Глава Трета: Извън Матрицата на Цивилизованото робство на Егрегорния слой

Матрицата-на-Цивилизованото-робство-и-Егрегорния-слой---Плоската-Земя---СТАМАТ

Chapter-Three_Beyond-the-Matrix-of-Civilized-Slavery-of-the-Egregore-Layer - stamat

Глава Трета:

Извън Матрицата на Цивилизованото робство на Егрегорния слой

 

 

  • Тема ХІV-та: Цивилизационната пирамидална Матрица
  • Тема ХV-та: Егрегор – същинско Трансцендентално определение
  • Тема ХVІ-та: Нравствени и Духовни ползи от Свободата

 

*

„Хората предпочитат да живеят с необосновани претенции в Обществото, отколкото да се изправят пред самотата сами със своята истина.“

Бангамбики Хабиаримана, „Перлите на Вечността

*

 

 

Тема ХІV-та:

Цивилизационната пирамидална Матрица

 

 

Читателят много би се зачудил как успявам да правя толкова много неща и може би ще си помисли, че съм един от онези лентяи, получаващи в живота всичко наготово, поради натрупано семейно богатство, или че съм рентиер, изсмукващ последните стотинки от бедните си наематели, или че съм друг подобен тунеядец, използвач и търтей. Но това въобще не е така, тъй като цял живот съм работил и сам съм се грижил за прехраната си. Истината е, че времето след свършека на работния ден е изцяло мое, понеже не се интересувам от спорт, автомобили, политика, оплитащи съзнанието изкуствено създадени Социални ангажименти или проблеми и масмултимедии, бидейки извън Матрицата на Цивилизованото робство!

След като през 1995 година прекратих слушането на всякакви радиопредавания, а през 1998 година престанах да купувам и да чета ПРЕСАТА, то окончателното откъсване на сетивата ми и изчистването на Джива от Масонските масмултимедии, индоктриниращи в лъжливата Атеистично-материалистическа Хелиоцентрична парадигма и манипулиращи съществото ни така, че то да попадне в най-ниските вибрации на страха, безпомощността, злобата, ненавистта, омразата, завистта, алчността и други подобни състояния, се увенча с успех през Януари 2006 година, когато завинаги прекъснах безмозъчното зяпане на телевизия, и оттогава съм вън от дезинформационната промиваща ума и накърняваща Душата помия, изливана от „средствата за масова информация“, или както вярно и точно изтълкувахме този израз в Изследване Девето: „оръдията, осъществяващи ритуала на окултно жертвоприношение, с цел оформяне на ума, съгласно дадена инструкция, учение или доктрина.”

Но, за да открие пред себе си пътищата за Пробуждане и Освобождение, за Човека не е достатъчно веднъж завинаги да се изтръгне от примката на масмултимедиите, тъй като те са само един от инструментите в интегрирания арсенал от многофункционални манипулативни средства, имплицитни методи и психосугестивни прийоми за умствен контрол и заробване, прилагани от Криптокрацията. Съвременната Цивилизационна антисиметрично структурирана пирамидална Матрица е осъществена като високотехнологична строго компартментализирана и

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

НА ДОБЪР ПЪТ!

 

МИР и ЛЮБОВ!

1-ви Юли 2019 година

Оставете коментар