VI. За Българите и Българщината, или „Поради что се срамуваш да се наречеш Българин…“

За-Българите-и-Българщината---Плоската-Земя---СТАМАТ

 

VІ. За Българите и Българщината,

или

„Поради что се срамуваш да се наречеш Българин…“

 

 

 

 

Както самите събития, случили се през последните три десетилетия, неизбежно обсебили мислите на всички родолюбци, така и изводите, наложили правотата си, изследвайки задълбочено и обосновано фактите и тяхната взаимосвързаност, изискаха от автора да стигне до заключението, че Българите не уважават себе си! Тази констатация, естествено, е съвсем задължително изпълнена в мисловността на обикновения работник, който, за да се почувства добре в кожата си, задължително плюе Българите и Българщината, поне по няколко пъти на час, тъй както е написано в рецептата, дадена му от чичо Доктор Мас Мултимедиев. От своя страна, информационните канали, подчертавам канали, на драго сърце през двадесет-тридесет минути задължително пускат насъщно нужната доза злъч и омерзение срещу всичко наше, мило и родно, възхвалявайки двусмислено „Европейските ценности“, типично по Оруелски. След непрекъснатите многогодишни безчислени ругателства, най-мръсни лъжи и долна демагогия срещу собствената ни Родина, изливани по всички Масонски телевизии, радиа и ПРЕСА, съзнанието на потопения в тях работник бива така разкъсвано от Когнитивен дисонанс, че накрая не му остава нищо друго освен, или да се пропие с домашнярка, удавяйки горестта от насаденото му психологично раздвоение, или да избяга, отивайки да се скита немил-недраг по чуждоземна, макар и платена ангария.

Съвременните гурбетчии, обаче, са коренно различни от Възрожденските такива, които пребивавали в странство, само за да се образоват и да натрупат алтъни, та връщайки се в Татковината да просветят и обогатят, освен себе си, че и Народа. Мнозинството от Възрожденските гурбетчии били също така и хъшове и радеели за Освобождението на България от вековния тиранин. От друга страна, в наше време огромната част от гурбетчиите, дотолкова обладани от пропагандата и отвратени от Масонските далавери на партизанстващата бюрокрация и престъпните управители, заминават завинаги зад граница, завличайки там и семействата си, или пък създават чуждоземни семейства, без дори да имат намерение да се завърнат някога тук. Тези отстъпници от Родината, гальовно наричани днес „емигранти“, заради „политическата коректност“, спомогнаха усилията на Интернационалистите да доведат България до никога небивал демографски срив!

От студията „Растеж на населението в Средновековна България“ на Проф. Д-р Димитър Петров Аркадиев от Великотърновския Университет, можем да установим, че броят на населението на Второто Българско Царство около 1350 година било приблизително 2,230,000 Души. По време на войните с Османците и през първите десетилетия на Турското робство, до средата на ХV-ти век, населението в днешните Български земи намаляло наполовина, тоест с приблизително 1,100,000 Души за 100 години.

Според НСИ, при преброяването през 1989 година, броят на населението на България беше 9,009,018 Души. Сега, според интерактивния Брояч на населението на България, дневно ражданията са 180, смъртността е 289, миграцията е –26, ръстът в популацията е –135, като броят на населението е 6,950,700, или колкото е било през 1944 година. Сравнявайки двете числа ние установяваме, че през последните 30 години, в „мирно време“, без горещи войни и без видимо поробване зад решетки, нашият Народ е намалял с 2,058,318 Души! С други думи, през последните три десетилетия на несекващ Масонски „мирен преход“, „демократизиране“ и приемане на „Европейските ценности“ от България е премахнато население почти колкото Втората Българска Държава!

Е, това вече е твърде „Европейско“, за да бъде понесено от един истински Българин!

Да, един Българин не би го понесъл, но на един нашенски „Европеец“ му е все едно какъв е броят на Българите, тъй като чичо Доктор Мас Мултимедиев непрекъсваемо залива съзнанието му с лъжите, че той, демек нашенецът, е „Европеец“ и че ние, сиреч Българите, сме в „семейството на Европа“. Ама, тогава, защо у нас не е пълно с Германци и Англичани? Та, дори и онази малка част от гурбетчиите, които се завръщат посъбрали евра за някоя дърта купчина ламарини на колела, и те продължават да проклетисват, че са се родили тук и възненавиждат още повече род и Родина.

А какво е мнението на чужденците към нас? Е, как какво! Кой  би уважавал Народ, който сам себе си мрази, себе си обижда и се слага за подлога на всякакви чуждоземци! Така ли правят Немците или Англичаните, например?

Естествено, каквото е отношението ни към нашия собствен род и Родина, такова ще е и отношението на другите Народи към нас!

Какъв ли ще да е коренът на заливащото ни българомразство! Не е новост, че нашата родна интелигенция, както се е случвало няколко пъти в Историята, е в предните редици на „поеврипейчването“. Интелигенцията за пореден път играе постановката „Криворазбраната цивилизация“, но днес режисирана от Масонски Ционистки Брюксел, като е на път да унищожи завинаги България! Още колко ли Национални катастрофи ще докарат на България сребролюбието на властниците, чуждопоклоничеството на професионалистите и глупавата слепота на „гласоподавателите“? Не, няма да са много! Тази ще да е последната, тъй като след като съвсем се обезлюдят селата и селското стопанство напълно фалира, то няма да има кой да произвежда естествена храна и гражданите, консумирайки само непълноценна и ГМО храна, все по-често ще се разболяват и животът им ще бъде кратък. При нарастващият отрицателен естествен прираст, в съвсем обозримото бъдеще, и то в нашия живот, България ще престане да съществува…

Във Втора Зететична Книга, авторът, изключително ясно и подкрепено от твърде обемен доказателствен материал, изложи фактите, определящи корена на злото, и посочи извършителите на човеконенавистническите деяния – древната Тайна Ложа на Илюминатите, наричана още Криптокрация или Тайното Общество без име. Тази незрима за Обществения поглед свръх-тайна Окултна организация на най-властните в Света люде използва за Политико-икономическо управление един основен принцип – за да остава винаги скрита, тя ръководи Цивилизацията само индиректно, посредством подставените Тайни Общества, и чрез една избрана за определен период от време племенна Етно-религиозна група, която определихме в Глава Пета, за да може към нея да се канализират, сиреч надалеч от истинските угнетители, недоволствата, гнева и съпротивата от привеждането в изпълнение на „Великото Дело през Вековете“.

Тази племенна Етно-религиозна група, служеща за проводник на заповедите на Господарите си и която накрая ще бъде също като всички останали пожертвана от тях, през последните няколко века е представена от древните Хазари, приели Юдаизма и нарекли се Ашкенази Евреи. Трябва ясно да заявим, че Хазарите Ашкенази Евреи не са най-висшата инстанция на Световното поробване, а са само изпълнителната маша в ръцете на древната Тайна Ложа на Илюминатите и, въпреки че сега изглеждат всесилни и непоклатими на картонените си тронове, в края на краищата ще споделят злощастната съдба на всички останали Народи! Но все пак, засега, те са отговорни за поробването на Човечеството.

В Българската История има твърде много нещастни периоди, които са се случили именно поради съучастието на Хазарите Ашкенази Евреи. Също така има и достатъчно родолюбци, които без страх са казвали на Народа кои са виновниците – един от тях е Народният поет (и Масон) Иван Вазов. В бележка към стихотворението „Жидов гроб“ той пише:

На запад от Търново стърчи рид: Картал-баир (Орлов връх), въз който има трап, називаем днес Жидов гроб. Според преданието, там е отишъл и легнал трупа на Евреина, който предал Царевец на Турците. През вековете на робството, Търновци са отивали при тоя трап и са фърляли камъне в него, проклинайки Евреина издайник.

 

Жидов гроб

от Иван Вазов

Издайство, измяна позорна
пропусна врага в крепостта
и Царевец як след упорна
отбрана потъна в кръвта.
Бранители храбри паднaха
под турския мстителен нож,
палатите царски пламнаха,
огряха зловещата нощ.
На утрешний ден пред пашата
евреин се мръсен яви,
цалуна му рабски полата
и с вид горделив заяви:
– Преславний войводо, сполучих
услуга да сторя на вас:
аз портата таз нощ отключих
и Царевец в твойта е власт.
Паша милостиви: награда!
– А, ти ли бе хитрия жид?
Велика награда се пада
на подвига твой бележит.
Без теб тез гявури корави
не бих ги тъй лесно сломил,
пред техните зидове здрави
свят много йощ бих потрошил.
За туй якоглавство земята
с телата им мръсни покрих;
сега и на Юда отплата
достойна да дам аз реших.
И викна на двама войника:
– Убийте туй куче сега! –
Изви се ханджар над мръсника,
отфръкна глава от снага.

II

Нощес из леса вълцитята
насам ще се спуснат накуп,
ще ръфат гладнишки главата,
ще късат вонещия труп.
Внезапно скокнa той, заходи –
безглавия жид нечестив, –
защуря се плахо, заброди
по ярове, урви кат жив,
та гроб да си дири – душа му
найде го веч в черния ад!
Остана самотна глава му
за гавра на псета и гад.
На смъртния ужас печата
замръзнал в изпулений взор,
изплезен язик из устата
заровил се в смрадния тор.
Внезапно и тя като жива
замига, затресе се в страх,
търкулна се, нейде отива,
издигайки облак от прах.
Тя трупа си дири. За него
фърли се при Янтра в дола
дълбоки, но там не найде го
и пак се щурнa кат стрела;
на гробе еврейско се спира –
там няма от Юда следа,
във трапове, локви надзира
с оцапана кална брада.
И пак се търкаля и мета,
нагоре, надолу търчи,
и гонят я гневните псета,
а тя като вихър фучи.
Минува през храсти, през паши
ил дига по друмища прах
и срещнати пътници плаши,
и враните гракат от страх.
И цял ден шетнята u луда
зброжда поля и хълми
и дири телото на Юда –
гост може би в вълчи корми.
Но нийде го тя не намери.
Най-после по някакъв дъх
смрадлив се сети, закатери
по склона на ближния връх.

III

Орловий връх. Той мълчаливо
в небето стърчи и пустей.
На негово теме плешиво
трап мръсен от векове зей.
От векове жилище смрадно
на гнусни влечуги и змий
отровни, свърталище гадно
на люти ехидни, скорпий.
Овчарят не смей там да иде
и звяра край него трепти,
орелът когато го види,
по-горе се дига, лети.
И в таз яма, зъминска бездна,
главата на Юда бухнa
и вече оттам не излезна:
при трупа безглави легна.
Намери си трупа тя вече
и той тук намерил приют,
от псета и вълци далече,
под верний на змиите скут.
И змийте любовно го пазят,
с милувки студени дарят,
лениво по Юда те лазят,
на припек по него лежат;
таз пий му очите, а друга
глава си в устата му крий,
а третя омразна влечуга
в брадата му гняздо си вий.

IV

Но скоро народа във злоба
спуснa се, когато узна
де Юда намери си гроба,
кат втори път бога разпнa,
и камъне град заваляха
с ругателства грозни в трапът,
пътеки безчет пропълзяха
по пустий през векове рът.
Избягаха гадове смрадни,
остана издайникът сам,
затрупан от камъне хладни,
със храчки, проклятья и срам.
Столетья течаха в окови,
столетья на сълзи и страх –
столетия камъне нови
валяха въз Юдиний прах.
Днес грее светата свобода,
свободен е прежния роб,
но камъне йоще народа
изпраща въз Жидовий гроб.

1 февруари 1906

*

Като последно доказателство за точното определяне на преките изпълнители на осъществяването на Световната Тирания, авторът би искал да цитира едно изказване на Равин Емануел Рабинович пред Специалното заседание на Съвета по извънредните ситуации на Европейските Равини, състояло се в Будапеща на 12-ти Януари 1952 година. Това обръщение било записано от агенти на Тайните служби, след което, благодарение на някой съвестен и честен все още Човек всред тях, намерило пътя си до изследователя Юстас Мълинс, един от големите авторитети относно Световни Заговор, който го публикувал в „Здрав разум“ (Common Sense):

Рабинович: „Поздрави, деца мои. Вие бяхте свикани тук, за да преговорим принципните стъпки на нашата нова програма. Както знаете, ние се надявахме да имаме двадесет години между войните, за да консолидираме големите печалби, които сме натрупали от Втората Световна война, но нарастващият ни брой в определени жизненоважни области предизвиква съпротива срещу ни и сега трябва да работим с всички средства, с които разполагахме, за да ускорим Третата Световна война в рамките на пет години. [Войната, за която се говори е Студената война, която не спира и до днес, като от края на Втората Световна война насам са водени, или в момента се водят, над 250 войни, отнели живота на над 50,000,000 Души! Прибавяйки към тях 60,000,000 жертви на Китайския Комунизъм и десетките милиони жертви на Болшевизма и другите диктатури, ние установяваме, че никога на Земята не се е проливало толкова много кръв, колкото през последния век!]

Целта, към която сме се стремили така съгласувано в продължение на три хиляди години, е най-накрая в рамките на нашите възможности и, тъй като нейното изпълнение е толкова очевидно, е належащо да увеличим усилията си и нашата предпазливост десетократно. Мога спокойно да ви обещая, че преди да минат десет години, нашата раса ще заеме своето законно място в Света, като всеки Евреин ще е Цар и всеки неевреин – роб (аплодисменти). Спомняте си успеха на пропагандната ни кампания през 30-те години, която предизвика антиамерикански настроения в Германия, като в същото време провокирахме антигермански настроения в Америка – кампания, чиято връхна точка бе Втората Световна война. Подобна пропагандна кампания сега се провежда интензивно по целия Свят. В Русия се подклаждат военните страсти от непрекъсната антиамериканска пропаганда, докато общонационална Комунистическа заплаха помита Америка.

Тази кампания принуждава всички по-малки Държави да избират между партньорство с Русия или съюз със САЩ. Нашият най-належащ проблем в момента е да разпалим заспалия боен дух на Американците. Неуспехът на Закона за всеобщата военна подготовка беше голямо препятствие пред плановете ни, но ние сме уверени, че подходящите мерки ще бъдат набързо приети от Конгреса веднага след изборите през 1952 година. Руснаците, както и Азиатските Народи, са под контрол и не се противопоставят на войната, но ние трябва да изчакаме, за да си подсигурим Американците. Надяваме се да направим това, използвайки проблема антисемитизъм, който проработи толкова добре при обединяването на Американците срещу Германия. Ние силно разчитаме на доклади за антисемитски безчинства в Русия, за да надигнем възмущение в САЩ и да създадем фронт за солидарност срещу Съветската власт. Едновременно с това, за да демонстрираме пред Американците реалността на антисемитизма, ние чрез нови източници ще прехвърлим големи суми пари на откровено антисемитски елементи в Америка, за да повишим тяхната ефективност, и ще инсценираме антисемитски изблици в няколко от най-големите им градове.

Това ще послужи на две цели, да разкрие реакционните сектори в Америка, които след това могат да бъдат заглушени, и да спои Съединените щати в предано антируско единно цяло. В рамките на пет години тази програма ще постигне целта си – Третата Световна война, която ще надмине по унищожение всички предишни конкуренти. Израелтяните, разбира се, ще останат неутрални и когато двете страни са опустошени и изчерпани, ние ще арбитрираме, изпращайки нашите Контролни Комисии във всички разрушени страни. Тази война ще сложи завинаги край на борбата ни срещу езичниците.

Ние широко ще разкрием нашата идентичност с расите на Азия и Африка. Мога с увереност да заявя, че сега се ражда последното поколение бели деца. Нашите Контролни Комисии, в интерес на мира и заличаването на междурасовите напрежения, ще забранят на белите да се съвкупляват с бели. Белите жени трябва да съжителстват с членовете на черните раси, белите мъже с черни жени. Така бялата раса ще изчезне, защото смесването на тъмното с бялото означава край на белия Човек, и нашият най-опасен враг ще остане само спомен. Ние ще навлезем в една ера от десет хиляди години мир и изобилие, Юдейски мир [Pax Judaica], и расата ни неоспоримо ще управлява по Света. Нашият висш интелект лесно ще ни позволи да запазим господството си над един Свят от тъмни Народи.“

Въпрос от събранието: „Равин Рабинович, какво ще кажете за различните Религии след Третата Световна война?

Рабинович: „Няма да има повече Религии. Не само че съществуването на Свещеническата класа представлява постоянна заплаха за нашето управление, но и вярата в живота след смъртта ще дава Духовна сила на непримиримите елементи в много страни и ще им даде възможност да ни се съпротивляват. Ние, обаче, ще запазим ритуалите и обичаите на Юдаизма като белег на унаследяемата управляваща каста, укрепвайки нашите расови Закони, така че на никой Евреин няма да бъде позволено да се жени извън расата ни, нито пък някой чужд ще бъде допускан между нас.

Може да се наложи да повторим мрачните дни на Втората Световна война, когато бяхме принудени да позволим на Хитлеристките бандити да пожертват някои от Народа ни, за да имаме подходящата документация и свидетели, които, след като продиктувахме мира, законово да оправдаят нашия процес и екзекуцията на водачите на Америка и Русия като военнопрестъпници. Аз съм уверен, че ще се нуждаете от малко подготовка за изпълнението на такъв дълг, тъй като жертвоприношението винаги е било девиз на Народа ни и смъртта на няколко хиляди второстепенни Евреи в замяна на Световното управление наистина е малка цена за заплащане. За да ви убедя в неизбежността на това господство, нека ви посоча, че сме превърнали всички изобретения на Белия Човек в оръжия срещу самия него. Неговите печатници и радиостанции са рупори на нашите желания, а неговата тежка индустрия произвежда инструментите, които той изпраща, за да въоръжава Азия и Африка срещу себе си.

Нашите интереси във Вашингтон значително разширяват програмата „Четири точки“ [виж „План Коломбо“] за развитието на индустрията в изостаналите райони на Света, така че след като промишлените предприятия и градовете в Европа и Америка бъдат унищожени от атомната война, белите няма да могат да приложат съпротива срещу огромните маси тъмни раси, които ще поддържат безспорно технологично превъзходство. И така, с представата за Световна победа пред вас, върнете се в страните си и усилете добрата си работа до този приближаващ ден, когато Израел ще се разкрие в цялата си славна съдба като Светлината на Света. Илюминати означава „Носещи Светлината“.

Прочел тези последни ярки доказателства, наред с всички останали доказателства от Втора Зететична Книга, истинският Българин би трябвало с погнуса да захвърли Масонската и Ционистка ПРЕСА, да изключи завинаги Масонския и Ционистки телевизионен и радио приемник, да откаже да участва до края на живота си в Масонския и Ционистки Цирк на колела, наречен „Избори“, и, изчиствайки връзката си с Творецът-Творение, да заживее щастливо със своето обично семейство извън Матрицата на Цивилизованото робство!

А, дали истинският Българин е готов да направи този Трансцендентален скок към собственото си Щастие и Свобода?

 

МИР и ЛЮБОВ!

29-ти Юни 2019 година

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *