ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество – Въвеждащи мисли

Втора-Зететична-Книга---корици---Плоската-Земя---СТАМАТ

ВЕЧНА ИСТИНА 2015 ООД

 

ВТОРА ЗЕТЕТИЧНА КНИГА

Стратегия и методология по прикриване на Истината за Плоската Земя и Трансценденталното ни Същество

 

ПРЕДНА-ОБЛОЖКА-Втора Зететична Книга - СТАМАТ -Вечна Истина 2015 ООД
ПРЕДНА-ОБЛОЖКА-Втора Зететична Книга – СТАМАТ -Вечна Истина 2015 ООД

 

SECOND ZETETIC BOOK

Strategy and Methodology on Concealing the Truth about the Flat Earth and our Transcendental Being

 

ЗАДНА-ОБЛОЖКА -Втора Зететична Книга - Плоската Земя - СТАМАТ
ЗАДНА-ОБЛОЖКА -Втора Зететична Книга – Плоската Земя – СТАМАТ

 

Стамен Георгиев

2017 – 2019

 

Втора Зететична Книга - Плоската Земя - СТАМАТ

 

In Veritate Victoria (В Истината е Победата!)

 

 

 

Съдържание:

 

Въвеждащи мисли                                                                                                                     

Глава Първа: Отзиви за Книга Първа и същностни пояснения                             

 • Тема І-ва: Изводи от разпространението на Книга Първа
 • Тема ІІ-ра: Трансценденталната Космогония
 • Тема ІІІ-та: Въплотяването на комплекса Дух-Душа – Джива
 • Тема ІV-та: Животните не са създадени, за да бъдат изяждани от Човеците!
 • Тема V-та: Животновъдството – най-големият замърсител и опустошител в Света!
 • Тема VІ-та: Месоядството съсипва Човешкото здраве и вреди на Икономиката
 • Тема VІІ-ма: Духовното престъпление на месоядците

Глава Втора: Авторовото Духовно-Трансцендентално пътуване към Истината    

 • Тема VІІІ-ма: Академик Никола Маринов Николов огласи Световния Заговор на Български език
 • Тема ІХ-та: Истината за Човека и Света в творчеството на Кастанеда
 • Тема Х-та: Операцията под фалшив флаг „11-ти Септември 2001
 • Тема ХІ-та: Двете Раси на Човечеството
 • Тема ХІІ-та: Психиатрията в служба на Световния Заговор
 • Тема ХІІІ-та: 2012-та година – окончателно скъсване с лъжовната парадигма

Глава Трета: Извън Матрицата на Цивилизованото робство на Егрегорния слой 

 • Тема ХІV-та: Цивилизационната пирамидална Матрица
 • Тема ХV-та: Егрегор – същинско Трансцендентално определение
 • Тема ХVІ-та: Нравствени и Духовни ползи от Свободата

Глава Четвърта: Бездуховната религиозност – затворът в Робството                         

 • Тема ХVІІ-та: Метод на правилната Религия и Спасението
 • Тема ХVІІІ-та: Сакралните алегории в Библията

Глава Пета: Ционизмът – претворяване на Хегеловата диалектика

 • Тема ХІХ-та: Методика на Социално-политическото инжениране
 • Тема ХХ-та: Границите на Еврейската Държава са установени в Тора и Библията
 • Тема ХХІ-ва: Юдаизмът определя племенната идентичност на Световното Еврейство
 • Тема ХХІІ-ра: Хазарският Каганат – Родината на Ашкенази Евреите
 • Тема ХХІІІ-та: Кралската „Декларация на Балфур
 • Тема ХХІV-та: Създаване на Ционистките организации
 • Тема ХХV-та: Масонството – основата на Ционизма
 • Тема ХХVІ-та: Значение на концепцията Машиах в Юдаизма
 • Тема ХХVІІ-ма: Крипто-евреите „Дьонме“ и краят на Османската Империя
 • Тема ХХVІІІ-ма: „Протоколите на Ционските Мъдреци“ – план-конспект за завладяване на Човечеството
 • Тема ХХІХ-та: Съвременното лице на Израел
 • Тема ХХХ-та: Синтезът

Глава Шеста: Масонската Религия – Духовната платформа на Пирамидата на Световния Контрол

 • Тема ХХХІ-ва: Пирамидата на Световния Контрол
 • Тема ХХХІІ-ра: Интернационалният Банков Тръст в служба на Криптокрацията
 • Тема ХХХІІІ-та: Начало на съвременните Тайни разузнавателни служби
 • Тема ХХХІV-та: Корените на Масонството
 • Тема ХХХV-та: Политическият сеир-панаирджийски гювендилък
 • Тема ХХХVІ-та: Сър Франсис Бейкън – геният на Мрака в Елизабетинската Епоха

Глава Седма: Манипулиране на Личността чрез Литературата и Изкуствата        

 • Тема ХХХVІІ-ма: Убийствата на Капитан Морган и Едгар Алън По и Активното мероприятие „Очерняне на личността
 • Тема ХХХVІІІ-ма: Програми за Психичен (умствен) и поведенчески контрол
 • Тема ХХХІХ-та: Масонът Сър Артър Конан Дойл – разпространител на програмите на Криптокрацията
 • Тема ХL-та: Масонът Иън Флеминг и Адлеровата Индивидуална Психология в Холивудизма

Глава Осма: Виртуалният Континуум                                                                              

 • Тема ХLІ-ва: Спектър на Смесената реалност
 • Тема ХLІІ-ра: Бионични импланти и Хаптична технология
 • Тема ХLІІІ-та: Интерфейсът мозък-компютър е създаден от DARPA
 • Тема ХLІV-та: Разклоняване на усилията на DARPA и в частния сектор
 • Тема ХLV-та: Метод за Психологическа диверсия „Доброто или лошото ченге

Глава Девета: Фейсбук и другите социални мрежи – Активни мероприятия на Тайните служби 

 • Тема ХLVІ-та: Доброволните пленници на Социалните мрежи
 • Тема ХLVІІ-ма: Приказки от 1001 Масонски и Илюминатски нощи
 • Тема ХLVІІІ-ма: Истинската самоличност на Марк Зукърбърг
 • Тема ХLІХ-та: ЦРУ финансирало „Фейсбук“ чрез Питър Тийл и „In-Q-Tel“
 • Тема L-та: Социалните мрежи и Политическото властване върху Човечеството

Глава Десета: Исторически доказателства за Плоската Земя                                      

 • Тема LІ-ва: Айнщайновата Теория на относителността – налудна Масонска фантасмагория с демонични Социални последствия
 • Тема LІІ-ра: Аеронавтите свидетелстват за Плоската Земя
 • Тема LІІІ-та: Опровержение на лъжите на Хелиоцентризма

Глава Единадесета: Последователност на Космическата измама, CGI и Обогатена реалност на борда на псевдо-Космическата Станция                                                  

 • Тема LІV-та: Демоничният символизъм в Световната развлекателна индустрия
 • Тема LV-та: Масонът 33°степен Уолт Дисни – създателят на Световния Детски Индоктринационен Център
 • Тема LVІ-та: Наслояване на Окултизъм в обработеното устно Народно творчество
 • Тема LVІІ-ма: Пророческото програмиране в продукциите на Дисниленд и Холивуд
 • Тема LVІІІ-ма: Оптичната мрежа пренася 99% от Световните комуникации и Интернет
 • Тема LІХ-та: Активното мероприятие „сателити
 • Тема LХ-та: Създаване на Илюминатската шоу-програма „Пилотирани ракетни полети в открития Космос
 • Тема LХІ-ва: „Международната Космическа Станция“ – представление, използващо Обогатена реалност

Глава Дванадесета: Постхуманизмът – безславният край на Човечеството             

 • Тема LХІІ-ра: Масонството и Ционизмът в Руската Империя и в България
 • Тема LХІІІ-та: Родословие на Комунистическия Ционизъм
 • Тема LХІV-та: Еврейската Октомврийска Социалистическа революция и Сектата на скопците
 • Тема LХV-та: Постхуманизмът – Световният Суперинтелект, управляван от Нисшия Астрал
 • Тема LХVІ-та: Съживяване на връзката с Творецът-Творение

 

ПЕРИОДИЧНА ПУБЛИЦИСТИКА:

І. От какво се страхува Фейсбук                                                                                      

ІІ. Плоската Земя по Холандската телевизия                                                                 

ІІІ. Музиката на Освобождението                                                                                   

ІV. Измамата на Илон Мъск

V. Тениските за Плоската Земя на СТАМАТ, или призив за събуждане на Българската художествено-творческа интелигенция

VІ. За Българите и Българщината, или „Поради что се срамуваш да се наречеш Българин…“                                                                                                             

 

 

***

 

Всички преводи от Английски, Руски, Немски и други езици са дело на автора и са верни с оригинала.

Всички фотографски колажи, приложени в книгата, както и тези, качени на уебсайтовете и на блоговете, са направени от автора.

Книжното тяло е собственоръчно отпечатано и изработено от автора.

 

***

 

Интернет платформи на автора:

Уебсайт:

stamat.org

 

Блогове:

stamat2015.blogspot.com

stamat2015.blog.bg

sthamanuviro.blog.bg

СТАМАТ – Вечна Истина 2015 – kaldata.com

 

Видео канали:

youtube.com/user/sthamanuviro

vbox7.com/user:sthamanuviro

tubebg.com/user/sthamanuviro

bit.tube/stamat2015

 

Социални мрежи:

twitter.com/stamat2015

pinterest.com/sthamanuviro

Stamat Georgiev | LinkedIn

 

 

***

ПОСВЕЩАВАМ  КНИГАТА  НА  ВСИЧКИ  ОНЕЗИ,  КОИТО  НЕУСТРАШИМО  СЕ  СТРЕМЯТ  ДА  УЗНАЯТ  ИСТИНАТА  ЗА  ЧОВЕКА  И  ЗА  СВЕТА,  ОСЪЗНАВАЙКИ  ЧЕ,  СЛЕД  КАТО  СА  Я  РАЗБРАЛИ  В  СЪРЦАТА  СИ  И  СА  Я  ПРИЕЛИ  В  ДУШИТЕ  СИ,  ИЗТРИВАТ  СВОЕТО  МИНАЛО,  КЪДЕТО  ОСТАВАТ  И  НЕПОСЛЕДВАЛИТЕ  ГИ  ПРИЯТЕЛИ.

 

***

 

Уважаеми Читателю,

Ако поистина желаете Втората Зететична Книга в Българската Литература да Ви донесе полза, четете я подред и никога не избързвайте с никоя от Темите, понеже това няма да Ви помогне при разбирането на Действителността, а само ще Ви обърка. Скритото Трансцендентално и Окултно Познание, изложено тук, задължително трябва да бъде изучавано последователно, тъй като такъв е начинът да бъде осмислено из корен. Следователно, в никакъв случай любопитството не бива да надделява над разума, за да се даде възможност на последния правилно да осъзнае Истините, изложени в Зететичните изследвания!

Авторът е използвал за доказателствен материал над хиляда линка към Интернет уебсайтове, които са оставени оцветени в книжното тяло, за да подсетят Читателя, че би могъл да ги отвори в уебсайта или в блоговете.

 

***

 

 

*

„Най-големият враг на знанието не е грешката, а бездействието“,

гласи оригиналната сентенция на Хенри Томас Бъкл, изказана през 1861 година, а след това присвоявана от много люде и перифразирана по следния начин:

„Най-големият враг на знанието не е невежеството, а илюзията за знание.“

*

„Ако не сте предпазливи, вестниците ще Ви накарат да мразите Човеците, които биват потискани и да обичате онези, които извършват потисничеството.“

Малкълм Х

*

Човек може да гледа, но за да вижда, той трябва да се научи.

Маргьорит Дюрас

*

 

Въвеждащи мисли

 

Човешкият живот представлява самотно, безрадостно, трудно, мрачно, страшно и напразно лутане в една объркана, заплетена, неразгадаема, непредсказуема, отчайваща и убийствена Действителност в преследване на незначителното, ненужното, илюзорното, безсмисленото, лъжовното и пагубното, ако не се възвиси в Духовно пътешествие, посветено на натрупването и разпространяването на Познанието за Трансценденталния Свят!

И, ето, Истина, Истина Ви казвам, в неописуемо Щастие, искряща Любов, всеведущо Просветление, върховно Блаженство, безбрежна Свобода и всевечна Премъдрост пребивава онзи, който още приживе осъзнае, възлюби и укрепи изначалната животворяща свързаност с Трансценденталната същност на Творецът-Творение в своята Душа, разбирайки че:

В началото бе Човечността.

Дали съвременните Българи, наричащи себе си Християни, биха разпознали в тези слова думите на своя Спасител, въпреки че малка част от тях са чели Библията, а пък онези, които са я чели, след като са се отдали напълно на Постхуманизма и знаят, че не изпълняват заветите му, са скъсали дори с идеята, че той може би е техния Спасител, но при все това авторът иска да започне така:

В началото бе Човечността.

Дори да започне със стиха: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“, понеже съвременните Българи, наричащи се Християни, но въобще нечели Библията, не биха могли да разпознаят както тези, така и словата: „В началото Бог създаде Небесата и Земята“, то поради това авторът желае да започна така:

В началото бе Човечността.

Всъщност, най-добре би било да се започне именно с този Библейски стих, понеже така или иначе съвременните Българи, представящи се за Християни, които, поради твърде голямата си натовареност, никога през целия си живот не намират време да прочетат каквато и да е древна Духовна книжнина, и без това не биха могли да разпознаят, дали този стих е от Библията, или не, заради твърде разбираемата егоистична причина, че са прекалено отрудени и заети с неотложни бизнес начинания, с важни задачи и с други всевъзможни битовизми и не могат да се занимават с изтърканата от вековна употреба и вече неразбираема във всекидневието превъзходност на словесността.

Да, в началото бе Човечността.

Колко пъти в живота си ние, съвременните забързани да печелим пари Човеци, спираме хамстерското колело, в което са ни напъхали и оковали Господарите ни, за да поразсъждаваме над най-важните въпроси за едно мислещо същество:

Кои сме ние?

Защо живеем?

Какво представлява Света?

Уви, това се случва твърде рядко и тези кратки моменти задължително са свързани със смъртта на някой любим или близък. Тогава, гледайки безжизнения труп на доскоро смеещия се и преизпълнен с Дух Човек, започваме да си задаваме извиращите от глъбините на Душата ни екзистенциални въпроси. Но това е само за миг, това е кратка мимолетност, защото с цялата си образователно-обусловена, Социумно-интегрирана и политически ангажирана мисъл неистово копнеем да ги задушим, както е длъжен да стори това всеки послушен аутоматон, прикачен в безкрайната верига подобни нему аутоматони. Е, масмултимедиите изкусно са ни тренирали да отказваме да се вглъбяваме в материята на тези „сложни и непосилни за средностатистическия гласоподавател“ въпроси, тъй като има „достатъчно образовани учени“ и „умни глави“, на които е възложено да изучават, откриват и систематизират, а след това „на достъпен за масовия потребител език“ да изложат „откритията си“ в популярно списание и в жълтата ПРЕСА. На нас самите, вътре в себе си, не е позволено да се запитаме кои сме, защо и къде живеем, тъй като, от една страна, сме обучени да вярваме, че „сме само някакви прашинки в безкрайната Вселена“, които нямат „умствения капацитет“ да се справят с тази „сложна задача“, а от друга страна, душемелачката на цивилизационната Матрица така е завъртяла съществото ни, залагайки в съзнанието ни като единствена цел на живота мъглявите миражи на трупането на пари и катеренето по йерархическата стълбица, че е унищожила жаждата ни за Истинно Познание!

Но, тогава всъщност защо живеем, ако не можем самите ние, за себе си, непрекъснато да се стремим да опознаем собственото си същество и Света, в който сме поставени, за да извървим отговорно и осъзнато пътя си?! Може ли изобщо да има някаква друга обосновка на живота, ако тя не е безспирното търсене на отговорите на вечната загадка: кои сме ние, какво представляват чувствата, мисълта, съзнанието, Духа, Душата, какво е Света и как и кой е създал Всичко, Което Съществува?!

Нима е вече толкоз недостойно за Човека самостоятелно да търси отговорите на всички тези въпроси, вместо безкритично да приема за вярна индоктринацията, насадена у него от невротизираните учители, настървено препродаващи информация, която самите те не разбират, или непоколебимо да се съгласява и папагалски да преповтаря пред околните заключенията на „група научни работници“, изследвали туй ми ти или онуй ми ти, и взели купища пари, за да „докажат“ невъзможните измислици на „Светилата в Науката“, или благоговеейки да се прекланя пред манипулацията на „Академичната експертна група“, изопачаваща и фалшифицираща „резултатите от проверката на“ съвсем очевидни Истини, ненужно забулвайки ги с мистификация от напълно ненужни и неразбираеми математически еквилибристики, само и само за да ги обяви за „невалидни“, с цел да запази привилегированото си положение в Обществото, или пък най-после доброволно и с радост да поглъща безумната зараза на „говорещите глави в телевизора“, заливащи съществото му с енергийната помия от Нисшия Астрал?!

Нима е вече толкоз недостойно за Човека да се устреми към Пробуждането си от дълбокия подобен на смъртта сън, в който са го упоили Господарите му, и да лелее Освобождението си от магията на злокобните сили, владеещи Света?! Естествено, тук говорим за Духовно Пробуждане и Освобождение на Фината ни телесност от погубващите я вибрации на Нисшия Астрал, а не за Политическа или Социална свобода, която е напълно непостижима! Голямата измама „Свобода, равенство, братство“ винаги е била неосъществима, не защото отделните индивиди не желаят да бъдат свободни и на равна нога със събратята си, а защото войнстващият Елит, поробил Човечеството от хилядолетия, никога няма да даде свобода на Народите! Това е причината Криптокрацията да създаде много ефективния и винаги действащ заблуждаващ метод на контролираните от нея „освободителни“ въстания и революции, канализиращ недоволството на определена Социална, Етническа или Расова група, ловко насочвайки омразата, агресията и жестокостта й срещу друга подобно обособена група.

Интелигентният Човек трябва да си даде ясна сметка, че навсякъде по Света, всички обикновени Човеци на заплата са „пионки в Играта“, независимо дали са Българи, Англичани, Китайци, Руснаци или Турци, или наричат себе си Араби, Евреи, Цигани или Афроамериканци, или изповядват Ислям, Християнство или Юдаизъм, като в действителност са били, днес са и винаги ще бъдат противопоставяни едни срещу други от Тайните властващи, за да изпълнят отредената им роля на пушечно месо в Активните мероприятия на Върхушката, наричани демонстрации, революции, въстания и войни, разпалвани посредством метода „разделяй и владей“ и осъществявани чрез правно-политическата доктрина от Хегеловата диалектика „проблем – реакция – промени“. В този смисъл, когато в книгите си авторът говори за дадена Етническа или Религиозна група, рисувайки я в нейните истински краски, той винага има предвид директно командвания от Висшата каста на Илюминатите ръководно-властови апарат в тази група, а не разделените от Религии и Партии обикновени, препитаващи се с честен труд Човеци, които по целия Свят се явяват жертви в лапите на Господарите си!

Интелигентният Човек трябва да знае, също така, че преди много столетия, Партиите били създадени и била измислена видимата на повърхността Политика, за да бъдат контролирани прослойките и групите в Обществата. Хитроумно измислената Партийна структура дава огромна власт в ръцете на първоначално завербуваните от Криптокрацията и верни й до гроб богати и влиятелни люде, които биват обявявани за нейни Председатели, Секретари и други подобни. На тези водачи Скритите Властващи дават силата да вербуват членове, да сформират активни групи, да назначават лидери на местните активни формирования и да им дават определени привилегии, които тези лидери да използват, за да повлияват на мнозинствата нечленуващи в никакви групи! Досега измамната схема „Партийна система“ работи безотказно, като осигурява благоденствие на Свръхбогатите и същевременно издига параван пред очите на Човечеството, скриващ завинаги Господарите на Света.

Нима е вече толкоз недостойно за Човека да желае да постигне крепко здраве и дълъг пълноценен живот, откъсвайки се от обвързаността си към консумацията на мъртва плът, изкуствени „храни“ и химически отрови, наречени „лекарства“?! Та, каква по-голяма благодат от здравословния начин на живот, носещ лъчезарно щастие и водещ до Духовно израстване! Но, Илюминатската клика никога няма да позволи на индивидите да се себереализират в Духовното поприще, тъй като това би довело до тяхното Пробуждане и Освобождението им от Матрицата на Цивилизованото робство. Поради тази причина, Елитът индоктринира цивилизованите още от най-ранна възраст, в началото посредством обусловените им родители, а по-късно и чрез масмултимедиите и Образователната система, да ядат отровното за Човека месо, да задръстват физикалносттта си с „джънк фуд“ и да вярват на чичо Доктор, когато ги лъже, че това или онова отровно хапче ще им подейства оздравително.

И когато, действайки в продължение на години по този неблагоразумен начин, цивилизованите накрая разрушават своето физическо тяло, глашатаите на Постхуманизма ги затрупват с лъжите, че, чрез прилагането на бионично протезиране и мозъчни импланти, те ще се присъединят към вечността на боговете. С напредването на възрастта, насадените на имплицитно ниво модели на подражателно мислене, разрушително поведение и неадекватна и алогична реакция спрямо Действителния Свят до такава степен укрепват, постоянно затвърждавайки се от Матрицата, че стават неразбиваеми, дори и при използването на блестящо изградена логическа обосновка. Това е така, защото Елитът е изградил своята власт върху лъжата, че Материалността е всичкото, което съществува, а Духовността е единствено илюзия на мисълта и така личността изпада в забвение, че:

В началото бе Човечността!

Но, авторът, измъкнал се вече от колелото на омаята на илюзорността, въртяно от силите на Мрака, осъзнава и ще разкрие тук и сега, как Творецът-Творение, преследвайки Трансценденталната си Игра, дава на всяка Джива възможността да избира своята съдба, та колкото и да бяга и да се крие тя, то накрая винаги да се завърне в Дома на Отца и да се осъществи в Лоното на Трансценденталността!

Да! В началото бе Човечността!

 

 

МИР и ЛЮБОВ!

 

1-ви Юли 2019 година

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *