Глава Трета: Извън Матрицата на Цивилизованото робство на Егрегорния слой

Матрицата-на-Цивилизованото-робство-и-Егрегорния-слой---Плоската-Земя---СТАМАТ

Глава Трета:

Извън Матрицата на Цивилизованото робство на Егрегорния слой

 

 

 

  • Тема ХІV-та: Цивилизационната пирамидална Матрица
  • Тема ХV-та: Егрегор – същинско Трансцендентално определение
  • Тема ХVІ-та: Нравствени и Духовни ползи от Свободата

 

*

„Хората предпочитат да живеят с необосновани претенции в Обществото, отколкото да се изправят пред самотата сами със своята истина.“

Бангамбики Хабиаримана, „Перлите на Вечността

*

 

 

Тема ХІV-та:

Цивилизационната пирамидална Матрица

 

 

Читателят, много би се зачудил как успявам да правя толкова много неща и може би ще си помисли, че съм един от онези лентяи, получаващи в живота всичко наготово, поради натрупано семейно богатство, или че съм рентиер, изсмукващ последните стотинки от бедните си наематели, или че съм друг подобен тунеядец, използвач и търтей. Но това въобще не е така, тъй като цял живот съм работил и сам съм се грижил за прехраната си. Истината е, че времето след свършека на работния ден е изцяло мое, понеже не се интересувам от спорт, автомобили, политика, оплитащи съзнанието изкуствено създадени Социални ангажименти или проблеми и масмултимедии, бидейки извън Матрицата на Цивилизованото робство!

След като през 1995 година прекратих слушането на всякакви радиопредавания, а през 1998 година престанах да купувам и да чета ПРЕСАТА, то окончателното откъсване на сетивата ми и изчистването на Джива от Масонските масмултимедии, индоктриниращи в лъжливата Атеистично-материалистическа Хелиоцентрична парадигма и манипулиращи съществото ни така, че то да попадне в най-ниските вибрации на страха, безпомощността, злобата, ненавистта, омразата, завистта, алчността и други подобни състояния, се увенча с успех през Януари 2006 година, когато завинаги прекъснах безмозъчното зяпане на телевизия, и оттогава съм вън от дезинформационната промиваща ума и накърняваща Душата помия, изливана от „средствата за масова информация“, или както вярно и точно изтълкувахме този израз в Изследване Девето: „оръдията, осъществяващи ритуала на окултно жертвоприношение, с цел оформяне на ума, съгласно дадена инструкция, учение или доктрина.”

Но, за да открие пред себе си пътищата за Пробуждане и Освобождение, за Човека не е достатъчно веднъж завинаги да се изтръгне от примката на масмултимедиите, тъй като те са само един от инструментите в интегрирания арсенал от многофункционални манипулативни средства, имплицитни методи и психосугестивни прийоми за умствен контрол и заробване, прилагани от Криптокрацията. Съвременната Цивилизационна антисиметрично структурирана пирамидална Матрица е осъществена като високотехнологична строго компартментализирана и многослойно изградена, но въпреки това приоритетно вътрешно взаимосвързана и полифункционално взаимодействаща, напълно самозадоволяваща се затворена система, чиято цел е посредством Психологически методи, включително и злонамереното въздействие върху груповите поведенчески модели, както и чрез Психични и психотронни влияния да впримчи ума, съзнанието и физикалността на отделния индивид, за да го подчини завинаги. Тази изолираща ни от Създателя анти-духовна система авторът определя като Матрицата на Цивилизованото робство.

Или иначе казано, цялото съвременно псевдо-разностранно програмно съдържание, имплантирано от Образователната система, симултанно излъчвано по всички ефирни, кабелни и Интернет базирани масмултимедийни канали, както и привидното изобилие от „развлекателно-отвличащи“ деятелности, които ни отчуждават от същността на Човешкия живот, потапяйки сетивата и цялото ни същество в безсъдържателни, безсмислени и твърде вредни за израстването на Джива занимания, като например: властово-тиражираната политика, нямаща нищо общо с реалната структура и механизъм на действие на Пирамидата на Световния Контрол, организирания спорт – безспорна противоположност на здравословно-балансирания начин на живот, „културно-масовите“ забавления и мероприятия с Атеистично-материалистичен Хелиоцентричен характер – същностна антитеза на Духовните търсения и прозрения, Академичните псевдонаучни теоретични занимания – абсолютна диаметралност на Зететичните Трансцендентални Знания, дадени ни от Създателя, пристрастеността към хазарта, към игрите за пари и награди, към компютърните и видео игри, към смарт-устройствата и инфотейнмънта, към непрекъснатото публикуване в Социалните мрежи, използвани от Тайните служби за събиране на лична информация, към бягството от реалността, посредством различни видове психоактивни вещества и алкохол, и други подобни зависимости, нарочно създадени, задължително насаждани и умело провокирани у всеки от ранно детство, старателно култивирани през целия живот и безсъвестно разпространявани от Масонския слугинаж на Илюминатската клика, с цел да покварят Душите ни и да разкъсат изконната ни свързаност с Творецът-Творение, авторът нарича Матрицата на Цивилизованото робство.

От казаното дотук става ясно, че единственият начин за търсещия Свободата да унищожи програмните модели, наложени му от Образователната система, Властовите структури и масмултимедиите, за да натрупа достатъчно сили и да се измъкне от Матрицата на Цивилизованото робство е да види злото срещу себе си, осъзнавайки кой или какво всъщност го държи пленник на бездуховността и Демонизма! Това е първата и най-важна стъпка по пътя на Освобождението, а именно идентифицирането на врага! Без да имаме познанието за същността на поробващите ни сили, ние ще се лутаме насам-натам със замъглен разсъдък и ще виждаме вражески лица ту в някой Народ, който иска да ни пороби, ту в някоя Партия, която ни използва за своите цели, ту в някоя организация, която ни мами, но ще бъдем невежи спрямо съвкупността на Матрицата и, следователно, безсилни да противостоим на поробителя, тъй като ще ни липсва цялостната концепция на неговия план, а без нея ние сме безпомощни.

Описаната по-горе Матрица на Цивилизованото робство, обаче, обхваща само методите, прилагани в материалния Свят. Но, тъй като триизмерният Свят не е самовъзникнал от само себе си, както лъжат Хелиоцентриците, не е самоподдържащ се и не е самостоятелно подхранващ се, а всъщност е само манифестация на Фините Светове, които поистина го създават, поддържат и управляват, то ние ще сме дефинирали робството неправилно, ако не продължим изследванията си и в Етерния, в Астралния и засега в Менталния Свят. В процеса на работата, докато четем Древните манускрипти и в по-съвременните Езотерични писания, ние непременно ще открием понятието Егрегор.

 

 

Тема ХV-та:

Егрегор – същинско Трансцендентално определение

 

 

Понятието Егрегор произхожда от Гръцката дума ἑγρήγορος [егригорос], която означава „буден“, „бодърстващ“, „наблюдател“ и за първи път било използвано в Библията в „Книга на Пророк Даниил“ и в апокрифната „Първа Книга на Енох“, за да обозначи Ангелоподобни духове, пазачи в Небесата, познали Човешките дъщери, които родили от тях исполините. Подобна на Библейската легенда съществува и в Манихейството: Егрегорите били Архонти, които пазели Демоните, заключени в Небесната Твърд, но се разбунтували, слезли на Земята, създали исполините Нефилим и се съюзили с Човеците. Тогава Светите Ангели, на Гръцки άγγελος означава пратеник, вестител, посланик, оковали и заключили Егрегорите в Недрата на Земята и изтребили исполините Нефилим.

В Юдейската „Втора Книга на Енох“, или „Славянският Енох“, се дава по-подробно описание на Егрегорите, които при Славянската транслитерация са наричани Григори, но са същите Наблюдатели, или Пазачи, от „Първа Книга на Енох“. В Глава ХVІІІ-та Егрегорите са представени като безброй войници в Човешки образ, като „тяхната височина е по-голяма от тази на великите исполини“. Те се намират на Петото Небе и са определени като „Григори, които с Княза си Сатанаил [Сатана] отхвърлиха Господа на Светлината“, а броят им е определен на два милиона. По-нататък се казва, че някои „слязоха на Земята от Господния престол“ и там познаха дъщерите Човешки и „оскверниха Земята с делата си“, което довело за заключването им в Земните Недра. Повечето от преводачите определят броя на Егрегорите, или Падналите ангели, на трима, но изследователят Андрей А. Орлов пише, че в някои ръкописи те са двеста, а в други два милиона.

В ХХІХ-та Глава Създателят описва деянията на Сатанаил и неговите Ангели Егрегорите по следния начин: „И един от Ордена на Ангелите, като се отвърна заедно с Ордена, който беше под него, зароди невъзможната мисъл да постави престола си по-високо от облаците над Земята, за да може той да стане равнопоставен на моята власт. И аз го изхвърлих от височината с Ангелите му, и той летеше във въздуха непрекъснато над бездната“.

Преди 5000 години, обаче, върху Шумерските глинени таблички на „Енума Елиш“ били описани Боговете Анунаки, които били Наблюдателите, или Пазачите, в Небесата и които създали исполините. В по-ново време, Каббалистът Елифас Леви, в книгата си „Великият Арканум“ (Le Grand Arcane) от 1868 година, разказва за Егрегорите подобна история. Егрегорите, добили известност в Западната Езотерика под името Наблюдателите, били бащите на древните исполини Нефилим и ги описал като „ужасни същества“, които „ни смазват без съжаление, защото не знаят за нашето съществуване“. От времето на Леви насам, Егрегорите/Григори/Наблюдатели/Пазачи заемат изключително място в много Езотерични трудове, писани по цял Свят, и въпреки, че има известни разминавания в повествуванието и описанията, то едно е неизменно: Егрегорите били пазачи на Демоните, или Ангели (пратеници) на Сатана, слезли от Небесната Твърд на Земята, развратили Човеците и създали уродливо и жестоко поколение – Нефилим, след което били наказани и заключени в Земните Недра от верните на Създателя Небесни Ангели.

Авторът и на други места е писал, а по-нататък в Глава Четвърта пространно ще докаже, че Религиозната и Езотерична книжнина не е Историческа хроника и в никакъв случай не трябва да се разбира директно, пряко и дословно, както бихме направили с хроникьорските записки. Точно това е най-голямата заблуда, в която Човечеството е накарано да повярва и от Институциалните религии, и от нарочно дезинформиращите протежета на Криптокрацията както в миналото, например Каббалистите като Елифас Леви и Теософското Общество на Елена Блаватска, така и сега от измамници, като например Ерих фон Деникен, Зекария Сичин и Майкъл Тисариън. Древната Религиозна и Езотерична книжнина носи дълбоко закодирани тайни послания, които мъдрият изследовател е длъжен да разкрие, за да бъде полезен в Духовното израстване на ближните си.

И така, нека дадем истинско определение на Егрегор такова, каквото трябва да бъде разбирано днес, защото обясненията в тиражираната Литература и в Интернет са лъжливи, понеже са правени или от онези, които не обладават Знанието за Трансценденталната ни Фина телесност и за взаимосвързаността ни с Творецът-Творение, или от Масонски агенти на Криптокрацията, чиято единствена цел е да ни объркват все повече, изблъсквайки ни встрани от нашите цели. Както сме казвали и преди, а и ще продължим да напомняме и за в бъдеще, чувствата, мислите, сънищата, както и цялото ни себеосъзнаване, възникват и съществуват само и единствено във Фините тела на Човека, които са Трансцендентални спрямо материалното, тоест съществуват отвъд видимия и осезаем три-измерен Свят. Съвременният Академизъм, основан върху лъжливата Атеистично-материалистическа парадигма, учи последователите си, че мислите, чувствата, съзнанието и себеосъзнаването възникват вследствие на био-химични процеси, извършващи се в кората на главния мозък. Това е демонична измама, целяща да замъгли вътрешното ни зрение и да ни откъсне от Творецът-Творение!

Етерното Фино тяло е първото Трансцендентално проявление на нашето Вечно Същество, като то е най-близо до физическото тяло и затова взаимосвързаността им е много силна. В Етерното Фино тяло се пораждат, вследствие на жизнения опит, или се спускат низходящо от по-висшите Фини тела, емоциите и чувствата на отделния индивид, които биват по-нататък проведени и манифестирани във физикалното ни тяло, посредством надите и чакрите. Надите и чакрите представляват Фини проводници и центрове, по които тече животворящата енергия Прана – еманация на Творецът-Творение, разпръскваща навсякъде и във всяко същество живота и знанието, което му е необходимо. Етерното тяло започва да се усъвършенства още в ранното ни детство и заради това ние прекарваме живота си почти изцяло под неговата власт, което означава, че емоциите и чувствата контролират съществуванието на огромната част от индивидуалните Джива. Ето, това е причината Човеците и бозайниците, при които Етерното Фино тяло също е развито, да бъдат определяни като ЧУВСТВАЩИ СЪЩЕСТВА!

Астралното Фино тяло е с по-висока вибрационна честота от тази на Етерното, като по такъв начин се явява второ от шестте Трансцендентални тела. В Астралното тяло се зараждат, вследствие на ежедневната ни деятелност, или биват низходящо спускани от по-висшите Фини тела, нашите мисли, понятията, разсъжденията ни, логическата импликация и интелекта. Този Фин Разсъдък бива проведен надолу към физикалното тяло с помощта на надите и чакрите, които пронизват всичките Фини тела и осъществяват връзката с биологичното ни въплощение.

И тъй като лъжата на Атеистичния Материализъм е вече много дълбоко вкоренена в съзнанието на цивилизованите, абсолютно наложително е още веднъж много ясно да заявим, че емоциите, чувствата, мислите, разсъдъкът и интелектът, както и самото съзнание, съществуват само и единствено във Фината ни телесност, съвсем отделно от биологичната ни същност, която не е тази, която „чувства“, „мисли“ и „съзнава“. Този, Който чувства, мисли, осъзнава Света и Себе си и твори, е ВЕЧНОТО ни СЪЩЕСТВО, наречено ДЖИВА, наричано още ДУХ-ДУША, тоест общността на Фините тела!

Манифестациите на Етерното и Астралното Фино тяло, които могат да бъдат наречени Фина Чувственост и Фин Разсъдък, се провеждат, чрез енергийните канали – наадии, и Фините центрове – чакри, до биологичното тяло. Във физическото тяло надите провеждат чувствата и мислите до чакрите, които конвертират Фината им енергия в материална. Именно чакрите са енергийните преобразователи, захранващи с информация централната и периферната нервни системи и ендокринната система, които управляват мускулната и всички останали физикални системи, като по такъв начин се осъществява биологичното проявление в материалния Свят на Фината Чувственост – Етерното тяло, и Финия Разсъдък – Астралното тяло, съществуващи единствено и само в Трансцендента. Естествено, етерно-вибрационната енергийно-информационна система на Чувстващите същества е двупосочна: материалните данни от външния Свят и от телесното състояние на индивида, постъпили чрез сетивата, се обработват от нервната и ендокринната системи, които ги провеждат до чакрите, а те ги преобразуват във Фина енергия на етерно-вибрационната система, която посредством надите се провежда нагоре към Фините тела.

Всяка определена емоция, чувство, мисъл, понятие, идея или система от идеи, които са възникнали под въздействието на нова опитност, или са проведени по низходящия Трансцендентален енергиен обмен от по-висшите Фини тела, формират в Етерното или в Астралното Фино тяло определено излъчване. Тези Фини излъчвания са истинската същност на дадената емоция, чувство, мисъл, понятие, идея или система от идеи, иначе казано, те представляват Духовна енергия.

Нека пак да повторим: всяка определена емоция, чувство, дума, мисъл, понятие, знак или символ, зареден с енергията на дадена идея или представа, представлява пакет Трансцендентална енергия. Именно затова мъдреците казват, че думите са мощни оръжия и че знаците и символите управляват Света, тъй като те виждат Духовната им същност! Посредством съчетаването, усложняването, структурирането и придаването на определена насоченост и цел на тези пакети Фина енергия, тоест на мислите, чувствата, думите, понятията и идеите, бива достигнато определено гранично ниво на насищане с Фина енергия и създадената Фина форма се въздига по-нагоре в Трансцендента, достигайки Менталния Свят на Психиката, или Манас, като добива самостоятелно Духовно съществуване, наречено Егрегор.

Егрегорът представлява Психичен конструкт, съществуващ в Манас – третия поред по нарастване на вибрационната честота Трансцендентален Свят. Егрегорът, или бива спуснат надолу от по-висшите Трансцендентални Светове, или бива създаден във Финия Свят от решителните усилия на обединена от обща кауза голяма група Човеци, чрез продължително преднамерено въздействие върху Етерния и Астралния Свят, посредством емоции, чувства, мисли, думи, идеи и прочее. Веднъж въздигнат в Менталния Свят, Егрегорът обладава концентриран волеви заряд и подобност на съзнание, посредством които е в състояние да влияе върху индивидуалните Джива. Тъй като Егрегорът съществува едновременно в Етерния, в Астралния и в Менталния Свят, той въздейства върху емоциите, чувствата, мислите, логиката, словесността и действията на свързаните с него Човеци, обуславяйки психиката и цялостното им поведение.

С други думи, голяма група Човеци, обединили усилията си в определена насока, за да създадат дадена Духовна общност, социално формирование, културно, народностно или расово обединение, икономическо предприятие, спортен или развлекателен клуб, или друго подобно, тогава и само тогава, когато вече са реализирали на дело своите намерения и структурата работи, те в действителност, посредством преднамереното си въздействие върху Етерния и Астралния Свят, чрез емоции, чувства, мисли, думи, идеи и прочее, са породили в Менталния Свят Психичен конструкт, който се нарича Егрегор. Този конструкт, обаче, веднага след своето въздигане започва да въздейства обратно върху всички свързани преди това или впоследствие с него, съобразно качеството на Етерната и Астралната енергия, вложени в него. Това означава, че с каквато енергия е захранен Егрегорът със същото качество енергия, но усилена многократно в геометрична, а при много мощните Егрегори в експоненциална прогресия, той започва да въздейства върху свързаните с него Дживи. 

Поради закономерността, че колкото по-нагоре се възвисяваме в Трансценденталните Светове, толкова по-голяма енергия те притежават, съществува огромна разлика между ограничения енергиен потенциал на индивида в материалния Свят и неизмеримо по-мощната енергия на въздействащия върху огромни множества Егрегор, съществуващ в Менталния Свят. Тази неравнопоставеност означава, че енергийният обмен между тях е неравен, като Егрегорът с времето изсмуква все повече и повече енергия от индивида отколкото му дава. Когато едната страна в дадена връзка е винаги ощетена, мъдрият трябва да вижда в такива взаимоотношения злонамереност! Тази злонамереност е съвсем очевидна при Егрегорите, обсебващи Психиката и деятеността на личността и превръщащи я в марионетка, разигравана и манипулирана в интерес на целите, поставени им от техните създатели. В този смисъл, не биха могли да съществуват „добри“ или „положителни“ Егрегори, тъй като подмолните и вредителски въздействия върху Психиката на личността и лишаването й от свободна воля и деятелност, вследствие на манипулациите за достигане до определени цели, не биха могли да се считат за хармонични относно Духовното израстване на Джива.

Едновременно с това, отделните Егрегори никога не въздействат самостоятелно, а винаги са в симбиоза с останалите, създавайки определена област в Духовния Свят, наречена Егрегорен слой, който постоянно е впримчил Психиката и поведението на милиарди Човеци днес. Разбрал тази Истина, разумният Човек веднага би осъзнал заплахата и необходимостта да премахне от себе си несъзнателната обвързаност с Егрегорния слой.

Психичен конструкт Егрегор представляват: Държавите, Нациите, Народите, Религиите, както и техните празници, расите, всичките Тайни Общества и секти, всичките Партии, Интернационалния Банков Картел, Философските школи, Университетите и Академичните институти, Социалните движения, както и техните събрания и конгреси, а също и големите икономически дружества, спортните клубове и техните мероприятия, конкретните масмедии и техните предавания и така нататък, и така нататък. Ето, един пример, при който за хипотетичния Българин Християнин, завършил Социология в Софийския Университет, водещ предаване по БНТ, член на БСП, посещаващ всички футболни срещи на ЦСКА с винаги най-новия модел „Мерцедес“, облечен в дрехи на Гучи, бихме казали, че е в плен на най-малко девет Егрегора, и то от най-могъщите! Такъв индивид, можем да сме напълно сигурни, че никога не би могъл да се освободи от поробилия го Егрегорен слой, освен ако жизненият му път не го преведе през разтърсваща лична трагедия или катастрофа, която би могла да го отрезви и да предизвика у него състояние, при което той сам да пожелае Свободата си…

Уви, изключително малък е броят на онези цивилизовани, които пожелават да прекъснат подчиненото си положение спрямо Егрегорния слой. Но, въпреки това, ако се появи дори съвсем слабо желание у Читателя да прекъсне зловредната си свързаност с Егрегорите, той трябва да е неустрашим и дързък и с непреклонна воля да следва пътя на Освобождението. Затова той не трябва да обръща ни най-малко внимание на безумните словоизлияния на подлите агенти на мултинационалните компании или на популярните Партии, или на Религиозните секти, или на спортните клубове и на всички тем подобни, че тяхната организация или групировка, или клуб, което означава техния Егрегор, „работи за благото на Обществото или Човечеството“ или че „оказва положително влияние върху“ каквото и да е, тъй като трябва да е уверен, че добро и щастливо робство не съществува! Следователно, добри  и положителни Егрегори не съществуват.

Онези, които разпространяват лъжите, че някои Егрегори са „добри“ и „полезни“ просто са агенти на някоя Партия, Църковна деноминация или секта, на определена Езотерична школа или на някое Тайно Общество и имат за цел да защитават Егрегора, който ги е поробил! Трябва много ясно да разберем, че Егрегорите са спуснати от по-висши нива в Трансценденталния Свят или са създавани от Илюминатския Елит, посредством основаването на Религии, Партии, организации, крупни компании и прочее, с единствената цел да владеят и управляват Психиката и цялостното поведение на индивида. Веднъж попаднал под властта на който и да е Егрегор, Човек загубва свързаността си с Творецът-Творение и се превръща в роб на Егрегорния слой!

Ето, това е същността на притчата за Егрегорите, която се появява навсякъде в древната книжнина. В началото, в дълбока Древност, Човешките групи и сдружения имали чиста, висша нравствена и благодетелна същност, като служели за увеличаване на добродетелта и благоразположението между Човеците и предпазвали от вреда и зложелателство. В притчата тази предистория е предадена, чрез алюзията, че Егрегорите се ползвали с доверието на Създателя и били Наблюдатели на Демоните, заключени в Небесната Твърд. С други думи, Пазачите съблюдавали да има равностоен енергиен обмен между участниците в обединенията и групите, за да не бъде ощетен никой. След това, обаче, Човешките групи и обединения били узурпирани от зародилата се Илюминатска клика, която чрез тях започнала да експлоатира и потиска събратята си, което довело до неравностоен обмен, опустошаващ Фината енергия на индивида. Това е отразено в притчата, чрез символичното подмамване на Егрегорите от Сатана, които станали негови пратеници на Земята и познати ни като Падналите ангели. В третата част на притчата Егрегорите вършили демонични дела, създавайки исполините Нефилим. Тази парабола съответства на създаването от Илюминатската върхушка на мощни злонамерени структури, под формата на Царства, Империи, Религии, Тайни общества, Партии и други подобни, а в по-ново време на клубове, корпорации и фондации, чиято единствена функция на този Свят е поробването и тоталния гнет върху индивида до пълното му обезличаване.

В последната част на притчата Егрегорите – Падналите ангели, Пратениците на Сатана, вършещи демонични дела, все пак са наказани от верните на Създателя Небесни Ангели и са заключени в Земните Недра. От тук става съвсем ясно, че Егрегорите всъщност са самите Демони, властващи в Нисшия Астрал! Тази част от притчата е най-интересна за нашето изследване, защото тя достоверно описва, давайки пряко доказателство, че всички Психични конструкти Егрегор са демонични, тъй като Създателят ги заключва в Земните Недра, тоест в Нисшия Астрал, като същевременно с това указва и пътя за Освобождението, понеже този, който се стреми към Духовно израстване би трябвало да скъса всички връзки с нисшите Духовни Светове, да възстанови свързаността си с Творецът-Творение и да копнее завръщането си в Дома Му!

Следователно, Читателят, който поистина възнамери веднъж завинаги да откаже подчинението си на Егрегорния слой и да се измъкне от Матрицата на Цивилизованото робство, за да бъде Свободен, нека си даде сметка, че трябва да загърби завсякога стария си живот, като нищо не взима от него, и безстрашно и целеустремено да върви напред.

Както стана ясно по-горе, Психичните конструкти Егрегор, но нека вече ги наричаме с тяхното истинско име Демоничните Психични конструкти, биват създавани от Илюминатската върхушка, тъй като тя и само тя е Тайната Ложа, която посредством своите подчинени Тайни Общества и техните членове, създава всички Религии, Партии, икономически субекти, Научни и Образователни учреждения, Банкови тръстове и така нататък, и така нататък! С други думи, всичките видими структури на Матрицата на Цивилизованото робство имат за основа Психични конструкти във Финия Ментален Свят!

Читателят сигурно ще си помисли, че всички Егрегори са създавани от Човеците, но за съжаление, това е много далеч от истината. Най-мощните по излъчване Демонични Психични конструкти, поставени в основата на Егрегорния слой, върху които е създадена тази Цивилизация, не са създадени от Човеците! Те са спуснати от Духовния Свят и са наложени върху ни като ярем – яремът на Онези Същности, които са Господарите на Цивилизацията и които ще обсъдим в Глава Дванадесета.

 

 

Тема ХVІ-та:

Нравствени и Духовни ползи от Свободата

 

 

Откъсването на ума и съществото ни от кратковременните и неплодотворни Социумни дейности, които не носят никаква полза на вечния и безсмъртен комплекс Дух-Душа, наречен Джива, ни осигурява много време, в което можем да се заемем с правенето на неща или събирането на достоверни Знания, което е изключително полезно за Духовното ни Пробуждане и Съзряване. А когато вече сме достатъчно израстнали и изберем пътя на Освобождението, за да заживеем в хармония с Мирозданието, и в неизразимо щастие от това, извън Матрицата на Цивилизованото робство, то тогава ние ще се сдобием с безценни и вечни съвършенства. Тези съвършенства няма да бъдат забравени дори в следващото ни превъплощение, за разлика от цялото материално знание, включително и самоличността ни, но те, заедно с Трансценденталните Знания, ще останат като вечни дарби през целия цикъл на самсаара.

Ползите за Душата и за отношенията ни с близките нам са истински и многочислени. Нека започнем с ползите за Вечното ни същество. Излизайки извън Матрицата на Цивилизованото робство, ние изцяло променяме излъчването на Аурата си, тъй като вече не сме подвластни на демонични емоции, като: страх, омраза, разделение, самота, разруха, омерзение, похот, алчност, завист, злоба, себелюбие, егоизъм и всички останали чувства с ниска вибрационна честота, излъчвани и разпространявани от Матрицата и привързали в плен Джива към долните две чакри – Мулаадхаара (मूलाधार) и Сваадхишстхана (स्वाधिष्ठान). Когато вече сме освободили енергиите на прана, Кундалини се събужда и ежедневното ни съзнание постепенно започва да отваря по-висшите чакри и да влиза във взаимовръзка с по-висшите ни Фини тела. По такъв начин, вибрационният модел-отпечатък на Аурата ни се повишава и тя заблестява в зелени, а след пълното ни Освобождение в сини и във виолетови енергии, които естествено, въз основа на Третия Закон на Творецът-Творение, привличат съответстващи Негови Висши вибрации.

Веднъж отхвърлил илюзорността на цивилизованото битувание, Търсещият Освобождение се превръща в коренно различна личност – неговите цели са единствено и само Духовните и Трансценденталните достижения, интересите му са свързани с разпространяването на Истината за смисъла на живота, желанията му са винаги да помага на останалите Човеци, за да достигнат неговото ниво на осъзнаване на Света, а отношението му към цялото Мироздание и всяко живо същество е само чиста безкористна Любов. Ето така, въплотената Джива, която съумее да се изключи от Матрицата на Цивилизованото робство се преобразява в бликаща от непреходни Знания, искряща от искрено дълбоко щастие и раздаваща мъдрост вселюбвеобилна Личност.

Огромното количество енергия, която е освободил, чрез откъсването си от демоничната Матрица на Цивилизованото робство, мъдрият Човек би използвал, съобразно своя характер, натюрел и съкровени Духовни потребности. Един може да се отдаде на изкуството: музика, поезия, живопис или художествени занаяти, за да твори послания, чрез които да разпространява Истината за Плоската Земя, друг може да създаде блог или видеоканал, в който да публикува доказателства за Истината, с което да отвори очите на заслепените от Масонските лъжи, трети може да провежда Зететични изследвания, за да опровергае безпочвената измама на Хелиоцентричната фантазия, привеждайки необорими, логически добре издържани доказателства, че Земята е Плоска и напълно неподвижна, освен по време на земетресения, и така нататък, и така нататък. Тук трябва да наблегнем на факта, че всички издателски, продуцентски, звукозаписни и филмови компании, както и целият Световен масмултимедиен конгломерат, са собственост на Илюминатските династии и, ако Човек търси поле за свободна нецензурирана творческа или научна изява, той трябва да намери начин да го НАПРАВИ САМ.

Дори ако все още не е достигнал най-висшето знание – Истината за Плоската Земя, този, който веднъж завинаги е отхвърлил демонизма на Матрицата на Цивилизованото робство, задължително става забележителен изследовател или талантлив творец, бидейки едновременно с това и прекрасен Човек, защото изчиства сетивата и съществото си от лъжите и измамите и възстановява прекъснатата връзка със Създателя. Истините, фактите за изследванията и идеите за творчеството си той черпи направо от Извора – сакралното Знание на Мирозданието оставено за нас в Акашовите записи.

С понятието Аакааша (आकाश) се означават общо Небесата или Етера, тоест всепроникващият Етерен флуид под и над Небесната Твърд, свързващ Твореца с Неговото Творение. Това е първият елементал, същностното Знание за нещата такива, каквито са, чиято първооснова е Шабда – финия звук-вибрация, произлизащ направо от Създателя. Посредством медитация, прекъсване на вътрешния диалог – вътрешно мълчание, или чрез откровения в сънищата, идващи точно преди събуждането призори, Освободилият се получава директно Познание за нещата или явленията, които изследва. Повечето от откровенията, които авторът е разкрил в книгите си са получени чрез сънуване. Много от гениите на Човечеството, например Никола Тесла, признават, че именно посредством съновидения са направили своите открития, а не чрез математико-физически изследвания.

Съвременните „образовани“ люде твърде много превъзнасят Математиката и Академичната Физика, като напълно забравят, че те са просто ЕЗИК, на който могат да се напишат както истини, така и лъжи. Тоест, фактът, че с математически изрази и формули са доказани дадени теории, АБСОЛЮТНО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОЗНАЧАВА, че тези теории са действителни Истини! Има хиляди теории, които по някое време са били смятани за истини, а днес се смятат за нелепи и обратното. Иначе казано, ако някой си въобрази теория и въведе определени предпоставки и условия, измислени пак от него самия, то той, посредством математически изрази и формули, винаги ще може да „докаже“ своята фантасмагорична теория, тъй като пак той е определил предпоставките и условията в нея. Ето, такава е самата същност на Хелиоцентричната Небивалица, при която както предпоставките, така и условията са определени от онези, които са измислили и самата теория и които след това ни залъгват, че я „доказват“!

Естествено, подобно „доказателство“ НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА Е ИСТИНА, тъй като самите предпоставки и условия са ИЗМИШЛЬОТИНИ! Като пример за основополагаща теоретична измислена и недоказуема предпоставка можем да посочим така наречения Голям Взрив уж състоял се преди 13 милиарда години, който е изфантазиран от Масоните Пенроуз и Стивън Хокинг, а днес заляга в основата на всички Академично приети теории за произхода на Вселената. Всъщност, именно заради това Академичните теории за Космогенезиса, на които се опира цялата съвременна Астрономия, са явни лъжи, тъй като самото им начало и основа, тоест теорията за Големия Взрив, е напълно анти-научна, алогична, недоказуема с нищо, ненаблюдаваема, наивна, смехотворна, шизофренична, инфантилна и малоумна ИЗМИШЛЬОТИНА!

Въздесъщо правило е, че Освободилият се от Матрицата на Цивилизованото робство рязко снижава Социалните си контакти с роднини, близки и приятели от миналото, понеже, от една страна, те не са в състояние да проумеят, вникнат и откликнат на настъпилата промяна у него, поради егоизъм, завист или страх, тъй като все още са потънали в дълбокия летаргичен транс на бездуховното съществувание, а от друга страна, той не само, че не изпитва никакъв интерес от безсмислените занимания и смъртоносно вредните и вредителски мании на пленените от Матрицата, но дори самата мисъл да се завърне отново в това невежо състояние на Духа и отрицание на Душата предизвиква у него омерзение и потрес. Всъщност, той култивира у себе си непресъхващ интерес, който постепенно превръща в цел на Живота си, да издирва сродни Души от всички краища на Света, с които да обменя опит и знания.

Общуването с Пробудени и Освободили се Човеци изпълва живота със същинско искрено щастие и възторг от споделеността на Осъзнаването на Истината! А най-идеалният случай е, когато спътникът в живота също възлюби Истината за Плоската Земя. Отношенията в такава интимна връзка се основават на безкористната Любов и непрекъснатата възрадваност от всичката прекрасност на манифестираната действителност и почит и преклонение пред Вечната Висша Мъдрост и Всевластност на Творецът-Творение. Когато страхът, стресът, омразата към инакомислещите и различните нам, заедно с всичките останали ниски вибрационни излъчвания на Матрицата на Цивилизованото робство, отсъстват в семейните отношения, то тогава на тяхно място се възцаряват хармонията, разбирателството и чистата Любов, които облагородяват и възвисяват.

Авторът би предложил на Читателя да направи следният Зететичен експеримент:

Нека членовете на семейството на Читателя, когато всички заедно и единодушно решат, да се опитат поне за един месец да не гледат телевизия и „новинарски емисии“, да изключат радиоприемниците, да не купуват и четат ПРЕСАТА и да не висят непрестанно хванати в „Социалните мрежи“, тоест да прекъснат достъпа до сетивата си на всякакъв вид Масонски масмултимедийни дезинформационни средства, чрез които се отчуждават от непосредствената действителност на Света, а се обвързват и потапят във въображаеми ситуации и нямащи никаква връзка със самите тях реални или въображаеми Човеци, събития и явления. Нека членовете на това семейство се откъснат за известно време от излъчванията на Матрицата на Цивилизованото робство и да наблюдават какви чувства и настроения ще възникнат във взаимоотношенията им.

За да осмислят свободното си от наемна работа време, нека членовете на семейството да разговарят и събеседват извън темите дискутирани по масмултимедиите и ПРЕСАТА, макар и в началото да им е много, много трудно. Нека да се разхождат всред гората, по полето, покрай реката или морето и да се отдадат на съзерцание на Природата. Ако желаят да слушат музика, то нека тя да е от алтернативен източник – компютър, плейър, грамофон или друго устройство, което не е свързано с масмултимедийните емисии и реклами. Ако някои от тях изявяват музикални, артистични или художествени умения, нека да се занимават с изкуство или със занаяти и така нататък. Но каквото и да правят, нека тези Човеци да дадат дума пред себе си и пред другите, че ще проявят упоритост на характера и няма мекушаво да се огънат пред трудностите, но да устоят и да се измъкнат от десетилетната рутина и условностите на Социумната обвързаност.

Началното състояние, в което те ще изпаднат е една неестествена празнота, описана като „нямане какво да правят“. Нека тогава да проявят настойчивост и воля, за да не се върнат обратно там, където са били преди. Следващото състояние е появата на съвсем осезаем глад и неистово желание сетивата отново да бъдат потопени в страха, омразата, разделението, разрухата, омерзението, похотта, алчността, завистта, злобата, себелюбието, егоизма и всички останали чувства с ниска вибрационна честота, излъчвани по Масонските масмултимедии. Този глад и желание за нова доза РАЗРУХА, СТРАХ И НАСИЛИЕ е почти идентичен с АБСТИНЕНЦИЯТА ПРИ НАРКОМАНИТЕ! По-голямата част от цивилизованите в никакъв случай и за нищо на Света няма да издържат МАСМУЛТИМЕДИЙНАТА АБСТИНЕНЦИЯ и ще посегнат отново към поредната Дракулска кървава инжекция СТРАХО-РАЗРУХО-НАСИЛИЕ!

Ето, по това време Читателят сам ще може да оцени какви качества обладава неговата личност, дали той настина има твърда воля и желание за Освобождение и след като е изключил масмултимедийната индоктринация ще продължи да отхвърля и останалите манипулативни инструменти на Матрицата, или се е самозалъгвал цял живот и всъщност е просто един редови безсилен и безволеви роб, който с горещо желание сам заключва  прангите около врата си и мята ключа в най-дълбоките води. Но пък, ако Читателят, поистина обладава железни войнски качества, дръзка воля и неистов копнеж за Знания, той никога повече няма да позволи на съществото си да се върне обратно в помийната яма на Матрицата на Цивилизованото Робство!

И тогава ще се случи най-голямото щастие в живота му – пред него ще се разкрият ВЕЧНИТЕ БЕЗКРАЙНИ СИЯЙНИ ХОРИЗОНТИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО!

НА ДОБЪР ПЪТ!

 

МИР и ЛЮБОВ!

1-ви Юли 2019 година

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *