Глава Четвърта: Бездуховната религиозност – затворът в Робството

Бездуховната-религиозност-–-затворът-в-Робството---Плоската-Земя---СТАМАТ

Chapter-Four_Religiousness-without-Spirit-–-the-Prison-in-Slavery - stamat

Глава Четвърта:

Бездуховната религиозност – затворът в Робството

 

 

 

  • Тема ХVІІ-та: Метод на правилната Религия и Спасението
  • Тема ХVІІІ-та: Сакралните алегории в Библията

 

 

*

Напълно е възможно Човек да бъде извън затвора, но въпреки това да не е свободен – да не бъде физически ограничаван и все пак да бъде психологически пленник, принуден да мисли, да чувства и да действа като представител на Националната държава, или както някакъв частен интерес в Държавата изисква от него да мисли, да чувства и да действа.

Олдъс Хъксли, „Смел нов Свят

*

„Когато дори най-яркият ум в нашия Свят от детство е бил обучен в някакво суеверие, никога няма да е възможно този ум, в неговата зрялост, да изследва искрено, безпристрастно и съвестно каквито и да са доказателства или обстоятелства, които хвърлят даже сянка на съмнение върху верността на това суеверие. Съмнявам се, че самият аз мога да го направя.“

Масонът Марк Твен, „Автобиографията на Марк Твен“.

*

 

 

 

Тема ХVІІ-та:

Метод на правилната Религия и Спасението

 

 

Мъдрият, обаче, знае, че Илюминатската войнстваща клика, наброяваща няколко хиляди, но властваща над седем и половина милиарда, не стои безучастна и спокойно наблюдаваща как десетки и стотици хиляди Човеци на ден разбират Истината за Света и се изключват от МАТРИЦАТА. Тъкмо напротив, в течение на хилядолетия Върхушката е създала гениална стратегия за противодействие и възпиране на Осъзнаването на отделния индивид, като е проектирала почти съвършена методология за скриването на Истината за Плоската Земя и Трансценденталната ни същност, осъществявайки на дело бездуховната религиозност – затворът в робството. За осъществяването на своята стратегия, тя прилага безпогрешната си методология, хитроумно и прикрито инсталирана в Обществата. А тайно втъканите в Цивилизационната парадигма достатъчно ефективни механизми парират навреме и умъртвяват всяко едно свободомислие и противопоставяне, което би попречило на осъществяването на нейната Световна Игра, чиято цел винаги е била поробването на индивида.

Методологията на Световния Контрол включва в себе си Обществено-политико-икономическите механизми за властване над индивидуалното съзнание, както и въздействие върху деятелността на отделната личност, като едновременно с това изцяло, непрекъснато и мощно обуславя нравствеността и Духовността на въплотилите се Дживи. Първенствуващият любим метод на Илюминатите за Духовен контрол и измама е наречен от тях Религия.

Думата „Религия“ произлиза от Латинския глагол „religare“, който означава

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

МИР и ЛЮБОВ!

1-ви Юли 2019 година

Оставете коментар