Изследване Девето: Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз – СТАМАТ

0900.-Информация,-пропаганда-и-когнитивен-дисонанс-–-Светът-на-Оруел-и-Бърнейз---СТАМАТ
0900.-Information,-Propaganda-and-Cognitive-Dissonance---The-World-of-Orwell-and-Bernays---stamat2015
0900.-Information,-Propaganda-and-Cognitive-Dissonance–The-World-of-Orwell-and-Bernays–stamat2015
Изследване Девето:

Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз

 

Окултната семантика на словесността. Двусмислието поражда когнитивния дисонанс. Манипулативната пропаганда – методът на Криптокрацията.

 

Изследване Девето: Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс. Днес, всички ние, имаме небивалата привилегия да живеем в изключително време. Време, в което почти всякакъв вид информация и знание е само на едно докосване от притежаващия компютър с интернет свързаност. Време, в което в почти всяко „цивилизовано” домакинство, с изключение на това на автора, има телевизионни приемници, със стотици „развлекателни, образователни и научни програми“. Време, в което на почти всеки „се дава образование”, достатъчно му единствено, за да борави с машинариите, обслужващи „невиждания напредък” на Човечеството. Но от друга страна, съвремието е най-лъжовното и измамно време, което някога е съществувало. Време на ежедневни политически и икономически машинации, манипулации и интриги, на нижещи се един след друг политически и икономически провали и разруха, време на неизброими войни, на стотици милиони невинни жертви и на неизмеримо страдание.

 

Окултната семантика на словесността

 

„Знаците и символите управляват света, а не думите и законите.”
Конфуций (551-479 година преди Христа)
 

***

 
През последните няколко десетилетия, чрез масмултимедийно пропагандиране и посредством широкото навлизане на информационните технологии, бе създадена една нова социална прослойка, на която Илюминатския елит възлага изключителни надежди да стане гръбнака на Трансхуманизма* [1] – въображаемото технологично осъществяване на новия вид „еволюирал” Човек.

 

Знакът на Трансхуманизма и Постхуманизма - демоничното сборище от био-роботи - Плоската Земя - СТАМАТ
Знакът на Трансхуманизма и Постхуманизма – демоничното сборище от био-роботи – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Технократите от тази прослойка, която все още е не дотам социумно определена, считат себе си за всезнаещи и меродавни по всякакъв вид въпроси, като това тяхно самомнение е насадено и развивано от пропагандната машина, обслужваща войнстващия Елит. Постоянно излъчваните по масмултимедийните канали и сайтове викторини, игри на „знаещите” и игри за пари и награди култивират у съвременника възхита и преклонение към онези, запаметили енциклопедичните данни, както и същевременен стремеж за поглъщането им. Това, за което последните не си дават сметка, е по какъв начин тези данни са намерили място на страниците на печатните или интернет енциклопедии, като Уикипедия например, както и какво означават самите думи „информация”, „енциклопедия”, „пропаганда”, както и много други подобни, заливащи съзнанието на телезрителя, радиослушателя и вестникочитателя.

 

Масонската пропаганда обожествява уродливостта на био-роботите - Плоската Земя - СТАМАТ
Масонската пропаганда обожествява уродливостта на био-роботите – Плоската Земя – СТАМАТ

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

logo website - small - Плоската Земя - СТАМАТ

In Veritate Victoria (В Истината е победата!)

 

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!
04-ти Август 2016 година

 


[1]*Трансхуманизмът е Илюминатско елитарно движение (означава се с „h+“),използващо биотехнологиите за въображаемото осъществяване на сливането на Човека с машините. Тези отвратителни уродливи чудовища са широко пропагандирани по Масонските масмултимедии като „подобрен вариант на Човека“ и са наименуванипостчовеци“ (post-humans).
Оставете коментар