ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество – Въвеждащи мисли

Втора-Зететична-Книга---корици---Плоската-Земя---СТАМАТ

ВЕЧНА ИСТИНА 2015 ООД

 

ПРЕДНА-ОБЛОЖКА

ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА

Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество

 

ЗАДНА-КОРИЦА

 

SECOND ZETETIC BOOK

Strategy and Methodology on Concealing the Truth about the Flat Earth and our Transcendental Being

 

 

© Стамен Георгиев

2017 – 2019

 

Втора Зететична Книга - Плоската Земя - СТАМАТ

 

In Veritate Victoria (В Истината е Победата!)

 

***

Втората Зететична Книга Стратегия и методология

***

Съдържание:

 

Въвеждащи мисли                                                                                                                     

Глава Първа: Отзиви за Книга Първа и същностни пояснения                             

 • Тема І-ва: Изводи от разпространението на Книга Първа
 • Тема ІІ-ра: Трансценденталната Космогония
 • Тема ІІІ-та: Въплотяването на комплекса Дух-Душа – Джива
 • Тема ІV-та: Животните не са създадени, за да бъдат изяждани от Човеците!
 • Тема V-та: Животновъдството – най-големият замърсител и опустошител в Света!
 • Тема VІ-та: Месоядството съсипва Човешкото здраве и вреди на Икономиката
 • Тема VІІ-ма: Духовното престъпление на месоядците

Глава Втора: Авторовото Духовно-Трансцендентално пътуване към Истината    

 • Тема VІІІ-ма: Академик Никола Маринов Николов огласи Световния Заговор на Български език
 • Тема ІХ-та: Истината за Човека и Света в творчеството на Кастанеда
 • Тема Х-та: Операцията под фалшив флаг „11-ти Септември 2001
 • Тема ХІ-та: Двете Раси на Човечеството
 • Тема ХІІ-та: Психиатрията в служба на Световния Заговор
 • Тема ХІІІ-та: 2012-та година – окончателно скъсване с лъжовната парадигма

Глава Трета: Извън Матрицата на Цивилизованото робство на Егрегорния слой 

 • Тема ХІV-та: Цивилизационната пирамидална Матрица
 • Тема ХV-та: Егрегор – същинско Трансцендентално определение
 • Тема ХVІ-та: Нравствени и Духовни ползи от Свободата

Глава Четвърта: Бездуховната религиозност – затворът в Робството                         

 • Тема ХVІІ-та: Метод на правилната Религия и Спасението
 • Тема ХVІІІ-та: Сакралните алегории в Библията

Глава Пета: Ционизмът – претворяване на Хегеловата диалектика

 • Тема ХІХ-та: Методика на Социално-политическото инжениране
 • Тема ХХ-та: Границите на Еврейската Държава са установени в Тора и Библията
 • Тема ХХІ-ва: Юдаизмът определя племенната идентичност на Световното Еврейство
 • Тема ХХІІ-ра: Хазарският Каганат – Родината на Ашкенази Евреите
 • Тема ХХІІІ-та: Кралската „Декларация на Балфур
 • Тема ХХІV-та: Създаване на Ционистките организации
 • Тема ХХV-та: Масонството – основата на Ционизма
 • Тема ХХVІ-та: Значение на концепцията Машиах в Юдаизма
 • Тема ХХVІІ-ма: Крипто-евреите „Дьонме“ и краят на Османската Империя
 • Тема ХХVІІІ-ма: „Протоколите на Ционските Мъдреци“ – план-конспект за завладяване на Човечеството
 • Тема ХХІХ-та: Съвременното лице на Израел
 • Тема ХХХ-та: Синтезът

Глава Шеста: Масонската Религия – Духовната платформа на Пирамидата на Световния Контрол

 • Тема ХХХІ-ва: Пирамидата на Световния Контрол
 • Тема ХХХІІ-ра: Интернационалният Банков Тръст в служба на Криптокрацията
 • Тема ХХХІІІ-та: Начало на съвременните Тайни разузнавателни служби
 • Тема ХХХІV-та: Корените на Масонството
 • Тема ХХХV-та: Политическият сеир-панаирджийски гювендилък
 • Тема ХХХVІ-та: Сър Франсис Бейкън – геният на Мрака в Елизабетинската Епоха

Глава Седма: Манипулиране на Личността чрез Литературата и Изкуствата        

 • Тема ХХХVІІ-ма: Убийствата на Капитан Морган и Едгар Алън По и Активното мероприятие „Очерняне на личността
 • Тема ХХХVІІІ-ма: Програми за Психичен (умствен) и поведенчески контрол
 • Тема ХХХІХ-та: Масонът Сър Артър Конан Дойл – разпространител на програмите на Криптокрацията
 • Тема ХL-та: Масонът Иън Флеминг и Адлеровата Индивидуална Психология в Холивудизма

Глава Осма: Виртуалният Континуум                                                                              

 • Тема ХLІ-ва: Спектър на Смесената реалност
 • Тема ХLІІ-ра: Бионични импланти и Хаптична технология
 • Тема ХLІІІ-та: Интерфейсът мозък-компютър е създаден от DARPA
 • Тема ХLІV-та: Разклоняване на усилията на DARPA и в частния сектор
 • Тема ХLV-та: Метод за Психологическа диверсия „Доброто или лошото ченге

Глава Девета: Фейсбук и другите социални мрежи – Активни мероприятия на Тайните служби 

 • Тема ХLVІ-та: Доброволните пленници на Социалните мрежи
 • Тема ХLVІІ-ма: Приказки от 1001 Масонски и Илюминатски нощи
 • Тема ХLVІІІ-ма: Истинската самоличност на Марк Зукърбърг
 • Тема ХLІХ-та: ЦРУ финансирало „Фейсбук“ чрез Питър Тийл и „In-Q-Tel“
 • Тема L-та: Социалните мрежи и Политическото властване върху Човечеството

Глава Десета: Исторически доказателства за Плоската Земя                                      

 • Тема LІ-ва: Айнщайновата Теория на относителността – налудна Масонска фантасмагория с демонични Социални последствия
 • Тема LІІ-ра: Аеронавтите свидетелстват за Плоската Земя
 • Тема LІІІ-та: Опровержение на лъжите на Хелиоцентризма

Глава Единадесета: Последователност на Космическата измама, CGI и Обогатена реалност на борда на псевдо-Космическата Станция                                                  

 • Тема LІV-та: Демоничният символизъм в Световната развлекателна индустрия
 • Тема LV-та: Масонът 33°степен Уолт Дисни – създателят на Световния Детски Индоктринационен Център
 • Тема LVІ-та: Наслояване на Окултизъм в обработеното устно Народно творчество
 • Тема LVІІ-ма: Пророческото програмиране в продукциите на Дисниленд и Холивуд
 • Тема LVІІІ-ма: Оптичната мрежа пренася 99% от Световните комуникации и Интернет
 • Тема LІХ-та: Активното мероприятие „сателити
 • Тема LХ-та: Създаване на Илюминатската шоу-програма „Пилотирани ракетни полети в открития Космос
 • Тема LХІ-ва: „Международната Космическа Станция“ – представление, използващо Обогатена реалност

Глава Дванадесета: Постхуманизмът – безславният край на Човечеството             

 • Тема LХІІ-ра: Масонството и Ционизмът в Руската Империя и в България
 • Тема LХІІІ-та: Родословие на Комунистическия Ционизъм
 • Тема LХІV-та: Еврейската Октомврийска Социалистическа революция и Сектата на скопците
 • Тема LХV-та: Постхуманизмът – Световният Суперинтелект, управляван от Нисшия Астрал
 • Тема LХVІ-та: Съживяване на връзката с Творецът-Творение

 

ПЕРИОДИЧНА ПУБЛИЦИСТИКА:

І. От какво се страхува Фейсбук                                                                                      

ІІ. Плоската Земя по Холандската телевизия                                                                 

ІІІ. Музиката на Освобождението                                                                                   

ІV. Измамата на Илон Мъск

V. Тениските за Плоската Земя на СТАМАТ, или призив за събуждане на Българската художествено-творческа интелигенция

VІ. За Българите и Българщината, или „Поради что се срамуваш да се наречеш Българин…                                                                                                             

 

 

***

 

Всички преводи от Английски, Руски, Немски и други езици са дело на автора и са верни с оригинала.

Всички фотографски колажи, приложени в книгата, както и тези, качени на уебсайтовете и на блоговете, са направени от автора.

Книжното тяло е собственоръчно отпечатано и изработено от автора.

 

***

Втората Зететична Книга Стратегия и методология

***

 

Интернет платформи на автора:

Уебсайт:

stamat.org

 

Блогове:

stamat2015.blogspot.com

stamat2015.blog.bg

sthamanuviro.blog.bg

СТАМАТ – Вечна Истина 2015 – kaldata.com

 

Видео канали:

youtube.com/user/sthamanuviro

vbox7.com/user:sthamanuviro

tubebg.com/user/sthamanuviro

bit.tube/stamat2015

 

Социални мрежи:

twitter.com/stamat2015

pinterest.com/sthamanuviro

Stamat Georgiev | LinkedIn

 

 

***

ПОСВЕЩАВАМ  КНИГАТА  НА  ВСИЧКИ  ОНЕЗИ,  КОИТО  НЕУСТРАШИМО  СЕ  СТРЕМЯТ  ДА  УЗНАЯТ  ИСТИНАТА  ЗА  ЧОВЕКА  И  ЗА  СВЕТА,  ОСЪЗНАВАЙКИ  ЧЕ,  СЛЕД  КАТО  СА  Я  РАЗБРАЛИ  В  СЪРЦАТА  СИ  И  СА  Я  ПРИЕЛИ  В  ДУШИТЕ  СИ,  ИЗТРИВАТ  СВОЕТО  МИНАЛО,  КЪДЕТО  ОСТАВАТ  И  НЕПОСЛЕДВАЛИТЕ  ГИ  ПРИЯТЕЛИ.

***

Втората Зететична Книга Стратегия и методология

 

***

 

Уважаеми Читателю,

Ако поистина желаете Втората Зететична Книга в Българската Литература да Ви донесе полза, четете я подред и никога не избързвайте с никоя от Темите, понеже това няма да Ви помогне при разбирането на Действителността, а само ще Ви обърка. Скритото Трансцендентално и Окултно Познание, изложено тук, задължително трябва да бъде изучавано последователно, тъй като такъв е начинът да бъде осмислено из корен. Следователно, в никакъв случай любопитството не бива да надделява над разума, за да се даде възможност на последния правилно да осъзнае Истините, изложени в Зететичните изследвания!

Авторът е използвал за доказателствен материал над хиляда линка към Интернет уебсайтове, които са оставени оцветени в книжното тяло, за да подсетят Читателя, че би могъл да ги отвори в уебсайта или в блоговете.

***

Втората Зететична Книга Стратегия и методология

***

 

 

*

„Най-големият враг на знанието не е грешката, а бездействието“,

гласи оригиналната сентенция на Хенри Томас Бъкл, изказана през 1861 година, а след това присвоявана от много люде и перифразирана по следния начин:

„Най-големият враг на знанието не е невежеството, а илюзията за знание.“

*

„Ако не сте предпазливи, вестниците ще Ви накарат да мразите Човеците, които биват потискани и да обичате онези, които извършват потисничеството.“

Малкълм Х

*

Човек може да гледа, но за да вижда, той трябва да се научи.

Маргьорит Дюрас

*

 

***

Втората Зететична Книга Стратегия и методология

***

Въвеждащи мисли

 

Човешкият живот представлява самотно, безрадостно, трудно, мрачно, страшно и напразно лутане в една объркана, заплетена, неразгадаема, непредсказуема, отчайваща и убийствена Действителност в преследване на незначителното, ненужното, илюзорното, безсмисленото, лъжовното и пагубното, ако не се възвиси в Духовно пътешествие, посветено на натрупването и разпространяването на Познанието за Трансценденталния Свят!

Втората Зететична Книга Стратегия и методология

 

Съдържанието е заключено!

За да прочетете по-нататък, моля, влезте в профила си!

Оставете коментар