АБСОЛЮТНОТО НИЩО, който вместо да разруши същото това НИЩО, като всички други взривове, станал причина за възникването на живота и цялата невероятна хармония, красота, светлина и Любов около нас и, естествено, всичко това е станало по погрешка, съвсем случайно, без участието на ТВОРЕЦЪТ! Изумително е как интелигентен Човек може да приеме, като знание, подобни абсурдни, алогични, наивни и безочливо смехотворни безсмислици!

Дванадесети. Потвърждава се, че по Земята е порастнала зелена трева, и билки – в оригинала, които са дали семе, всяка за своя вид, и са израстнали дървета и са дали плодове и семе, всяко за своя вид. От този стих Човек разбира, че всички видове в царството на растенията са създадени изначално и едновременно, по същият начин, както в двадесети стих, се посочва, че всички водни обитатели и птици са създадени едновременно и както по-късно, от двадесет и четвърти стих нататък, Творецът създава всички животни едновременно. Следователно, Библията изрично посочва, че Творецът е създал цялото огромно многообразие на видове едновременно, всеки вид в Царството му.

От друга страна, еволюционисткият Масонски Материализъм, както изяснихме по-горе, изповядва точно противоположния мироглед за произхода на видовете, като всеки вид произлиза от предходния, започвайки от едно случайно зародило се едноклетъчно в океана и стигайки до Човека. Този Сатанистки модел за произхода на живота слага знак за равенство между, например, вирусите и Човека, като по този начин налага възгледа, че масовото изтребление на Човеци във войните, водени от същият този Масонско-Илюминатски елит, не са чак такова варварство и посегателство срещу самият Създател, но нека напомним, че в Битиее казано: „26: И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие!”, което трябва да се разбира, че масовото унищожаване на Човешки същества е война против Бога!

Тринадесети. Настава вечер и настъпва утро – ден трети. Цикличността на денонощието продължава, без да има нужда от въртяща се кълбовидна Земя.

Четиринадесети. Творецът, чрез Своето слово – Своята вибрация, създава Светилата на Небесната Твърд, за да разделят деня от нощта и да служат за хронологични знаци. Съвсем точно се посочва, че Светилата са създадени под Небесната Твърд, която, бидейки преди това отделена и издигната от Земята, се явява затваряща и обособяваща нашата Вселена. В Библията не се посочва, че Светилата отстоят от нас на трилиони и квинтилиони километри и се въртят и се стрелкат насам-натам с невъобразими за ума скорости от милиони километри в час, както твърди Масонската астрономия. Тези Светила са създадени под Небесната Твърд и то след като на Земята вече има растителен живот, така че в никакъв случай не са на възраст от милиарди години и на отстояния стотици милиони и милиарди трилиони километри!

Петнадесети. Да бъдат за Светила на Небесната Твърд, за да светят на Земята. Потвърждава се, че Творецът е създал Светилата на Небесната Твърд специално и преднамерено за Земята, а не както учи Масонската наука, че Земята се е образувала милиарди години след Небесните Светила. Творецът създава Светилата на Небесната Твърд едва след като е сътворил живота на Земята. Този факт недвусмислено доказва важността и първенствуващото място, което заема Живота пред Светилата в Небесата по време на акта на Сътворението. Това е изключително важно да се разбере, тъй като съвременната наука твърди, че животът е произлязъл съвсем случайно от неживата материя, тоест от химическите елементи и съединения, произведени от неживите звезди по време на някакви измислени самоконтролиращи се термо-ядрени реакции във вътрешността им. Идеята, че растенията, животните и Човека са произлезли съвсем случайно от неживи субстанции е не само абсолютно неправдоподобна, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО НАПЪЛНО НЕДОКАЗУЕМА, но и математически опровергавана от теорията на вероятностите!

Шестнадесети. Творецът създава по-голямото Светило, за да владее деня, а по-малкото – за да владее нощта, той създава и звездите. В пет последователни стиха, настоятелно се подчертава, че Небесните Светила са създадени след възникването на живота на Земята, с цел да му служат и да бъдат от полза за Човека. Масонската наука, която всъщност представлява Материалистическа религиозна система, изповядва точно противоположното становище, а именно, че животът, респективно Човекът, е временно появило се случайно явление и няма абсолютно никакво значение за и във Вселената. В Библията, както и във всички Свещени книги навсякъде по Света, изрично се посочва и доказва, че живот може да бъде създаден само от живот, а именно, вечно живата и въздесъща Божествена Личност на Бог-Създател сътворява Вселената и живота в нея!

Седемнадесети. Бог поставя Светилата на Небесната Твърд, за да светят на Земята. В четвърти пореден стих Свещеното за Християните писание посочва, че Създателят е поставил Светилата на Небесната Твърд, за да бъдат полезни на Земята и Човека и да му служат, а не той да ги боготвори и да им служи, какъвто е случаят със съвременната наука. В наши дни, бездуховната система на Материалистическата наука прави всичко възможно да отклони взора на Човека от вътрешния му мир, където той би потърсил и намерил своя Създател, като го подмами и прокуди далеч от Бащиния му дом, чрез лъжата за външната спрямо него, безкрайна и вечна материална Вселена – студена, безжизнена и бездуховна. Карл Юнг е казал твърде верни слова: „Който гледа навън – сънува, който гледа навътре – се пробужда.”

Осемнадесети. Създателят сътворява Светилата, за да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. Творецът влага Своите вибрационни енергии, за да създаде пулсациите и циклите на Земята, за да са от полза за Човека.

Безценното изследване на Гебриел Онриет „Небеса и Земя”, предоставя в синтезиран и достъпен вид хилядолетната Човешка мъдрост за Вселената, като авторът я прокарва през призмата на собствените си размисли и хипотези, голяма част от които, можем уверено да заявим, са напълно достоверни. Имайки предвид, че Гебриел Онриет прави изследванията си в началото на ХХ-ти век, потресаващ е фактът, че нейните наблюдения за нематериалното естество на планетите и звездите, се доказва напълно, посредством съвременната висока технология на дигиталните камери. Заснемането им, например с Nikon Coolpix P900, с оптично увеличение 83х, разтърсва дълбоко заспалото съзнание на съвременния промит от дезинформация и измами ум и заставя настъпването на зората на Просветленото събуждане от хипнотичния сън, така присъщ на цивилизованата бездуховност.

 

 

Планетата Венера - блуждаеща звезда - заснета с Nikon Coolpix P900 - Плоската Земя - СТАМАТ
Планетата Венера – блуждаеща звезда – заснета с Nikon Coolpix P900 – Плоската Земя – СТАМАТ

 

 

Звездата Сириус заснета с голямо увеличение - Плоската Земя - СТАМАТ
Звездата Сириус заснета с голямо увеличение – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Единствената контрамярка, която Масонската Материалистична научна религиозност може да предприеме, е да хвърля все по-нови лъжи в лицето на спящите духом, за да не посмеят никога да се събудят от погубната дрямка – измамата за това, което в действителност представлява Човешкото същество. В течение на хилядолетия Илюминатите са усъвършенствали до виртуозност лъжовната система, като през последните пет века започват да я наричат с високопарното, обезкуражаващото и нетърпящо независими изследвания и подлагане на систематичен логическо-критичен анализ наименувание „НАУКА”.

Съвременната Наука – езикът, на който властващият Илюминатски Елит задължава всички Човеци да говорят, още от раждането си, в действителност е тяхната Световна религия и се нарича Материализъм, а потърсим ли корените й ние ще открием нейните Божества: Материята, Случайността и Големият Взрив, без които абсолютно никаква дейност във Вселената не може да бъде извършена. Материалистите са измислили тези три Божества, за да послужат за заместители на Бог-Създател в парадигмата на Илюминатския Елит и да станат причина и обяснение за възникването и функционирането на Вселената. „Научното” обяснение на Вселената е безкрайно алогично и недоказуемо, но това е без значение, тъй като онези, които са в плен на телевизията, радиото и ПРЕСАТА не мислят самостоятелно и критично, а безрезервно и завинаги ВЯРВАТ НА ВСЯКА ЛЪЖА ИЗРЕЧЕНА ОТ „НАУЧНИТЕ АВТОРИТЕТИ”. Ето, по такъв начин, демоничната религия на Падналите Ангели, наречена „Съвременна Наука”, посредством унищожаването на съкровената ни свързаност със Създателя, пороби Сърцето и погуби Душата на Човека. В Новия Завет са описани днешните времена, като „научните авторитети“ са обрисувани много точно с определенията: лъжехристи, лъжепророци, чародейци и идолопоклонници:

Матей 24:24 Защото ще се появят лъжехристи (1) и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса (2), така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.   (1) ст. 5,11; 1 Йн. 2:18; (2) 2 Сол. 2:9; Откр. 13:13

Откровение 22:14 Блажени тези, които изперат дрехите си (1), за да имат право на дървото на живота (2) и да влязат през портите в града (3).   (1) гл. 1:5; (2) гл. 2:7; (3) гл. 21:27

15  А отвън (1) са псетата (2), чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже (3).  (1) Мк. 4:11; (2) Фил. 3:2; (3) гл. 21:8; Гал. 5:21

 

Библейски доказателства за Плоската Земя

 

От няколко десетилетия насам, Илюминатския Елит и неговите Масонски учени провеждат масова дезинформациионна кампания, както по корпоративните масмедии, така и по-късно в интернет пространството, засягаща темата на нашето изследване, а именно, как е описана формата на Земята в Библията. В наши дни, интернет е залят от невежи коментари и незрели безпочвени есета, които по всякакъв начин искат да убедят Читателя, че древните мъдреци, събрали хилядолетното знание и написали Библията, както и свещените книги на другите религии, не са били в състояние да разпознават геометричната форма на твърдите тела. Абсолютно никой съвременен Човек няма моралното право да хвърля сянка на съмнение върху интелектуалните способности на древните мъдреци. Те съвсем точно са познавали основните геометрични и стереометрични фигури и отлично са знаели какво е окръжност и какво е кълбо или топка! Следователно, когато в Библията се казва, че Земята е кръгла, то наистина се има това предвид, а именно, че ЗЕМЯТА Е КРЪГ, А НЕ Е КЪЛБО!

 

Земята е кръг а не кълбо - Плоската Земя - СТАМАТ
Земята е кръг а не кълбо – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Кръг или окръжност.

 

 
Земята не е сфера а плосък диск - Плоската Земя - СТАМАТ
Земята не е сфера а плосък диск – Плоската Земя – СТАМАТ
 
 
 Сфера, кълбо или топка.

 

В потвърждение на гореизложеното становище, а именно, че мъдреците, написали Библията са познавали кълбото, привеждам следните стихове съдържанието, на които няма общо с нашето изследване, но са приложени тук, единствено с доказателствена цел, за да изяснят дискурса, относно Библейското познание за геометричните фигури:

Исая 22:17 Ето, ГОСПОД ще те захвърли (1) с мъжко захвърляне и като те обвие здраво,  (1) Ер. 10:18

18 силно ще те свие на кълбо и ще те метне като топка в широка земя. Там ще умреш (1) и там ще бъдат славните ти колесници, ти, срам за дома на господаря си!  (1) Ам. 7:17

Както виждаме, в горния стих са използвани думите „кълбо” и „топка”, като авторите очевидно са имали точно тази стереометрича фигура предвид, а не кръга или окръжността! Сега е мястото да отбележим, че на всички места в Библията, където се говори за формата на Земята, ВИНАГИ се използва думата „КРЪГ” и никога не се използват думите „кълбо”, „топка” или „сфера”! В цитираните по-долу стихове ще видим също, че за Земята се казва, че е „разпростряна”, „разстлана” и така нататък, което потвърждава плоската й природа. Обаче, когато гореспоменатите „коментатори” и „есеисти”, използват цитати от Библията, в които съвсем ясно се казва, че Земята е КРЪГЛА, те изневиделица и изведнъж правят алогичния и нелеп извод, че древните знаели, че Земята е кълбовидна!!! Такива изявления са не само парадоксални, но и невежи и смехотворни!

 

 

Земята е плосък диск над който обикалят Небесните светила - Плоската Земя - СТАМАТ
Земята е плосък диск над който обикалят Небесните светила – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Примерно нагледно представяне на дискът на Плоската Земя, с обикалящи над повърхността му Слънце и Луна.

 

Позволявам си да дам за пример само няколко от стотиците Библейски стихове, описващи и доказващи парадигмата на Плоската Земя.
 

Плоската Земя.

Притчи 8:27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната,

Притчи 8:31 веселях се на земния Му кръг и насладата ми беше с човешките синове.

Исая 44:24 Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти и който те е образувал от утробата (1): Аз съм ГОСПОД, който върша всичко, който сам разпрострях небесата и разстлах земята сам (2);  (1) ст. 2,6; (2) гл. 40:22; 45:7,8; 48:13; Ер. 10:12; 51:15; Зах. 12:1

Йов 26:10 Поставил е граница* върху кръга на повърхността на водите (1), при края на светлината и мрака.  *или: ред, закон (1) гл. 38:10,11

Исая 40:22 Той е, който седи над кръга на земята, и жителите й са като скакалци; който простира небето като завеса и го разпъва като шатра за живеене (1), (1) гл. 42:5; 44:24; 51:13; Йов 9:8; 26:7; 37:18

Псалм 136:6 Който простря земята върху водите (1) – защото милостта Му е вечна! (1) Пс. 24:2

 

Плоската Земя е неподвижна.

Летописи 16:30 Треперете пред Него, цяла земя (1)! И светът стои здраво, няма да се поклати (2).  (1) Пс. 99:1; (2) Пс. 93:1;

Псалм 96:10 Кажете между народите: ГОСПОД царува! (1) И светът стои здраво, няма да се поклати(2). Той ще съди народите с правота (3). (1) Ис. 52:7; Откр. 19:6; (2) Пс. 93:1; (3) Пс. 7:8

Псалм 93:1 ГОСПОД царува (1)! Облечен е с величие (2), ГОСПОД е облечен със сила и се е препасал (3). И светът е утвърден, не може да се поклати (4). (1) Пс. 97:1; 99:1; (2) Пс. 104:1; (3) Пс. 65:6; (4) Пс. 96:10

Псалм 104:5 Той е основал земята на основите й (1), тя няма да се поклати до века (2). (1) Пс. 119:90; Пр. 8:29; (2) Екл. 1:4
 

 

Небесната Твърд или Небесния Свод, с Небесните прозорци и Водите над Твърдта.

Пс. 148:4 Хвалете Го, небеса на небесата (1) и вие, води над небесата (2)! (1) Пс. 69:34; 3 Царе 8:27; (2) Пс. 104:3; Бит. 1:6,7

Битие 7:11 В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седем-надесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха (1) и небесните прозорци се отвориха . (1) гл. 8:2; Йов 38:37; Пр. 8:28; Ис. 24:18

Йов 37:18 Разпрострял ли си с Него небесната твърд (1), здрава като излято огледало?  (1) Ис. 40:22

Езекиил 1:22 А над главите на живите същества имаше  нещо  подобно на свод*, което изглеждаше като страховит леден кристал, разпрострян над главите им отгоре.  *или: твърд, и така до края на главата.

Езекиил 10:1 И видях, и ето, на свода*, който беше над главите на херувимите, имаше като камък сапфир, нещо подобно на престол се виждаше над тях. *или: твърдта

Даниил 12:3 Разумните (1) ще блестят като блясъка на небесната твърд и онези (2), които обръщат мнозина в правда (3) – като звездите за вечни времена (4). (1) гл. 11:33,35; (2) Съд. 5:31;  Пр. 3:35; Мт. 13:43; (3) Екл. 12:9; (4) 1 Кор. 15:40-44

Псалм 19:1 Небесата разказват Божията слава и небесният свод  възвестява делото на ръцете Му (1). (1) Пс. 8:3; Римл. 1:20

Исая 13:13 Затова ще разклатя небесата и земята ще се потресе от мястото си (1) при яростта на ГОСПОДА на Войнствата, в деня на пламенния Му гняв (2). (1) Йов 9:6; Ер. 4:24; Аг. 2:6; (2) Наум 1:6

Исая 24:18 И който бяга от гласа на страха, ще падне в ямата; а който излезе от ямата, ще се улови в примката (1); защото прозорците отгоре се отвориха (2) и основите на земята треперят (3). (1) Йов 20:24; Плач 3:47; Ам. 5:18,19;   (2) Бит. 7:11; (3) Пс. 18:

 

Устоите или Стълбовете на Земята и Голямата бездна.

1 Царе 2:8 Въздига бедния от праха и издига сиромаха от бунището, за да ги сложи да седят с благородните (1); славен престол им дава в наследство. Защото стълбовете на земята са на ГОСПОДА и Той е поставил на тях света (2). (1) Йов 36:7; Пс. 107:41; 113:7,8; Екл. 4:14;   1 Кор. 1:28; Як. 2:5; (2) Йов 38:5,6; Пс. 75:3; 104:5

Йов 9:6 Той поклаща земята от мястото й (1) и стълбовете й треперят. (1) Пс. 114:6; Ис. 13:13; Аг. 2:6; Евр. 12:26

Псалм 75:3 Разтопи се земята и всичките й жители (1); Аз утвърждавам стълбовете й(2). (Села)  (1) Пс. 68:2; 97:5; (2) 1 Царе 2:8

Йов 26:11Небесните стълбове треперят (1) и се ужасяват при Неговата заплаха (2). (1) 2 Царе 22:8; (2) Наум 1:5,6

Притчи 8:28 когато утвърждаваше облаците горе (1), когато усилваше изворите на бездната (2),  (1) Йов 26:8; (2) Бит. 7:11

 

За Геоцентричната система, за Слънцето и за края на Небесата и Земята.

Псалми 19:6 Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им, и от топлината му нищо не се скрива.

Второзаконие 4:19 И внимавай да не би, като повдигнеш очите си към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно войнство, да се подмамиш и да им се поклониш и да им послужиш (1) – на тези, които ГОСПОД, твоят Бог, е разпределил на всичките народи под цялото небе (2).  (1) гл. 17:3; 4 Царе 17:16; 2 Лет. 33:3; Йов 31:26,27; Ер. 8:2; Соф. 1:5; (2) Бит. 1:14,15

Както в горния, така и в следващия стих, недвусмислено се говори за съвременните Слънцепоклонници – Масонските учени Хелиоцентрици и техните слепи глашатаи и сервилни безумци, разкъсали връзките си със Създателя и обрекли Душата и Духа си на смърт, чрез невежеството на Материализма!

Второзаконие 17:3 и отидат и служат на други богове, и им се покланят, или на слънцето, или на луната, или на което и да било от небесното войнство, което не съм заповядал (1); (1) гл. 4:19; 11:16; Иис. Нав. 23:16; 4 Царе 21:3

И като че ли след такова изобилие от Библейски цитати, доказващи парадигмата на Плоската Земя, застъпена в Светото писание не остава много да се добави…

 

Или пък не е така?!

 

Cui bono – В чия полза

Повечето от Читателите вероятно ще заявят: „Какво от това, дали Земята е кълбовидна или плоска? Какво значение има това за мен?!” В днешно време, обикновеният Човек  е подложен на непрестанна и повсеместна психическа атака, за да приеме модела на поведение и вътрешните нагласи на владеещият го от хилядолетия Илюминатски Елит. Провежданата тежка индоктринация от Войнстващата върхушка, още от невръстните ни години, посредством Образователните институции и корпоративните Масонски масмултимедии, с безнравствения мироглед на алчния бездуховен Материализъм, напълно чужд на Човешката душевност и вечните изконни ценности, въплотени от Творецът в Мирозданието, вкарва вътрешният ни мир в толкова дълбоко раздвоение на когнитивен дисонанс, че всеки е по-скоро склонен да стане съучастник в извършването на престъпления и зверства срещу себеподобните си, отколкото да застане лице в лице с Истината за Себе си и Света и ДА ПРИЗНАЕ ПРЕД СЕБЕ СИ, ЧЕ Е БИЛ ВИНАГИ ЛЪГАН ОТ ТЕЗИ, НА КОИТО СЕ Е КЛАНЯЛ ЦЯЛ ЖИВОТ – от Елита, от Властимащата войнстваща банкеро-политико-икономическа Световна Върхушка, известна като Илюминатите или Криптокрацията *[2]!

Ежеминутната мантра, имплантирана в съзнанието на всеки, който слуша радио, гледа телевизия или чете „ПРЕСАТА” *[3]е кодирана по следния начин: „Важно е да изкарвам пари, без значение по какъв начин и с какви средства, да изкарвам купища пари, за да си плащам лихвите по заемите, които взех от милиардерите, за да си купувам все повече и повече ненужни джунджурии, с което да правя тях, милиардерите, все по-богати, а аз да ставам все по-беден и зависим от тях!”Ако Човек приеме този безскрупулно-алчен, егоистично-нарцистичен и бездушен възглед за Света, той става марионетка в ръцете на своите кукловоди – Господарите на парите, и е готов да приеме от тях всякакви лъжи и измами, само и само, за да задоволи болните си страсти. Тогава той с готовност приема техния мироглед.

Човеконенавистническият мироглед на Масонските учени е, че ние сме напълно бездуховен механично-химически сбор от клетки и всички чувства, като: радост, копнеж, любов, тъга и болка са чисто химически реакции. Че Човекът е плод на много, много малка и неправдопободна случайност на неживите химически реакции пръкнали живот във водата върху една непрестанно въртяща се скална топка, с океани по повърхността, лутаща се безцелно из безкрайния и безжизнен, и бездуховен космос. Насаждането на такава чужда, безрадостна, мрачна, тъжна, безсмислена, безперспективна и разочароваща за вътрешния мир на Човека действителност е заветната цел, преследвана от Масонските учени Материалисти, обслужващи Илюминатския Елит. Посредством бездуховния и бездушен Материализъм, демоничните учени успяха да създадат „цивилизация“ населена от невежи, объркани, депресирани и разочаровани от безнадеждната си участ човеци-аутоматони, които безропотно работят за Аристократичния Елит и Банкерските династии по 12 часа дневно, пет-шест дни в седмицата и които дори през „свободното си време“ давят тялото си в отрови, дрога и спирт, заливат сетивата си с помията бликаща от масмултимедии и убиват Душата си с Масонските лъжи.

В тази светлина, съвременният Българин, наричащ себе си Християнин, като същото се отнася и за другите религиозни изповедания, в никакъв случай не се явява изключение на правилото и живее в постоянното раздвоение на когнитивния дисонанс. Той нарича себе си Християнин, но не вярва и дори изобщо не е чел Свещените писания на своята религия, а съществува по правилата и наставленията на Материализма, давани му от Масонската телевизията и другите сатанински масмултимедии, като по такъв начин задълбочава все повече празнотата и разочарованието в своето парадоксално съществувание.

 

И именно в този момент, на помощ може да се притече знанието и мъдростта за Плоската Земя! Защото Знанието за Плоската Земя не е движение, не е някакво празно бръщолевене, не е някаква сензация, не е поредния бърз начин да изкараш лесни пари и не е някаква мода, която ще отмине с пукването на пролетта или пък ще я отмият есенните дъждове, или ще я затрупат и скрият дебелите зимни снегове! Не! Знанието за Плоската Земя е Пробуждането на ЧОВЕШКИЯ РОД от вековен сън и осъзнаването на Истинската му същност, корени и светло предназначение!

Това е Знанието за Истината, че във всеки един от нас има частица от Творецът-Творение – Духът, обитаващ най-съкровената част на нашето Аз. И когато се вгледаме и заслушаме дълбоко в Душата си, ще чуем гласа на Създателя, който вечно ни нашепва:

„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Мен! Роден си отново на Плоската Земя, пазена и защитавана от Мен, посредством Небесната Твърд, за да извървиш Пътя на Пробуждането и Осъзнаването, който,  с помощта на Духовните си Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, а твоето призвание тук е да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение…”

 
 
 
 
 


СТАМАТ


МИР и ЛЮБОВ!
 
10-ти Юни 2016 година

[1]*Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното принудително поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество. Пример: привързаността към тютюнопушенето и знанието, че то е зловредно. 
 
[2]*Криптокрация – „Тайните Властващи” – от Гръцки език: κρυπτός– скритиκράτος – власт.

[3]*Колко точно наименувание! Глаголът „press” на английски означава „натискам, притискам, налягам, стискам, изстисквам, смачквам, пресовам” и съвсем точно идентифицира и описва метода за натиск върху Човешката душевност, прилаган от Масонските печатни масмедии!
4 коментара
 1. teofil
  teofil
  27.11.2017 at 7:22

  "с помощта на Духовните си Учители," – тези думи не идват от Бог а от сатана и неговите демони учещи че земята е плоска. Истинското християнство се основава на принципите на Библията и всичко което е в противоречие с Библията произхожда от бащата на лъжата – дявола. Сам Исус Христос – Бог въплътил Себе Си в човешка плът за да ни изкупи от греховете ни казва в Евангелията: Матея 23:8 Но вие не се наричайте учители; защото един е вашият учител, Христос; а всинца вие братя сте.
  9 И никого на земята недейте нарича Отец ваш; защото един е ваший Отец, който е на небеса.
  10 Нито наставници се наричайте; защото един е вашият наставник, Христос
  Говорите също и за чакри и неща които се езотерични и окултни познания – на практика не християнско учение а сатанинско и демонично. В Библията не се говори за чакри, нито за прераждане нито че човек е съществувал преди да е заченат. Източника на езотериката както и теорията за плоската земя е самия сатана а не Бог. Говорите и пишете срещу масонските науки но именно от техния източник е и учението за плоската земя. Пожелавам ви да имате възможността да прелетите над южния полюс със самолет и сам да се убедите в лъжата на която сам си вярвате!

  Reply
 2. Stamen Georgiev
  Stamen Georgiev
  27.11.2017 at 7:41

  Ето, този teofil, например, не стига що не е чел БИБЛИЯТА, която тук цитирам дословно, но с цялата си наглост нарича себе си "Християнин"! Тогава, поне да бе прочел изследването, което коментира, защото, ако го бе прочел, поне щеше да прочете и десетките БИБЛЕЙСКИ стихове, от общо над 120 стиха в БИБЛИЯТА,в които ясно, просто И АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧНО СЕ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЗЕМЯТА Е ПЛОСКА и НЕПОДВИЖНА!!! Но, не! Този teofil не чете! Той само КОМЕНТИРА! Защото е ВЕЛИК КОМЕНТАТОР, но невежа читател! Аз никога, никъде не съм твърдял, че съм Християнин! Аз съм ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЕН ЗЕТЕТИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, както е написано и в този Блог, ако някой го прочете, разбира се!
  МИР и ЛЮБОВ!

  Reply
 3. Кънчо Райчев
  Кънчо Райчев
  24.06.2019 at 22:04

  Кое дава светлина на Марс и другите планети, и около какво се въртят

  Reply
  • СТАМАТ
   СТАМАТ • Post Author •
   25.06.2019 at 8:23

   Нашата Земя представлява плосък диск, чийто океани са обградени от Ледената стена на Антарктида. Плоската Земя е покрита и защитена от куполоподобен непробиваем енергиен екран, наречен Небесната Твърд, под който се намират траекториите на Небесните Светила. Слънцето се явява локално отражение на едно невъобразимо по-мощно Трансцендентно Светило, пребиваващо отвъд Небесната Твърд. Луната има ефирно полу-прозрачно естество, а звездите и планетите са невеществени електро-магнитни манифестации на етерно-вибрационните резонансни или хармонични трептения, създавани от Трансценденталните циклични еманации на Творецът-Творение!

   Reply
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *