Глава Пета: Ционизмът – претворяване на Хегеловата диалектика

Ционизмът-–-претворяване-на-Хегеловата-диалектика---Плоската-Земя---СТАМАТ

Chapter-Five_Zionism-–-a-Transformation-of-the-Hegelian-Dialectic- stamat

Глава Пета:

Ционизмът – претворяване на Хегеловата диалектика

 

 

 

 • Тема ХІХ-та: Методика на Социално-политическото инжениране
 • Тема ХХ-та: Границите на Еврейската Държава са установени в Тора и Библията
 • Тема ХХІ-ва: Юдаизмът определя племенната идентичност на Световното Еврейство
 • Тема ХХІІ-ра: Хазарският Каганат – Родината на Ашкенази Евреите
 • Тема ХХІІІ-та: Кралската „Декларация на Балфур
 • Тема ХХІV-та: Създаване на Ционистките организации
 • Тема ХХV-та: Масонството – основата на Ционизма
 • Тема ХХVІ-та: Значение на концепцията Машиах в Юдаизма
 • Тема ХХVІІ-ма: Крипто-евреите „Дьонме“ и краят на Османската Империя
 • Тема ХХVІІІ-ма: „Протоколите на Ционските Мъдреци“ – план-конспект за завладяване на Човечеството
 • Тема ХХІХ-та: Съвременното лице на Израел
 • Тема ХХХ-та: Синтезът

 

 

Тема ХІХ-та:

Методика на Социално-политическото инжениране

 

Основната формула, посредством която се осъществява властването над Човечеството, е вградена в правно-политическата доктрина от Хегеловата диалектика[1] и най-ясно се изразява като: „проблем – реакция – промени“. Нека поясним: най-висшите степени Илюминати, посредством Тайните и Специалните служби или чрез създадените от тях навсякъде по Света терористични организации, систематично планират и провеждат Активни мероприятия, за да предизвикват определен несъществуващ преди това нравствен, Социален, Религиозен или международен политически или военен конфликт, който поражда предварително разчетена и канализирана от тях Обществена реакция, като по такъв начин Обществото уж от само себе си достига до желаните и търсените от Господарите му промени!

Всичките Операции под фалшив флаг, като „11-ти Септември 2001“, „Бомбените атентати в Лондон на 7-ми Юли 2005“, „Стрелбата в училището Санди Хук“ и много, много други, например вълната от терористични актове в България през периода 1984–1987 година, представляват именно такива Активни мероприятия на Специалните и Секретните служби, целящи нарочното създаване на несъществуващо преди това бедствие, масова гибел или конфликт, които посредством Институциите и поради раздухването им от Масонските масмултимедии, биват използвани като повод за разпалването на войни, за по-нататъшното ограничаване свободите на Личността и за промяната на политико-икономическото статукво в определени неподчиняващи се Държави или пък напредващи с непозволени ускорени темпове, например България през 80-те години, като по този начин се достига до поредния етап, залегнал в столетния план, водещ

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Оставете коментар