Видео-презентация на Книга Първа: Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството, или Зететичните изследвания на Стамат

Видео-представяне на Книга първа - Плоската Земя - СТАМАТ
Уважаеми Читателю, в ръцете си държите книгата Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството. Тя е първата по рода си в Българската литература, но не поради това, че темите присъстващи в нея са неизвестни или чужди на Българина. Или поради това, че се говори за нови открития. А защото начинът, по който фактите, данните и доказателствата са изложени, а също така структурата на размислите, относно изследванията, както и разсъжденията, изводите и умозаключенията, до които еднозначно и недвусмислено се достига,  изискват твърде безпристрастен и Освободен ум. Тук неизменно се следват законите на Логиката на основата на широк и необременен Мироглед. В Книгата неподправената Душа и искрено възторженото Сърце са възлюбили целия живот и всяка Твар. А словесността се извисява над дребнавата прагматичност и суетата на лъжовния социум.
 
Истината за Плоската Земя
 
Не, тази книга не е някоя високопарна тренировка на университетската ученост и енциклопедичната назубреност. Тъкмо напротив. В нея няма да откриете почти нищо от онова, на което са Ви научили блюстителите на „Образователната система“. Нито от онова, което ежечасно, всеки ден и през всичките Ви години сте слушали и гледали по мултимасмедиите. Нито пък от прочетеното в книги, вестници и списания. Но, въпреки това, ако се вгледате дълбоко, дълбоко в Душата си, Вие ще откриете всичките знания и Истини, изложени на следващите страници.

 

Видеото на HD резолюция свалете от сървъра тук!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *