Изследване Първо: Езотерични съновидения – СТАМАТ

Езотерични съновидения - СТАМАТ - Алекс Грей - Плоската Земя - СТАМАТ 10

Research First - Esoteric Dream Visions - Flat Earth - Stamat 10

Изследване Първо:

Езотерични съновидения

 
 

 

* * *

9-ти Декември 2010 година

 

 
Показано ми бе, че всичко съществуващо е вибрация – честотно колебание. Независимо от това, дали е материя, тоест груба субстанция с ниска честотна вибрация, или енергия, тоест фина субстанция с висока честотна вибрация, както в манифестирания феноменален Свят на Мирозданието, така и в Трансцендентния Свят на Творецът-Творение, всяко проявление осцилира с определена честота, която за всеки обект, енергия или явление е строго определена и e носител на неговите свойства.
Същото се отнася и за енергийните източници, като определената вибрация представлява модела-отпечатък на същността на обекта, енергията или явлението. Просветлените и Освободени Човеци могат да видят модела-отпечатък или да го чуят, или да го усетят свръхсетивно, като

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

* * *
 

12-ти Октомври 2015 година

 
 
 
Птици над безбрежна равнина.
Нега в есенната здрачина.
Кой окраде безмълвието на невинността?
 
 
* * *
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ! 

Оставете коментар