Изследване Първо: Езотерични съновидения – СТАМАТ

0101.Езотерични-съновидения---СТАМАТ---Алекс-Грей---Плоската-Земя---СТАМАТ-1

0101.Research-First---Esoteric-Dream-Visions---Flat-Earth---Stamat-1

Изследване Първо:

Езотерични съновидения

 

* * *

9-ти Декември 2010 година

 

Изследване Първо: Езотерични съновидения описва как ми бе показано, че всичко съществуващо е вибрация – честотно колебание. Независимо от това, дали е материя, тоест груба субстанция с ниска честотна вибрация, или енергия, тоест фина субстанция с висока честотна вибрация, както в манифестирания феноменален Свят на Мирозданието, така и в Трансцендентния Свят на Творецът-Творение, всяко проявление осцилира с определена честота, която за всеки обект, енергия или явление е строго определена и e носител на неговите свойства.

Същото се отнася и за енергийните източници, като определената вибрация представлява модела-отпечатък на същността на обекта, енергията или явлението. Просветлените и Освободени Човеци могат да видят модела-отпечатък или да го чуят, или да го усетят свръхсетивно, като

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

* * *

12-ти Октомври 2015 година

Птици над безбрежна равнина.
Нега в есенната здрачина.
Кой окраде безмълвието на невинността?
* * *

 

stamat.org-(2) 

 

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ! 

Оставете коментар