Войната на Световния Ционизъм срещу Русия

Марионетките-на-Световния-Еврейски-Заговор-1

Войната на Световния Ционизъм срещу Русия

 

През последните два месеца Илюминатската клика, освен Световния Медико-фармацевтичен картел, задейства и Световния Военно-промишлен конгломерат, за да изпълни възможно най-бързо целта си за драстично намаляване на Човечеството до 500,000,000 Души. Както винаги досега Илюминатите използват абсолютно безотказния метод за управление на Човечеството „Разделяй и владей“, противопоставящ различните Обществени групи, Етноси, Раси, Култури, Народи и Религии една срещу друга като го вграждат в Правно-политическата доктрина от Хегеловата диалектика, наречена „проблем – реакция – промени“.

 

Както разкрихме във Втора Зететична Книга, Триумвиратът на Тайната Ложа на Илюминатите, използвайки Световния Еврейски Заговор и посредством Тайните и Специални служби или чрез създадените от тях навсякъде по Света терористични крайно леви и крайно десни организации, систематично планират и провеждат Активни мероприятия, за да предизвикват определен несъществуващ преди това Нравствен, Социален, Религиозен или международен политически или военен конфликт, който поражда предварително разчетена и канализирана от тях Обществена реакция, като по такъв начин Обществото уж от само себе си достига до желаните и търсените от Господарите му промени!

 

В Книга Първа и във Втора Зететична Книга аз твърде задълбочено и с многобройни доказателства представям на Читателя Истината за това кои и как владеят и управляват съвременната Цивилизация. В тази връзка, изобщо не е пресилено да се заяви, че Хазарският каганат е изиграл изключително важна роля в Средновековна Европа и че още по онова време той е определил днешните Обществено-политически отношения в Европа и в Света.

 

 

ХАЗАРСКИЯТ КАГАНАТ

 

Хазарският-Каганат---Плоската-Земя---СТАМАТ

 

 

Въпреки че Хазарският Каганат бил огромна Средновековна полуномадска Държава, обхващала земите от Днепър до Каспийско море, и Велика сила по Пътя на коприната, днес тя почти не присъства в учебниците или в Историографията и е табу в Световното знание. Онези автори, чиито книги изследват темата и са отпечатвани от казионните издателства, задължително са поддръжници на Ционизма, като например Борис Живков, издал единствената монография за тази Държава в Българската наука – „Хазария през ІХ и Х век“. От друга страна, честните историци и писатели, разкриващи ролята на Хазария и нейните владетели, винаги са били заклеймявани от официозната наука и масмултимедиите с безсмислената квалификация „антисемити“, като пример за това може да послужи Александър Солженицин, който в книгите си „Евреите в СССР и бъдещето на Русия“ и „200 години заедно“ откровено нарича Октомврийската революция „Ленинско-Еврейска революция“, показвайки Хазарската й същност.

 

Хазарският Каганат бил мощна Държава, простирал се върху територията от Днепър до Каспийско море, владеейки земите на Западнотюркския (Тюркютския) Каганат и Кубратова Велика България, като в разцвета си обхващал площ от 3,000,000 км2. Хазарските владетели разбили Стара Велика България след смъртта на Кан Кубрат и я завладяли през 668 година. Свободолюбивите Българи, които не искали да живеят под Хазарско робство, начело с Кан Аспарух се оттеглили към Долни Дунав и се заселили в Онгъла. Най-големият син на Кан Кубрат и негов наследник на престола, Батбаян, се признал за васал на Хазарския Каган, и заедно с онези Българи, които се чувствали удобно под робство, останал в земите си. Българите, живяли под Хазарско робство, са известни в Историята под наименуванието „Черни“ или „Вътрешни“ Българи.

 

Научавайки Историческата истина, че Хазарският Каганат разбил Велика България и прогонил нашите пра-пра-прадеди от древните им поселения, РОДОЛЮБИВИЯТ БЪЛГАРИН с честно Сърце със сигурност ще се погнуси и възнегодува до дъното на Душата си и ще престане да се прекланя и угодничи пред Хазарите, наречени по-късно Ашкенази Евреи!!!

 

Хазарите, наричани още: Козары, на Персийски: Кузарим, на Турски: Хазарлар, на Унгарски: Казарок, на Гръцки: ζάζαροι – Хазарой, и на Латински: Газари или Гасани, били полуномадски Тюрко-говорещи племена, произхождащи от Хуните, които в края на VI-ти век основали Търговска Империя. Те се установили и завладяли земите, през които минавала най-голямата Световна търговска артерия през Средновековието, свързваща Източна Европа и Югозападна Азия, а Каганатът им се превърнал в едно от най-големите търговски средища по онова време, като управлявал Пътя на коприната, играейки ключовата търговска роля на кръстопът между Европа,  Китай, Близкия изток и Киевска Рус в продължение на около три века (650–965).

 

Вносът и износът на чуждестранни стоки, както и приходите от облагането с мита на транзита им, били главното перо в Хазарската икономика. Хазарският Каганат, все пак, развил самозадоволяваща се Салтово-маяцка култура, съчетание от животновъдство, с високи нива на износа на овце и говеда, екстензивно земеделие с изкуствени напоителни канали и експлоатиране на богатите рибни популации на Волга. Но, основна част от приходите идвали от облагането на международната търговия, тъй като Пътят на коприната минавал оттам. Освен това, Хазарският Каганат и Иранската Саманидска Империя били двата най-големи доставчици на роби за Мюсюлманския пазар, снабдявайки го с похитени Славяни и членове на всички останали племена от Евразийските Северни страни. Търговията с роби осигурявала парите за поддържката на постоянна Мюсюлманска войска.

 

Хазарите били известни на съседните страни като лъжци, измамници, разбойници, пътни обирджии, нападащи кервани, изнасилвачи на преминаващи през земите им пътници, похитители на момичета и жени, които продавали за сексуални робини, педофили, убийци, крадци на самоличност, или иначе казано, възможно най-долните Социални паразити. Властващият Елит бил дори по-лош и от обикновените хора, тъй като подкрепял криминалното поведение и институциализирал отвличането на хора и продажбата им в робство, увеличавайки социопатията, насилието и злото. От своя страна, Аристокрацията използвала Вавилонския Талмудически сатанизъм и извършвала Човешки и дори детски жертвоприношения, за да почерпи Окултна енергия от Нисшия Астрал и да укрепи властта, и да умножи богатствата си.

 

През 730 година Каган Булан официално приел Юдаизма и започнал да го налага, като Държавна религия. Според историка Лев Гумильов, обаче, първите Евреи, разпространили Юдаизма в Хазарските земи, били Персийски изгнанници, които пристигнали още през 524 година. Според напълно достоверния по този въпрос Византийски Аристократ, монах и летописец Теофан Изповедник (758–818), който служил в двора на Император Лъв IV-ти Хазар, син на Константин V-ти Копроним и Чичак, или Ирина Хазарска, дъщеря на Каган Вирхор, или Бихар, Хазария била наричана „Туркия“, а Народа й – „Турците на Изтока. Византия водела непостоянна политика на войни и приятелски взаимоотношения с Хазария, но в началото на Х-ти век окончателно скъсала съюза с нея и през 940-те години превзела Крим.

 

Империята подбуждала другите Тюркски племена, Аланите и Киевска Рус (Варягите) да водят войни с Каганата. Киевският Варяжки Княз Светослав I-ви с мащабна военна кампания успял да превземе Хазарските крепости и, помитайки Саркел през 965 година и Таматарха, стигнал чак до Кавказките Каскоги, или Черкези, и се върнал обратно в Киев. Столицата Атил, или Итил, Русите превзели през 968 година. През следващите десетилетия, настъплението на Царството Хорезъм от Юг, на Узите и на Киевския княз Владимир I-ви от Север разбили напълно Каганата, като за официален негов край се сочи 1048 година. Въпреки това, Руските Князе в междуособиците си продължавали да пишат, че са използвали или са се били срещу Хазарите още няколко десетилетия.

 

Постепенното разпадане, от средата на Х-ти век, и окончателното разбиване на Каганата, в средата на ХІ-ти век, обрекло по-голямата част от Хазарите на гонения и изселвания, които продължили може би два века. Една част от тях мигрирали в Източна и Централна Европа на днешните територии на Полша, Чехия, Словакия, Украйна, Литва, Източна Германия и така нататък, а друга част се разселила из Киевска Рус и в останалите части на Азия, впоследствие владяни от Монголската Империя, Московското Княжество и Руската Империя.

 

Именно тези, приели през VІІІ-ми век Юдаизма и разселили се два-три века след това из Евразия Хазари, впоследствие станали известни като Ашкенази Евреи! Те нямали и нямат нищо общо с Древните Израелтяни, тъй като не са Семитски племена като Юдеите и Арабите, и не произхождат от Арабския полуостров, тоест древен Левант и Палестина, а са Тюркоезични наследници на Хуните от Централна Азия!

 

Днешните Ционисти или напълно отбягват историческите факти за Юдаизирането на Хазарския Каганат и последвалото разпръскване на неговия Юдаизиран Етнос из цяла Европа и Русия, станал известен в по-късно време като Ашкеназим, или направо отричат приемането на Юдаизма от Хазарите. Многобройните Исторически извори, обаче, които аз цитирам в Глава Пета от Втора Зететична Книга говорят недвусмислено, че Хазарският Народ целокупно приел Юдаизма.

 

Нека разюмираме. След смъртта на Кан Кубрат, Хазарите, впоследствие наричани Ашкенази Евреи, разбили Стара Велика България и през 668 година я завладяли. На свой ред, обаче, през Х-ХІ век Хазарският Каганат паднал под ударите на Варягите, които са основата на Руския етнос. Хазарите били прогонени от земите си и се заселили на териториите на днешна Полша, Чехия, Украйна, Словакия, Литва и Източна Германия. По онова време Духовенството на Хазарите (Ашкенази Евреите) дало вечна клетва, записана в Свещените им книги, да отмъсти на Руските династии, и да си възвърне отнетите земи. След столетни сплетни и заговори преди 100 години Хазарите отново завладяха древните си земи, посредством Болшевишката революция, която всъщност трябва да бъде наричана Хазарска Еврейска революция.

 

 

КОГО ПОДКРЕПЯТ БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ЗАСТАВАТ ЗАД ХАЗАРСКИЯ ЕВРЕИН ЗЕЛЕНСКИЙ

 

 

Според-Еврейската-Конфедерация-на-Украйна-в-страната-живеят-400-000-Хазари-Ашкенази-Евреи
Според Еврейската Конфедерация на Украйна в страната живеят 400 000 Хазари Ашкенази Евреи

 

 

Днес, на територията на Украйна живеят 400,000 Ашкенази Евреи, които не са Семити, тоест не са родственици на Юдеите и Арабите, обитавали и обитаващи от хилядолетия Палестинсите земи и Арабския п-ов, но в действителност са наследници на Хазарите – Тюркоезичните Хуни. Освен това със сигурност в Украйна живеят много стотици хиляди Крипто-евреи, които само външно са се отказали от Юдаизма, но в Сърцата си и тайно следват заповедите на Равините.

 

 

Голяма част от Украинците са Хазари (Ашкенази Евреи) по произход
Голяма част от Украинците са Хазари (Ашкенази Евреи) по произход

 

Ашкенази Евреинът Зеленский, златното момче на Ашкенази Евреина милиардер и олигарх Ихор Коломойский – собственик на специализираната в пране на мръсни пари мафиотска „Приватбанк“, Президент на Объединённой еврейской общины Украины и президент на Европейския Еврейски съюз, прави всичко възможно да хвърли Световното Еврейство във война срещу Русия…

 

Хазарят Зеленский пред Стената на Плача 1
Хазаринът Зеленский пред Стената на Плача 1

 

Комедиантът Зеленский е роден в семейството на Ашкенази Евреите Александър и Римма през 1978 година.

 

 

Хазарският Евреин и милиардер Ихор Коломойский и неговия послушник Хазарския Евреин Президента Зеленский
Хазарският Евреин и милиардер Ихор Коломойский и неговия послушник Хазарският Евреин Президента Зеленский

 

Журналистическото разследване от месец Октомври 2021 г., наречено „Документите на Пандора“ разкрива, че Баканов, Зеленский и неговите Еврейски приятелчета от „Студио Квартал 95“, като Серхий Шефир например, управляват мрежа от офшорни компании за пране на пари, намиращи се на Британските Вирджински острови, Кипър и Белиз.

 

 

Хазаро-Еврейското Студио Квартал 95
Хазаро-Еврейското Студио Квартал 95

Някои от техните компании притежават извънредно скъпи имоти в Лондон. Сдружението „Квартал 95“ оперира чрез мафиотската „Приватбанк“ на Ашкенази Евреина Ихор Коломойский….

 

Украинският филм „Офшор 95 – тайните на бизнеса на президента Зеленский“ (2021).

 

 

След като Зеленский стана президент повечето водещи фигури на мафиотското сдружение за пране на пари, представящо се като „Студио Квартал 95“, бяха назначени като ръководители на Президентската администрация, Иван Баканов беше назначен за заместник-ръководител на Украинските тайни служби, а след това за шеф на Службата за сигурност. Още през първата година на президентството на Зеленский 30 ДУШИ, по един или друг начин свързани с „Квартал 95“, получиха длъжности във властта: в Канцеларията на президента, в Службата за сигурност, в Централните изпълнителни органи, в Държавните структури и в Парламента, като повечето от тях не са работили преди това на подобни позиции.

 

 

Президентски-съветници-на-Зеленский
Президентски съветници на Зеленский

 

Въоръженото противопоставяне Русия-Украйна продължава вече дълги години и е неизбежна последица от Имперската политика на Съветския съюз. Въпреки всичко, обаче, от началото на Президентството на Зеленский с активното негово участие това изолирано локално противопоставяне прерастна в широкомащабна Специална дезинформационна диверсионна и саботажна военна операция на САЩ и Държавите от НАТО срещу Русия. Президентът Зеленский и неговия антураж използват всички най-съвременни средства за дезинформация и диверсия, както и Операции под фалшив флаг, за да настроят Общественото мнение в САЩ и в Западните Държави-Корпорации против Русия.

 

 

 

Украйна в пламъци“ (2016) – филм на Игор Лопатонок, изпълнителен продуцент Оливър Стоун

 

 

Да разкрием Украйна“ (2019) – филм на Игор Лопатонок, изпълнителен продуцент Оливър Стоун

 

От своя страна, Интернет Царете наложиха тотална цензура на всички проруски медии, както и забраниха достъпа до техните интернет платформи!

 

Президентите Ашкенази Евреи Володимир Зеленский и Ицхак Херцог - син на бившия Президент Хаим Херцог
Президентите Ашкенази Евреи Володимир Зеленский и Ицхак Херцог – син на бившия Президент Хаим Херцог

 

Забраната и изтриването на интернет домейни, публикуващи истинските факти и даващи глас на Свободата, започна от началото на 2020 година с обявяването на ПЛАНдемията. В момента, под фалшив дезинформационен предлог на обикновения потребител е забранен постъпа до всички уебсайтове и мултимедийни платформи, които не повтарят до втръсване лъжите на Западните Масонски Ложи!

 

 

Зеленский с Равините-наставници 1
Зеленский с Равините-наставници

 

Тези, обаче, които разбират как действа Пирамидата на Световния контрол са наясно, че Хазаринът Зеленский – протеже на олигарха Ихор Коломойский, няма никакъв избор и трябва да изпълнява стриктно заповедите на своите Господари, дори и ако това означава братоубийствена война, разрастваща се до Световен конфликт.

 

 

РУСКИТЕ ВЛАСТНИЦИ

 

След отравянето на неблагонадеждния Сталин, Тайната Ложа на Илюминатите инсталирала начело на Съветската върхушка Сектата на скопците, която по-нататък предано изпълняваше нейните заповеди, чак до Март 1985 година, когато Скопците бяха сменени отново с членове на Масонските Ложи.

 

През Март 1985 година, древната Тайна Ложа на Илюминатите издигна начело на Съветския съюз Масона 33°степен Михаил Горбачов и съпругата му, Еврейката Раиса, поставяйки им за цел да срутят Централизираната Социалистическа система и да инсталират Масонско управление по Западен модел. Оттогава насетне, всички ръководители на Руската Федерация са Масони или Евреи, или и двете заедно, провеждащи политиката на Новия Световен Ред и Интернационалния Банков Картел, като например Владимир Путин, който по майчина линия е Евреин и, бидейки яростен Ционист, работи срещу интересите на Народа си!

 

 

В-детството-си-Путин-е-бил-възпитаван-от-Ашкенази-Равин
В детството си Путин е бил възпитаван от Ашкенази Равин

*

 

„Това, че Държавата Израел е специална за нас, е факт. Тя на практика е Руско-говоряща страна. Тя е една от малкото далеч зад граница Рускоезични страни. Там, фактически, малко повече от половината население говори Руски – това е очевиден факт.“

Из публикациятаВладимир Путин: „Израел на практика е Рускоезична страна...“ от 20-ти Юли 2011 година.

 

 

Владимир Путин и Берл Лазар - 2012-03-05 - 1
Владимир Путин и Берл Лазар – 2012-03-05

 

 

„Путин може да получи Израелско гражданство като етнически Евреин по майчина линия. Това изигра значителна роля в неговото издигане към властта.“

Изказване на Циониста Олигарх Борис Абрамович Березовски пред вестник „Комерсант“ от 15-ти Юли 2005 година.

 

 

Владимир Путин пред Стената на Плача
Владимир Путин пред Стената на Плача

 

 

Читателят може би самозалъгвайки се ще си помисли, че другият виден Руски политик Дмитрий Анатолиевич Медведевбивш Министър-председател и бивш Президент на Руската Федерация, няма нищо общо с Юдаизма, но уви! Независими източници, публикувани в статията „Какъв е и откъде се взе Берл Лазар и какво общо има тук Владимир Путин?“, от 24-ти Август 2016 година, изнесоха информацията, че:

В системата за документация на Еврейските общности (Ктуба – брачен договор, регистрация за обрязване, зрялост) и в базите данни на Равинските съдилища това лице е вписано като Менахем Ааронович Мендел (по паспорт, по някаква причина, Руснак). Баща – Аарон Абрамович Мендел, по паспорт Анатолий Афанасиевич, както може да се досетите, също е записан като Руснак. Майка – Циля Вениаминовна, Еврейка.

*

 

За да бъде осъществено противопоставянето в Правно-политическата доктрина от Хегеловата диалектика, Тайната Ложа на Илюминатите е заповядала на Руските властници да задържат колкото могат и с всички средства останките от Съветската Империя, така че и те не действат по свободна воля, а са само слуги на Матрицата на Цивилизованото робство и изпълняват античовешкия план, залегнал във „Великото Дело през Вековете“…

 

Интересното в съвременното противопоставяне Хазари-евреи срещу Варяги-руси е, че майката на Путин е Еврейка, в детството си той е възпитаван от Ашкенази Равин и от години редовно се среща с Равините и търси съветите им. Може би напоследък Владимир Путин е прозрял откъде идва всичкото Зло в Цивилизацията и е решил, точно както Сталин, да се отърве от него… Може би, но всъщност надали!

 

 

Евреинът Путин със Съвета на Равините
Евреинът Путин със Съвета на Равините

 

Действителността е много по-проста. Както Хазаринът-евреин Володимир Зеленский, така и Владимир Путин, с майка Еврейка и възпитан от Равин, в реалния живот се намират много ниско в Илюминатската властова йерархическа пирамида и са само изпълнители на дадените им роли – те са просто кукли на конци! Нито единият, нито другият знаят какво правят – те само точно изпълняват указанията на Масонските Ложи! Това е!

 

 

Марионетките-на-Световния-Еврейски-Заговор
Марионетките на Световния Еврейски Заговор

 

 

В заключение можем да кажем следното: ПОЛИТИКАТА Е ДЕМОНИЧНА ИГРА, чрез която Свръхбогатия Илюминатски Елит, Масоните и редовите мафиоти се обогатяват неимоверно много за сметка на обикновените Човеци, които гладуват, биват ограбвани от Интернационалния Банков Картел, от Интернационалните търговски и промишлени конгломерати и убивани от беснеещия Медицински, военен и полицейски терор… След прeстъпните деяния на Медико-фармацевтичния картел, войните са на второ място по доходност и смъртност и са провеждани от Илюминатската върхушка с цел намаляване броя на Човечеството и за да насаждат страх, омраза, ненавист и враждебност в Сърцата ни…

 

Мъдрият не заема и не подкрепя никоя от страните във въоръжените конфликти, тъй като знае, че и двете страни са губещи!

 

Мъдрият неотклонно следва Пътя на Ахимса!

 

***

 

За да проникнете в бъдния Свят, четете Уникалните Книги и гледайте Документалните филми на СТАМАТ!

СТАМАТ

5-ти Април 2022 Григорианска година

Оставете коментар
Защита на авторските права! Copyright protection!