За автора на Трансценденталното Зететично виртуално владение
Плоската Земя


Стамен Георгиев СТАМАТ, авторът на уебсайта и на Уникалните Книги, е роден в средата на 60-те години на ХХ-ти век. Дошъл е на този Свят под знака на Рибите във фамилия на учители и електротехници. Той завършва престижна гимназия с отличен успех. След казармата изкарва прехраната си на разнообразни професионални поприща. През по-голямата част от живота си пребивава в един от основните промишлени центрове на България. От началото на настоящето десетилетие, семейството му живее в малко селце и се радва на  спокойствието и чистия въздух.


Stamen Georgiev STAMAT, the author of the website and the Unique Books, was born in the mid-1960-s. He came into this world under the sign of Pisces in a family of teachers and electricians. He graduated from a prestigious high school with an excellent. After the Army he earned his living in a variety of professional careers. During most of his life he resided in one of Bulgaria’s major industrial centers. From the beginning of the present decade, his family lives in a small village and enjoys tranquility and fresh air.