За автора

За автора - Плоската Земя - СТАМАТ

Стамен Георгиев СТАМАТ, авторът на уебсайта и на Уникалните Книги, е роден в средата на 60-те години на ХХ-ти век. Дошъл е на този Свят под знака на Рибите във фамилия на учители и електротехници. Той завършва престижна гимназия с отличен успех. След казармата изкарва прехраната си на разнообразни професионални поприща. През по-голямата част от живота си пребивава в един от основните промишлени центрове на България. От началото на настоящето десетилетие, семейството му живее в малко селце и се радва на  спокойствието и чистия въздух.


Stamen Georgiev STAMAT, the author of the website and the Unique Books, was born in the mid-1960-s. He came into this world under the sign of Pisces in a family of teachers and electricians. He graduated from a prestigious high school with an excellent. After the Army he earned his living in a variety of professional careers. During most of his life he resided in one of Bulgaria’s major industrial centers. From the beginning of the present decade, his family lives in a small village and enjoys tranquility and fresh air.

Моят път към Аз-Истина-Творец-Творение започна с прочитането на „Сидхарта”. Тогава бях в девети гимназиален клас и издирвах по антиквариатите преводи на Фройд от 30-те години на миналия век. По това време основно средство за комуникации, сближаване и обмяна на възгледи и знания бяха ежеседмичните Петъчни купони. Понякога те продължаваха и до Неделя по обед. На “сбоджите” не беше рядкост, провокиращо седейки на кошчето за боклук в кухничката на Ивона на шестия етаж над старото Американско посолство в центъра на София, заедно с Данчо Калканджиев, да обменяме мисли със стария Бъндарак за Рока и Философията. Бяха времена на необуздано израстване на свободното мислене у младите Българи, повечето от които после го загърбиха и унижиха, заради пари и социумен статус.

Пътят на Пробуждането

После, естествено, дойдоха Томас Ман, Виан, Кафка и Гинзбърг, които отприщваха все повече и повече бента на въображаемото недоволство срещу измислените от самите Властващи спънки и препятствия към възвисяването на Човека. Съвсем не закъсняха и „По пътя” и „Пътуване към Икстлан”, които, всяка по своему, раздвои търсенията на младия непокорен и дерзаещ Освобождение ум, само за да ги обедини след години. Едновременно с това „Библията“, „Бхагавад-Гита“ и „Брахма-сутра“ чертаеха едно възможно измъкване от смъртния захват на Елита, само за да се натъкнем на Ницше, издигащ в култ самозванеца суперегоцентрик.

Тогава марката „Yes, Crimson Beatles’ Stones Kiss Maiden Judas Marillion Cream!” значеше много повече от всякакво „Джони” или „Боро”, защото въздействаше на момента и не носеше допълнителни усложнения, а пък и навсякъде имаше достатъчно домашнярка и БТ. А събужданията призори бяха задължително възпявани със „Sunrise” и „July Morning”!

След това дойде казармата и изтрезви нафуканите несъстоятелни надежди, че нещо някъде ще зависи някога от нас – обикновените Човеци. Този първи приземяващ етап от живота е насъщно нужен на всеки младеж, стремящ се да стане Истински самостоятелно мислещ и действащ мъж. Там, в казармата, търсещият разкрепостен ум започва постепенно да проглежда в йерархичната структура на управлението и да осъзнава, че единственото отредено за него място е това на пушечно месо, което в кой да е момент може да бъде хвърлено в пожарищата на войните просто по прищявка на Световните властващи династии.

След няколкогодишната несъстоятелна следказармена веселост и безметежност, обаче, дойде вторият разтърсващ и приземяващ етап от живота ми. В началото на 90-те години Проф. Никола Маринов Николов се завърна в България и започна да издава книгите си и на роден език…

Но за тези и последващите преживявания уважаемият Читател ще узнае във Втора Зететична Книга…